open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
07.12.2007 N 1015

Про затвердження Плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів

на 2008 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної

комісії з питань регулювання зв'язку

N 1051 ( vr051634-08 ) від 10.06.2008

N 1096 ( vr096634-08 ) від 12.09.2008

N 1105 ( vr105634-08 ) від 12.09.2008

N 1127 ( vr127634-08 ) від 18.09.2008

N 1141 ( vr141634-08 ) від 25.09.2008

N 1226 ( vr226634-08 ) від 27.11.2008

N 1242 ( vr242634-08 ) від 04.12.2008 }

Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку
України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2008 рік.
2. Керівникам структурних підрозділів апарату НКРЗ
забезпечити виконання Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2008 рік.
3. Адміністративному управлінню забезпечити оприлюднення
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2008 рік на веб-сайті НКРЗ.
Голова В.Звєрєв

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів на 2008 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва та вид | Мета прийняття | Строки | Назва | Відповідальна| п/п| регуляторного акту | |підготовки| підрозділу |за розроблення| | | | проекту |відповідального|проекту особа | | | | |за розроблення | (ПІБ) | | | | | проекту | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 1 |Проект рішення НКРЗ |Приведення |I-II |Управління |Мартиненко А.Г| |"Про затвердження |нормативно- |квартали |реєстрації та | | |"Ліцензійних умов |правового акту у | |ліцензування | | |провадження діяльності |відповідність зі | |Департамент |Гресько В.П. | |у сфері телекомунікацій |змінами до Закону | |телекомунікацій| | |з надання послуг |України "Про | | | | |фіксованого міжнародного,|телекомунікації" | | | | |міжміського, місцевого |( 1280-15 ) | | | | |телефонного зв'язку з | | | | | |правом технічного | | | | | |обслуговування і | | | | | |експлуатації | | | | | |телекомунікаційних мереж | | | | | |і надання в користування | | | | | |каналів електрозв'язку" | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 2 |Проект рішення |Розробка |IV квартал| Економічне |Ієвлєва Т.В. | |НКРЗ "Про |регуляторного |2008 року | управління | | |затвердження |акта, що визначає | | | | |Положення про |порядок, терміни | | | | |звітність на ринку |та вимоги до | | | | |телекомунікацій та |статистичної | | | | |поштового |звітності з | | | | |зв'язку" |аналізу ринку | | | | | |телекомунікаційних| | | | | |послуг, що | | | | | |подається | | | | | |суб'єктами | | | | | |господарювання. | | | | | |які здійснюють | | | | | |діяльність у сфері| | | | | |телекомунікацій | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 3 |Проект рішення НКРЗ |Приведення у |I-II |Департамент |Мандрікіна | |"Про затвердження |відповідність до |квартали |економіки |А.В. | |граничних тарифів на |вимог Закону | |та фінансів | | |загальнодоступні |України "Про | | | | |телекомунікаційні |телекомунікації" | | | | |послуги" |( 1280-15 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 4 |Проект рішення НКРЗ "Про |Приведення у |I-II |Департамент |Мандрікіна | |затвердження граничних |відповідність до |квартали |економіки |А.В. | |тарифів на універсальні |вимог Закону | |та фінансів | | |послуги поштового |України "Про | | | | |зв'язку" |поштовий зв'язок" | | | | | |( 2759-14 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 5 |Проект рішення НКРЗ "Про |Приведення у |II квартал|Департамент |Мандрікіна | |внесення змін до |відповідність до | |економіки |А.В. | |граничних тарифів на |вимог Закону | |та фінансів | | |надання в користування |України "Про | | | | |каналів електрозв'язку |телекомунікації" | | | | |операторів |( 1280-15 ) | | | | |телекомунікацій, які |(за необхідності) | | | | |займають монопольне | | | | | |(домінуюче) становище на | | | | | |ринку цих послуг" | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 6 |Проект рішення НКРЗ "Про |Приведення у |II-III |Департамент |Мандрікіна | |затвердження граничних |відповідність до |квартали |економіки |А.В. | |тарифів на роботи |вимог Закону | |та фінансів | | |(послуги) Державного |України "Про | |УДЦР |Слободянюк | |підприємства "Український|радіочастотний | | |П.В. | |державний центр |ресурс" | | | | |радіочастот", пов'язанні |( 1770-14 ) | | | | |з користуванням |(за необхідності) | | | | |радіочастотним ресурсом | | | | | |України | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 7 |Проект рішення НКРЗ "Про |Перегляд | III |Управління |С.В. Сарапулов| |затвердження Положення |регуляторного акту| квартал |радіочастот | | |про реєстр |з метою його | | | | |радіоелектронних засобів |удосконалення | | | | |та випромінювальних | | | | | |пристроїв, що можуть | | | | | |застосовуватися на | | | | | |території України в | | | | | |смугах радіочастот | | | | | |загального користування" | | | | | |(нова редакція) | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 8 |Проект рішення НКРЗ "Про |встановлення | IV |Управління |С.В. Сарапулов| |затвердження Порядку |порядку погодження|квартал |радіочастот | | |погодження НКРЗ органів з|ОС відповідно до | | | | |оцінки відповідності |статті 25 Закону | | | | |радіоелектронних засобів |України "Про | | | | |та випромінювальних |радіочастотний | | | | |пристроїв" |ресурс України" | | | | | |( 1770-14 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 9 |Проект рішення НКРЗ "Про |встановлення | III |Управління |С.В. Сарапулов| |затвердження Правил |правил | квартал |радіочастот | | |експлуатації персональних|експлуатації | | | | |радіостанцій (CB, |персональних | | | | |PMR 446)" |радіостанцій | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 10 ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 11 |Проект рішення НКРЗ "Про |Приведення |I квартал |Державна |Кривенко С.І. | |внесення змін до Порядку |у відповідність до| |інспекція | | |здійснення державного |Закону України | |зв'язку | | |нагляду за ринком |"Про основні | | | | |телекомунікацій" |засади державного | | | | | |нагляду (контролю)| | | | | |у сфері | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 877-16 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 12 |Проект рішення НКРЗ "Про |Приведення у |I квартал |Державна |Кривенко С.І. | |внесення змін до Порядку |відповідність до | |інспекція | | |здійснення державного |Закону України | |зв'язку | | |нагляду за користуванням |"Про основні | | | | |радіочастотним ресурсом |засади державного | | | | |України в смугах |нагляду (контролю)| | | | |радіочастот загального |у сфері | | | | |користування" |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 877-16 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 13 |Проект рішення НКРЗ "Про |Встановлення та |I квартал |Державна |Кривенко С.І. | |затвердження Порядку |впорядкування | |інспекція | | |контролю за додержанням |механізму | |зв'язку | | |ліцензійних умов |здійснення | |Управління |Мартиненко | |провадження господарської|державного нагляду| |реєстрації та |А.Г. | |діяльності з пересилання |за операторами | |ліцензування | | |поштових переказів, |поштового зв'язку | | | | |простих та реєстрованих | | | | | |листів, поштових карток, | | | | | |бандеролей та посилок | | | | | |масою до 30 кг." | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 14 |Проект рішення НКРЗ "Про |Організація |I квартал |Державна |Кривенко С.І. | |затвердження Інструкції |взаємодії між СБУ,| |інспекція | | |про організацію взаємодію|ДІЗ та УДЦР | |зв'язку | | |Служби безпеки України, | | | | | |Державної інспекції | | | | | |зв'язку та Українського | | | | | |державного центру | | | | | |радіочастот щодо | | | | | |запобігання, виявлення та| | | | | |припинення порушень | | | | | |законодавства в галузі | | | | | |зв'язку | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 15 |Проект рішення НКРЗ "Про |Організація |I квартал |Державна |Кривенко С.І. | |затвердження Інструкції |взаємодії між | |інспекція | | |про організацію взаємодії|органами | |зв'язку | | |органів внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | | |України, Державної |України, ДІЗ | | | | |інспекції зв'язку та |та УДЦР | | | | |Українського державного | | | | | |центру радіочастот щодо | | | | | |запобігання, виявлення та| | | | | |усунення порушень | | | | | |законодавства в галузі | | | | | |зв'язку | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 16 |Проект рішення НКРЗ "Про |Нормативно-правове|IV |Управління |Сарапулов С.В.| |затвердження Положення |забезпечення |квартал |радіочастот | | |про радіочастотний |процедури | |УДЦР |Слободянюк | |моніторинг у смугах |здійснення | | |П.В. | |радіочастот загального |радіочастотного | | | | |користування" |моніторингу | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 17 |Проект рішення НКРЗ "Про |Внесення змін і |IV квартал|Управління |Сарапулов С.В.| |затвердження Порядку |доповнень до | |радіочастот | | |проведення приймальних |рішення НКРЗ від | |УДЦР |Слободянюк | |випробувань |26.07.07 N 854 | | |П.В. | |радіоелектронних засобів |( z0930-07 ), | | | | |та випромінювальних |необхідність яких | | | | |пристроїв на місці |виникла за час | | | | |експлуатації" |користування | | | | | |зазначеним | | | | | |нормативно- | | | | | |правовим актом | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 18 |Проект рішення НКРЗ "Про |Внесення змін і |II квартал|Управління |Сарапулов С.В.| |внесення змін до |доповнень до | |радіочастот | | |Положення про надання |рішення НКРЗ від | |УДЦР |Слободянюк | |висновків щодо |12.08.2005 N 46 | | |П.В. | |електромагнітної |( z0963-05 ), | | | | |сумісності та дозволів на|необхідність яких | | | | |експлуатацію |виникла за час | | | | |радіоелектронних засобів |користування | | | | | |зазначеним | | | | | |Положенням | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 19 |Проект рішення НКРЗ "Про |Внесення змін і |IV квартал|Управління |Сарапулов С.В.| |внесення змін до Порядку |доповнень до | |радіочастот | | |реалізації в Україні |рішення НКРЗ від | |УДЦР |Слободянюк | |радіоелектронних засобів |20.06.2007 N 803 | | |П.В. | |та випромінювальних |( z0803-07 ) щодо | |ДІЗ |Кривенко С.І. | |пристроїв" |уточнення процедур| | | | | |маркування та | | | | | |здійснення | | | | | |державного нагляду| | | | | |за дотримання | | | | | |порядку реалізації| | | | | |в Україні РЕЗ та | | | | | |ВП, необхідність | | | | | |яких виникла за | | | | | |час користування | | | | | |зазначеним | | | | | |нормативно- | | | | | |правовим актом | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 20 |Проект рішення НКРЗ "Про |Внесення змін і |IV квартал|Управління |Сарапулов С.В.| |внесення змін до |доповнень до | |радіочастот | | |Положення про надання |рішення НКРЗ від | |УДЦР |Слободянюк | |дозволів на ввезення з-за|20.06.2007 N 802 | | |П.В. | |кордону в Україну |( z0802-07 ), | | | | |радіоелектронних засобів |необхідність яких | | | | |та випромінювальних |виникла за час | | | | |пристроїв" |користування | | | | | |зазначеним | | | | | |нормативно- | | | | | |правовим актом | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 21 |Проект рішення НКРЗ "Про |Виконання ст. 53 |III |Управління |С.В. Сарапулов| |затвердження Регламенту |Закону України |квартал |радіочастот | | |аматорського радіозв'язку|"Про | |УДЦР |Слободянюк | |України" |радіочастотний | | |П.В. | | |ресурс України" | | | | | |( 1770-14 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 22 |Проект рішення НКРЗ "Про |Врегулювання |I квартал |Департамент |Гресько В.П. | |внесення змін до |спірних питань, |2008 року |телекомунікацій| | |Положення про державне |які виникають при | | | | |регулювання номерного |опрацюванні заяв | | | | |ресурсу |операторів на | | | | |телекомунікаційної мережі|отримання дозволів| | | | |загального користування |на використання | | | | |України", яке затверджене|номерного ресурсу | | | | |рішенням НКРЗ від | | | | | |01.06.07 N 769 | | | | | |( z0679-07 ) та | | | | | |зареєстроване в Мін'юсті | | | | | |від 20.06.07 за | | | | | |N 679/13946 | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 23 |Проект постанови Кабінету|Приведення у |II квартал|Департамент |Гресько В.П. | |Міністрів України "Про |відповідність до |2008 року |телекомунікацій| | |затвердження плати за |Національного | | | | |виділення номерного |плану нумерації | | | | |ресурсу і порядок її |ТМЗК України | | | | |внесення" |( z1284-06 ) та | | | | | |Закону України | | | | | |"Про Державний | | | | | |бюджет" | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 24 |Проект рішення НКРЗ "Про |Корегування |II квартал|Департамент |Гресько В.П. | |внесення змін до Правил |нормативно- |2008 року |телекомунікацій| | |надання та отримання |правового акту, | |Управління |Мартиненко | |телекомунікаційних |яке враховує | |реєстрації та |А.Г. | |послуг" |особливості | |ліцензування | | | |надання | |Департамент |Мандрікіна | | |телекомунікаційних| |економіки |А.В. | | |послуг | |та фінансів | | | |міжнародного та | | | | | |міжміського | | | | | |телефонного | | | | | |зв'язку за | | | | | |технологією | | | | | |передплачених | | | | | |сервісів | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 25 |Проект рішення НКРЗ "Про |Корегування |III |Департамент |Мандрікіна | |внесення змін до Порядку |нормативно- |квартал |економіки |А.В. | |взаєморозрахунків між |правового акту, |2008 року |та фінансів | | |операторами |яке враховує | |Департамент |Гресько В.П. | |телекомунікацій за |особливості | |телекомунікацій| | |послуги доступу до |надання | | | | |телекомунікаційних мереж |телекомунікаційних| | | | |при наданні послуг |послуг | | | | |телефонного зв'язку" |міжнародного та | | | | | |міжміського | | | | | |телефонного | | | | | |зв'язку за | | | | | |технологією | | | | | |передплачених | | | | | |сервісів | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 26 |Проект рішення |Розробка |IV квартал| Економічне |Ієвлєва Т.В. | |НКРЗ "Про |регуляторного |2008 року | управління | | |затвердження |акта, що визначає | | | | |Методики аналізу |підходи до | | | | |ринків |визначення ринків | | | | |телекомунікаційних |телекомунікаційних| | | | |послуг в Україні |послуг та порядок | | | | |та визначення |їх аналізу з метою| | | | |операторів |регулювання | | | | |(провайдерів) |(передбачає | | | | |телекомунікацій з |внесення | | | | |істотною ринковою |відповідних змін | | | | |часткою на ринку |до законодавства в| | | | |телекомунікацій" |частині | | | | | |регулювання | | | | | |ринків) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 27 |Проект постанови КМУ |Щодо приведення |III - IV |Управління |Марти- | |про внесення змін до |у відповідність |квартал |реєстрації та |ненко А.Г. | |постанови КМУ від |до Закону | |ліцензування | | |16.06.2004 N 773 |України "Про | | | | |( 773-2004-п ) |телекомунікації" | | | | |"Про розмір та порядок |( 1280-15 ) | |---------------+--------------| |зарахування плати за | | |Департамент |Мандрі- | |видачу, переоформлення, | | |економіки та |кіна А.В. | |видачу дублікатів, | | |фінансів | | |копії ліцензій на | | | | | |провадження діяльності | | | | | |у сфері телекомунікацій | | | | | |і продовження строку | | |---------------+--------------| |її дії" | | |Юридичне |Дацюк Т.Л. | | | | |управління | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 28 |Проект постанови КМУ |Щодо приведення |III - IV |Управління |Марти- | |про внесення змін до |у відповідність |квартал |реєстрації та |ненко А.Г. | |постанови КМУ від |до Плану | |ліцензування | | |22.02.2006 N 200 |використання | | | | |( 200-2006-п ) |радіочастотного | |---------------+--------------| |"Про розміри плати за |ресурсу України | |Департамент |Мандрі- | |видачу, продовження |( 815-2006-п ) | |економіки та |кіна А.В. | |строку дії, | | |фінансів | | |переоформлення, видачу | | | | | |дублікатів ліцензій на | | | | | |користування | | |---------------+--------------| |радіочастотним | | |Юридичне |Дацюк Т.Л. | |ресурсом України" | | |управління | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 29 |Проект рішення |Упорядкування |II - III |Департамент |Мандрі- | |НКРЗ "Про |рівня Граничних |квартал |економіки та |кіна А.В. | |затвердження |тарифів | |фінансів | | |Граничних тарифів |( z0682-08 ) | | | | |на | | | | | |загальнодоступні | | | | | |телекомунікаційні | | | | | |послуги" | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 30 |Проект рішення НКРЗ "Про |Упорядкування |III - IV |Департамент |Мандрі- | |затвердження Граничних |рівня Граничних |квартал |економіки та |кіна А.В. | |тарифів на універсальні |тарифів | |фінансів | | |послуги поштового |( z0682-08 ) | | | | |зв'язку" (2 етап) | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 31 |Проект рішення НКРЗ "Про |Приведення у |II квартал|Департамент |Мандрі- | |затвердження змін і |відповідність до | |економіки та |кіна А.В. | |доповнень до Граничних |вимог Закону | |фінансів | | |тарифів на роботи |України "Про | | | | |(послуги) Державного |радіочастотний | | | | |підприємства "Український|ресурс" | | | | |державний центр |( 1770-14 ) | | | | |радіочастот", пов'язані | | |---------------+--------------| |з користуванням | | |УДЦР |Слобо- | |радіочастотним | | | |дянюк П.В. | |ресурсом України" | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 32 |Проект рішення НКРЗ |Розробка |III |Департамент |Мандрі- | |"Про затвердження |нормативного |квартал |економіки та |кіна А.В. | |Порядку регулювання |документа, норми | |фінансів | | |тарифів на універсальні |якого | | | | |послуги поштового |визначатимуть | | | | |зв'язку" |порядок | | | | | |формування | | | | | |тарифів на | | | | | |універсальні | | | | | |послуги | | | | | |поштового | | | | | |зв'язку | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 33 |Проект Закону |На виконання |II квартал|Управління |Сара- | |України "Про |п. 2 Плану заходів| |радіочастот |пулов С.В. | |внесення змін до |на 2008 рік щодо | | | | |Закону України |удосконалення | | | | |"Про |дозвільної | | | | |радіочастотний |системи у сфері | | | | |ресурс України" |господарської | | | | | |діяльності, який | | | | | |затверджено | | | | | |розпорядженням | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |09.04.2008 | | | | | |N 576-р | | | | | |( 576-2008-р ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 34 |Проект Закону |На виконання |II квартал|Управління |Сарапулов С.В.| |України "Про |п. 63 Орієнтовного| |радіочастот | | |внесення змін до |плану | | | | |деяких законів |законопроектних | | | | |України (щодо |робіт на | | | | |вдосконалення |2008 рік, який | |---------------+--------------| |законодавства у |затверджено | |Управління |Марти- | |сфері |розпорядженням | |реєстрації та |ненко А.Г. | |користування |Кабінету | |ліцензування | | |радіочастотним |Міністрів | | | | |ресурсом |України від | | | | |України)" |26.03.2008 | | | | | |N 534-р | | | | | |( 534-2008-р ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 35 |Проект рішення |Приведення у |III |Управління |Сарапулов С.В.| |НКРЗ "Про |відповідність |квартал |радіочастот | | |затвердження |рішення НКРЗ від | | | | |Переліку товарів |11.07.2007 N 820 | | | | |із зазначенням їх |( z0861-07 ) до | | | | |кодів згідно з |Закону України | | | | |УКТЗЕД, на які |"Про внесення | | | | |Українським |змін до Закону | | | | |державним центром |України "Про | | | | |радіочастот |Митний тариф | | | | |видаються |України" | | | | |документи, |( 1109а-16, | | | | |необхідні для | 1109-16, | | | | |здійснення | 1109б-16, | | | | |митного контролю | 1109г-16, | | | | |та митного | 1109в-16 ) | | | | |оформлення | | | | | |товарів" (нова | | | | | |редакція) | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 36 |Проект розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Про забезпечення| | | | | |впровадження мобільного | | | | | |зв'язку третього | | | | | |покоління" | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 37 |Проект рішення НКРЗ "Про |Забезпечення | III-IV |Юридичне |Дацюк Т.Л. | |затвердження Основних |реалізації прав | квартал |управління | | |вимог до договору про |споживачів | 2008 року| | | |надання |телекомунікаціних | | | | |телекомунікаційних |послуг, | | | | |послуг" |передбачених | | | | |телекомунікаційних |статтею 32 | | | | |послуг" |Закону України | | | | | |"Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | | ( 1280-15 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 38 |Проект рішення |Приведення у | III | ЕУ |Ткаченко Л.В. | |НКРЗ "Про |відповідність до | квартал | | | |затвердження |вимог Закону |2008 року | | | |граничних тарифів |України "Про | | | | |на універсальні |поштовий | | | | |послуги поштового |зв'язок" | | | | |зв'язку" |( 2759-14 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 39 |Проект рішення |Забезпечення | III-IV | ДТ |Гресько В.П. | |НКРЗ "Про |можливості | квартал | | | |затвердження |використання всіма|2008 року | | | |Порядку |суб'єктами | | | | |використання |господарювання у | | | | |кабельної |сфері | | | | |каналізації |телекомунікацій | | | | |електрозв'язку" |діючих | | | | | |трубопроводів, | | | | | |кабельних | | | | | |каналів, | | | | | |колекторів та | | | | | |інших пристроїв, | | | | | |які їм не | | | | | |належать, | | | | | |зазначених у | | | | | |частині 7 статті | | | | | |31 Закону України | | | | | |"Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 40 |Проект рішення |Забезпечення | III-IV | ДТ |Гресько В.П. | |НКРЗ "Про внесення |реалізації прав та| квартал | | | |змін та доповнень |можливостей |2008 року | | | |до Правил |операторів | | | | |взаємоз'єднання |телекомунікацій | | | | |телекомунікаційних |при | | | | |мереж загального |взаемоз'єднанні | | | | |користування", |телекомунікаційних| | | | |затверджених |мереж, | | | | |рішенням НКРЗ від |передбачених | | | | |08.12.2005 N 155 |статтями 57-61 | | | | |( z0071-06 ) |Закону України | | | | | |"Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ) | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 41 |Проект постанови |Упорядкування |IV квартал| Управління |Каргаполов | |Кабінету Міністрів |взаємовідносин між|2008 року |організаційно- |Ю.В. | |України "Про |операторами | | аналітичного | | |внесення змін до |(провайдерами) | | забезпечення | | |Правил надання та |телекомунікація із| | діяльності | | |отримання |споживачами | | | | |телекомунікаційних |телекомунікаційних| | | | |послуг" |послуг при наданні| | | | | |послуг | | | | | |"аудіотекс", | | | | | |користування | | | | | |кабельною | | | | | |каналізацією, | | | | | |використання | | | | | |карток | | | | | |передплаченого | | | | | |сервісу, | | | | | |підключення АТС | | | | | |споживачів, тощо | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 42 |Проект змін та доповнень |Внесення змін і | IV | Департамент |Смоляр В.Г. | |до Переліку |доповнень до | квартал |ліцензування та| | |радіоелектронних засобів |рішення НКРЗ | | радіочастот | | |та випромінювальних |від 06.09.2007 р. | | | | |пристроїв, для |за N 914 | | | | |експлуатації яких не |( z1297-07 ), | | | | |потрібні дозволи на |необхідність | | | | |експлуатацію, який |яких виникла | | | | |затверджений рішенням |за час | | | | |НКРЗ від 06.09.2007 р. |користування | | | | |за N 914 ( z1297-07 ), |зазначеним | | | | |зареєстрований |Положенням | | | | |Міністерством | | | | | |юстиції України | | | | | |20.11.2007 р. за | | | | | |N 1297/14564 | | | | | ---+-------------------------+------------------+----------+---------------+--------------| 43 |Зміни до |Щодо | IV |Департамент |Смоляр В.Г. | |Ліцензійних умов |впорядкування | квартал |ліцензування та| | |здійснення |здійснення | |радіочастот | | |діяльності у сфері |діяльності | | | | |телекомунікацій з | | | | | |надання послуг | | | | | |рухомого (мобільного) | | | | | |телефонного зв'язку | | | | | |з правом технічного | | | | | |обслуговування та | | | | | |експлуатації | | | | | |телекомунікаційних | | |---------------+--------------| |мереж і надання в | | |Юридичне |Дацюк Т.Л. | |користування каналів | | |управління | | |електрозв'язку | | | | | |( z0145-06, za145-06 )), | | | | | |затверджених | | | | | |рішенням НКРЗ від | | | | | |26.01.2006 N 179 | | | | | |( z0145-06 ) та | | | | | |зареєстрованих у | | | | | |Міністерстві | | | | | |юстиції України | | | | | |17.02.2006 за | | | | | |N 145/120-19 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1051 ( vr051634-08 ) від
10.06.2008, N 1096 ( vr096634-08 ) від 12.09.2008, N 1105
( vr105634-08 ) від 12.09.2008, N 1127 ( vr127634-08 ) від
18.09.2008, N 1141 ( vr141634-08 ) від 25.09.2008, N 1226
( vr226634-08 ) від 27.11.2008, N 1242 ( vr242634-08 ) від
04.12.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: