open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
16.05.2007 N 31-34000-30-11/10156

Міністерство фінансів України у зв'язку із зверненням
учасників 11-го З'їзду Федерації професійних бухгалтерів і
аудиторів України до Президента України щодо окремих питань
бухгалтерського обліку повідомляє. 1. Планом першочергових заходів у сфері інвестиційної
діяльності, затвердженим Указом Президента України від 10 квітня
2006 року N 300/2006 ( 300/2006 ), передбачено внесення змін до
деяких законодавчих актів стосовно зближення бухгалтерського та
податкового обліку. Запровадженням у 2007 році Положення про порядок розрахунку
податкових різниць за даними бухгалтерського обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 року
N 1316 ( z0060-07 ), та Методичних рекомендацій про складання
регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових
доходів та валових витрат, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29 січня 2007 року N 45 ( v0045201-07 ),
створено умови для розрахунку всіх показників декларації з податку
на прибуток у системі взаємопов'язаних облікових регістрів, що
забезпечує "прозорість" порядку формування валових доходів і
валових витрат. Такий підхід за чинним податковим законодавством є
оптимальним, оскільки не змінює концепцію формування фінансового
результату за міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку/фінансової звітності та національними положеннями. Зазначені нормативно-правові акти спрямовані на реалізацію
статті 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), якою передбачено, що фінансова,
податкова, статистична та інші види звітності, що використовують
грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Зазначеним Положенням ( z0060-07 ) визначено методологічні
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
податкові різниці для визначення валових доходів, валових витрат,
відстрочених податкових активів, зобов'язань та розкриття
зазначеної інформації у фінансовій звітності, а також установлено
загальні вимоги до складання Розрахунку податкових різниць за
даними бухгалтерського обліку. Розрахунок є додатком до Приміток
до річної фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29 листопада 2000 року N 302 ( z0904-00 ),
який подаватиметься у складі річної фінансової звітності
власникам, працівникам та іншим користувачам звітності відповідно
до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" ( 996-14 ). Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
19 лютого 2007 року N 56-р ( 56-2007-р )"Про схвалення Концепції
реформування податкової системи" розроблено проект Податкового
кодексу, у розділі якого "Податок на прибуток підприємств"
реалізовано методологічні засади, закладені у зазначеному
Положенні ( z0060-07 ), що надає можливість, не порушуючи
міжнародних стандартів, складати податкову декларацію з податку на
прибуток. Положення про порядок обліку податкових різниць за даними
бухгалтерського обліку ( z0060-07 ) та Методичні рекомендації про
складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць,
валових доходів та валових витрат ( v0045201-07 ) до їх
затвердження пройшли апробацію на підприємствах в
Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Одеській та інших
областях, були розміщені для ознайомлення більшого кола фахівців
на офіційному сайті Міністерства фінансів України та схвалені
членами Методологічної ради з бухгалтерського обліку при
Міністерстві фінансів України (протокол від 1 листопада 2006
N 123). Таким чином, професійна громадськість мала можливість
ознайомитись із зазначеними нормативно-правовими актами та подати
свої пропозиції.
2. З метою організації розробки та розгляду проектів
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших
нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності та відповідно до статті 7 Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) при Міністерстві фінансів України діє
Методологічна рада з бухгалтерського обліку. За поданням Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів
України (лист від 6 лютого 2007 N 47) Міністерством фінансів
наказом від 20 березня 2007 року N 370 ( v0370201-07 ) включено до
складу Методологічної ради віце-президента Федерації професійних
бухгалтерів і аудиторів України, голову Донецького територіального
відділення Федерації, доктора економічних наук О.О.Папаіку. З метою обговорення шляхів переходу на міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерством
фінансів України разом із Світовим банком, Агентством США з
міжнародного розвитку та Конференцією ООН з торгівлі і розвитку з
28 лютого по 1 березня 2007 року було проведено міжнародну
науково-практичну конференцію "Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку та фінансової звітності: досвід та
перспективи впровадження в країнах перехідної економіки". У роботі
цієї конференції брали участь міжнародні та українські фахівці з
бухгалтерського обліку, зокрема представники ФПБАУ Папаіка О.О. -
віце-президент ФПБАУ та Легка В.Г. - виконавчий директор ФПБАУ.
3. На виконання Указу Президента України від 10 квітня
2006 року N 300/2006 ( 300/2006 ) "Про план першочергових заходів
у сфері інвестиційної діяльності", доручення Кабінету Міністрів
України від 23 жовтня 2006 року N 39889/1/1-06 щодо розробки
законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з
урахуванням Резолюції, схваленої учасниками конференції,
Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
бухгалтерського обліку", яким визначено, що підприємства -
емітенти цінних паперів, що перебувають у лістингу організаторів
торгівлі на фондовому ринку, банки і страховики обов'язково
складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність за міжнародними стандартами. Іншим підприємствам надається право складання і подання
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за
міжнародними стандартами за власним рішенням.
4. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) не передбачено недержавне
регулювання бухгалтерського обліку. Відповідно до статті 6
зазначеного Закону України державне регулювання бухгалтерського
обліку здійснюється Міністерством фінансів України. Участь
громадськості у процесі формування нормативної бази з
бухгалтерського обліку реалізується через їх представництво у
Методологічній раді з бухгалтерського обліку при Міністерстві
фінансів України.
Заступник Міністра Т.І.Єфименко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: