open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2007 N 16

Про заходи щодо виконання вимог

Закону України "Про Державний бюджет

України на 2007 рік"

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
28.12.2006 N 53740/2/1-06 Н А К А З У Ю:
1. Призначити відповідальних за виконання бюджетних програм
та приведення нормативно-правових актів щодо порядків використання
коштів по відповідних бюджетних програмах у відповідність до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( 489-16 ) згідно з додатком, що додається.
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) та іншим структурним
підрозділам міністерства, яким делеговані повноваження управління
діяльністю підприємств, установ та організацій, що знаходяться у
державній власності і належать до сфери управління
Мінагрополітики, забезпечити у 2007 році перерахування до
державного бюджету ( 489-16 ) частини прибутку господарськими
організаціями, які знаходяться у сфері управління Мінагрополітики.
3. Департаменту економіки та управління державною власністю
(Дробот В.І.) до 5 числа щомісяця, наступного за звітним, надавати
Фонду держмайна узагальнену інформацію щодо нарахування та
перерахування у 2007 році дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2006 році та інших роках
окремо по кожному господарському товариству.
4. Департаменту фінансів до 15 січня 2007 року подати Мінфіну
проекти паспортів бюджетних програм разом з проектами наказів про
їх затвердження.
5. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Гойчук А.Ф.), Департаменту фінансів до 15 лютого 2007 р. подати
до Міносвіти та Мінфіну інформацію про обсяги нарахованої
заборгованості відповідно до Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ).
6. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва до
15 січня 2007 року подати до Національної академії наук відповідні
матеріали щодо доцільності проведення витрат на фундаментальні
дослідження по кожній науковій темі.
7. Департаменту врегулювання відносин власності та
соціального розвитку села (Гайдар М.В.) до 26 січня 2007 року
подати - до Мінбуду пропозиції щодо порядку надання та
використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виконання інвестиційних проектів, спрямованих на
соціально-економічний розвиток регіонів".
8. Департаменту врегулювання відносин власності та
соціального розвитку села до 28 лютого 2007 року подати до Мінбуду
пропозиції щодо порядку надання та використання коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження,
у тому числі будівництво газопроводів і газифікацію населених
пунктів.
9. Департаменту фінансів, Департаменту економіки та
управління державною власністю до 26 січня 2007 року подати до
Мінфіну пропозиції щодо порядку відрахування до державного бюджету
частини прибутку (доходу) господарськими організаціями, а саме:
державними, в тому числі казенними підприємствами та їх
об'єднаннями і дочірніми підприємствами, а також акціонерними,
холдинговими компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у
статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх
дочірніми підприємствами.
10. Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин (Трач Л.І.) до 1 лютого 2007 р. забезпечити проведення
функціонального обстеження центральних та місцевих органів
виконавчої влади та до 1 березня 2007 р. подати пропозиції до
Головдержслужби щодо упорядкування системи цих органів та
скорочення чисельності працівників.
11. Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин взяти до відома та керівництва в роботі, що. умови оплати
праці працівників підприємств, організацій, що фінансуються чи
дотуються з бюджету, керівників підприємств, заснованих на
державній, комунальній власності, затверджуються виключно
Кабінетом Міністрів України.
12. Відповідальним за виконання відповідних-бюджетних
програм, визначеним додатком до пункту 1 цього наказу, до 26 січня
2007 року привести нормативно-правові акти у відповідність до норм
Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( 489-16 ).
13. Керівникам урядових органів державного управління,
самостійних структурних підрозділів міністерства до 5 числа
щомісяця, наступного за звітним, подавати Департаменту фінансів
інформацію щодо виконання відповідних пунктів. Департаменту
фінансів до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати
узагальнену інформацію Мінфіну.
14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
В.о. Міністра Б.К.Супіханов

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

16.01.2007 N 16

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ

бюджетних програм Мінагрополітики,

фінансування яких передбачено у Законі України

"Про Державний бюджет України на 2007 рік"

( 489-16 )

та розробку нормативно-правових актів

---------------------------------------------------------------------------------- N | КПКВК | Найменування | Відповідальний | Керівник | Контроль | з/п| | бюджетних програм | підрозділ | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 1. |2801180|Агрохімічна |Департамент ринків|Демидов О.Л. |Мельник С.І. | | |паспортизація |продукції | | | | |земель |рослинництва, | | | | |сільськогосподарсь-|садівництва, | | | | |кого призначення |виноградарства та | | | | | |виноробства | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 2. |2801200|Заходи по боротьбі | -"- |Демидов О.Л. |Мельник С.І. | | |з шкідниками та | | | | | |хворобами | | | | | |сільськогосподарсь-| | | | | |ких рослин | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 3. |2801210|Бюджетна |Департамент ринків|Микитюк Д.М. |Вербицький Д.І.| | |тваринницька |тваринництва з | | | | |дотація та державна|Головною державною| | | | |підтримка |племінною | | | | |виробництва |інспекцією | | | | |продукції | | | | | |рослинництва |Департамент ринків|Демидов О.А. |Мельник С.І. | | | |продукції | | | | | |рослинництва, | | | | | |садівництва, | | | | | |виноградарства та | | | | | |виноробства | | | | | | | | | | | |Департамент |Даценко М.С. |Моцний В.К. | | | |інженерно- | | | | | |технічного | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | |Департамент |Кіщак Ю.П. |Демчак І.М. | | | |харчової | | | | | |промисловості | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 4. |2801220|Селекція в |Департамент ринків|Демидов О.А. |Мельник С.І. | | |рослинництві |продукції | | | | | |рослинництва, | | | | | |садівництва, | | | | | |виноградарства та | | | | | |виноробства | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 5. |2801260|Заходи з охорони і | -"- |Демидов О.А. |Мельник С.І. | | |захисту, | | | | | |раціонального | | | | | |використання лісів,| | | | | |наданих у постійне | | | | | |користування | | | | | |агропромисловим | | | | | |підприємствам | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 6. |2801280|Фінансова підтримка| -"- |Демидов О.А. |Мельник С.І. | | |агропромислових | | | | | |підприємств, що | | | | | |знаходяться в | | | | | |особливо складних | | | | | |кліматичних умовах | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 7. |2801330|Створення і | -"- |Демидов О.Л. |Мельник С.І. | | |забезпечення | | | | | |резервного запасу | | | | | |сортового та | | | | | |гібридного насіння | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 8. |2801350|Закладення і нагляд| -"- |Демидов О.Л. |Мельник С.І. | | |за молодими садами,| | | | | |виноградниками та | | | | | |ягідниками | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 9. |2801510|Державна підтримка | -"- |Демидов О.А. |Мельник С.І. | | |розвитку хмелярства| | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 10.|2801370|Погашення | -"- |Демидов О.А. |Мельник С.І. | | |зобов'язань | | | | | |Українською | | | | | |державною | | | | | |насіннєвою | | | | | |інспекцією за | | | | | |кредитами, наданими| | | | | |з державного | | | | | |бюджету за рахунок | | | | | |коштів, залучених | | | | | |від міжнародних | | | | | |фінансових | | | | | |організацій на | | | | | |розвиток | | | | | |насінництва | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 11.|2808020|Організація і |Державна служба з |Волкодав В.В.|Мельник С.І. | | |регулювання |охорони прав на | | | | |діяльності установ |сорти рослин | | | | |в системі охорони | | | | | |прав на сорти | | | | | |рослин | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 12.|2808030|Докорінне | -"- |Волкодав В.В.|Мельник С.І. | | |поліпшення земель | | | | | |сортодослідних | | | | | |станцій та опорних | | | | | |пунктів | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 13.|2808040|Селекція в галузі | -"- |Волкодав В.В.|Мельник С.І. | | |сортовипробування | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 14.|2808050|Участь у | -"- |Волкодав В.В.|Мельник С.І. | | |міжнародному Союзі | | | | | |по охороні нових | | | | | |сортів рослин | | | | | |(УПОВ) | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 15.|2808060|Погашення | -"- |Волкодав В.В.|Мельник С.І. | | |зобов'язань | | | | | |Державною службою з| | | | | |охорони прав на | | | | | |сорти рослин за | | | | | |кредитами, наданими| | | | | |з державного | | | | | |бюджету за рахунок | | | | | |коштів, залучених | | | | | |від міжнародних | | | | | |фінансових | | | | | |організацій на | | | | | |розвиток | | | | | |насінництва | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 16.|2801190|Селекція в |Департамент ринків|Микитюк Д.М. |Вербицький П.І.| | |тваринництві та |тваринництва з | | | | |птахівництві на |Головною державною| | | | |підприємствах |племінною | | | | |агропромислового |інспекцією | | | | |комплексу | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 17.|2801340|Запобігання | -"- |Микитюк Д.М. |Вербицький П.І.| | |розповсюдженню | | | | | |збудників | | | | | |інфекційних хвороб | | | | | |тварин | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 18.|2801240|Здійснення |Департамент |Зуб Г.І. |Лузан Ю.Я. | | |фінансової |фінансів | | | | |підтримки | | | | | |підприємств |Департамент ринків|Микитюк Д.М. |Вербицький П.І.| | |агропромислового |тваринництва з | | | | |комплексу через |Головною державною| | | | |механізм |племінною | | | | |здешевлення |інспекцією | | | | |короткострокових та| | | | | |середньострокових |Департамент |Даценко М.С. |Модний В.К. | | |кредитів |інженерно- | | | | | |технічного | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | |Департамент |Дробот В.І. |Лузан Ю.Я. | | | |економіки та | | | | | |управління | | | | | |державною | | | | | |власністю | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 19.|2801540|Компенсація |Департамент |Зуб Г.І. |Лузан Ю.Я. | | |Пенсійному фонду |фінансів | | | | |втрат від | | | | | |застосування |Управління | |Супіханов Б.К. | | |платниками |організаційних | | | | |фіксованого |структур і | | | | |сільськогосподарсь-|соціально-трудових| | | | |кого податку |відносин | | | | |спеціальної ставки | | | | | |по сплаті збору на | | | | | |обов'язкове | | | | | |пенсійне | | | | | |страхування | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 20.|2801580|Здешевлення |Департамент |Зуб Г.І. |Лузан Ю.Я. | | |вартості страхових |фінансів | | | | |премій (внесків) | | | | | |фактично сплачених | | | | | |суб'єктами | | | | | |аграрного ринку | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 21.|2801070|Оздоровлення та |Департамент |Гайдар М.В. |Модний В.К. | | |відпочинок дітей |врегулювання | | | | |працівників |відносин власності| | | | |агропромислового |та соціального | | | | |комплексу |розвитку села | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 22.|2801160|Державне пільгове | -"- |Гайдар М.В. |Моцний В.К. | | |кредитування | | | | | |індивідуальних | | | | | |сільських | | | | | |забудовників | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 23.|2801300|Реформування та | -"- |Гайдар М.В. |Моцний В.К. | | |розвиток | | | | | |комунального | | | | | |господарства у | | | | | |сільській | | | | | |місцевості | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 24.|2801230|Фінансова підтримка| -"- |Гайдар М.В. |Моцний В.К. | | |фермерських | | | | | |господарств | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 25.|2801460|надання кредитів | -"- |Гайдар М.В. |Модний В.К. | | |фермерським | | | | | |господарствам. | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 26.|2801500|Розвиток фізичної | -"- |Гайдар М.В. |Модний В.К. | | |культури і спорту | | | | | |серед сільського | | | | | |населення | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 27.|2801800|Заходи з ліквідації|Департамент |Гайдар М.В. |Модний В.К. | | |наслідків |врегулювання | | | | |затоплення шахти |відносин власності| | | | |N 9 та аварійного |та соціального | | | | |ствола шахти N 8 |розвитку села | | | | |Солотвинського | | | | | |солерудника |Департамент |Кіщак Ю.П. |Демчак І.М. | | |Тячівського району |харчової | | | | |Закарпатської |промисловості | | | | |області | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 28.|2801810|Реконструкція |Департамент |Кіщак Ю.П. |Демчак І.М. | | |спиртових заводів |харчової | | | | |для виробництва |промисловості | | | | |біопалива | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 29.|2801010|Загальне |Департамент з |Шведов В.Г. |Супіханов Б.К. | | |керівництво та |контролю апарату | | | | |управління у сфері |та роботи з | | | | |агропромислового |персоналом | | | | |комплексу | | | | | | |Державний |Бісюк Ю.І. |Вербицький П.І.| | | |департамент | | | | | |ветеринарної | | | | | |медицини | | | | | | | | | | | |Департамент |Кіщак Ю.П. |Демчак І.М. | | | |харчової | | | | | |промисловості | | | | | |Державний комітет | | | | | |рибного | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | | | | | |Державна служба з |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | | |охорони прав на | | | | | |сорти рослин | | | | | | | | | | | |Департамент з |Волкодав В.В.|Мельник С.І. | | | |контролю апарату | | | | | |та | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 30.|2801050|Прикладні наукові |Департамент |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |та науково-технічні|аграрної освіти, | | | | |розробки, виконання|науки та | | | | |робіт за державними|дорадництва | | | | |цільовими | | | | | |програмами і | | | | | |державним | | | | | |замовленням у сфері| | | | | |розвитку | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу, | | | | | |фінансова підтримка| | | | | |підготовки наукових| | | | | |кадрів | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 31.|2801080|Підготовка кадрів | -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |для | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу вищими | | | | | |навчальними | | | | | |закладами | | | | | |I і II рівнів | | | | | |акредитації | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 32.|2801100|Підготовка кадрів | -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |для | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу вищими | | | | | |навчальними | | | | | |закладами | | | | | |III і IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 33.|2801110|Методичне | -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |забезпечення | | | | | |діяльності аграрних| | | | | |навчальних закладів| | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 34.|2801130|Підготовка, | -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |перепідготовка та | | | | | |підвищення | | | | | |кваліфікації | | | | | |робітничих кадрів | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 35.|2801140|Підвищення | -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |кваліфікації кадрів| | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу закладами| | | | | |післядипломної | | | | | |освіти | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 36.|2801270|Державна підтримка | -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |сільськогосподарсь-| | | | | |кої дорадчої служби| | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 37.|2801420|Фундаментальні | -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.І. | | |дослідження | | | | | |Національного | | | | | |аграрного | | | | | |університету у | | | | | |сфері | | | | | |сільськогосподарсь-| | | | | |ких наук | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 38.|2801520|Фінансова підтримка| -"- |Гойчук А.Ф. |Мельник С.М. | | |Української | | | | | |лабораторії якості | | | | | |і безпеки продукції| | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 39.|2801290|Проведення |Відділ виставок та| |Моцний В.К. | | |державних |інформатизації | | | | |виставкових заходів| | | | | |у сфері | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 40.|2801310|Організація і |Департамент ринків|Микитюк Д.М. |Вербицький П.І.| | |регулювання |тваринництва з | | | | |діяльності установ |Головною державною| | | | |в системі |племінною | | | | |агропромислового |інспекцією | | | | |комплексу | | | | | | |Департамент ринків|Демидов О.А. |Мельник С.І. | | | |продукції | | | | | |рослинництва, | | | | | |садівництва, | | | | | |виноградарства та | | | | | |виноробства | | | | | | | | | | | |Держконтрольсіль- |Поєдинок М.С.|Демчак І.М. | | | |госппрод | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 41.|2801320|Дослідження і |Департамент ринків|Демидов О.А. |Мельник С.І. | | |експериментальні |продукції | | | | |розробки в системі |рослинництва, | | | | |агропромислового |садівництва, | | | | |комплексу |виноградарства та | | | | | |виноробства | | | | | | | | | | | |Департамент |Даценко М.С. |Моцний В.К. | | | |інженерно- | | | | | |технічного | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | |Управління |Трач Л.І. |Супіханов Б.К. | | | |організаційних | | | | | |структур і | | | | | |соціально-трудових| | | | | |відносин | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 42.|2801430|Часткова |Департамент |Даценко М.С. |Моцний В.К. | | |компенсація |інженерно- | | | | |вартості складної |технічного | | | | |сільськогосподарсь-|забезпечення | | | | |кої техніки | | | | | |вітчизняного | | | | | |виробництва | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 43.|2801490|Заходи по операціях|Департамент |Даценко М.С. |Модний В.К. | | |фінансового лізингу|інженерно- | | | | |вітчизняної |технічного | | | | |сільськогосподарсь-|забезпечення | | | | |кої техніки | | | | | | |Національна |Смик С.М. | | | | |акціонерна |(за згодою) | | | | |компанія | | | | | |"Украгролізинг" | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 44.|2801060|Наукові розробки у |Департамент |Розгон А.В |Демчак І.М. | | |сфері |розвитку аграрного| | | | |стандартизації та |ринку | | | | |сертифікації | | | | | |сільськогосподарсь-| | | | | |кої продукції | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 45.|2801570|Забезпечення |Департамент |Розгон А.В. |Демчак І.М. | | |діяльності |розвитку аграрного| | | | |Аграрного фонду |ринку | | | | | | | | | | | |Аграрний фонд |Бауер Т.Й. | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 46.|2801560|Формування |Департамент |Розгон А.В. |Демчак І.М. | | |державного |розвитку аграрного| | | | |продовольчого |ринку | | | | |резерву Аграрним | | | | | |фондом, здійснення |Аграрний фонд |Бауер Т.Й. | | | |заставних | | | | | |закупівель, | | | | | |товарних та | | | | | |фінансових | | | | | |інтервенцій на | | | | | |організованому | | | | | |аграрному ринку | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 47.|2802020|Протиепізоотичні |Державний |Бісюк І.Ю. |Вербицький П.І.| | |заходи та участь у |департамент | | | | |Міжнародному |ветеринарної | | | | |епізоотичному бюро |медицини | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 48.|2802030|Організація і | -"- |Бісюк І.Ю. |Вербицький П.І.| | |регулювання | | | | | |діяльності установ | | | | | |в системі | | | | | |ветеринарної | | | | | |медицини | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 49.|2804020|Організація |Державний комітет |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | |діяльності органів |рибного | | | | |рибоохорони та |господарства | | | | |рибовідтворювальних| | | | | |комплексів | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 50.|2804030|Прикладні наукові |Державний Комітет |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | |та науково-технічні|рибного | | | | |розробки, виконання|господарства | | | | |робіт за державними| | | | | |цільовими | | | | | |програмами і | | | | | |державним | | | | | |замовленням у сфері| | | | | |рибного | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 51.|2804040|Підготовка кадрів | -"- |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | |для сфери рибного | | | | | |господарства вищими| | | | | |навчальними | | | | | |закладами | | | | | |I і II рівнів | | | | | |акредитації | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 52.|2804050|Підготовка кадрів | -"- |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | |для сфери рибного | | | | | |господарства вищими| | | | | |навчальними | | | | | |закладами | | | | | |III і IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 53.|2804070|Відтворення водних | -"- |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | |живих ресурсів у | | | | | |внутрішніх водоймах| | | | | |та Азово- | | | | | |Чорноморському | | | | | |басейні | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 54.|2804080|Селекція у рибному | -"- |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | |господарстві | | | | ---+-------+-------------------+------------------+-------------+---------------| 55.|2804090|Міжнародна | -"- |Сочнев С.В. |Вербицький П.І.| | |діяльність у галузі| | | | | |рибного | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту фінансів В.А.Перинський

ПЛАН КОНТРОЛЮ

Наказу від 16 січня 2007 року N 16

"Про заходи щодо виконання вимог

Закону України "Про Державний бюджет

України на 2007 рік"

( 489-16 )

------------------------------------------------------------------ Пункт | Термін | Виконавці | наказу| виконання | | (плану| | | захо- | | | дів) | | | ------+-------------+-------------------------------------------| 9. |Протягом року|Департамент фінансів та інші структурні | | |підрозділи міністерства, яким делеговані | | |повноваження управління діяльністю | | |підприємств, установ та організацій, що | | |знаходяться у державній власності і | | |належать до сфери управління | | |Мінагрополітики | ------+-------------+-------------------------------------------| 3. | До 5 числа |Департамент економіки та управління | | щомісяця, |державною власністю | |наступного за| | | звітним | | ------+-------------+-------------------------------------------| 4. |До 15.01.2007|Департамент фінансів | ------+-------------+-------------------------------------------| 5. |До 15.02.2007|Департамент аграрної освіти, науки та | | |дорадництва, Департамент фінансів | ------+-------------+-------------------------------------------| 6. |До 15.01.2007|Департамент аграрної освіти, науки та | | |дорадництва | ------+-------------+-------------------------------------------| 7. |До 26.01.2007|Департамент врегулювання відносин власності| | |та соціального розвитку села | ------+-------------+-------------------------------------------| 8. |До 28.02.2007|Департамент врегулювання відносин власності| | |та соціального розвитку села | ------+-------------+-------------------------------------------| 9. |До 26.01.2007|Департамент фінансів, Департамент економіки| | |та управління державною власністю | ------+-------------+-------------------------------------------| 10. |До 01.02.2007|Управління організаційних структур і | | |соціально-трудових відносин | ------+-------------+-------------------------------------------| 11. |Протягом року|Управління організаційних структур і | | |соціально-трудових відносин | ------+-------------+-------------------------------------------| 12. |До 26.01.2007|Державний департамент ветеринарної | | |медицини, Державна служба з охорони прав на| | |сорти рослин, Державний комітет рибного | | |господарства, Департамент харчової | | |промисловості, Департамент розвитку | | |аграрного ринку, Департамент економіки та | | |управління державною власністю, Департамент| | |ринків тваринництва з Головною державною | | |племінною інспекцією, Департамент ринків | | |продукції рослинництва, садівництва, | | |виноградарства та виноробства, Департамент | | |інженерно-технічного забезпечення, | | |Департамент врегулювання відносин власності| | |та соціального розвитку села, Департамент | | |аграрної освіти, науки та дорадництва | ------+-------------+-------------------------------------------| 13. | До 5 числа |Державний департамент ветеринарної | | місяця, |медицини, Державна служба з охорони прав на| |наступного за|сорти рослин, Державний комітет рибного | | звітним |господарства, Департамент харчової | | |промисловості, Департамент розвитку | | |аграрного ринку, Департамент економіки та | | |управління державною власністю, Департамент| | |ринків тваринництва з Головною державною | | |племінною інспекцією, Департамент ринків | | |продукції рослинництва, садівництва, | | |виноградарства та виноробства, Департамент | | |інженерно-технічного забезпечення, | | |Департамент врегулювання відносин власності| | |і та соціального розвитку села, Департамент| | |аграрної освіти, науки та дорадництва та | | |інші структурні підрозділи міністерства, | | |відповідальні, яким делеговані повноваження| | |управління діяльністю підприємств, установ | | |та організацій, що заходяться у державній | | |власності і належать до сфери управління | | |Мінагрополітики | | | | | До 10 |Департамент фінансів | | числа і | | | місяця, | | |наступного за| | | звітним | | -----------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту - начальник
відділу бюджетного прогнозування С.І.Недашківська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: