open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 161 від 28.09.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 жовтня 1998 р.
vd980928 vn161 за N 645/3085

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Мінпраці та соцполітики

N 308 ( z0916-00 ) від 20.11.2000 )

Про затвердження Інструкції про порядок виплати

громадянам матеріальної допомоги в період

професійної підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації за направленням

державної служби зайнятості

На виконання Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про зайнятість населення" від 21 листопада 1997 р.
N 665/97-ВР Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати громадянам
матеріальної допомоги в період професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням
державної служби зайнятості (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність Інструкцію про порядок
виплати стипендії громадянам, які направлені на професійне
навчання державною службою зайнятості, затверджену наказом
Міністерства праці України від 29 березня 1993 р. N 20
( z0022-93 ) та зареєстровану в Міністерстві юстиції України
7 квітня 1993 р. за N 22.

Міністр І.Сахань

Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

28 вересня 1998 р. N 161

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 1998 р.

за N 645/3085

Інструкція

про порядок виплати громадянам матеріальної допомоги

в період професійної підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації за направленням державної

служби зайнятості

Ця інструкція визначає розмір виплати матеріальної допомоги в
період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації (далі - професійне навчання) згідно з пунктом "б"
статті 25 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
різним категоріям громадян, зареєстрованим у державній службі
зайнятості, а також порядок оплати вартості проїзду до навчального
закладу в іншій місцевості.

1. Громадянам, трудовий договір з якими було розірвано з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі
змінами в організації виробництва й праці, в тому числі
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств,
установ, організацій, скороченням чисельності або штату
працівників, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості
протягом семи календарних днів після звільнення, виплачується
матеріальна допомога в період професійного навчання в розмірі 75
відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи,
але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному
господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче
встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

2. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби у
зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію,
за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом семи
календарних днів після взяття на облік у військовому комісаріаті,
виплачується матеріальна допомога в період професійного навчання в
розмірі 75 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем
роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в
народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не
нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної
плати.

3. Громадянам, трудовий договір з якими було розірвано з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств,
установ, організацій, скороченням чисельності або штату
працівників, і які відносяться до 2-ї категорії осіб, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також учасникам
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до
3-ї категорії, за умови їх реєстрації в державній службі
зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення, згідно
з пунктом 7 статті 20 Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) в період перепідготовки, але не більше
одного року, виплачується матеріальна допомога в розмірі 100
відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи.

4. Згідно з пунктом 6 статті 36 та статтею 45 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" громадянам, звільненим з
підприємств, установ та організацій у зв'язку з відселенням або
самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення,
за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що
шукають роботу, в місячний термін після звільнення, в період
перепідготовки, але не більше одного року, виплачується
матеріальна допомога в розмірі 100 відсотків середньої заробітної
плати за останнім місцем роботи.

5. При направленні на перепідготовку громадян, передбачених
пунктами 3, 4 цієї Інструкції, матеріальна допомога виплачується
їм за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості
населення та Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення (далі - Фонд). Виплата допомоги громадянам у період
професійного навчання здійснюється центрами зайнятості з наступним
відшкодуванням коштів, які витрачені на підвищення розміру
матеріальної допомоги в період професійного навчання до розміру
середньої заробітної плати, що склалася на останньому місці
роботи, з Фонду відповідно до поданих розрахунків витрат
обласними, районними (міськими) центрами зайнятості до місцевих
органів Державного казначейства протягом двох тижнів від дня
проведення виплати (пункт 31 Порядку зарахування збору до Фонду
для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення і використання його
коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1998 р. N 396 ( 396-98-п ). На ці витрати службою
зайнятості виписується платіжне доручення на перерахування коштів
з Фонду на рахунок відповідного центру зайнятості.

6. Громадянам, які втратили роботу внаслідок нещасного
випадку на виробництві або настання професійного захворювання, за
умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом семи
календарних днів після звільнення, в період професійного навчання
виплачується матеріальна допомога в розмірі 75 відсотків середньої
заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше
середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві
відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого
законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

7. Громадянам, які були зняті з обліку після закінчення
виплати допомоги по безробіттю згідно з пунктом 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) і не
працевлаштувалися, в разі повторної реєстрації їх у службі
зайнятості та направлення на професійне навчання, виплачується
матеріальна допомога в цей період відповідно до пункту 1 статті 27
цього Закону в розмірі 75 відсотків середньої заробітної плати за
останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати,
що склалася в народному господарстві відповідної області за
минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру
мінімальної заробітної плати.

8. Якщо громадяни у період одержання матеріальної допомоги по
безробіттю згідно з пунктом 1 статті 26 Закону України "Про
зайнятість населення" відмовилися від послуг державної служби
зайнятості або були зняті з обліку за невідвідування центру
зайнятості без поважних причин понад місяць і якщо вони через
деякий час повторно зареєструвались у центрі зайнятості, то при
направленні цих осіб на професійне навчання матеріальна допомога в
цей період призначається згідно з пунктом 1 статті 27 цього Закону
в розмірі 75 відсотків середньої заробітної плати за останнім
місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що
склалася в народному господарстві відповідної області за минулий
місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру
мінімальної заробітної плати.

9. При направленні на професійне навчання в період
відкладання виплати матеріальної допомоги по безробіттю в зв'язку
з наданням відповідно до законодавства вихідної допомоги та інших
виплат при вивільнюванні з підприємств, установ і організацій
(пункт 2 статті 30 Закону України "Про зайнятість населення")
громадянам, зареєстрованим на підставі пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення", виплата матеріальної допомоги
в цей період здійснюється в розмірі 75 відсотків середньої
заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше
середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві
відповідної області за минулий місяць згідно з пунктом 1 статті 27
цього Закону, а іншим категоріям громадян - в розмірі виплати
допомоги по безробіттю згідно з пунктом 2 статті 27 цього Закону.

При цьому в трудову книжку обов'язково вноситься відповідний
запис про початок професійного навчання згідно з Інструкцією про
порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і
Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. N 58 ( z0110-93 ), зі змінами.

10. Вивільненим працівникам, які без поважних причин
своєчасно не зареєструвались у державній службі зайнятості як
такі, що шукають роботу (пункт 2 статті 26 Закону України "Про
зайнятість населення"), якщо протягом 12 місяців, що передували
безробіттю, вони мали оплачувану роботу не менше 26 календарних
тижнів, в період професійного навчання виплачується матеріальна
допомога в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати за
останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати,
що склалася в народному господарстві відповідної області за
минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру
мінімальної заробітної плати.

11. Громадянам, які звільнилися з підприємств, установ і
організацій з інших причин, не встановлених статтею 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), і які протягом 12
місяців, що передували безробіттю, мали оплачувану роботу не менше
26 календарних тижнів, в період професійного навчання виплачується
матеріальна допомога в розмірі 50 відсотків середньої заробітної
плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої
заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної
області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством
розміру мінімальної заробітної плати.

12. Громадянам, що відносяться до 2-ї категорії осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також учасникам
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до
3-ї категорії і зареєстровані в державній службі зайнятості як
такі, що шукають роботу на загальних підставах відповідно до
статті 28 Закону України "Про зайнятість населення", і якщо
протягом 12 місяців, що передували безробіттю, мали оплачувану
роботу не менше 26 календарних тижнів, в період професійного
навчання виплачується матеріальна допомога в розмірі 50 відсотків
середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не
більше середньої заробітної плати, що склалася в народному
господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче
встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

13. Громадянам, які закінчили навчання у професійно-технічних
і вищих навчальних закладах або звільнилися зі строкової
військової чи альтернативної (невійськової) служби, в період
професійного навчання виплачується матеріальна допомога не нижче
встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

14. Громадянам, які протягом 12 місяців, що передували
початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів, в
період професійного навчання виплачується матеріальна допомога не
нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної
плати.

15. Громадянам, які вперше шукають роботу (в тому числі
випускники загальноосвітніх шкіл) або тривалий час (більше шести
місяців) не працюють, в період професійного навчання виплачується
матеріальна допомога не нижче встановленого законодавством розміру
мінімальної заробітної плати.

16. Громадянам, яким виповнилось п'ятнадцять років і які за
згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як
виняток, прийматися на роботу, в період професійного навчання
виплачується матеріальна допомога не нижче встановленого
законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

17. Неповнолітнім громадянам, які отримують пенсію через
втрату годувальника і які зареєстровані в центрі зайнятості як
такі, що шукають роботу, в період професійного навчання
виплачується матеріальна допомога не нижче встановленого
законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

18. Громадянам, які отримують пенсію відповідно до
законодавства України (особи похилого віку, інваліди 3-ї групи) і
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають
роботу, в період професійного навчання матеріальна допомога не
виплачується.

19. Виплату матеріальної допомоги в період професійного
навчання здійснює обласний, міський (районний) центр зайнятості
або навчальні заклади відповідно до укладених з ними службою
зайнятості договорів.

20. Матеріальна допомога в період професійного навчання
виплачується щомісячно за минулий місяць за умови відвідування
громадянином занять без пропусків, що підтверджується відповідним
табелем.

21. Матеріальна допомога в період професійного навчання
зберігається, якщо громадянин не відвідує занять з поважних
причин: через хворобу, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини,
дітей, братів, сестер, онуків, дідів і бабусь) та інше. Поважні
причини підтверджуються відповідними документами.

22. Згідно з пунктом 3.14 Положення про організацію
професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки
вивільнюваних працівників і незайнятого населення, затвердженого
наказом Міністерства праці України і Міністерства освіти України
від 30 червня 1994 р. N 36/206 ( z0156-94 ), припинення виплати
матеріальної допомоги строком від одного до трьох місяців
здійснюється в разі пропусків занять більше трьох годин протягом
дня без поважних причин, інших порушень навчальної дисципліни, а в
разі систематичних пропусків занять і неуспішності з ряду
предметів навчального циклу вирішується питання про відрахування
осіб, направлених державною службою зайнятості на професійне
навчання.

23. Якщо навчання громадян здійснюється не за місцем
проживання, а в іншій місцевості, то згідно з пунктом 5.1
Положення про організацію професійної підготовки, підвищення
кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників і
незайнятого населення, затвердженого наказом Міністерства праці
України і Міністерства освіти України від 30 червня 1994 р.
N 36/206, крім виплати матеріальної допомоги в період професійного
навчання їм оплачується вартість проїзду до навчального закладу й
назад.

24. У разі неможливості проживання особи за місцем навчання
дозволяється, за наявності квитків, оплата проїзду до навчального
закладу й назад за кожен день. При відсутності квитків, як
виняток, допускається оплата проїзду за твердим тарифом згідно з
відміткою про прибуття громадянина до навчального закладу та
вибуття до місця проживання кожного дня (якщо навчальні заклади
знаходяться в радіусі до 50 км від населеного пункту, де проживає
особа). Маршрутний лист в кінці місяця разом з табелем відвідувань
підписується керівником навчального закладу та скріплюється
печаткою.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу