open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 квітня 2002 р. N 567

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1399 ( 1399-2003-п ) від 04.09.2003 )

Про затвердження Порядку зарахування

та використання коштів, що підлягають

перерахуванню Пенсійним фондом

будинкам-інтернатам (пансіонатам)

Відповідно до статті 88 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок зарахування та використання коштів, що
підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам
(пансіонатам), що додається.

2. Міністерству праці та соціальної політики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

подання в місячний термін адміністраціями будинків-інтернатів
(пансіонатів) органам Пенсійного фонду списків пенсіонерів, які
подали особисті письмові заяви про перерахування цим установам
різниці між сумою призначеної їм пенсії і сумою пенсії, яка
виплачується їм та непрацездатним членам їх сімей відповідно до
частини першої статті 88 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 );

здійснення контролю за своєчасністю, повнотою зарахувань та
цільовим використанням коштів, перерахованих будинкам-інтернатам
(пансіонатам).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2002 р. N 567

ПОРЯДОК

зарахування та використання коштів, що

підлягають перерахуванню Пенсійним фондом

будинкам-інтернатам (пансіонатам)

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування та використання
коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом
будинкам-інтернатам (пансіонатам) відповідно до статті 88 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).

2. Адміністрація будинку-інтернату (пансіонату) надсилає в
установленому порядку в триденний термін після зарахування
пенсіонера на проживання до цієї установи відповідне повідомлення
до органів Пенсійного фонду.

До повідомлення додається особиста письмова заява пенсіонера
про перерахування будинку-інтернату (пансіонату) різниці між сумою
призначеної пенсіонеру пенсії і сумою пенсії, яка виплачується
йому та непрацездатним членам його сім'ї відповідно до частини
першої статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ).

У разі недієздатності пенсіонера заяву подає його опікун або
піклувальник. Якщо недієздатному пенсіонеру не призначено опікуна
чи піклувальника, заява про перерахування зазначеної частини
пенсії подається адміністрацією будинку-інтернату (пансіонату) за
погодженням з органами опіки та піклування.

3. Після одержання повідомлення про зарахування пенсіонера на
проживання до будинку-інтернату (пансіонату) і відповідних
письмових заяв органи Пенсійного фонду в п'ятиденний термін
оформляють розпорядження з визначенням суми, яку належить
виплачувати пенсіонеру та непрацездатним членам його сім'ї, які
перебувають на його утриманні згідно із частиною першою статті 88
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), та суми,
яку належить перераховувати до будинку-інтернату (пансіонату)
згідно з частиною другою цієї статті.

Органи Пенсійного фонду на підставі зазначеного розпорядження
роблять відповідний запис в особовому рахунку пенсіонера та до
20 числа місяця, за який проводиться виплата пенсії, перераховують
кошти будинку-інтернату (пансіонату). Перерахування здійснюється
платіжними дорученнями, до яких додається список за формою згідно
з додатком.

У разі зміни розміру пенсії (перерахунок у зв'язку з
підвищенням заробітної плати, прийняттям рішення Кабінету
Міністрів України про збільшення розміру пенсій тощо) проводиться
перерахунок сум пенсій, які належить виплачувати пенсіонеру та
перераховувати будинку-інтернату (пансіонату).

4. У разі відрахування пенсіонера з будинку-інтернату
(пансіонату), його перебування на канікулах, на лікуванні тощо
адміністрація цієї установи в триденний термін повідомляє про це
органи Пенсійного фонду, які оформляють розпорядження про
припинення (призупинення) перерахування частини пенсії
будинку-інтернату (пансіонату) та подальшу виплату пенсії
пенсіонеру в установленому порядку.

5. Адміністрація будинку-інтернату (пансіонату) відкриває у
відділеннях Державного казначейства або банків, що здійснюють їх
фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для
зарахування коштів на виконання окремих доручень згідно з частиною
другою статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ), про що повідомляє органи Пенсійного фонду.

6. Спрямування і використання коштів, що надходять до
будинку-інтернату (пансіонату) відповідно до цього Порядку,
здійснюється згідно з бюджетним законодавством за спеціальним
фондом кошторису будинку-інтернату (пансіонату).

Зазначені кошти використовуються на придбання предметів
постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків,
придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(згідно з кодами економічної класифікації 1130 і 2110) лише для
поліпшення умов проживання престарілих та інвалідів у
будинку-інтернаті (пансіонаті).

7. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зарахованих до
будинку-інтернату (пансіонату) на платній основі.

Зразок

Додаток

до Порядку

СПИСОК

N ________ від __________________ 200_ р.

сум пенсій, перерахованих на користь _____________________________
__________________________________________________________________
(найменування будинку-інтернату (пансіонату), його адреса та
__________________________________________________________________

розрахунковий рахунок)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(найменування банківської установи)

МФО ____________ Код _____________________________________________

за ______________ 200_ р. по ___________________________ району

------------------------------------------------------------------
N | Прізвище, ім'я та | Номер особового | Сума
п\п | по батькові пенсіонера | рахунка (пенсійного | перерахування
| | посвідчення) |
----+------------------------+---------------------+--------------
----+------------------------+---------------------+--------------
-----------------------------+---------------------+--------------

|Разом |

Керівник ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

МП

Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Перераховано______________________________________________________

(назва органу Пенсійного фонду)

платіжним дорученням N _______ від _______________________

Відповідальна особа ________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу