open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.01.2003 N 16

Про затвердження та надання чинності ГСТУ 46.025-2002

"Консерви. Напої фруктові. Технічні умови"

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України
від 8 квітня 2002 року N 106 ( v0106555-02 ) "Про продовження
терміну дії галузевих стандартів та технічних умов колишнього
СРСР" та з метою удосконалення нормативного документа і приведення
вимог стандарта до рівня міжнародних Н А К А З У Ю:
1. Затвердити галузевий стандарт України: ГСТУ 46.025-2002
"Консерви. Напої фруктові. Технічні умови", що додається, і ввести
його в дію з 1 лютого 2003 року.
2. Установити, що цей стандарт поширюється на всю територію
України і може застосовуватись всіма суб'єктами господарювання
незалежно від форм власності та видів діяльності, за погодженням з
Міністерством аграрної політики України.
3. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
ТУ У 46.72.106-96 "Консервы. Напитки фруктовые. Технические
условия" з 1 лютого 2003 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Шмідта Р.М.
Міністр С.Рижук

ГСТУ 46.025-2002

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ -----------------------------------------------------------------

КОНСЕРВИ
Напої фруктові
Технічні умови

Видання офіційне

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

2002

ГСТУ 46.025-2002

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Центральною лабораторією продуктів
переробки плодоовочів, картоплі і винограду.
2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Міністерства аграрної
політики України від 28 січня 2003 р. N 16
3 ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ ТУ У 46.72.106-96
4 РОЗРОБНИКИ: М.М.Зінченко - завідувач. Центральної
лабораторії продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду;
Н.О.Асаулюк - заступник завідувача Центральної лабораторії;
Л.С.Балатюк - завідувач відділу Центральної лабораторії;
В.Л.Штанько - провідний інженер Центральної лабораторії.
5 ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково-дослідним інститутом
стандартизації, сертифікації і інформатики від 26 грудня 2002 р.
N 804/200597

ГСТУ 46.025-2002

ЗМІСТ

1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Технічні вимоги 4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 5 Правила приймання 6 Методи контролю 7 Транспортування та зберігання 8 Гарантії виробника

Додаток А

ГСТУ 46.025-2002

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

28.01.2003 N 16

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ -----------------------------------------------------------------

КОНСЕРВИ
Напої фруктові
Технічні умови

КОНСЕРВЫ
Напитки фруктовые
Технические условия
Чинний від _________________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на напої фруктові (далі - напої),
виготовлені з одного виду або суміші свіжовиготовлених або з
консервованих фруктових напівфабрикатів - пюре і соків (у тому
числі концентрованих), з додаванням цукрового сиропу, з
ароматизаторами харчовими або без них, а також аскорбінової
кислоти під час виготовлення вітамінізованих напоїв.
Напої готові до вживання.
Обов'язкові вимоги до якості напоїв, що забезпечують їх
безпеку для здоров'я населення, охорони навколишнього середовища,
викладені у 3.3.2 - 3.3.4 та розділі 4.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
РСТ УССР 358-84 Смородина красная и белая свежая. Технические
условия.
РСТ УРСР 359-84 Малина свіжа. Технічні умови.
РСТ УРСР 1723-86 Горобина чорноплідна свіжа. Технічні умови.
РСТ УРСР 1764-89 Плоди горобини звичайної свіжі. Технічні
умови.
РСТ УРСР 1894-91 Яблука свіжі дикоростучі. Технічні умови.
РСТ УРСР 1940-83 Плоди калини звичайної свіжі. Технічні
умови.
РСТ УССР 1953-89 Виноград свіжий для виробництва соку.
Технічні умови.
РСТ УРСР 1984-88 Обліпиха свіжа. Технічні умови.
ДСТУ 691-92. Чорниця свіжа. Технічні умови.
ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови.
ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри,
технічні вимоги та правила застосування.
ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови.
ДСТУ 2366-94 Виноград свіжий технічний. Технічні умови.
ДСТУ 3145-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.
Загальні вимоги ( n0004699-96 ).
ДСТУ 3235-95 Устаткування овоче-фруктопереробної
промисловості. Вимоги безпеки.
ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
проведення сертифікації продукції.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие
требования безопасности.
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила
установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными
предприятиями.
ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия.
ГОСТ 656-79 Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические
условия.
ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и
контроль за качеством.
ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические
условия.
ГОСТ 5981-88 Банки металлические для консервов. Технические
условия. (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86)
ГОСТ 6828-89 Земляника свежая. Требования при заготовках,
поставках и реализации.
ГОСТ 6829-89 Смородина черная свежая. Требования при
заготовках, поставках и реализации.
ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы
определения органолептических показателей, массы нетто или объема
и массовой доли составных частей.
ГОСТ 8756.9-78 Продукты переработки плодов и овощей. Метод
определения осадка в плодовых и ягодных соках и экстрактах.
ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод
определения внешнего вида, герметичности тары и состояния
внутренней поверхности металлической тары.
ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов,
красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в
микробиологическом анализе.
ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и
определения количества Staphylococcus aureus.
ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления
ботулинических токсинов и Clostridium botulinum.
ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus
cereus.
ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения
Clostridium perfringens.
ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Метод определения
молочнокислых микроорганизмов.
ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей
и плесневых грибов.
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения
количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов.
ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная
консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение.
ГОСТ 16270-70 Яблоки свежие ранних сроков созревания.
Технические условия.
ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические
условия.
ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные.
Технические условия.
ГОСТ 18193-72 Соки из цитрусовых плодов. Технические условия.
ГОСТ 19215-73 Клюква свежая. Требования при заготовках,
поставках и реализации.
ГОСТ 20450-75 Брусника свежая. Требования при заготовках,
поставках и реализации.
ГОСТ 21205-83 Кислота, винная пищевая. Технические условия.
ГОСТ 21405-75 Алыча мелкоплодная свежая. Технические условия.
ГОСТ 21713-76 Груши свежие поздних сортов созревания.
Технические условия.
ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сортов созревания.
Технические условия.
ГОСТ 21715-76 Айва свежая. Технические условия.
ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия.
ГОСТ 21833-76 Персики свежие. Технические условия.
ГОСТ 21920-76 Слива и алыча крупноплодная свежая. Технические
условия.
ГОСТ 21921-76 Вишня свежая. Технические условия.
ГОСТ 21922-76 Черешня свежая. Технические условия.
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.
ГОСТ 24556-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод
определения витамина C.
ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы
определения титруемой кислотности.
ГОСТ 25555.2-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы
определения этилового спирта.
ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы
определения минеральных примесей.
ГОСТ 25749-83 Крышки металлические для стеклянной тары с
венчиком горловины типа III. Технические условия.
ГОСТ 26181-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы
определения сорбиновой кислоты.
ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила
приемки, методы отбора проб.
ГОСТ 26323-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы
определения содержания примесей растительного происхождения.
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб
для микробиологических анализов.
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб
для микробиологических анализов.
ГОСТ 26670-91 Продукту пищевые. Методы культивирования
микроорганизмов.
ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы
мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных
анализов.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения
ртути.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб.
Минерализация для определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения
мышьяка.
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения
меди.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения
свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения
кадмия.
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения
цинка.
ГОСТ 26935-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения
олова.
ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки.
Технические условия.
ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод
определения микотоксина патулина.
ГОСТ 28467-90 Продукты переработки плодов и овощей. Метод
определения бензойной кислоты.
ГОСТ 28472-90 Виноград свежий ручной уборки для
консервирования. Требования при заготовках и поставка.
ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей.
Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ.
ГОСТ 29187-91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие
технические условия.
ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной
стерильности.
СНиП 11-4-79 Строительные нормы и правила. Естественное и
искусственное освещение.
СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране
поверхностных вод от загрязнения.
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания
территорий населенных мест.
ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cr і 90Sr у
продуктах харчування та питній воді, затверджені МОЗ України
19.08.97 N 255.
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного
повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними
речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.97 N 201
( v0201282-97 ).
"Медико-биологические требования и санитарные нормы качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов", затверджені
01.08.89 N 5061-89 ( v5061400-89 ).
"Санітарні правила для підприємств, які виробляють
овочефруктові консерви, сушені овочі, фрукти і картоплю, квашену
капусту і солоні овочі", затверджені Мінсільгосппродом України
30.12.94.
Методичні вказівки "Порядок та періодичність контролю
продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками
безпеки", затверджені 11.10.95 N 5.08.07/1232 ( v1232282-95 ).
Інструкція "Про порядок санітарно-технічного контролю
консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній
торгівлі та на підприємствах громадського харчування"
N 14.4.4.077-2001, затверджена постановою МОЗ України 07.11.01
N 140.
"Методические указания по обнаружению, идентификации и
определению афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых
продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии"
N 4082-86.
"Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и
определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах"
N 2273-80.
"Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и
определению содержания патулина в фруктовых и овощных соках и
пюре" N 2655-82.
3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
3.1 Напої повинні відповідати вимогам цього стандарту та їх
выготовляють за технологічною інструкцією і рецептурою з
дотриманням санітарних правил, затверджених у встановленому
порядку.
3.2 Асортимент. Напої виготовляють освітлені, неосвітлені, з м'якоттю та
вітамінізовані. Залежно від використовуваної сировини напої
виготовляють таких найменувань: Напої освітлені і неосвітлені: апельсиновий; апельсиново-виноградний; апельсиново-яблучний; айвово-яблучний; брусничний; бруснично-яблучний; виноградно-черешневий; вишневий; грушево-яблучний; грушево-виноградний; грушево-мандариновий; суничний (полуничний); сунично-яблучний; клюквовий; порічковий; порічково-малиновий; порічково-яблучний; малиновий; малиново-яблучний; мандариновий; мандариновий "Освіжаючий"; апельсиновий "Освіжаючий"; апельсиново-яблучний "Освіжаючий"; мультифрут "Освіжаючий"; яблучний "Освіжаючий"; ананасовий "Освіжаючий"; мандариново-яблучний; черешнево-яблучний; чорничний; чорноплідногоробиновий; чорносмородиновий; чорносмородиново-яблучний; чорноплідногоробиново-яблучний; яблучно-аличевий; яблучно-айвовий; яблучно-брусничний; яблучно-виноградний; яблучно-вишневий; яблучно-грушевий; яблучно-суничний (полуничний); яблучно-клюквовий; яблучно-порічковий; яблучно-малиновий; яблучно-обліпиховий; яблучно-горобиновий; яблучно-сливовий; яблучно-черешневий; яблучно-чорничний; яблучно-чорноплідногоробиновий; яблучно-чорносмородиновий. Напої з м'якоттю: брусничний; калиновий; виноградно-абрикосовий "Абрикос"; виноградно-сливовий "Кримський"; виноградно-персиковий "Нектарний"; сунично (полунично)-чорноплідногоробиновий; яблучно-чорничний; яблучно-чорносмородиновий. Напої вітамінізовані: яблучно-виноградний (освітлений і неосвітлений); яблучно-абрикосовий з м'якоттю. 3.2.3 Приклад позначення напоїв на етикетках та при
замовленні: "Консерви. Напій яблучно-малиновий" ГСТУ 46.025-2002; "Консерви. Напій яблучно-грушевий" ГСТУ 46.025-2002.
3.3 Характеристики 3.3.1 За органолептичними показниками напої повинні
відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.
Таблиця 1 - Органолептичні показники напоїв
------------------------------------------------------------------ Назва показника | Характеристика напоїв | -------------------+--------------------------------------------| Зовнішній вигляд: | Напій з рівномірно розподіленою | напої з м'якоттю | тонкоподрібненою м'якоттю. Допускається | | незначне відшарування рідини і невеликий | | осад на дні пляшок і банок. Для | | яблучно-обліпихового напою характерна | | наявність поверхневого шару | | яскраво-оранжового кольору. Для напоїв, | | виготовлених на основі соків з цитрусових | | плодів, допускається осад часток м'якоті. | | Прозорі, допускається легка опалесценція. | | Прозорість необов'язкова. | напої освітлені | | напої неосвітлені | | -------------------+--------------------------------------------| Запах та смак | Натуральні, добре виражені, властиві | | суміші використаних компонентів, без | | сторонніх присмаку і запаху. Допускається | | незначна природна гіркота для напоїв, які | | містять соки з цитрусових плодів, | | горобини, калини та брусниці. | -------------------+--------------------------------------------| Колір | Властивий кольору використаних | | компонентів, з яких виготовлені напої. | | Допускаються більш-темні відтінки у | | світлих напоях і, незначне обезбарвлення | | напоїв із темнозабарвлених плодів. | -----------------------------------------------------------------
3.3.2 За фізико-хімічними показниками напої повинні
відповідати нормам, наведеним у таблиці 2.
Таблиця 2 - Фізико-хімічні показники напоїв
----------------------------------------------------------------------- Найменування показника | Норма | Метод контролю | -----------------------------+--------------+------------------------| Масова частка розчинних | 1Г,0 | згідно з ГОСТ 28562 | сухих речовин не менше, % | | | -----------------------------+--------------+------------------------| Масова частка титрованих | 0,2 - 0,9 | згідно з ГОСТ 25555.0 | кислот (у розрахунку на | | | яблучну кислоту), % | | | -----------------------------+--------------+------------------------| Масова частка етилового | 0,4 | згідно з ГОСТ 25555.2 | стирту не більше, % | | | -----------------------------+--------------+------------------------| Масова частка сорбінової | 0,04 | згідно з ГОСТ 26181 | кислоти не більше, % | | | -----------------------------+--------------+------------------------| Масова частка бензойної | 0,05 | згідно з ГОСТ 28467 | кислоти не більше, % | | | -----------------------------+--------------+------------------------| Масова частка осаду не | | згідно з ГОСТ 8756.9 | більше, %: | | | освітленні напої | 0,2 | | неосвітлені напої | 0,8 | | -----------------------------+--------------+------------------------| Масова частка вітаміну C у | 0,025 | згідно з ГОСТ 24556 | вітамінізованих напоях не | | | менше, % | | | -----------------------------+--------------+------------------------| Мінеральні домішки | не | згідно з ГОСТ 25555.3 | | допускаються | | -----------------------------+--------------+------------------------| Домішки рослинного | не | згідно з ГОСТ 26323 | походження | допускаються | | -----------------------------+--------------+------------------------| Сторонні домішки | не | згідно 6.2 ГСТУ 46.025 | | допускаються | | ----------------------------------------------------------------------
Примітка: 1. Масову частку сорбінової і бензойної кислот
визначають у напоях, виготовлених із напівфабрикатів, з їх
вмістом. 2. У напоях, виготовлених на основі соків із цитрусових
плодів, вміст осаду не нормується. Титрована кислотність
визначається у розрахунку на лимонну кислоту.
3.3.3 Вміст забруднювачів хімічної та біологічної природи в
напоях не повинен перевищувати допустимі рівні, вказані у
таблиці 3.
Таблиця 3 - Забруднювачі хімічної та біологічної природи
---------------------------------------------------------------------- Назва | Допустимий рівень не | | забруднювача | більше, мг/кг | | |-------------------------| Метод контролю | | у скляній | у металевій | | | тарі | тарі | | --------------------+-----------+-------------+---------------------| Токсичні елементи: | 0,4 | 1,0 | згідно з ГОСТ 26932 | свинець | 0,03 | 0,05 | згідно з ГОСТ 26933 | кадмій | 0,2 | 0,2 | згідно з ГОСТ 26930 | миш'як | 0,02 | 0,02 | згідно з ГОСТ 26927 | ртуть | 5,0 | 5,0 | згідно з ГОСТ 26931 | мідь | 10,0 | 10,0 | гідно з ГОСТ 26934 | цинк | - | 200,0 | згідно з ГОСТ 26935 | олово | | | | Мікотоксини: | 0,005 | 0,005 | згідно з 6.8 | афлатокснн | | | ГСТУ 46.025 | патулін | 0,05 | 0,05 | згідно з ГОСТ 28038 | ---------------------------------------------------------------------
3.3.4 Мікробіологічні показники напоїв повинні відповідати
вимогам Інструкції: "Про порядок санітарно-технічного контролю
консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній
торгівлі та на підприємствах громадського харчування"
N 14.4.4.077-2001, яка затверджена постановою МОЗ України 07.11.01
N 140. За мікробіологічними показниками напої повинні відповідати
вимогам промислової стерильності згідно з ГОСТ 30425 і не містити
в собі патогенних мікроорганізмів або їх токсинів.
3.4 Вимоги до сировини та матеріалів 3.4.1 Для виготовлення напоїв застосовують такі сировину,
напівфабрикати та матеріали: абрикоси свіжі за ГОСТ 21832; айву свіжу за ГОСТ 21715; аличу свіжу за ГОСТ 21405; брусницю свіжу за ГОСТ 20450; виноград свіжий за РСТ УРСР 1953; ДСТУ 2366, ГОСТ 28472; вишню свіжу за ГОСТ 21921; груші свіжі пізніх строків дозрівання за ГОСТ 21713; груші свіжі ранніх строків дозрівання за ГОСТ 21714; груші дикоростучі свіжі за чинною нормативною документацією; жерделі свіжі для промислової переробки за чинною нормативною
документацією; суниці (полуниці) свіжі за ГОСТ 6828; клюкву свіжу за ГОСТ 19215; малину свіжу за РСТ УССР 359; обліпиху свіжу за РСТУРСР 1984; персики свіжі за ГОСТ 21833; плоди горобини звичайної свіжі за РСТ УРСР 1764; горобину чорноплідну свіжу за РСТ УРСР 1723; сливи свіжі за ГОСТ 21920; порічки за РСТ УРСР 358; смородину чорну свіжу за ГОСТ 6829; черешню свіжу за ГОСТ 21922; чорниці свіжі за ДСТУ 691; яблука свіжі за ГОСТ 27572, ГОСТ 16270; яблука свіжі дикоростучі за РСТ УРСР 1894; калина свіжа за РСТ УССР 1940; плоди і ягоди швидкозаморожені за ГОСТ 29187; соки плодові і ягідні натуральні за ГОСТ 656; соки-напівфабрикати натуральні асептичного консервування із
винограду та яблук за чинною нормативною документацією; соки-напівфабрикати фруктові натуральні за чинною нормативною
документацією; соки плодові і ягідні, консервовані сорбіновою і бензойною
кислотами, за чинною нормативною документацією; соки плодові і ягідні концентровані за ГОСТ 18192, дозволені
висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи органів та
закладів Держсанепідслужби МОЗ України; пюре-напівфабрикати фруктові, консервовані гарячим розливом
або асептичного консервування, за чинною нормативною
документацією; пюре плодове і ягідне, консервоване сорбіновою і бензойною
кислотами, за чинною нормативною документацією; соки плодові і ягідні концентровані заморожені за чинною
нормативною документацією; соки із цитрусових плодів концентровані за чинною нормативною
документацією або імпортні, дозволені для використання висновком
державної санітарно-гігієнічної експертизи органів та закладів
Держсанепідслужби МОЗ України; соки із цитрусових плодів за ГОСТ 18193; сусло виноградне свіжовіджате за чинною нормативною
документацією; екстракт обліпиховий вищого сорту за ГОСТ 18078; олію ефірну цитрусову очищену за чинною нормативною
документацією; кислоту аскорбінову (вітамін C) за чинною нормативною
документацією; кислоту молочну харчову за ГОСТ 490; кислоту винну харчову за ГОСТ 21205; кислоту лимонну харчову за ГОСТ 908; цукор-рафінад за ДСТУ 2213 (ГОСТ 22); цукор-пісок за ДСТУ 2316 (ГОСТ 21); ароматизатори харчові, дозволені висновком державної
санітарно-гігієнічної експертизи органів та закладів
Держсанепідслужби МОЗ України; воду питну за ГОСТ 2874, що не містить в 100 куб. см спор
анаеробних мікроорганізмів. Не допускається додавати в напої штучні барвняки. 3.4.2 На перероблення не допускається сировина, в якій вміст
токсичних елементів та нітратів, залишкова кількість пестицидів
перевищують допустимі рівні, встановлені "Медико-биологическими
требованиями и санитарными нормами качества продовольственного
сырья и пищевых продуктов", затвердженими 01.08.89 N 5061-89
( v5061400-89 ). 3.4.3 Вміст залишкових кількостей радіонуклідів у сировині не
повинен перевищувати рівні, встановлені ДР-97 "Допустимі рівні
вмісту радіонуклідів 137Cr і 90Sr у продуктах харчування та питній
воді". 3.4.4 Кожна партія сировини повинна супроводжуватись
"Сертифікатом про вміст токсикантів в продукції рослинництва і
дотримання регламентів застосування пестицидів" за формою,
затвердженою в установленому порядку, а імпортована сировина -
висновком МОЗ України.
3.5 Пакування 3.5.1 Пакування за ГОСТ 13799. 3.5.2 Напої фасують у скляні банки за ГОСТ 5717, металеві
лаковані банки за ГОСТ 5981, а також аналогічну тару ємкістю не
більше 3 куб. дм - за іншими чинними нормативними документами. Скляні пляшки, тару із комбінованих і полімерних матеріалів
ємкістю не більше 1 куб. дм - за чинною нормативною документацією. Вітамінізовані напої в металеву тару не фасують. 3.5.3 Скляні банки закупорюють металевими лакованими кришками
за ГОСТ 25749 або за іншими чинними нормативними документами. Скляні пляшки закупорюють металевими лакованими кришками за
чинною нормативною документацією. Допускається використання імпортної тари та кришок з
аналогічними вимогами, які мають висновок Державної
санітарно-гігієнічної експертизи органів та закладів
Держсанепідслужби МОЗ України.
3.6 Маркування 3.6.1 Маркування за ГОСТ 13799. На етикетці, крім даних, передбачених ГОСТ 13799, вказується: - склад та умови зберігання напоїв; - напис: "готовий до вживання"; - штриховий код за ДСТУ 3145; - знак відповідності за ДСТУ 2296 згідно з порядком,
встановленим у системі УкрСЕПРО; - "освітлений" або "неосвітленин", або з "м'якоттю",
"вітамінізований". 3.6.2 Інформаційні відомості про харчову та енергетичну
цінність соків купажованих наведені у додатку А.
4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
4.1 Під час виробництва напоїв необхідно керуватись вимогами,
встановленими "Санітарними правилами для підприємств, які
виробляють овоче-фруктові консерви, сушені овочі, фрукти і
картоплю, квашену капусту і солоні овочі", затвердженими
Мінсільгосппродом України 30.12.94;
4.2 Технологічні процеси виробництва повинні відповідати
вимогам ГОСТ 12.3.002.
4.3 Вимоги безпеки до технологічного устаткування
встановлюють відповідно до ДСТУ 3235.
4.4 Загальні вимоги пожежної безпеки до об'єктів захисту
різного призначення встановлюють згідно з ГОСТ 12.1.004.
4.5 Натуральне та штучне освітлення робочих місць повинно
відповідати СниП 11-4-79.
4.6 Стічні води під час виробництва напоїв повинні
відповідати вимогам СанПиН 4630.
4.7 Загальні вимоги до охорони атмосферного повітря у
відповідності з ДСП 201, контроль за рівнем викиду шкідливих
речовин в атмосферу здійснюється відповідно до вимог ГОСТ
17.2.3.02.
4.8 Охорона грунту від забруднень побутовими та промисловими
відходами здійснюється згідно з СанПиН 42-128-4690.
5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
5.1 Правила приймання за ГОСТ 26313.
5.2 Реквізити документа про якість напоїв повинні відповідати
вимогам Інструкції "Про порядок санітарно-технічного контролю
консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній
торгівлі та на підприємствах громадського харчування"
N 14.4.4.077-2001, затвердженої постановою МОЗ України 07.11.01
N 140.
5.3 Періодичність перевірки вмісту токсичних елементів,
мікотоксинів у напоях установлюють відповідно до Методичних
вказівок "Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини
та харчових продуктів за показниками безпеки" N 5.08.07/1232
( v1232282-95 ).
5.4 Сертифікаційні випробування проводять згідно з порядком,
установленим органом, акредитованим в системі УкрСЕПРО за
ДСТУ 3413.
5.5 Контроль якості напівфабрикатів та матеріалів проводять в
кожній партії при вхідному контролі відповідно до ГОСТ 24297.
5.6 Контроль показників розділу 4 здійснюється при постановці
продукції на виробництво і за порядком узгодження органами
Держнагляду.
6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
6.1 Відбір проб - за ГОСТ 26313, підготовка проб до
випробувань - за ГОСТ 26671, ГОСТ 26929, методи випробувань за
показниками якості - згідно з ГОСТ 8756.18 та 3.3.2 цього
стандарту, контроль маси нетто та органолептичних показників - за
ГОСТ 8756.1.
6.2 Сторонні домішки визначають візуально.
6.3 Визначення забруднювачів хімічної та біологічної природи
проводять за стандартами, зазначеними у 3.3.3.
6.4 Відбір проб для мікробіологічних аналізів - за ГОСТ
26668, підготовка проб - за ГОСТ 26669, методи культивування
мікроорганізмів - за ГОСТ 26670.
6.5 Аналіз напоїв на виявлення збудників псування проводять
за необхідністю підтвердження мікробіологічного псування згідно з
ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15,
ГОСТ 30425.
6.6 Аналіз напоїв на виявлення патогенних мікроорганізмів
проводять за вимогою органів Державного санітарного нагляду у
зазначених ними лабораторіях згідно з ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.1,
ГОСТ 10444,2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9.
6.7 Мікробіологічні аналізи напоїв на підтвердження
промислової стерильності проводять згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ
10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 30425.
6.8 Визначення афлатоксину В і проводять згідно з
"Методическими указаниями по обнаружению, идентификации и
определению афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых
продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хрома-тографии"
N 4082-86 та "Методическими рекомендациями по обнаружению,
идентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых
продуктах" N 2273-80.
6.9 Контроль якості напівфабрикатів та матеріалів проводять в
кожній партії за документацією виробника.
7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
7.1 Транспортування та зберігання - за ГОСТ 13799.
7.2 Термін придатності до споживання напоїв від дати
виготовлення: у скляній тарі - темнозабарвлених напоїв і напоїв з вітаміном
C - 1 рік, інших - 2 роки; у металевій тарі - I рік; у споживчій тарі із комбінованих плівкових матеріалів - 9
місяців.
8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
8.1 Виробник гарантує відповідність якості напоїв вимогам
цього стандарту за дотримання споживачем умов транспортування і
зберігання.
8.2 Гарантійний термін зберігання напоїв до вживання від дати
виготовлення згідно з вимогами 7.2 цього стандарту.

ГСТУ 46.025-2002

Додаток А

(довідковий)

Таблиця А.1 - Харчова і енергетична цінність 100 г напоїв

-------------------------------------------------------------------- Найменування | Вуглеводи,| Вітаміни, мг | Енергетична | напоїв | г |--------------------| цінність, ккал | | | Бета-каротин | C | | ----------------+-----------+---------------+----+----------------| Напої: | | | | | Вітамінізовані | 11 | 0,02 | 25 | 44 | інші | 11 | 0,02 | - | 44 | -------------------------------------------------------------------
УДК 664.85 67.080.10 ДКПП 15.88.792
Ключові слова: органолептичні, фізико-хімічні,
мікробіологічні показники, забруднювачі хімічної та біологічної
природи, правила приймання, методи випробувань, пакування,
маркування, транспортування, зберігання, вимоги безпеки та охорони
навколишнього середовища.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: