open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 16 від 13.01.2000

Про затвердження збірників кошторисних норм і розцінок на

ремонтні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих Міністерству промислової політики України, "Вказівок щодо застосування кошторисних норм і розцінок на
ремонт технологічного устаткування підприємств, підпорядкованих
Міністерству промислової політики України", "Вказівок щодо

застосування кошторисних норм і розцінок на спеціальні

та ремонтно-будівельні роботи, які виконуються на

підприємствах, підпорядкованих Міністерству

промислової політики України"
( Додатково див. Накази Міністерства промислової політики

N 261 ( v0261581-03 ) від 25.06.2003

N 456 ( v0456581-03 ) від 06.11.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

промислової політики

N 457 ( v0457581-03 ) від 06.11.2003 )
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства

промислової політики

N 166 ( v0166581-07 ) від 12.04.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з управління державними

корпоративними правами та майном

N 114 ( va114817-11 ) від 04.05.2011 }

З метою упорядкування складання кошторисної документації на
ремонтні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих
Міністерству промислової політики України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести до дії:
1.1. Збірники кошторисних норм і розцінок на ремонт
технологічного устаткування та "Вказівки щодо застосування
кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного устаткування
підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики
України" згідно додатка 1.
1.2. Збірники кошторисних норм і розцінок на спеціальні та
ремонтно-будівельні роботи, "Вказівки щодо застосування
кошторисних норм і розцінок на спеціальні та ремонтно-будівельні
роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих
Міністерству промислової політики України" згідно додатка 2.
2. Визнати такими, що втратили чинність, збірники кошторисних
норм і розцінок на ремонтні роботи та вказівок з їх застосування,
перелік яких наведено у додатку 3.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного управління інвестиційної політики в промисловості
В.І. Єрьоміна.
Міністр В.М.Гуреєв
Додаток N 1

Перелік
збірників кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного

устаткування підприємств, підпорядкованих Міністерству

промислової політики України
{ Збірники кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного
устаткування О1 "Зварювальні роботи та газове різання", О10
"Слюсарні та слюсарно-складальні роботи" втратили чинність на
підставі Наказу Міністерства промислової політики N 457
( v0457581-03 ) від 06.11.2003 }
{ Збірники кошторисних норм і розцінок на ремонт устаткування
втратили чинність з 1 червня 2011 року на підставі Наказу
Державного агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном N 114 ( va114817-11 ) від
04.05.2011 }
------------------------------------------------------------------ N | | збірника| Назва збірника | ----------------------------------------------------------------| I. Міжгалузеві збірники | ----------------------------------------------------------------| О1 |Зварювальні роботи та газове різання | --------+-------------------------------------------------------| О2 |Ремонт трубопроводів | --------+-------------------------------------------------------| О3 |Ремонт запірної арматури | --------+-------------------------------------------------------| О4 |Ремонт підйомно-транспортного устаткування | --------+-------------------------------------------------------| О5 |Ремонт дробильно-розмельного, сортувального, | |фільтруючого та збагачувального устаткування | --------+-------------------------------------------------------| О6 |Ремонт сушильного устаткування | --------+-------------------------------------------------------| О7 |Ремонт компресорів і нагнітачів | --------+-------------------------------------------------------| О8 |Ремонт повітродувок, вентиляторів і димососів | --------+-------------------------------------------------------| О9 |Ремонт насосів | --------+-------------------------------------------------------| О10 |Слюсарні та слюсарно-складальні роботи | --------+-------------------------------------------------------| О11 |Паяльні, свинцеві роботи та лудіння | --------+-------------------------------------------------------| О12 |Вулканізаційні роботи | --------+-------------------------------------------------------| О13 |Дефектоскопія металів та зварних з'єднань | --------+-------------------------------------------------------| О14 |Окремі види робіт, які пов'язані з ремонтом | |устаткування | ----------------------------------------------------------------| II. Збірники гірничо-металургійного комплексу | ----------------------------------------------------------------| М1 |Ремонт устаткування доменного виробництва | --------+-------------------------------------------------------| М2 |Ремонт устаткування сталеплавильного виробництва | --------+-------------------------------------------------------| М3 |Ремонт устаткування сталепрокатного, трубопрокатного, | |трубоволочильного устаткування та устаткування | |централізованого мащення | --------+-------------------------------------------------------| М4 |Ремонт устаткування феросплавного і вогнетривкого | |виробництва та устаткування з переробки | |вторинних чорних металів | --------+-------------------------------------------------------| М5 |Ремонт устаткування виробництва метизних виробів | --------+-------------------------------------------------------| М6 |Ремонт агломераційного устаткування | --------+-------------------------------------------------------| М7 |Ремонт гірничошахтного устаткування | --------+-------------------------------------------------------| М8 |Ремонт устаткування для відкритого методу видобування | |залізних і марганцевих руд | --------+-------------------------------------------------------| М9 |Ремонт технологічного устаткування гірничорудних | |підприємств вузловим і агрегатним методами | --------+-------------------------------------------------------| М10 |Ремонт технологічного устаткування коксохімічного | |виробництва | ----------------------------------------------------------------| III. Збірники підприємств хімічної промисловості | ----------------------------------------------------------------| Х1 |Ремонт теплообмінної апаратури | --------+-------------------------------------------------------| Х2 |Ремонт місткісного устаткування | --------+-------------------------------------------------------| Х3 |Ремонт апаратів з перемішуваючим пристроєм | --------+-------------------------------------------------------| Х4 |Ремонт колонного устаткування | --------+-------------------------------------------------------| Х5 |Ремонт допоміжного устаткування | ----------------------------------------------------------------| IV. Вказівки щодо застосування кошторисних норм і розцінок | на ремонт технологічного устаткування підприємств, | підпорядкованих Міністерству промислової політики України | -----------------------------------------------------------------
Начальник Головного
управління інвестиційної
політики в промисловості В.І.Єрьомін
Додаток N 2

Перелік

збірників кошторисних норм і розцінок на спеціальні та
ремонтно-будівельні роботи, які виконуються на підприємствах,
підпорядкованих Міністерству промислової політики України ----------------------------------------------------------------- N збірника | Назва збірника | ----------------+-----------------------------------------------| Р1 |Земляні роботи | ----------------+-----------------------------------------------| Р6 |Бетонні роботи. Розбирання бетонних і | |залізобетонних конструкцій | ----------------+-----------------------------------------------| Р8 |Ремонт конструкцій з цегли | ----------------+-----------------------------------------------| Р9 |Ремонт технологічних і будівельних | |металоконструкцій | ----------------+-----------------------------------------------| Р10 |Ремонт дерев'яних конструкцій | ----------------+-----------------------------------------------| Р11 |Ремонт підлоги | ----------------+-----------------------------------------------| Р12 |Ремонт покрівлі | ----------------+-----------------------------------------------| Р13 |Відновлення та ремонт антикорозійного захисту | |устаткування, трубопроводів та | |будівельних конструкцій | ----------------+-----------------------------------------------| Р15 |Опоряджувальні роботи | ----------------+-----------------------------------------------| Р26 |Ремонт теплової ізоляції | ----------------+-----------------------------------------------| Р28 |Ремонт залізничних колій | ----------------+-----------------------------------------------| Р45 |Ремонт промислових печей та труб | ----------------------------------------------------------------| Вказівки щодо застосування кошторисних норм і розцінок на| спеціальні та ремонтно-будівельні роботи, які виконуються на| підприємствах, підпорядкованих Міністерству промислової політики| України | -----------------------------------------------------------------
Начальник Головного
управління інвестиційної
політики в промисловості В.І.Єрьомін
Додаток N 3
Перелік
збірників кошторисних норм і розцінок на ремонтні роботи,

які втратили чинність ----------------------------------------------------------------- |Найменування збірника | Затверджено --+-----------------------------------+-------------------------- | 2 | 3 ----------------------------------------------------------------- I. Ремонт технологического оборудования ----------------------------------------------------------------- |Ремонт оборудования |Міністерство промисловості |доменного производства |України, 22.03.96 р. --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт оборудования | |сталеплавильного производства |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт оборудования | |сталепрокатного, | |трубопрокатного, | |трубоволочильного | |производства и оборудования | |централизованной смазки |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт оборудования | |ферросплавного и | |огнеупорного | |производства и оборудования | |переработки вторичных черных | |металлов |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт оборудования метизного | |производства |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт дробильно-размольного, | |сортировочного, обогатительного | |и агломерационного оборудования |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт подъемно-транспортного | |оборудования прерывного и | |непрерывного действия |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт насосов, дымососов, | |вентиляторов |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- |Ремонт горношахтного оборудования |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 0 |Ремонт оборудования для открытого | |способа добычи железных и | |марганцевых руд |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 1 |Ремонт технологического | |оборудования горнорудных | |предприятий узловым и агрегатным | |методами |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 2 |Ремонт технологических | |трубопроводов и арматуры |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 3 |Вулканизационные работы |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 4 |Ремонт технологического | |оборудования и сооружений | |коксохимического производства |Теж саме ----------------------------------------------------------------- II. Общестроительные работы ----------------------------------------------------------------- 1 |Земляные работы |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 6 |Бетонные работы. Разборка бетонных | |и железобетонных конструкций |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 8 |Конструкции из кирпича |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 9 |Строительные и технологические | |металлоконструкции |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 10|Деревянные конструкции |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 11|Полы |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 12|Кровли |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 13|Антикоррозийная защита строительных| |конструкций, оборудования и | |трубопроводов |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 26|Изоляционные работы |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 45|Промышленные печи и трубы |Теж саме --+-----------------------------------+-------------------------- 28|Ремонт железнодорожных путей |Міністерство промисловості | |України, 10.02.95 р. --+-----------------------------------+-------------------------- |Указания по применению сметных |Министерство металлургии |норм, расценок и нормативов при |СССР, 23.11.90 г. |составлении сметной документации и | |ведении расчетов за работы по | |ремонту технологического | |оборудования, металлоконструкций, | |огнеупорной кладки и промышленных | |зданий и сооружений предприятий | |Министерства металлургии СССР, | |выполняемому ремонтными | |предприятиями отрасли | --+-----------------------------------+-------------------------- |Сборник сметных цен на капитальный |Государственная |ремонт технологического |агрохимическая |оборудования. Выпуск 1, 2 |ассоциация (Агрохим) | |20.08.91 г. -----------------------------------------------------------------
Начальник Головного
управління інвестиційної
політики в промисловості В.І.Єрьомін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: