open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.09.2001 N 265

( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 202 ( v0202555-03 ) від 27.06.2003 )

Про внесення доповнень до наказу Міністерства

аграрної політики України від 11 серпня 2000 р.

N 139 "Про затвердження Порядку відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від

20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо

вдосконалення регулювання ринку зерна"

( z0510-00 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20.07.2000 р. N 1148 ( 1148-2000-п ) "Про заходи щодо
вдосконалення регулювання ринку зерна" та з метою спрощення
процедури укладення та реєстрації біржових угод для подальшого
експорту зерна Н А К А З У Ю:

1. Доповнити пункт 1.3 Порядку ( z0510-00 ) надання товарній
біржі висновку про її відповідність щодо надання послуг з
укладення угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і
продовольства для державних та регіональних потреб, їх реалізації
з державних ресурсів і з державного резерву, що надходить у
рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
погашення податкової заборгованості та поставки підприємствам
агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які
придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, а також
укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів абзацом
такого змісту: "Для спрощення митного оформлення біржових угод
(контрактів) про експорт зерна товарна біржа використовує форми
спотових та форвардних контрактів (додатки 4, 5)".

2. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку
(Лесів М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Шмідта Р.М.

Державний секретар С.Рижук

Додаток 4

до пункту 1.3 Порядку

( z0510-00 ) надання

товарній біржі висновку про

відповідність щодо укладення

угод купівлі-продажу

сільськогосподарської

продукції і продовольства

для державних та

регіональних потреб, їх

реалізації з державних

ресурсів і з державного

резерву, що надходить у

рахунок сплати збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

погашення податкової

заборгованості та поставки

підприємствам

агропромислового комплексу

матеріально-технічних

ресурсів, які придбаваються

за рахунок коштів державного

бюджету, а також до

укладення та реєстрації

зовнішньоекономічних

контрактів


ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАРЕЄСТРОВАНО
___________ __________________________
назва біржі назва регіональної митниці

Підпис уповноваженої Підпис уповноваженої особи
особи біржі митної служби України

____________________ N ____ ___________________

М. П. М. П.

"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.

СПОТОВИЙ БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ N ________

Місцезнаходження біржі

Дата проведення торгів

СТОРОНИ КОНТРАКТУ

Брокерська контора N _______, надалі - "БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ", в
особі брокера ______________________, діючого на підставі
договору-доручення N _____ від "___"______________ ______ р. від
імені _________________ з однієї сторони, та брокерська контора
N __________, надалі - "БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ", в особі брокера
_________________, діючого на підставі договору-доручення N ______
від "___" ____________ ____ р. від імені ______________ надалі -
"ПОКУПЕЦЬ", з іншої сторони, відповідно до Правил торгів на біржі
уклали цей контракт про наступне:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

ПРОДАВЕЦЬ продав, а ПОКУПЕЦЬ купив товар - _________________,
що відповідає стандарту

1.1. Кількість - _____________ тонн

1.2. Ціна за одиницю на базисі поставки ____________ -
__________________________________________________________________

1.3. Вартість товару (сума біржової угоди) - ________________

1.4. Реєстраційний збір - ___________________________________

1.5. Брокерська винагорода згідно з договорами-дорученнями
N ____ від ___________ та N від __________________________________

1.6. Вартість контракту - ___________________________________

1.7. Умови поставки _________________________________________

1.8. Строки та сума проплати - до "___" ____________ ____ р.
- ________________________________________________________________

1.9. Форма оплати ___________________________________________

2. ПОСТАВКА ТОВАРУ

ПРОДАВЕЦЬ забезпечує наявність товару на базисі поставки
__________ - до "___" ____________ ____ року.

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОНТРАКТУ

Реєстрація контракту проводиться на підставі
договорів-доручень від брокерських контор.

4. РОЗРАХУНКИ ПО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

4.1. Розрахунки по контракту здійснюються через рахунки
біржі:

- рахунок в гривнях N _____________

- валютний рахунок N ______________

4.2. ПОКУПЕЦЬ протягом _____ робочих днів з моменту укладення
контракту на торгах біржі повинен провести оплату контракту в
обсязі згідно з п. 1.8 на розрахунковий рахунок біржі у
розрахункову палату біржі.

4.3. Затвердження контракту проводиться при наявності:

- оплати контракту на розрахунковий рахунок біржі згідно з
п. 1.8 чи надання банківських довідок про сплату контракту на
розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ реєстраційного збору на рахунок
біржі та брокерської винагороди згідно з договорами-дорученнями на
розрахунковий рахунок біржі чи брокера;

- двостороннього акта прийому-передачі товару чи документів,
необхідних при виконанні умов поставки товару від EXW (перелік
документів надає покупець).

4.4. Затвердження біржового контракту печаткою і підписом
уповноваженої особи біржі здійснюється після закінчення
розрахунків по контракту.

4.5. Переказ коштів на рахунок ПРОДАВЦЯ здійснюється протягом
2-х робочих днів після затвердження контракту згідно з п. 4.3.

5. ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ

5.1. Для забезпечення розрахунків по спотових угодах з
реальним товаром ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ чи їх брокери вносять
гарантійний внесок, розмір якого становить ____ % від суми заявки.

Гарантійним внеском продавця може бути передача майнових прав
на частину товару, майна, цінних паперів за угодами з
акредитованим довірчим товариством або страховий поліс
акредитованої страхової компанії.

5.2. У випадку відмови від виконання умов контракту або
закінчення терміну оплати контракту гарантійний внесок, за
винятком реєстраційного збору, згідно з п. 1.4 спрямовується на
користь потерпілої сторони.

5.3. Гарантійний внесок може залишатися на розрахунковому
рахунку біржі до наступних біржових сесій або за письмовою заявою
брокера-учасника торгів чи його клієнта повертається клієнту
протягом 3-х робочих днів. Цей пункт виконується у разі, коли
брокер-учасник торгів не уклав біржових угод під внесений
гарантійний внесок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ПРИ ВІДСУТНОСТІ

ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ

6.1. Сторони біржового контракту несуть відповідальність за
достовірність вказаних реквізитів.

6.2. У разі відмови від письмового оформлення усної біржової
угоди, винна сторона зобов'язується відшкодувати реєстраційний
збір згідно п. 1.4.

6.3. У разі порушення термінів платежів та якості товару,
обумовлених цим контрактом, винна сторона зобов'язана відшкодувати
іншій стороні понесені збитки та виплатити штраф у розмірі _____ %
від суми угоди. Біржовий контракт може бути анульований за
письмовим поданням згідно з рішенням біржового арбітражу.

6.4. Анулювання біржового контракту після його реєстрації не
звільнює від сплати реєстраційного збору (біржі) згідно з п. 1.4.

6.5. Брокери обох сторін несуть відповідальність за належне
виконання їх клієнтами всіх зобов'язань по біржовому контракту.

7. АРБІТРАЖ

Суперечки, що виникають між брокерами під час укладання та
виконання біржових угод, вирішуються Біржовим арбітражем. Рішення
Біржового арбітражу є обов'язковим для членів біржі та їх
брокерів. Невиконання рішень біржового арбітражу тягне за собою
автоматичне виключення винної сторони з членів біржі. У подальшому
рішення Біржового арбітражу може бути оскаржене у арбітражному
суді на загальних підставах.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ
____________________________ ____________________________
юридична адреса: ___________ юридична адреса: ___________
____________________________ ____________________________
Код ЄДРПОУ _________________ Код ЄДРПОУ _________________
р/р N ______________________ р/р N ______________________
в __________________________ в __________________________
МФО ________________________ МФО ________________________
SWIFT ______________________ SWIFT ______________________

БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ
Брокерська контора N _______ Брокерська контора N _______
юридична адреса: ___________ юридична адреса: ___________
____________________________ ____________________________
Код ЄДРПОУ _________________ Код ЄДРПОУ _________________
р/р N ______________________ р/р N ______________________
в __________________________ в __________________________
МФО (SWIFT) ________________ МФО (SWIFT) ________________
телефон/факс _______________ телефон/факс _______________

підпис _____________________ підпис _____________________

М. П. М. П.

ОФОРМЛЕНО

БІРЖА

Підпис уповноваженої особи біржі ____________________________

Додаток 5

до пункту 1.3 Порядку

( z0510-00 ) надання

товарній біржі висновку про

відповідність щодо укладення

угод купівлі-продажу

сільськогосподарської

продукції і продовольства

для державних та

регіональних потреб, їх

реалізації з державних

ресурсів і з державного

резерву, що надходить у

рахунок сплати збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

погашення податкової

заборгованості та поставки

підприємствам

агропромислового комплексу

матеріально-технічних

ресурсів, які придбаваються

за рахунок коштів державного

бюджету, а також до

укладення та реєстрації

зовнішньоекономічних

контрактів

ЗАРЕЄСТРОВАНО
___________ __________________________
назва біржі назва регіональної митниці

Підпис уповноваженої Підпис уповноваженої особи
особи біржі митної служби України

____________________ N ____ ___________________

М. П. М. П.

"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.

ФОРВАРДНИЙ БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ N _____

Місцезнаходження біржі

Дата проведення торгів

1. СТОРОНИ КОНТРАКТУ

Брокерська контора N _______, надалі - "БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ", в
особі брокера ____________, що діє на підставі договору-доручення
N ______ від ____________ від імені ___________________, надалі -
"ПРОДАВЕЦЬ", з однієї сторони, та брокерська контора
N ________________, надалі - "БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ", в особі брокера
_______________, що діє на підставі договору-доручення N _____,
від _____________ від імені ______________, надалі - "ПОКУПЕЦЬ", з
іншої сторони, відповідно до Правил проведення біржових торгів на
біржі уклали даний контракт про наступне.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується продати, а ПОКУПЕЦЬ - купити товар:
________________, що відповідає стандарту ___________.

2.1. Кількість (тонн): _____________ (___________).

2.2. Спосіб упаковки: ___________________________.

2.3. Місяць (дата) поставки: _______________ ______ року.

2.4. Базис поставки ___________________________.

2.5. Ціна за одиницю на базисі

поставки __________ (______) гривень.

2.6. Вартість товару (сума

біржової угоди) ___________________ гривень.

ПДВ ___________________ гривень.

2.7. Реєстраційний збір біржі: ___________________ гривень.

ПДВ ___________________ гривень.

2.8. Вартість контракту: ___________________ гривень,

у тому числі ПДВ____гривень.

2.9. Авансова оплата _______ % ___________________ гривень.

2.10. Валютний еквівалент вираховується за курсом НБУ на дату
торгів, що становить _______ за долар США.

3. ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРУ

ПРОДАВЕЦЬ забезпечує наявність товару на базисі поставки за
умовами цього контракту.

4. СУПРОВОДЖУВАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПРОДАВЕЦЬ на момент передачі товару надає супроводжувальну
документацію, яка складає невід'ємну частину контракту:

довідка елеватора N ____________ від ____________,

сертифікат якості N ____________ від ____________.

Довідка про виконання проавансованої частини державного
контракту (для товаровиробників).

Додатки NN ________________________________________.

5. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР БІРЖІ

Реєстраційний збір біржі є обов'язковим і стягується з
ПОКУПЦЯ.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Розрахунки по укладених на біржі угодах здійснюються
через рахунки біржі.

6.2. У термін 2 (два) дні до проведення торгів сторони
Контракту повинні забезпечити на рахунку біржі заставний внесок
(перфоменс бонд), що складає _____ % від вартості Контракту.

6 3. ПОКУПЕЦЬ протягом 8 робочих днів після проведення
біржових торгів повинен забезпечити наявність на рахунку біржі
передоплати (згідно з п. 2.9 цього Контракту) у розмірі ________ %
вартості та реєстраційного збору.

6.4. Переказ останньої частини передоплати ____ % на рахунок
ПРОДАВЦЯ здійснюється біржею протягом 2 робочих днів після
надходження коштів на рахунок та надання брокерською конторою
письмової угоди ПОКУПЦЯ на передоплату.

6.5. Реквізити біржі:

- код ЄДРПОУ біржі _______________,

- розрахунковий рахунок N ________ в __________ банку, МФО
_______________________________________,

- валютний рахунок N ___________ в __________ банку, SWIFT
_______________________________________.

7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БІРЖОВОГО КОНТРАКТУ

7.1. Затвердження біржового контракту печаткою і підписом
уповноваженої особи біржі здійснюється після закінчення
розрахунків по контракту.

7.2. Реєстрація контракту на біржі здійснюється відповідно до
графіка, затвердженого Виконавчою дирекцією біржі.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони біржового контракту несуть відповідальність за
достовірність вказаних реквізитів.

8.2. За відмову або ухилення від оформлення та реєстрації
біржового контракту у розрахунково-реєстраційному відділі біржі
після усної угоди, що зафіксована маклером в ході торгів, та в
разі невиконання інших п.п. біржового контракту, перфоменс бонд
винної сторони за вирахуванням операційних витрат біржі
перераховується на розрахунковий рахунок постраждалої сторони
протягом 2 робочих днів після прийняття рішення про це біржовим
арбітражем. Виконавчий директор біржі має право не допускати винну
сторону до участі у наступних біржових торгах.

8.3. У випадках, коли обидві сторони біржової угоди
відмовляються або ухиляються від оформлення та реєстрації біржової
угоди на біржі, виконавчий директор біржі накладає на них штраф у
розмірі ____ % від суми біржової угоди з кожної сторони, що
вираховується з суми перфоменс бонду на користь біржі, біржовий
контракт анулюється та обидві сторони за його рішенням можуть бути
не допущені до участі у наступних біржових торгах.

8.4. За повторне порушення умов виконання біржових контрактів
Біржовий комітет приймає рішення про виключення винної сторони із
членів біржі у випадку відсутності достатніх аргументів з її боку
про наявність обставин форс-мажорного характеру, які стали на
заваді виконання зобов'язань, або зустрічного позову до
сторони-контрагенту.

8.5. Брокер-Продавець та Брокер-Покупець несуть
відповідальність за належне виконання їх клієнтами усіх
зобов'язань, що випливають з умов цього Контракту.

9. АРБІТРАЖ

Суперечки, що виникають між брокерами під час укладання та
виконання біржових угод, вирішуються Біржовим арбітражем біржі.
Рішення Біржового арбітражу є обов'язковими дня членів біржі та їх
брокерів. Невиконання рішень Біржового арбітражу тягне за собою
автоматичне виключення винної сторони з членів біржі. У подальшому
рішення Біржового арбітражу може бути оскаржене у арбітражному
суді на загальних підставах.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ
____________________________ ____________________________
юридична адреса: ___________ юридична адреса: ___________
____________________________ ____________________________
Код ЄДРПОУ _________________ Код ЄДРПОУ _________________
р/р N ______________________ р/р N ______________________
в __________________________ в __________________________
МФО ________________________ МФО ________________________
SWIFT ______________________ SWIFT ______________________

БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ
Брокерська контора N _______ Брокерська контора N _______
юридична адреса: ___________ юридична адреса: ___________
____________________________ ____________________________
Код ЄДРПОУ _________________ Код ЄДРПОУ _________________
р/р N ______________________ р/р N ______________________
в __________________________ в __________________________
МФО (SWIFT) ________________ МФО (SWIFT) ________________
телефон/факс _______________ телефон/факс _______________

підпис _____________________ підпис _____________________

М. П. М. П.

ОФОРМЛЕНО

БІРЖА

Підпис уповноваженої особи біржі ____________________________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу