open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 3, ст. 15 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про власність"
( 697-12 ) внести зміни до таких законодавчих актів України:

I. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ) :

1. Статті 86, 107, 228 викласти у такій редакції:

"Стаття 86. Право власності

Право власності - це врегульовані законом суспільні відносини
щодо володіння, користування і розпорядження майном.

Право власності в Україні охороняється законом.

Держава забезпечує стабільність правовідносин власності.

Власність в Україні виступає в таких формах: приватна,
колективна, державна.

Усі форми власності є рівноправними.

Відносини власності регулюються Законом України "Про
власність", цим Кодексом, іншими законодавчими актами";

"Стаття 107. Позбавлення права користування жилим будинком

Вилучаючи будинок чи його частину з підстав, зазначених у
статті 105 цього Кодексу, суд може позбавити громадянина, який
здійснював самовільне будівництво, а також осіб, які проживають
спільно з ним, права користування жилою площею в будинку чи
частині будинку, що вилучається.

У разі відсутності у виселюваних іншого жилого приміщення,
придатного для проживання, їм надається жиле приміщення відповідно
до вимог частини другої статті 114 Житлового кодексу Української
РСР ( 5464-10 ) тією організацією, якій передано будинок (частину
будинку)";

"Стаття 228. Ціна

Продаж майна провадиться за цінами, що встановлюються за
погодженням сторін, якщо інше не передбачено законодавчими
актами".

2. Частину третю статті 244 викласти в такій редакції:

"До договорів дарування нерухомого майна застосовуються
правила статті 227 цього Кодексу".

3. Глави 7, 8, 9, статті 87,87'1, 88, 100-104, 106, 108, 109,
111, 117, 120-127, 134, 135, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 226,
227'1, 563, 571 виключити.

II. Визнати такими, що втратили чинність, статті 8-11, 14
Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 9 грудня 1963
року "Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільного
процесуального кодексів Української РСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1963 р., N 51, ст.731; 1985 р., N 23, ст.542).

III. Частину третю статті 141 Житлового кодексу Української
РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток
до N 28, ст.573) виключити.

IV. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.


Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 16 грудня 1993 року

N 3718-XII

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу