open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2008 N 16

Про затвердження Організаційно-методичних

рекомендацій та Плану основних заходів

з підготовки функціональної підсистеми

цивільного захисту Мінпромполітики у 2008 році

На виконання директиви Прем'єр-міністра України, начальника
цивільного захисту України від 04.12.2007 N 48911/1/1-07 та з
метою реалізації вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
підвищення готовності та підготовки органів управління і сил
цивільного захисту до дій за призначенням в умовах надзвичайних
ситуацій мирного часу та особливого періоду у 2008 році
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Організаційно-методичні рекомендації щодо
планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки
функціональної підсистеми цивільного захисту Мінпромполітики у
2008 році (далі - Організаційно-методичні рекомендації) згідно з
додатком 1.
2. Затвердити План основних заходів з підготовки
функціональної підсистеми цивільного захисту Мінпромполітики у
2008 році (далі - План основних заходів) згідно з додатком 2.
3. Начальнику Управління організаційного та
інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра розмістити
даний наказ, Організаційно-методичні рекомендації та План основних
заходів на сайті Міністерства hppt:/industry.kmu.gov.ua у рубриці
"Реалізація державної промислової політики" у підрубриці
"Функціональне забезпечення".
4. Керівникам галузевих структурних підрозділів:
4.1. Прийняти до виконання вимоги Організаційно-методичних
рекомендацій та План основних заходів.
4.2. Довести даний наказ до підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики.
5. Керівникам підприємств, установ та організацій:
5.1. Прийняти до неухильного виконання вимоги
Організаційно-методичних рекомендацій та План основних заходів.
5.2. Розробити відповідні плани основних заходів. Про
виконання інформувати Відділ мобілізаційної підготовки та
цивільної оборони Міністерства до 30 січня 2008 року.
6. Директорам Департаментів науково-технічного та
інноваційно-інвестиційного забезпечення, розвитку та
функціонування оборонно-промислового комплексу, загального
машинобудування та розвитку хімічної промисловості сприяти
налагодженню серійного виробництва, сертифікації засобів
індивідуального захисту органів дихання (протигазів, дитячих
камер) та комплектуючих для систем життєзабезпечення і засобів
колективного захисту (фільтрів-поглиначів, регенеративних
пристроїв, ущільнювачів дверей тощо).
7. Начальнику Відділу мобілізаційної підготовки та цивільної
оборони:
7.1. До 10 січня 2008 року поінформувати МНС про виконання
абзацу 1 пункту 6 директиви начальника цивільного захисту України,
Прем'єр-Міністра України.
7.2. Звіти про виконання вимог і заходів, передбачених цим
наказом, подати до МНС за перше півріччя - до 10 липня 2008 року,
за рік - до 10 січня 2009 року.
7.3. Пропозиції стосовно планування заходів з підготовки
єдиної системи цивільного захисту України у 2009 році подати МНС
до 1 вересня 2008 року.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра промислової політики Падалка В.Г.
Міністр В.С.Новицький

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

12.01.2008 N 16

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо планування та реалізації основних заходів

і завдань з підготовки функціональної підсистеми

цивільного захисту Мінпромполітики у 2008 році

З метою реалізації вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, підвищення готовності та підготовки органів управління і
сил цивільного захисту до дій за призначенням в умовах
надзвичайних ситуацій мирного часу та особливого періоду у
2008 році:
1. Головним завданням цивільного захисту на 2008 рік вважати
зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення
шляхом забезпечення ефективного функціонування в державі єдиної
системи цивільного захисту. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання
зосередити на: вдосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно-правової
бази у сфері цивільного захисту; забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів
цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні
ситуації та ліквідації їх наслідків, захисту населення і
територій, організованого переведення з мирного на воєнний стан; плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів
цивільного захисту з метою забезпечення техногенної та пожежної
безпеки, досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення
надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних витрат; створенні нових та підвищенні ефективності діяльності
існуючих об'єктових спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і
формувань, підрозділів пожежної охорони, добровільних пожежних
дружин (команд); виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо
зменшення загрози та запобігання виникнення можливих надзвичайних
ситуацій і мінімізації їх наслідків, а також забезпечення пожежної
безпеки.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій -
начальникам цивільного захисту усіх рівнів, що належать до сфери
управління Міністерства: проаналізувати виконання заходів цивільного захисту у
2007 році, визначити конкретні завдання на 2008 рік; підтримувати в готовності існуючі територіальні системи
зв'язку, централізованого оповіщення, прискорити вирішення питання
щодо заміни існуючої аналогової апаратури оповіщення на сучасну
цифрову. Перевірку готовності систем оповіщення здійснювати
щокварталу з доведенням інформації до населення та практичним
застосуванням у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечити створення і своєчасне поповнення матеріальних
резервів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій не менше
ніж на 40% від визначених норм; створити нові та реконструювати старі системи раннього
виявлення надзвичайних ситуацій, сполучених із системами
оповіщення цивільного захисту, при цьому на об'єктах I та II
ступеня хімічної небезпеки на 100%; збільшити обсяг передачі на зберігання документів страхового
фонду документації у порівнянні з 2007 роком не менше ніж на 4%; визначити у першому півріччі повний перелік захисних споруд
цивільної оборони, які включені до статутних фондів підприємств,
установ та організацій при здійсненні приватизації або
корпоратизації; не допускати скорочення фонду захисних споруд цивільної
оборони, вжити заходів щодо приведення їх у готовність до
використання за призначенням; провести об'єктові навчання з цивільного захисту, за
тематикою аварій на транспорті з викидом небезпечних хімічних
речовин, із створенням міжвідомчих оперативних груп і
відпрацюванням ними конкретних заходів з ліквідації відповідних
надзвичайних ситуацій, характерних для свого об'єкта; вжити заходів щодо забезпечення персоналу радіаційно і
хімічно небезпечних об'єктів та працівників сусідніх об'єктів і
населення, які потрапляють у прогнозовані зони ураження, на 100%
засобами індивідуального захисту дихання, приладами радіаційної і
хімічної розвідки та дозиметричного контролю, у тому числі за
рахунок коштів підприємств - власників потенційно небезпечних
об'єктів; забезпечити готовність аварійно-рятувальних підрозділів та
інших невоєнізованих формувань до реагування на аварії і
надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків; забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації органів управління та керівного складу цивільного
захисту всіх рівнів, персоналу підприємств, установ та організацій
у ході командно-штабних (штабних) навчань, тренувань та занять з
питань дій в умовах надзвичайних ситуацій; надати звіти про виконання заходів цивільного захисту до
Відділу мобілізаційної підготовки та цивільної оборони
Мінпромполітики у терміни, визначені Табелем термінових донесень
(н/вих. від 06.08.2007 N 10/1-3-1168).
Начальник Відділу
мобілізаційної підготовки
та цивільної оборони І.Д.Воловенко

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

12.01.2008 N 16

ПЛАН

основних заходів з підготовки функціональної

підсистеми цивільного захисту

Мінпромполітики у 2008 році

------------------------------------------------------------------ Найменування | Відповідальний | Залучаються | Термін | заходу | за виконання | | проведення | -----------------+----------------+--------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------| Збори та наради (засідання) керівного складу органів управління | ----------------------------------------------------------------| Участь у зборі- |Мінпромполітики |Керівництво |Грудень | навчанні | |Міністерства |(за окремим | керівного складу | | |рішенням МНС) | цивільного | | | | захисту України, | | | | підбитті | | | | підсумків роботи | | | | у 2008 році та | | | | визначенні | | | | основних завдань | | | | на 2009 рік | | | | -----------------+----------------+--------------+--------------| Підбиття |Мінпромполітики |Підприємства, |Грудень | підсумків роботи | |установи, | | у 2008 році та | |організації | | визначення | |Міністерства | | основних завдань | | | | на 2009 рік | | | | -----------------+----------------+--------------+--------------| Проведення |Мінпромполітики |Підприємства, |Травень | семінарів-нарад | |установи, |Липень | "Про стан охорон | |організації |Вересень | праці, | |Міністерства | | виробничого | | | | середовища та | | | | пожежної безпеки | | | | на | | | | підприємствах" | | | | -----------------+----------------+--------------+--------------| Підготовка |Мінпромполітики |Керівний склад|Протягом року | керівного складу | |та працівники |(за окремим | та працівників | |Міністерства |планом МНС) | Міністерства в | | | | Інституті | | | | державного | | | | управління у | | | | сфері цивільного | | | | захисту | | | | ----------------------------------------------------------------| Командно-штабні, штабні та інші навчання і тренування з питань | цивільного захисту (цивільної оборони) | ----------------------------------------------------------------| Участь у заходах |Мінпромполітики |Підприємства, |За планом СБУ | з | |установи, | | антитерористичної| |організації | | діяльності | |Міністерства | | (навчання та | | | | тренування тощо) | | | | ----------------------------------------------------------------| Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів | управління, сил і засобів до дій за призначенням | ----------------------------------------------------------------| Участь у |Підприємства, |комплексна: | | перевірці МНС | установи, |--------------+--------------| реалізації |організації |Чернігівська |Березень | державної |Міністерства |область | | політики у сфері | |--------------+--------------| цивільного | |Миколаївська |Квітень | захисту населення| |область | | і територій від | |--------------+--------------| надзвичайних | |Вінницька |Червень | ситуацій, стану | |область | | та організації | |--------------+--------------| роботи з питань | |Запорізька |Листопад | техногенної та | |область | | пожежної безпеки | |--------------+--------------| | |контрольна: | | | |--------------+--------------| | |Кіровоградська|Липень | | |область | | | |--------------+--------------| | |Одеська |Серпень | | |область | | | |--------------+--------------| | |Луганська |Вересень | | |область | | | |--------------+--------------| | |Полтавська |Жовтень | | |область | | -----------------+----------------+--------------+--------------| Розробка та |Мінпромполітики | |Січень | затвердження | | | | плану | | | | організаційних та| | | | практичних | | | | заходів щодо дій | | | | під час пропуску | | | | весняної повені, | | | | льодоходу та | | | | осінньо-зимових | | | | паводків | | | | -----------------+----------------+--------------+--------------| Участь у | | | | перевірках | | | | міжвідомчих | | | | комісій місцевих | | | | органів | | | | виконавчої влади | | | | щодо: | | | | -----------------+----------------+--------------+--------------| підготовки до |Підприємства, | |Березень (за | безаварійного |установи, | |планом | пропуску |організації | |міжвідомчих | весняного |Міністерства | |комісій) | льодоходу та | | | | повені | | | | -----------------+----------------+--------------+--------------| готовності до |Підприємства, | |Серпень - | роботи (дій) в |установи, | |листопад (за | осінньо-зимовий |організації | |планом | період |Міністерства | |міжвідомчих | | | |комісій) | -----------------+----------------+--------------+--------------| Участь у |Підприємства, |Харківська |Березень | перевірці стану |установи, |область |(за графіком | та готовності до |організації | |МНС) | використання за |Міністерства |--------------+--------------| призначенням | |Одеська |Червень | захисних споруд, | |область |(за графіком | які увійшли до | | |МНС) | статутних фондів | |--------------+--------------| підприємств і | |Херсонська |Липень | були | |область |(за графіком | приватизовані | | |МНС) | ліків попередніх | |--------------+--------------| перевірок | |м. Київ |Травень | готовності до | | |(за графіком | використання за | | |МНС) | призначенням | |--------------+--------------| захисних споруд, | |АР Крим |Вересень | які увійшли до | | |(за графіком | статутних фондів | | |МНС) | підприємств і | |--------------+--------------| були | |Чернігівська |Жовтень | приватизовані | |область |(за графіком | | | |МНС) | -----------------------------------------------------------------
Начальник Відділу
мобілізаційної підготовки
та цивільної оборони І.Д.Воловенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: