open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.01.2006 N 16

Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго

від 26.05.05 N 236 та реорганізацію

ДВАТ "Шахта "Ломоватська" - дочірнього

підприємства ДХК "Луганськвугілля"

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), декрету Кабінету Міністрів України від
15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності", указів Президента України від
25 липня 2005 року N 1123 ( 1123/2005 ) "Про заходи щодо
вдосконалення державного управління вугільною промисловістю" та
від 5 жовтня 2005 року N 1417 ( 1417/2005 ) "Питання Міністерства
вугільної промисловості України" Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни до наказу Мінпаливенерго від 26.05.05
N 236 ( v0236558-05 ) "Про реорганізацію ДП "Луганська вугільна
компанія":
1.1. У підпункті 10.1. пункту 10, пункті 12, підпункті 15.1.
пункту 15 наказу виключити слова "Шахта "Ломоватська".
1.2. У пункті 13 наказу виключити слова "ДВАТ "Шахта
"Ломоватська".
2. Припинити діяльність державного відкритого акціонерного
товариства (ДВАТ) "Шахта "Ломоватська" - дочірнього підприємства
(ДП) державної холдингової компанії (ДХК) "Луганськвугілля" шляхом
реорганізації - приєднання до ДП "Первомайськвугілля".
3. Виконання функцій голови комісії з припинення діяльності
покласти на керівника ДВАТ "Шахта "Ломоватська"
ДП ДХК "Луганськвугілля".
4. Голові комісії з припинення діяльності - керівнику
ДВАТ "Шахта "Ломоватська" ДП ДХК "Луганськвугілля":
4.1. У встановленому порядку повідомити державного
реєстратора про рішення щодо припинення діяльності юридичної особи
та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного державного
реєстру відповідних записів.
4.2. Утворити комісію з припинення діяльності ДВАТ "Шахта
"Ломоватська" ДП ДХК "Луганськвугілля" і не пізніше двох робочих
днів від дати надходження до державного реєстратора документів,
які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису
про рішення засновника юридичної особи щодо припинення її
діяльності, погодити з державним реєстратором призначення вказаної
комісії у встановленому чинним законодавством порядку та
повідомити Мінвуглепром про виконання зазначених заходів.
4.3. У встановленому порядку забезпечити опублікування у
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування за місцезнаходженням юридичної особи
відповідних повідомлень про припинення діяльності та про порядок і
термін заявлення вимог кредиторами,
4.4. У встановленому порядку попередити працівників
ДВАТ "Шахта "Ломоватська" ДП ДХК "Луганськвугілля" про
реорганізацію і забезпечити дотримання соціально-правових гарантій
у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.
4.5. В установленому порядку здійснити інвентаризацію майна
та передати, а керівнику ДП "Первомайськвугілля" прийняти на
баланс підприємства майно, майнові права та обов'язки, а також
документи за актом приймання-передачі на підставі передавального
балансу. Скласти передавальний баланс станом на 01.02.06 і подати
Мінвуглепрому на затвердження.
4.6. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури припинення, яка передбачена законом, забезпечити подання
державному реєстратору документів, необхідних для здійснення
державної реєстрації припинення діяльності юридичної особи
внаслідок приєднання.
4.7. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи
надати Управлінню майнових відносин підтверджувальні документи,
оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
4.8. Вжити інших заходів, пов'язаних із реорганізацією
підприємства, відповідно до чинного законодавства.
4.9. Взяти до уваги, що контракт, укладений міністром з
керівником, буде розірвано, а керівника звільнено із займаної
посади у порядку, встановленому чинним законодавством.
5. Припинення діяльності ДВАТ "Шахта "Ломоватська"
ДП ДХК "Луганськвугілля" здійснити упродовж 4 місяців з дати
видання цього наказу.
6. Керівнику ДП "Первомайськвугілля" підготувати проект змін
до статуту у зв'язку з приєднанням відповідної юридичної особи і
подати Мінвуглепрому на затвердження, після чого здійснити їх
державну реєстрацію у порядку та термін, визначені чинним
законодавством.
7. Установити, що ДП "Первомайськвугілля" є правонаступником
усіх майнових прав та обов'язків ДВАТ "Шахта "Ломоватська"
ДП ДХК "Луганськвугілля" відповідно до передавального балансу.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Фічова В.В.
Міністр В.Тополов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: