open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2004 N 16
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

промислової політики

N 353 ( v0353581-07 ) від 27.06.2007 }
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

промислової політики

N 549 ( v0549581-08 ) від 29.08.2008 }
Щодо затвердження Положення про

вдосконалення системи контролю

Мінпромполітики України за виконанням планів

досудової санації державними підприємствами,

що належать до сфери його управління

На виконання завдань, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 30 вересня 2003 року N 1532 ( 1532-2003-п )
"Про підсумки соціально-економічного розвитку України за
січень - серпень 2003 року та хід виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України" (п. 23), для ефективного проведення
досудової санації підприємств з метою запобігання банкрутству
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про вдосконалення системи контролю
Мінпромполітики України за виконанням планів досудової санації
державними підприємствами, що належать до сфери його управління
(додається).
2. Директору департаменту реформування власності, досудової
санації та інвестиційної політики (Пендзин О.В.) внести
пропозиції щодо змін до Положення про порядок погодження
Міністерством промислової політики України планів досудової
санації підприємств-боржників, що належать до сфери його
управління, в частині здійснення контролю виконання планів
санації ( v0403581-03 ).
Термін - лютий 2004 року
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Зубарєва В.В.
Міністр О.Неустроєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

України

17.01.2004 N 16
ПОЛОЖЕННЯ
про вдосконалення системи контролю Мінпромполітики України

за виконанням планів досудової санації державними

підприємствами, що належать до сфери його управління

1. Положення про вдосконалення системи контролю виконання
планів досудової санації підприємствами Мінпромполітики України
розроблено з метою підвищення ефективності виконання планів
досудової санації державними підприємствами, що належать до сфери
його управління, та своєчасного виявлення і оперативного усунення
проблем, що виникають при проведенні досудової санації.
2. Цим Положенням установлюються загальні вимоги щодо: - основних завдань моніторингової групи (далі - Група) та
порядку її утворення; - організації роботи Групи по кожному підприємству, яке
знаходиться у досудовій санації; - здійснення контролю виконання плану досудової санації.
3. Основні завдання Групи
3.1. Основними завданнями Групи є: - аналіз можливих варіантів (судова санація,
реструктуризація, залучення інвестора, приватизація тощо) та вибір
оптимального варіанту комплексу заходів із санації (концепція
санації); - аналіз майна, що входить до цілісного майнового комплексу
підприємства, відповідно до профілю його діяльності; - забезпечення поглибленого аналізу на етапі санації
технічного стану тимчасово надлишкового державного майна та
доцільності його консервації або реалізації; - розгляд та попереднє схвалення проекту плану санації; - щоквартальна перевірка (контроль) виконання заходів,
передбачених планом досудової санації; - проведення, в разі необхідності, перевірки економічних
показників роботи підприємств за первинними бухгалтерськими
документами; - надання методологічної консультації фахівцям підприємства
під час проведення санації; - здійснення координації з відповідним підрозділом обласної
держадміністрації в межах заходів, передбачених планом санації; - інші заходи
3.2. Для виконання поставлених завдань Група має право
вимагати від керівництва підприємства, щодо якого застосовується
процедура досудової санації, необхідну інформацію (технічного,
економічного, бухгалтерського напрямку тощо) про підприємство.
4. Порядок утворення Групи
4.1. З метою забезпечення належного контролю за проведенням
досудової санації, затверджується склад Групи, до якої входять: - представник галузевого Департаменту - керівник Групи (за
посадою - начальник Управління або його заступник); - представник Департаменту реформування власності, досудової
санації та інвестиційної політики; - представник Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості; - в разі необхідності інші фахівці міністерства; - представники профільних галузевих інститутів (за згодою).
4.2. Затвердження складу Групи здійснюється наказом
Мінпромполітики.
4.3. Координацію та методологічне управління моніторингових
груп здійснює Департамент реформування власності, досудової
санації та інвестиційної політики.
5. Організація роботи Групи
5.1. Засідання Групи проводиться щоквартально на
підприємстві, щодо якого застосована процедура досудової санації в
термін, не пізніше двох тижнів, після завершення звітного
кварталу. Під час проведення засідання фахівці Групи заслуховують звіт
керівництва підприємства та особисто перевіряють реалізацію
заходів, що виконувались відповідно до плану санації. Контроль проводиться по всіх заходах досудової санації.
5.2. З метою оперативної перевірки даних звіту або
узагальнення інформації по провадженню санації, можливі
позапланові відрядження Групи або деяких її членів на
підприємство.
5.3. Висновки щодо виконання квартальних планів санації
підприємством керівник Групи надає на розгляд керівництва
Мінпромполітики протягом 10 днів після завершення відповідного
засідання.
5.4. Термін роботи членів Групи на підприємстві не повинен
бути більш 5 днів. При необхідності одержання додаткових
матеріалів термін може бути продовжено до 7 днів.
6. Висновки та рекомендації
6.1. За результатами проведення досудової санації Група готує
висновки у письмовій формі, за підписами всіх її членів. Висновки
повинні містити інформацію щодо досягнення мети проведення
досудової санації.
6.2. В разі невиконання заходів плану досудової санації
Керівник підприємства надає письмові пояснення причин негативного
результату, а Група, після поглибленого аналізу обставин
проведеної санації, надає пропозиції щодо шляхів та напрямків
подолання критичного стану, стабілізації та подальшого розвитку
підприємства з підготовкою відповідного наказу Мінпромполітики
України.
Директор департаменту реформування
власності, досудової санації та
інвестиційної політики О.Пендзин

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: