open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.01.2012  № 16

Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2012 р.

З метою сприяння впровадженню результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та удосконалення процедури конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України:

1. Оголосити конкурс науково-технічних проектів наукових установ НАН України (далі - конкурс) для їх фінансування у 2012 р.

2. Конкурс проводити відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (постанова Бюро президії НАН України від 05.02.2010 № 19).

3. Затвердити умови конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2012 р. (додаток).

4. Головам секцій НАН України та академікам-секретарям відділень НАН України забезпечити:

- прийняття запитів на фінансування проектів з остаточним строком їх подання 03.02.2012;

- попередню рейтингову оцінку проектів відділеннями НАН України до 10.02.2012;

- здійснення наукової експертизи проектів незалежними експертами до 17.02.2012;

- конкурсний відбір проектів відповідною секцією НАН України та подання відібраних проектів на затвердження президії НАН України до 24.02.2012 в межах коштів, передбачених бюджетом НАН України на 2012 р.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ президії НАН України.

Президент Національної
академії наук України
академік НАН України

Б.Є. Патон

В. о. головного вченого
секретаря Національної
академії наук України
академік НАН УкраїниВ.Ф. Мачулін
Додаток
до розпорядження президії
НАН України
13.01.2012  № 16

УМОВИ
конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2012 р.

До участі в конкурсі допускаються проекти, що відповідають таким науковим напрямам:

1. Інформаційні технології та ресурси. Прогнозування розвитку ринків високотехнологічної продукції. Економічне забезпечення науково-технологічного та інноваційного розвитку.

2. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.

3. Наноматеріали та нанотехнології.

4. Машинобудування та приладобудування.

5. Нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки.

6. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження.

7. Ядерна енергетика.

8. Нові хімічні речовини та матеріали.

9. Новітні біотехнологїї для охорони здоров'я, фармакології та агропромислового комплексу.

10. Новітні молекулярно-генетичні технології.

Перевага надається вагомим проектам, які передбачають розв'язання важливих проблем економічного розвитку країни.

Участь у конкурсі передбачає виконання таких обов'язкових вимог:

1. Проект має завершуватися впровадженням конкурентоспроможної розробки (ринкова продукція, діюча установка, виробнича лінія, налагодження серійного виробництва тощо).

2. Строк виконання проекту до 1 року.

3. Обов'язкова наявність партнера з виконання проекту, зазначення його форми участі (фінансова, матеріальна, послуги тощо), часу та місця впровадження розробки.

Джерело фінансування проектів - загальний фонд державного бюджету, код програмної класифікації видатків 6541030 (прикладні розробки) (розшифровка "(прикладні розробки)" обов'язково вказується в п. 2.4 договору на виконання науково-технічного проекту).

У зв'язку з тим, що капітальні видатки є незахищеною статтею видатків державного бюджету, рекомендується задовольняти їх за рахунок партнера по виконанню проекту.

В. о. головного вченого
секретаря Національної
академії наук України
академік НАН УкраїниВ.Ф. Мачулін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: