open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2003 N 16

Про затвердження Положення

про постійно діючу експертну комісію (ЕК)

Міністерства палива та енергетики України

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про Національний архівний
фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) і постанови Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1739
( 1739-2002-п ) "Про деякі питання формування і функціонування
Національного архівного фонду" Н А К А З У Ю:
1. Створити постійно діючу експертну комісію Міністерства
палива та енергетики України.
2. Затвердити:
2.1. Положення про експертну комісію Міністерства палива та
енергетики, що додається (далі - Положення).
2.2. Персональний склад експертної комісії: Тітенко С.М. - заступник Державного секретаря, Голова комісії Прокопенко І.О. - начальник Управління діловодства, контролю
та звернень громадян Головного адміністративного управління,
заступник голови комісії Єфременко Л.О. - завідувач архіву ГІОЦ ДП НЕК "Укренерго",
секретар комісії Члени комісії: Акіншина Н.Д. - заступник начальника Головного управління
майнових відносин та реформування власності Алексєєва Т.К. - начальник Управління трудових та соціальних
відносин Борисов М.Д. - заступник директора Департаменту стратегічної
політики та перспективного розвитку ПЕК Буравченко П.П. - виконуючий обов'язки начальника Управління
зведеного аналізу діяльності Волостних Л.О. - головний спеціаліст відділу моніторингу та
зведеного аналізу Державного департаменту вугільної промисловості Долгий М.С. - заступник начальника Спеціального відділу Зенюк О.Ю. - начальник Головного управління АЕС Іванов П.Л. - начальник Управління фізичного захисту і
аварійного реагування Красько М.І. - директор Державного департаменту вугільної
промисловості Мамчій Л.М. - начальник Головного управління кадрової
політики Матвєєва В.Г. - начальник Головного юридичного управління Нікіташ Л.М. - заступник начальника Управління
бухгалтерського та господарського забезпечення, начальник відділу
бухгалтерського забезпечення апарату Павленко В.М. - заступник начальника Головного управління
ядерно-паливного циклу Павлуша С.М. - начальник Головного управління міжнародного
співробітництва Пахно Г.О. - начальник Управління взаємодії з комітетами
Верховної Ради України, засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю Петриковець К.Я. - заступник директора Департаменту
стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Петров О.С. - начальник Головного управління проблем ЧАЕС і
соціально-трудових відносин Подгорний М.Є. - начальник Головного управління з
надзвичайних ситуацій та охорони праці Савлук С.А. - завідувач відділу комплектування відомчих
архівів та діловодства Центрального державного архіву органів
влади та управління (за згодою) Улітіч Ю.І. - директор Департаменту з питань
електроенергетики Федорова Г.М. - заступник начальника Головного управління
методології бухгалтерського обліку та фінансування - начальник
відділу методології бухгалтерського обліку та фінансів Фрицька Л.В. - заступника начальника Головного
контрольно-ревізійного управління Чертков В.Р. - начальник Управління реструктуризації
підприємств Якимаха Л.В. - заступник начальника Управління діловодства,
контролю та звернень громадян - начальник відділу діловодства
Головного адміністративного управління
3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики
України:
3.1. Керуючись Типовим положенням про експертну комісію
державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства,
установи і організації ( z0173-96 ), розробити та затвердити
власні положення про експертні комісії з внесенням змін,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2002 року N 1739 ( 1739-2002-п ) "Про деякі питання
формування і функціонування Національного архівного фонду".
3.2. До 3 березня 2003 року згідно зі ст. 31 Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний
фонд і архівні установи" ( 2888-14 ), з метою спільного
опрацювання питань удосконалення роботи у сфері діловодства та
контролю за упорядкуванням і станом зберігання документів
Національного архівного фонду, справ особового складу надати
архіву ГІОЦДП НЕК "Укренерго" персональний склад постійно діючих
експертних комісій.
4. Керівникам головних управлінь, управлінь і відділів
центрального апарату міністерства і Державного департаменту
вугільної промисловості:
4.1. Ознайомити працівників структурних підрозділів з
Положенням про експертну комісію Міністерства палива та енергетики
України.
4.2. Забезпечити контроль за упорядкуванням документів згідно
з Інструкцією з діловодства у центральному апараті Міністерства
палива та енергетики України, їх зберігання та передачу до архіву.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
енергетики України від 09.06.99 N 185 "Про затвердження Положення
про експертну комісію Міністерства енергетики України". Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар В.Лушкін

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу експертну комісію

Міністерства палива та енергетики України

1. Експертна комісія Міністерства палива та енергетики
України (далі - ЕК) створена відповідно до Закону України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ),
Положення про принципи і критерії визначення цінності документів,
порядок створення та діяльності експертних комісій з питань
віднесення документів до Національного архівного фонду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
1995 року N 853 ( 853-95-п ), відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1739
( 1739-2002-п ) "Про деякі питання формування і функціонування
Національного архівного фонду" та з метою проведення попередньої
експертизи цінності документів і подання її результатів на
затвердження експертно-перевірній комісії (ЕПК) Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління (ЦДАВО).
2. ЕК є дорадчим органом. Її рішення затверджуються Державним
секретарем Міністерства палива та енергетики України, після чого є
обов'язковими для виконання структурними підрозділами
Міністерства.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Міненерго України та цим Положенням. У вирішенні питань
організації та методики проведення експертизи цінності документів
ЕК керується правилами, інструкціями і рекомендаціями Головного
архівного управління (Головархіву) при Кабінеті Міністрів України
та ЦДАВО.
4. ЕК здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,
який затверджується Державним секретарем Міністерства палива та
енергетики України і звітує перед ним про проведену роботу.
5. Завдання ЕК: а) розгляд питань, ухвалення рішень та подання на погодження
експертно-перевірній комісії Головархіву: описів справ постійного зберігання віднесених попередньою
експертизою цінності документів до Національного архівного фонду; описів документів з особового складу; номенклатур справ поточного діловодства Міністерства; актів про вилучення документів, не внесених до Національного
архівного фонду, для їх знищення; б) організація та проведення спільно з Управлінням
діловодства, контролю та звернень громадян і архівом ГІОЦ ДП НЕК
"Укренерго" щорічного підбору документів для подальшого їх
зберігання або знищення, здійснення контролю за упорядкуванням
документів у діловодстві; в) участь у підготовці та складанні номенклатури справ
Міністерства, методичних посібників з організації документів у
діловодстві, експертизи цінності документів; г) розгляд пропозицій структурних підрозділів міністерства
щодо зміни термінів зберігання окремих документів та подання
рішень із цих питань, на затвердження ЕПК ЦДАВО України; д) надання консультацій працівникам міністерства з питань
організації документів у діловодстві, експертизи цінності
документів та підготовка до передачі їх на подальше зберігання; е) співпраця з експертними комісіями підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, з
метою: вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду,
впровадження наукових досягнень і прогресивних методів роботи з
архівної справи та діловодства; підготовки до публікації в установленому порядку архівних
документів, а також за погодженням з Держкомархівом або
уповноваженою ним архівною установою довідково-інформаційної
літератури і посібників з архівної справи та діловодства; участі у спільних засіданнях дорадчих органів, нарад у разі
розгляду на них питань щодо удосконалення раціональної організації
документообігу у діловодстві та врахування пропозицій у подальшій
розробці та опрацюванні Переліку документів паливно-енергетичного
комплексу України щодо визначення термінів зберігання документів.
6. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право: а) давати вказівки структурним підрозділам Міністерства,
підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго, та працівникам, відповідальним за
діловодство щодо проведення експертизи цінності документів та їх
підготовки до передачі на архівне зберігання; б) вимагати від керівників структурних підрозділів
Міністерства повернення документів Національного архівного фонду
та надання письмових пояснень у випадку втрати цих документів; в) вимагати від структурних підрозділів Міністерства надання
відомостей та висновків, необхідних для визначення цінності і
термінів зберігання документів; г) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію Управління
діловодства, контролю та звернень громадян Головного
адміністративного управління та архіву ГІОЦ ДП НЕК "Укренерго" про
якість оформлення документів і формування справ у діловодстві,
стан обліку та схоронності документів довгострокового (понад
10 років) зберігання; д) запрошувати на засідання як консультантів і експертів
фахівців структурних підрозділів міністерства, а у разі
необхідності - працівників ЦДАВО; е) інформувати керівництво Міністерства з питань, що належать
до компетенції ЕК.
7. До складу ЕК, який затверджується Державним секретарем
Міністерства палива та енергетики України, входять керівники
Управління діловодства, контролю та звернень громадян і архіву
ГІОЦ ДП НЕК "Укренерго", досвідчені працівники структурних
підрозділів і фахівці ЦДАВО. Головою ЕК призначається заступник Державного секретаря
Мінпаливенерго, а секретарем - завідувач архівом ГІОЦ ДП НЕК
"Укренерго". Секретар ЕК за вказівкою голови ЕК забезпечує скликання
засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома
структурних підрозділів і окремих посадових осіб рішення комісії,
здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕК і
забезпечує її зберігання.
8. Засідання ЕК проводяться не рідше одного разу на рік і
вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві
третини складу членів комісії. Рішення ЕК приймаються простою більшістю голосів членів
комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який
підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії,
та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання
ЕК Державним секретарем Мінпаливенерго України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: