open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
N 16 від 07.02.2001

Про затвердження Рекомендацій щодо проведення загальних

зборів колишніх членів реорганізованого колективного

сільськогосподарського підприємства

На виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 року
N 62/2001 ( 62/2001 ) "Про заходи щодо забезпечення захисту
майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора
економіки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Рекомендації щодо проведення загальних зборів
колишніх членів реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства (додається). 2. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій використовувати
Рекомендації при наданні правової допомоги селянам для вирішення
майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного
сектора економіки. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Шмідта Р.М.
Міністр І.Кириленко

Затверджено

Наказ Міністерства аграрної

політики України

07.02.2001 N 16

Рекомендації

щодо проведення загальних зборів колишніх членів

реорганізованого колективного сільськогосподарського

підприємства
1. Метою проведення загальних зборів колишніх членів
реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства,
які є співвласниками його майна (надалі - Збори Співвласників), є
організація процесу врегулювання майнових відносин між
користувачами майна реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства та співвласниками цього майна,
оформлення майна пайового фонду у спільну часткову власність. 2. Підготовку до перших Зборів Співвласників здійснює
ініціативна група співвласників майна, представників новостворених
агроформувань з користувачів майна разом з органами місцевої влади
та місцевого самоврядування. У ході підготовки Зборів
Співвласників ініціативна група забезпечує повідомлення
співвласників майна реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства про порядок денний, дату, час,
місце проведення Зборів Співвласників і організовує реєстрацію
учасників Зборів Співвласників. 3. Збори Співвласників проводяться за підтримки місцевих
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
обласних центрів і районних відділів реформування сільського
господарства, які надають правову допомогу співвласникам майна та
здійснюють необхідну роз'яснювальну роботу.
4. На розгляд перших Зборів Співвласників виносяться такі
питання: обрання голови і секретаря зборів, визначення порядку
голосування та прийняття рішень; ознайомлення із законодавчими та нормативно-правовими актами
щодо відносин власності при реформуванні колективного
сільськогосподарського підприємства; створення Комісії з організації вирішення майнових питань, що
виникають у процесі реформування (надалі - Комісія); затвердження Положення про Комісію з організації вирішення
майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного
сектора економіки (згідно з Типовим положенням про Комісію); затвердження порядку скликання та організації роботи
наступних Зборів Співвласників. 4.1. На перших зборах має бути визначено, що Збори
Співвласників є правомочними за умови присутності на них не менше
двох третин співвласників і рішення приймаються більшістю голосів,
представлених на Зборах Співвласників. 4.2. Робота зборів і прийняття рішень оформляються
протоколом, підписаним головою та секретарем Зборів Співвласників.
5. На наступні Збори Співвласників виносяться такі питання: 1) Затвердження Положення про порядок визначення складу майна
пайового фонду колишнього колективного сільськогосподарського
підприємства та його розподілу (для підприємств, де паювання майна
не проводилось). 2) Визначення дати фактичної реорганізації колишнього
колективного сільськогосподарського підприємства на підставі: актів приймання-передачі майна іншим суб'єктам господарської
діяльності; дати складання роздільного або передаточного балансу; дати вступного балансу нової структури, в якому відображено
майно реорганізованого колективного сільськогосподарського
підприємства; дати заключного балансу колишнього колективного
сільськогосподарського підприємства, де показано передачу майна. 3) Затвердження переліку та вартості активів і пасивів
реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства,
відображених у його балансі, а також зобов'язань, які не
відображені в балансі на дату реорганізації. 4) Затвердження акта розрахунку пайового фонду на дату
реорганізації, з урахуванням майна, що призначалося, але не
використано для погашення заборгованості зі сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових
фондів у зв'язку із списанням цієї заборгованості відповідно до
законодавства. 5) Затвердження переліків майна колективного
сільськогосподарського підприємства на дату фактичної
реорганізації, в тому числі: - майна соціальної сфери; - майна, яке не підлягає паюванню; - майна на суму боргів реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства; - майна пайового фонду. 6) Затвердження структури та плану розподілу пайового фонду
майна. 7) Затвердження результатів інвентаризації майна пайового
фонду на дату вирішення майнових питань та співставної відомості
по цьому майну . 8) Затвердження майнових різниць за результатами
інвентаризації майна пайового фонду на дату вирішення майнових
питань та пропозицій по врегулюванню цих різниць. 9) Затвердження розмірів паїв колишніх членів колективних
сільськогосподарських підприємств, що не були ними одержані в
натурі, грішми або цінними паперами при припиненні членства, а
також списку осіб, які є їх власниками. 10) Затвердження списку осіб, які мають право на майновий
пай, але які не були враховані при паюванні майна, та\або осіб,
які не мали такого права, але їм було його помилково надано. 11) Затвердження пропозицій щодо виділення групі осіб
(окремим особам), які є власниками паїв, індивідуально визначених
об'єктів із складу майна реорганізованих колективних
сільськогосподарських підприємств та передачі у власність
співвласникам майна на підставі договорів про спільне володіння,
користування та розпорядження майном. 12) Прийняття рішення щодо організації підготовки
документального посвідчення права власності на паї та виписки
свідоцтв про право власності на пай члена колективного
сільськогосподарського підприємства. 13) Інші питання. Співвласники, які не мають змоги брати участь у Зборах
Співвласників, можуть доручити представляти свої інтереси іншій
особі шляхом видачі довіреності, посвідченої нотаріусом або
посадовою особою виконавчого комітету сільської ради.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: