open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2006 N 16

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
6 квітня 2005 р. N 263 ( 263-2005-п ) та з метою забезпечення
системності оперативного моніторингу результатів діяльності
підпорядкованих підприємств та підготовки узагальнених даних з
розвитку галузей промисловості Н А К А З У Ю:
1. Керівникам галузевих структурних підрозділів щомісячно до
10 числа наступного за звітним місяцем надавати на паперовому та
магнітному носіях до Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості інформацію щодо фінансово-економічних
показників підпорядкованих підприємств відповідної галузі згідно з
додатком N 1.
2. Керівникам функціональних структурних підрозділів
щоквартально до 10-го числа наступного за звітним кварталом місяця
надавати на паперовому та магнітному носіях до Департаменту
фінансово-економічного забезпечення промисловості інформацію
згідно з додатком N 2.
3. Департаменту фінансово-економічного забезпечення
промисловості узагальнену інформацію доповнювати відповідними
графічними матеріалами, у зазначені терміни надсилати звіт до
Міністерства економіки України та щомісячно надавати аналітичні
довідки керівництву Міністерства.
4. Заступникам Міністра взяти виконання цього наказу під
особистий контроль.
Міністр В.М.Шандра

Додаток N 1

до наказу

17.01.2006 N 16

СТРУКТУРА

довідки про підсумки роботи галузі

за звітний період

1. Основні фінансово-економічні показники: - очікувані обсяги товарної продукції (за звітний місяць та з
початку року), темп росту у звітному місяці до попереднього
місяця, з початку поточного року до відповідного періоду минулого
року (надати приклади підприємств з найбільшою питомою вагою); - аналізи чинників, що зумовили негативні та позитивні
тенденції розвитку галузей промисловості (навести приклади впливу
цих чинників по підприємствах - представниках відповідної галузі); - обсяг реалізованої продукції (за звітний місяць та з
початку року); - питома вага експорту в реалізації продукції (приклади
номенклатури підприємств-експортерів); - оперативні дані про виробництво основних видів продукції. Основні фінансово-економічні показники необхідно
супроводжувати аналітичними матеріалами (в т. ч. аналізом
тенденцій розвитку), з викладенням чинників (внутрішніх та
зовнішніх), що обумовили зміни в динаміці показників.
2. Реалізація діючих програм розвитку галузі (кожного
наступного за звітним кварталом місяця).
3. Прийняття конкретних рішень щодо подолання системних
проблем або тих, що виникали у звітному періоді.
4. Прогнози щодо перспективи укладення контрактів, участь у
тендерах на зовнішніх та внутрішніх ринках, інвестиційні проекти,
тощо.
5. Довідкова інформація (номінації та нагородження
підприємств у різних конкурсах, визначні події, що відбулись в
галузі, на підприємствах: професійні свята, ювілеї, виставки,
тощо).

Додаток N 2

до наказу

17.01.2006 N 16

МАТЕРІАЛИ,

що готують функціональні департаменти (управління)

------------------------------------------------------------------ N | Виконавець | Питання |Термін надання| --+-----------------+----------------------------+--------------| 1.|Департамент |Зовнішньоекономічна |Щоквартально | |зовнішньоекономі-|діяльність: |(до 10 числа | |чних зв'язків |- структура експорту |кожного | | |та імпорту продукції |наступного за | | |та тенденції щодо її зміни |звітним) | | |- захист внутрішнього ринку | | | |- інтеграція до Світової | | | |організації торгівлі та | | | |Європейського Союзу | | --+-----------------+----------------------------+--------------| 2.|Управління |Досудова санація підприємств|Щоквартально | |реформування |(стан виконання заходів |(до 10 числа | |власності |досудової санації по |місяця, | | |підприємствах та |наступного за | | |узагальнення по |звітним) | | |департаментах) | | | |----------------------------+--------------| | |Стан виконання плану |Щоквартально | | |приватизації, |(до 10 числа | | |реструктуризації підприємств|кожного | | |та його економічний ефект |наступного за | | | |звітним) | --+-----------------+----------------------------+--------------| 3.|Департамент |Інноваційна діяльність: |Щоквартально | |науково- |впровадження |(до 10 числа | |технічного та |науково-технічних програм в |кожного | |інноваційно- |галузях промисловості |наступного за | |інвестиційного |(приклади) |звітним) | |забезпечення |----------------------------| | | |Інвестиційна політика | | | |(залучення зовнішніх, | | | |внутрішніх інвестицій в | | | |галузях промисловості) | | | |----------------------------+--------------| | |Стандартизація (гармонізація|Щоквартально | | |національних стандартів з |(до 10 числа | | |міжнародними та |кожного | | |європейськими), впровадження|наступного за | | |стандартів в галузях |звітним) | | |промисловості | | --+-----------------+----------------------------+--------------| 4.|Контрольно- |1. Виконання поточного плану|Щоквартально | |ревізійне |перевірок, в т. ч. критерії,|(до 10 числа | |управління |за якими проводяться |кожного | | |перевірки. |наступного за | | |2. Стан виконання заходів |звітним) | | |за результатами перевірок | | | |фінансово-господарської | | | |діяльності підприємств. | | --+-----------------+----------------------------+--------------| 5.|Департамент |1. Стан виконання заходів по|Щоквартально | |юридичного |законотворчій роботі за |(до 10 числа | |забезпечення та |звітний період. |кожного | |зв'язків з |2. Участь у засіданнях |наступного за | |Верховною Радою |профільних комітетів. |звітним) | |України |3. Участь у | | | |парламентських слуханнях. | | --+-----------------+----------------------------+--------------| 6.|Департамент |Моніторинг споживання |Щомісячно (до | |металургійної |енергоносіїв (за звітний |10 числа | |промисловості |місяць та з початку року, в |місяця, | | |розрізі галузей) та |слідуючого за | | |розрахунків за використання |звітним) | | |енергоносіїв (звітний місяць| | | |та з початку року, в розрізі| | | |галузей промисловості). | | | |Фактори, що спричинили | | | |збільшення/зменшення. | | --+-----------------+----------------------------+--------------| 7.|Відділ охорони |Стан охорони навколишнього |Щоквартально | |праці, |середовища |(до 10 числа | |навколишнього |----------------------------|кожного | |середовища та |Стан охорони праці |наступного за | |пожежної безпеки | |звітним) | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: