open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2007 N 16

Про виконання Державного

бюджету України на 2007 рік

З метою належної організації виконання Державного бюджету
України у 2007 році ( 489-16 ) Н А К А З У Ю:
1. Визначити по Міністерству палива та енергетики України
відповідальних виконавців з виконання Державного бюджету України
на 2007 рік за бюджетними програмами згідно з додатком.
2. Відповідальним виконавцям:
2.1. До 17.01.2007 опрацювати з Фінансово-економічним
департаментом (Нестер Л.Д.) проекти паспортів бюджетних програм з
урахуванням зауважень Міністерства фінансів України;
2.2. До 01.02.2007 за погодженням з Мінфіном та Мін'юстом
підготувати та в установленому порядку подати Кабінету Міністрів
України порядок використання коштів за бюджетними програмами, які
підлягають затвердженню актами Кабінету Міністрів України;
2.3. Протягом 30 днів від дня затвердження Розпису Державного
бюджету на 2007 рік ( 489-16 ) в установленому порядку затвердити
кошториси, плани асигнувань та плани використання бюджетних
коштів.
3. Фінансово-економічному департаменту (Нестер Л.Д.) до
01.02.2007 узгодити та спільним наказом Міністерства палива та
енергетики та Міністерства фінансів України затвердити паспорти
бюджетних програм.
4. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Фролов К.Ю.) забезпечити розгляд пропозицій до
проекту Плану наукових та науково-технічних розробок
Мінпаливенерго на 2007 рік, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, на засіданнях секції науково-технічної ради
Міністерства палива та енергетики України.
5. Визначити Фінансово-економічний департамент (Нестер Л.Д.)
відповідним за організацію та координацію роботи з питань
реалізації положень цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко

Додаток

до наказу Мінпаливенерго

17.01.2007 N 16

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

за бюджетними програмами Державного

бюджету України на 2007 рік

( 489-16 )

------------------------------------------------------------------ Код | Назва бюджетної програми | Відповідальний | | | виконавець | --------+---------------------------------+---------------------| 1101010 |Загальне керівництво та |Господарське | |управління у сфері |управління | |паливно-енергетичного комплексу | | --------+---------------------------------+---------------------| 1101030 |Прикладні наукові та |Департамент | |науково-технічні розробки, |стратегічної політики| |виконання робіт за державними |та перспективного | |цільовими програмами і державним |розвитку ПЕК | |замовленням у сфері | | |паливно-енергетичного комплексу | | --------+---------------------------------+---------------------| 1101080 |Заходи з реалізації Комплексної |Департамент ядерної | |програми створення |енергетики та атомної| |ядерно-паливного циклу в Україні |промисловості | |та приведення об'єктів | | |виробничого об'єднання | | |"Придніпровський хімічний завод" | | |в екологічно безпечний стан | | --------+---------------------------------+---------------------| 1101090 |Підготовка фахівців для |Департамент ядерної | |підприємств ядерно-промислового |енергетики та атомної| |комплексу Севастопольським |промисловості | |національним університетом |Департамент кадрової | |ядерної енергії та промисловості |політики та | | |організаційно- | | |документального | | |забезпечення | --------+---------------------------------+---------------------| 1101130 |Фінансова підтримка розвитку |Департамент | |наукової інфраструктури у сфері |стратегічної політики| |енергетики |та перспективного | | |розвитку ПЕК | | |Департамент ядерної | | |енергетики та атомної| | |промисловості | --------+---------------------------------+---------------------| 1101140 |Фізичний захист ядерних установок|Департамент фізичного| |та ядерних матеріалів |захисту, пожежної | | |безпеки та безпеки | | |життєдіяльності | --------+---------------------------------+---------------------| 1101360 |Здешевлення кредитів на |Департамент | |будівництво енергоблоків атомних,|стратегічної політики| |гідроакумулюючих та інших |та перспективного | |електростанцій, магістральних, |розвитку ПЕК | |гірських та сільських ліній |Департамент з питань | |електропередач, а також на |електроенергетики | |створення запасів твердого палива| | |на теплоелектростанціях | | --------+---------------------------------+---------------------| 1101420 |Компенсація НАК "Нафтогаз |Департамент з питань | |України" різниці між цінами |нафтової, газової та | |закупівлі імпортованого |нафтопереробної | |природного газу та його |промисловості | |реалізації суб'єктам | | |господарювання на виробництво | | |теплової енергії, яка | | |споживається населенням | | --------+---------------------------------+---------------------| 1101600 |Реконструкція гідроелектростанцій|Департамент | |Дніпровського каскаду |стратегічної політики| | |та перспективного | | |розвитку ПЕК | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: