open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Науково-технічна рада
Р І Ш Е Н Н Я
26.12.2002 N 16

Про проект Національної стратегії реформування

та розвитку водопровідно-каналізаційного

господарства України та План дій

Розглянувши результати розроблення проекту Національної
стратегії реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства України та Плану дій, науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити основні положення проекту Національної стратегії
реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
України та Плану дій.
2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Хомко В.Є.) до 15 січня 2003 р. доопрацювати проект Національної
стратегії реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства України та Плану дій.
Заступник голови
науково-технічної ради В.І.Альохін

ДОВІДКА

Ситуація, що склалася у водопровідно-каналізаційному
господарстві України, вимагає розроблення заходів щодо
реформування та розвитку підгалузі. На основі зібраної, систематизованої та проаналізованої
інформації про стан водопровідно-каналізаційного господарства в
різних регіонах України була розроблена стратегія реформування та
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України. Проект Національної стратегії реформування і розвитку
підгалузі та План дій реалізується за участю міжнародних та
українських спеціалістів під керівництвом датської компанії COWI. Спільно з консультантами компанії COWI підготовлено аналіз
існуючого стану підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства України і визначено його основні проблеми , а саме: - фізичний та моральний знос водопровідно-каналізаційних
споруд; - надмірне використання води; - надмірне використання електроенергії; - недостатнє фінансування; - низька виробнича ефективність/продуктивність
водопровідно-каналізаційних підприємств; - невідповідність наявної інституційної структури потребам
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства; - неадекватні управлінські інформаційні системи; - недостатні можливості господарського управління; регулювання та регулятивні відносини;

- протиріччя наявної нормативно-правової бази;

- недостатня підтримка з боку громадськості.

На даному етапі практично завершено роботу з розроблення
реальної стратегії та плану дій. Визначено шість стратегічних
цілей, реалізація яких передбачається у
водопровідно-каналізаційному господарстві:
1. Створення чітко визначеної законодавчо-інституційної бази
у сфері житлово-комунального господарства, запровадження системи
індикаторів визначення рівня ефективності її функціонування.
2. Удосконалення системи управління галуззю, розвиток та
запровадження різних форм власності підприємств
житлово-комунального господарства, впровадження ринкових відносин
між суб'єктами господарювання у цій сфері.
3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
галузі при прозорій економічно обгрунтованій системі визначення
рівня тарифів на комунальні послуги.
4. Забезпечення адресного соціального захисту населення при
проведенні повномасштабної реформи галузі.
5. Підвищення ефективності використання енергетичних та
матеріальних ресурсів.
6. Підвищення якості та збільшення обсягу послуг до рівня,
визначеного Євросоюзом. З метою наближення рівня надання послуг до стандартів ЄС
проводиться робота щодо створення реалістичної моделі
водопровідно-каналізаційного господарства України, базовою умовою
якої є належні стандарти якості води. Реалізацію стратегії передбачається здійснювати поетапно: Етап 1 - до 2005 р.; Етап 2 - до 2011 р., що відповідає запланованому Україною
часу подання заявки на вступ до ЄС; Етап 3 - після 2011 р. (можливо, до 2022 р.), що дає
стратегії 20-річний простір. Проміжні результати виконаної роботи були представлені і
схвалені на Всеукраїнській нараді "Проблеми реформування та
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України на
період до 2010 року", яка відбулася у Донецьку 5-7 листопада
2002 року.
"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 2, лютий, 2003 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: