open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
27.07.2005 N 16

Про необхідність усунення порушень

Державним комітетом України з нагляду

за охороною праці принципів державної

регуляторної політики згідно з вимогами

Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", а також статті 3 Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики",
здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів
виконавчої влади щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
Державним комітетом України з нагляду за охороною праці
наказом від 03.11.99 N 208 ( v0208306-99 ) затверджено Правила
будови і безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99 (далі -
Правила).
Розділ 2 Правил ( v0208306-99 ) містить посилання на
нормативно-правові акти, які на сьогоднішній день є такими, що
втратили чинність.
Зокрема, це: - ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, установах і організаціях, що затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 17.06.98 N 923 ( 923-98-п ), яка
втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України
від 21.08.2001 N 1094 ( 1094-2001-п ), яка в свою чергу втратила
чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України
25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ) "Деякі питання розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві"; - ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів
на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і
здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджена наказом
Держнаглядохоронпраці за N 189 ( z0482-95 ) від 12.12.95,
зареєстрована в Мін'юсті 27.12.95 за N 482/1018, який було видано
згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по
нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.05.93 N 328 ( 328-93-п ). Зазначене
Положення втратило чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18.05.98 N 684 ( 684-98-п ) "Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань діяльності Комітету по нагляду за охороною праці"; - ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань
охорони праці, що затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від
17.02.99 N 27 ( z0248-99 ), який втратив чинність згідно з наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ) "Про затвердження Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою"; - ДНАОП 0.00-4.34-99 Положення про порядок видачі дозволів
Комітетом по нагляду за охороною праці України, що затверджене
наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 N 103 ( z0690-99 ),
який втратив чинність згідно з наказом Державного комітету України
з нагляду за охороною праці від 04.02.2004 N 31 ( z0226-04 ); - ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного
обстеження ліфтів, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці N 215
( z0740-98 ) від 10.11.98, зареєстровано в Мін'юсті 20.11.98 за
N 740/3180, який втратив чинність згідно з наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 25.04.2005 N 64
( z0452-05 ).
У зв'язку з викладеним, Правила будови і безпечної
експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99, затверджені наказом
Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 N 208 ( v0208306-99 ), містять
посилання на нормативно-правові акти Держнаглядохоронпраці та
Кабінету Міністрів України, які на сьогоднішній день є такими, що
втратили чинність, що порушує принцип передбачуваності,
закріплений в статті 4 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), а саме: послідовність регуляторної діяльності,
відповідність її цілям державної політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам
господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.
Враховуючи вищевикладене, на виконання статті 3 Указу
Президента України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про
деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної
політики" та керуючись частиною третьою статті 27 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Державному комітету України з нагляду за
охороною праці: - привести у відповідність до діючих нормативно-правових
актів Держнаглядохоронпраці та Кабінету Міністрів України
положення розділу 2 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
ДНАОП 0.00-1.02-99, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від
03.11.99 N 208 ( v0208306-99 ).
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Голова А.В.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: