open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2005 N 16

Про призначення керівників Державної

екзаменаційної комісії в Севастопольському

національному інституті ядерної енергії

та промисловості на 2005 рік

Згідно із Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від
02.06.93 N 161 ( z0173-93 ), листом Міністерства освіти України
від 29.12.93 N 83-5/1259 ( v1259281-93 ) щодо Рекомендацій про
порядок створення, організацію і роботу Державної екзаменаційної
(кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України та з
метою здійснення у 2005 році державної атестації випускників у
Севастопольському національному інституті ядерної енергії та
промисловості (далі - СНІЯЕтаП) за спеціальністю "Якість,
стандартизація та сертифікація" Н А К А З У Ю:
1. Призначити Білея Данко Васильовича, генерального
інспектора-директора з нагляду ДП НАЕК "Енергоатом" головою
Державної екзаменаційної комісії (далі - Комісія) в СНІЯЕтаП на
2005 рік; Шульгіна Бориса Миколайовича, начальника відділу
моніторингу та сертифікації ДП НАЕК "Енергоатом" та Маловіка
Костянтина Миколайовича, завідувача кафедрою "Якість,
стандартизація та сертифікація" СНІЯЕтаП - заступниками голови
Комісії згідно з додатком.
2. Ректору СНІЯЕтаП (Смірнову С. Б.) затвердити персональний
склад членів Комісії в установленому порядку.
3. Установити термін роботи Комісії з 19 січня по 31 січня
2005 року.
4. Голові Комісії Білею Д.В. подати Департаменту
організаційно-кадрової політики Мінпаливенерго України
(Яковлєв В.С.) звіт про роботу Комісії у двотижневий термін після
закінчення її роботи.
5. Департаменту організаційно-кадрової політики
Мінпаливенерго України (Яковлєв В.С.) надіслати до Міністерства
освіти і науки України копію цього наказу в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Редька В.Ф.
Перший заступник Міністра О.Шеберстов

Додаток

до Наказу Міністерства

палива та енергетики України

17.01.2005 N 16

СПИСОК

керівництва Державної екзаменаційної комісії

з перевірки підготовки спеціалістів та присвоєння

їм кваліфікаційного рівня в Севастопольському

національному інституті ядерної енергії

та промисловості у 2005 році

---------------------------------------------------------------------------------------------- N |Керівництво|Прізвище, | Посада |Науковий |Освіта, що |Присвоєна |Термін|Період| з/п|Державної |ім'я, по | |ступінь, |закінчив і коли|кваліфіка-|роботи|роботи| |екзамена- |батькові | |вчене | |ція і |за |комі- | |ційної | | |звання | |спеціаль- |фахом |сії | |комісії | | | | |ність | | | ---+-----------+------------+------------+---------+---------------+----------+------+------| 1 |Голова |Білей |Генеральний |Кандидат |Повна вища, |Атомні |21 рік|з 19 | |комісії |Данко |інспектор - |технічних|Одеський |електро- | |січня | | |Васильович |директор з |наук |політехнічний |станції та| |по 31 | | | |нагляду | |інститут, |установки,| |січня | | | |ДП НАЕК | |1982 р. |інженер- | |2005 | | | |"Енергоатом"| | |теплофізик| |року | ---+-----------+------------+------------+---------+---------------+----------+------+------| 2 |Заступник |Шульгін |Начальник |Немає |Повна вища, |Автоматика|34 |з 19 | |голови |Борис |відділу | |Томський |і електро-|роки |січня | |комісії |Миколайович |моніторингу | |політехнічний |ніка, | |по 31 | | | |та | |інститут, |інженер- | |січня | | | |сертифікації| |1970 р. |фізик | |2005 | | | |ДП НАЕК | | | | |року | | | |"Енергоатом"| | | | | | ---+-----------+------------+------------+---------+---------------+----------+------+------| 3 |Заступник |Маловік |Завідувач |Кандидат |Повна вища, |Автоматика|37 |з 19 | |голови |Костянтин |кафедрою |технічних|Севастополь- |і теле- |років |січня | |комісії |Миколайович |"Якість, |наук |ський |механіка, | |по 31 | | | |стандартизац| |приладобудівний|інженер- | |січня | | | |ія та | |інститут, |електрик | |2005 | | | |сертифіка- | |1966 р. | | |року | | | |ція" | | | | | | | | |СНіЯЕтаП | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------| Номер та назва спеціальності | --------------------------------------------------------------------------------------------| 1.|7.000001 - "Якість, стандартизація та сертифікація" | ---------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: