open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2010 N 16

Про затвердження Плану заходів на 2010 рік

з реалізації Державним комітетом фінансового

моніторингу України Концепції сприяння органами

виконавчої влади розвитку громадського суспільства

На виконання Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадського суспільства, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1035-р
( 1035-2007-р ), та доручення Кабінету Міністрів України від
03.04.2009 N 18191/1/1-09 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів (далі - План заходів) на 2010 рік
з реалізації Державним комітетом фінансового моніторингу України
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського
суспільства ( 1035-2007-р ), що додається.
2. Самостійним структурним підрозділам Державного комітету
фінансового моніторингу України, що визначені відповідальними за
виконання пунктів Плану заходів, до 15 січня 2011 року надати
відповідну інформацію щодо виконання Плану заходів Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового
моніторингу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету фінансового моніторингу України
Кірсанова В.М.
Голова І.Б.Черкаський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

комітету фінансового

моніторингу України

27.01.2010 N 16

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2010 рік з реалізації Державним комітетом

фінансового моніторингу України Концепції

сприяння органами виконавчої влади розвитку

громадського суспільства

( 1035-2007-р )

------------------------------------------------------------------ N | Назва заходу | Термін виконання| Виконавці | з/п | | | | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 1. |Розміщення | січень |Сектор | |орієнтовного плану | |організаційно- | |проведення | |аналітичного | |Держфінмоніторингом | |забезпечення роботи| |консультацій з | |керівника | |громадськістю на | |(відповідно до | |2010 рік на | |постанови Кабінету | |офіційному веб-сайті| |Міністрів України | |Держфінмоніторингу | |від 06.01.2010 | | | |N 10) ( 10-2010-п )| -----+--------------------+-----------------+-------------------| 2. |Проведення засідань | щоквартально |Секретар | |Громадської ради при| |Громадської ради | |Держфінмоніторингу | |при | | | |Держфінмоніторингу,| | | |Самостійні | | | |структурні | | | |підрозділи | | | |Держфінмоніторингу | | | |(відповідно до | | | |питань, які | | | |розглядаються) | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 3. |Забезпечення | протягом року |Самостійні | |функціонування | |структурні | |офіційного веб-сайту| |підрозділи | |Держфінмоніторингу | |Держфінмоніторингу | | | |(відповідно до | | | |наказу | | | |Держфінмоніторингу | | | |від 15.06.2006 | | | |N 107) | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 4. |Інформування на | II квартал |Департамент | |офіційному веб-сайті| |аналітичної роботи | |Держфінмоніторингу | |відповідно до | |про діяльність | |розпорядження | |Держфінмоніторингу | |Держфінмоніторингу | |(річні звіти) | |від 25.12.2009 | | | |N 33 | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 5. |Надання консультацій| протягом року |Самостійні | |відповідно до | |структурні | |Розкладу роботи | |підрозділи | |"гарячої лінії" | |Держфінмоніторингу | |Держфінмоніторингу, | | | |затвердженого | | | |наказом | | | |Держфінмоніторингу | | | |від 19.11.2008 | | | |N 234 | | | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 6. |Розміщення на | протягом року |Самостійні | |офіційному веб-сайті| |структурні | |Держфінмоніторингу | |підрозділи | |для обговорення | |Держфінмоніторингу | |проектів нормативно-| |(відповідно до | |правових актів | |наказу | | | |Держфінмоніторингу | | | |від 15.06.2006 | | | |N 107) | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 7. |Прямий телефонний | протягом року |Сектор | |зв'язок з | |організаційно- | |керівництвом | |аналітичного | |Держфінмоніторингу | |забезпечення роботи| |відповідно до | |керівника | |Розкладу, | | | |затвердженого | | | |наказом | | | |Держфінмоніторингу | | | |від 19.11.2008 | | | |N 234 | | | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 8. |Громадське | | | |обговорення на | | | |офіційному веб-сайті| | | |Держфінмоніторингу | | | |результатів | | | |діяльності | | | |Держфінмоніторингу: | | | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 8.1. |надання роз'яснень | протягом року |Самостійні | |актуальних питань | |структурні | |діяльності | |підрозділи | |Держфінмоніторингу; | |Держфінмоніторингу | | | |(відповідно до | | | |компетенції") | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 8.2. |аналіз громадської | протягом року |Самостійні | |думки на підставі | |структурні | |анкети- | |підрозділи | |опитувальника; | |Держфінмоніторингу | | | |(відповідно до | | | |компетенції) | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 9. |Проведення засідань | щоквартально |Департамент | |Ради з питань | |взаємодії та | |дослідження методів | |методичного | |та тенденцій у | |забезпечення | |відмиванні доходів, | |системи фінансового| |одержаних злочинним | |моніторингу, | |шляхом, і | |самостійні | |фінансуванні | |структурні | |тероризму | |підрозділи | | | |(відповідно до | | | |постанови Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 06.01.2010 | | | |N 25) ( 25-2010-п )| -----+--------------------+-----------------+-------------------| 10. |Проведення засідань | щоквартально |Департамент | |постійно діючої | |взаємодії та | |робочої групи з | |методичного | |розгляду проблемних | |забезпечення | |питань суб'єктів | |системи фінансового| |первинного | |моніторингу, | |фінансового | |Юридичне | |моніторингу - | |управління | |небанківських | | | |установ та аналізу | | | |ефективності | | | |заходів, що | | | |вживаються ними для | | | |запобігання та | | | |протидії легалізації| | | |(відмиванню) доходів| | | |і фінансуванню | | | |тероризму | | | -----+--------------------+-----------------+-------------------| 11. |Проведення семінарів| протягом року |Департамент | |(круглих столів) з | |взаємодії та | |представниками | |методичного | |окремих категорій | |забезпечення | |суб'єктів первинного| |системи фінансового| |фінансового | |моніторингу, | |моніторингу та | |Регіональні | |саморегулівними | |відділи | |організаціями | |Держфінмоніторингу | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу А.С.Подкоритов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: