open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
12.01.2007 N 16

Щодо вимог р. 3 Положення про порядок

складання адміністративних даних депозитарними

установами, що здійснюють депозитарну діяльність

зберігача цінних паперів, та подання відповідних

документів до Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку, затвердженого рішенням

Комісії від 17 січня 2006 року N 4

(із змінами та доповненнями)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 1390 ( v1390312-07 ) від 13.11.2007 }

З метою уніфікації складання електронної форми документів,
які містять нерегулярну інформацію відповідно до Положення про
порядок складання адміністративних даних депозитарними установами,
що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та
подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від
17.01.06 N 4 ( z0378-06 ) із змінами та доповненнями, внесеними
рішенням від 17.10.2006 N 1003 ( z1189-06 ), Н А К А З У Ю:
1. Накази Голови Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 25.10.2002 року N 832 ( v0832312-02 ) та від
28.12.2006 року N 1190 вважати такими, що втратили чинність.
2. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми регулярної інформації відповідно до р. 3
Положення про порядок складання адміністративних даних
депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 17.01.06 N 4 ( z0378-06 ) із
змінами та доповненнями, внесеними рішенням від 17.10.2006 N 1003
( z1189-06 ) (далі - Інформація) (додається).
3. Електронна форма Інформації складається за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно
до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866
у форматі DBASE-IV.
4. Установити, що електронна форма Інформації складається з
файлів: - для власників пакетів акцій "ZA_REP.DBF", "ZA_OWN.DBF"; - для власників іпотечних цінних паперів "ZI_REP.DBF",
"ZI_OWN. DBF".
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри року.
5. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: - розроблення та впровадження програми прийняття Інформації у
електронній формі; - опублікування цього наказу в офіційних виданнях Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до
законодавства України; - оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк

Додаток

до наказу

від 12.01.2007 N 16

"Щодо вимог р. 3 Положення

про порядок складання

адміністративних даних

депозитарними установами,

що здійснюють депозитарну

діяльність зберігача цінних

паперів, та подання

відповідних документів

до Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку,

затвердженого рішенням

Комісії від 17.01.06 N 4

( z0378-06 )

із змінами та доповненнями,

внесеними рішенням

від 17.10.2006 N 1003

( z1189-06 )"

СТРУКТУРА

файлів та опис полів файлів Документів

Таблиця 1. Структура файлу "ZA_REP.DBF". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип |Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| DINP |Дата, за станом на яку | Дата | 8 | |подається інформація | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SUBJSORT |Юридична особа, яка здійснює |Текстове| 2 | |професійну депозитарну | | | |діяльність зберігача цінних | | | |паперів* | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| REGEDRPOU|Ідентифікаційний код за |Текстове| 8 | |ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SIGNDT |Дата засвідчення інформації | Дата | 8 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SIGNPOS |Посада особи, що засвідчила |Текстове| 64 | |інформацію | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SIGNNAME |ПІБ особи, що засвідчила |Текстове| 64 | |інформацію | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTPOS |Посада контактної особи з |Текстове| 128 | |питань підготовки інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTNAME |ПІБ контактної особи з питань|Текстове| 64 | |підготовки інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTTELCD|Код ММТЗ контактної особи з |Текстове| 8 | |питань підготовки інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTTELNO|Номер(и) телефону контактної |Текстове| 32 | |особи з питань підготовки | | | |інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTEMAIL|Електронна пошта контактної |Текстове| 32 | |особи з питань підготовки | | | |інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| REGNAME |Найменування зберігача |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Значення цього поля 02.
Таблиця 2. Структура файлу "ZA_OWN.DBF". Дані про власників
пакетів акцій
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля | Тип | Розмір (знаків) | | (зміст) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OABSENT |0 - власники пакетів |Текстове| 1 | |акцій емітента | | | |відсутні | | | |1 - є власники | | | |пакетів акцій | | | |емітента | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| INFODATE |Дата, за станом на | Дата | 8 | |яку подається | | | |інформація | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| REGEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 8 | |за ЄДРПОУ зберігача | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 8 | |за ЄДРПОУ емітента | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NAME |Повне найменування |Текстове| 254 | |емітента | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ISIN |Ідентифікаційний |Текстове| 12 | |номер цінного папера | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| Z_NOM_V |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |ЦП (грн.) | | крапки) | -----------+---------------------+--------+---------------------| PERSONTYPE |Код виду |Текстове| 4 | |зареєстрованої особи | | | |(депонента) згідно з | | | |табл. 5 | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ISRESIDENT |Ознака резидента |Логічне | 1 | |(TRUE - резидент, | | | |FALSE - ні) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STQ |Кількість простих |Числове | 20 (0 знаків після | |іменних акцій випуску| | крапки) | |(окремої категорії в | | | |межах випуску), які | | | |обліковуються на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах у зберігача | | | |(крім цінних паперів | | | |реєстрація, випуску | | | |яких оформлена | | | |тимчасовим свідоцтвом| | | |про реєстрацію | | | |випуску)* | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STQ_BLO |Кількість |Числове | 20 (0 знаків після | |заблокованих простих | | крапки) | |іменних акцій випуску| | | |(окремої категорії в | | | |межах випуску), які | | | |обліковуються на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах у зберігача | | | |(крім цінних паперів,| | | |реєстрація випуску | | | |яких оформлена | | | |тимчасовим свідоцтвом| | | |про реєстрацію | | | |випуску)* | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| SPQ |Кількість |Числове | 20 (0 знаків після | |привілейованих | | крапки) | |іменних акцій випуску| | | |(окремої категорії в | | | |межах випуску), які | | | |обліковуються на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах у зберігача | | | |(крім цінних паперів,| | | |реєстрація випуску | | | |яких оформлена | | | |тимчасовим свідоцтвом| | | |про реєстрацію | | | |випуску)* | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| SPQ_BLO |Кількість |Числове | 20 (0 знаків після | |заблокованих | | крапки) | |привілейованих | | | |іменних акцій випуску| | | |(окремої категорії в | | | |межах випуску), які | | | |обліковуються на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах у зберігача | | | |(крім цінних паперів,| | | |реєстрація випуску | | | |яких оформлена | | | |тимчасовим свідоцтвом| | | |про реєстрацію | | | |випуску)* | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PERCENT |Частка акцій у |Числове | 8 (4 знаки після | |статутному капіталі | | крапки) | |акціонерного | | | |товариства | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PERCE_BLO |Частка заблокованих |Числове | 8 (4 знаки після | |акцій у статутному | | крапки) | |капіталі акціонерного| | | |товариства | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| Z_ZAGV |Загальна номінальна |Числове | 20 (2 знаки після | |вартість акцій (грн.)| | крапки) | -----------+---------------------+--------+---------------------| OPF |Код організаційно- |Текстове| 3 | |правової форми | | | |власника пакета акцій| | | |(юридичної особи - | | | |резидента) згідно з | | | |довідником табл. 6 | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OKOD |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ власника | | | |пакету акцій | | | |(юридичної особи - | | | |резидента) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| IND_COD |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |фізичної особи - | | | |власника пакета акцій| | | -----------+---------------------+--------+---------------------| SE_PASP |Серія паспорту |Текстове| 12 | |фізичної особи - | | | |власника пакета акцій| | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NO_PASP |Номер паспорту |Текстове| 12 | |фізичної особи - | | | |власника пакета акцій| | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DAT_PASP |Дата видачі паспорта | Дата | | |фізичної особи - | | | |власника пакета акцій| | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ORG_PASP |Орган, який видав |Текстове| 254 | |паспорт фізичній | | | |особі - власника | | | |пакета акцій | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| IND_IDRI |Код ЄДРІСІ (для |Текстове| 6 | |інститутів спільного | | | |інвестування) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ONAME1 |Повне найменування |Текстове| 254 | |(юридичної особи)** | | | |або прізвище | | | |(фізичної особи) - | | | |власника пакета акцій| | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ONAME2 |Скорочене |Текстове| 128 | |найменування | | | |(юридичної особи) або| | | |ім'я (фізичної особи)| | | |- власника пакета | | | |акцій | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ONAME3 |По батькові (фізичної|Текстове| 32 | |особи) - власника | | | |пакета акцій | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| MZNAH |Місцезнаходження |Текстове| 254 | |депонента | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OADDR1 |Країна реєстрації |Текстове| 3 | |власника пакета акцій| | | |- код країни згідно з| | | |Класифікатором країн | | | |світу та територій | | | |( v0057342-95, | | | | z0611-02 ) | | | |згідно з довідником | | | |табл. 7*** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OOBLKOD |Зареєстроване |Текстове| 5 | |місцезнаходження - | | | |власника пакета акцій| | | |- код території за | | | |КОАТУУ згідно з | | | |довідником табл. 10 | | | |(для нерезидентів та | | | |фізичних осіб не | | | |заповнюється) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| INREGDT |Дата відкриття | Дата | 8 | |рахунку в цінних | | | |паперах | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DEVENT |Дата виникнення | Дата | 8 | |нерегулярної | | | |інформації | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| TEVENT |Тип події (зміна |Текстове| 3 | |кількості цінних | | | |паперів випуску на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах власника) | | | |згідно з довідником | | | |табл. 8**** | | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* З урахуванням всіх випусків іменних акцій.

** Якщо власником пакета акцій є інститут спільного
інвестування, фонди операцій з нерухомістю - не юридична особа, то
вказується повна назва фонду та повна назва компанії з управління
активами, управителя. *** При підготовці інформації використовується літерний код з
Класифікатора країн світу та територій, затвердженого Наказом
Державного митного Комітету України від 16.02.95 р. N 57
( v0057342-95 ) (із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Державного митного комітету України від 7 червня 1996 року N 246
( v0246342-96 ), наказом Державної митної служби України від 22
серпня 2001 року N 574 ( v0574342-01 ). **** Вказуються тільки зміни, що стосуються цінних паперів
відповідного випуску (категорії в межах випуску).
Таблиця 3. Структура файлу "ZI_OWN.DBF". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип |Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| DINP |Дата, за станом на яку | Дата | 8 | |подається інформація | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SUBJSORT |Юридична особа, яка здійснює |Текстове| 2 | |професійну депозитарну | | | |діяльність зберігача цінних | | | |паперів* | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| REGEDRPOU|Ідентифікаційний код за |Текстове| 8 | |ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SIGNDT |Дата засвідчення інформації | Дата | 8 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SIGNPOS |Посада особи, що засвідчила |Текстове| 64 | |інформацію | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| SIGNNAME |ПІБ особи, що засвідчила |Текстове| 64 | |інформацію | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTPOS |Посада контактної особи з |Текстове| 128 | |питань підготовки інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTNAME |ПІБ контактної особи з питань|Текстове| 64 | |підготовки інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTTELCD|Код ММТЗ контактної особи з |Текстове| 8 | |питань підготовки інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTTELNO|Номер(и) телефону контактної |Текстове| 32 | |особи з питань підготовки | | | |інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CONTEMAIL|Електронна пошта контактної |Текстове| 32 | |особи з питань підготовки | | | |інформації | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| REGNAME |Найменування зберігача |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Значення цього поля 02.
Таблиця 4. Структура файлу " ZI_REP.DBF". Дані про власників
іпотечних цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля | Тип | Розмір (знаків) | | (зміст) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OABSENT |0 - власники |Текстове| 1 | |іпотечних цінних | | | |паперів відсутні | | | |1 - є власники | | | |іпотечних цінних | | | |паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| INFODATE |Дата, за станом на | Дата | | |яку подається | | | |інформація | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| REGEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 8 | |за ЄДРПОУ зберігача | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 8 | |за ЄДРПОУ емітента | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NAME |Повне найменування |Текстове| 254 | |емітента | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ISIN |Ідентифікаційний |Текстове| 12 | |номер цінного паперу | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| Z_NOM_V |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |іпотечного цінного | | крапки) | |папера/або частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску (грн.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| VID_ICP |Вид іпотечного |Текстове| 3 | |цінного паперу згідно| | | |з табл. 9 | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STK_ICP |Дані про цінний |Текстове| 3 | |папір: форма випуску | | | |та категорія ЦП | | | |згідно з табл. 12 | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DAT_V_ICP |Дата випуску | Дата | | |іпотечного цінного | | | |папера | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DAT_P_ICP |Дата погашення | Дата | | |іпотечного цінного | | | |папера | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PERSONTYPE |Код виду |Текстове| 4 | |зареєстрованої особи | | | |(депонента) згідно з | | | |табл. 5 | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ISRESIDENT |Ознака резидента |Логічне | 1 | |(TRUE - резидент, | | | |FALSE - ні) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STQ |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після | |цінних паперів | | крапки) | |(окремих траншів в | | | |межах випуску), які | | | |обліковуються на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах у зберігача | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STQ_BLO |Кількість |Числове | 20 (0 знаків після | |заблокованих | | крапки) | |іпотечних цінних | | | |паперів (окремих | | | |траншів в межах | | | |випуску), які | | | |обліковуються на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах у зберігача | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| Z_ZAGV |Загальна номінальна |Числове | 20 (2 знаки після | |вартість іпотечних | | крапки) | |цінних паперів/або | | | |загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на| | | |дату реєстрації | | | |випуску (грн.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OPF |Код організаційно- |Текстове| 3 | |правової форми | | | |власника іпотечних | | | |цінних паперів | | | |(юридичної особи - | | | |резидента) згідно з | | | |довідником табл. 6 | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OKOD |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ власника | | | |іпотечних цінних | | | |паперів (юридичної | | | |особи - резидента) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| IND_COD |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |фізичної особи - | | | |власника іпотечних | | | |цінних паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| SE_PASP |Серія паспорту |Текстове| 12 | |фізичної особи - | | | |власника іпотечних | | | |цінних паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NO_PASP |Номер паспорту |Текстове| 12 | |фізичної особи - | | | |власника іпотечних | | | |цінних паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DAT_PASP |Дата видачі паспорта | Дата | | |фізичної особи - | | | |власника іпотечних | | | |цінних паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ORG_PASP |Орган, який видав |Текстове| 254 | |паспорт фізичній | | | |особі | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| IND_IDRI |Код ЄДРІСІ (для |Текстове| 6 | |інститутів спільного | | | |інвестування) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ONAME1 |Повне найменування |Текстове| 254 | |(юридичної особи)* | | | |або прізвище | | | |(фізичної особи) - | | | |власника іпотечних | | | |цінних паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ONAME2 |Скорочене |Текстове| 128 | |найменування | | | |(юридичної особи) або| | | |ім'я (фізичної особи)| | | |- власника іпотечних | | | |цінних паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ONAME3 |По батькові (фізичної|Текстове| 32 | |особи) - власника | | | |іпотечних цінних | | | |паперів | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| MZNAH |Місцезнаходження |Текстове| 254 | |депонента | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OADDR1 |Країна реєстрації - |Текстове| 3 | |власника іпотечних | | | |цінних паперів - код | | | |країни згідно з | | | |Класифікатором країн | | | |світу та територій | | | |( v0057342-95, | | | | z0611-02 ) | | | |згідно з довідником | | | |табл. 7** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OOBLKOD |Зареєстроване |Текстове| 5 | |місцезнаходження | | | |власника іпотечних | | | |цінних паперів - код| | | |території за КОАТУУ | | | |згідно з довідником | | | |табл. 10 (для | | | |нерезидентів та | | | |фізичних осіб не | | | |заповнюється) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| INREGDT |Дата відкриття | Дата | 8 | |рахунку в цінних | | | |паперах | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DEVENT |Дата виникнення | Дата | 8 | |нерегулярної | | | |інформації*** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| TEVENT |Тип події (зміна |Текстове| 3 | |кількості цінних | | | |паперів випуску на | | | |рахунку в цінних | | | |паперах власника) | | | |згідно з довідником | | | |табл. 11**** | | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* Якщо власником іпотечних цінних паперів є інститут
спільного інвестування , та фонди операцій з нерухомістю - не
юридична особа, то вказується повна назва фонду та повна назва
компанії з управління активами, управителя. ** При підготовці інформації використовується літерний код з
Класифікатора країн світу та територій, затвердженого Наказом
Державного митного Комітету України від 16.02.95 р. N 57
( v0057342-95 ) із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Державного митного комітету України від 7 червня 1996 року N 246
( v0246342-96 ), наказом Державної митної служби України від 22
серпня 2001 року N 574 ( v0574342-01 ). *** При розміщені іпотечних цінних паперів (крім сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю) нерегулярна інформація надається з
дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів (крім
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю). **** Вказуються тільки зміни, що стосуються цінних паперів
відповідного випуску (траншів в межах випуску).

Таблиця 5. Структура довідника "Види депонентів"
------------------------------------------------------------------ Код виду депонента| Вид депонента | ------------------+---------------------------------------------| 110 |Фізичні особи - резиденти | ------------------+---------------------------------------------| 120 |Юридичні особи - резиденти (за винятком | |державних органів та нижченаведених категорій| |юридичних осіб) | ------------------+---------------------------------------------| 121 |Інститути спільного інвестування | ------------------+---------------------------------------------| 122 |Страхові компанії | ------------------+---------------------------------------------| 123 |Пенсійні фонди | ------------------+---------------------------------------------| 124 |Банки* | ------------------+---------------------------------------------| 125 |Торговці цінними паперами | ------------------+---------------------------------------------| 130 |Органи державної влади (без передачі | |управління корпоративними правами до | |уповноважених осіб)** | ------------------+---------------------------------------------| 140 |Органи державної влади (управління | |корпоративними правами яких передано до | |уповноважених осіб)*** | ------------------+---------------------------------------------| 300 |Емітенти цінних паперів | ------------------+---------------------------------------------| 310 |Фізичні особи - нерезиденти | ------------------+---------------------------------------------| 320 |Юридичні особи - нерезиденти | -----------------------------------------------------------------
--------------- * У разі, якщо банк має ліцензію на здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів, то заповнюється як торговець
цінними паперами. ** Заповнюється для всіх органів державної влади, які
безпосередньо управляють корпоративними правами. *** Заповнюється для уповноважених осіб (фізичних і юридичних
осіб - недержавних органів), яким передано управління державними
корпоративними правами.
Таблиця 6. Структура довідника "Організаційно-правові форми
господарювання в Україні"*
------------------------------------------------------------------ Код за КОПФГ | Найменування організаційно-правової форми | ( v0097609-04 ) | господарювання в Україні | ----------------+-----------------------------------------------| 010 |Орган державної виконавчої влади | ----------------+-----------------------------------------------| 020 |Орган місцевого самоврядування | ----------------+-----------------------------------------------| 100 |Індивідуальне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 110 |Сімейне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 120 |Приватне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 130 |Колективне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 140 |Державне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 150 |Державне комунальне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 160 |Спільне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 170 |Підприємство, засноване на повній власності | |громадянина або юридичної особи іноземної | |держави | ----------------+-----------------------------------------------| 180 |Кооператив | ----------------+-----------------------------------------------| 190 |Орендне підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 200 |Селянське (фермерське) господарство | ----------------+-----------------------------------------------| 210 |Споживче товариство | ----------------+-----------------------------------------------| 220 |Спілка споживчих товариств | ----------------+-----------------------------------------------| 231 |Відкрите акціонерне товариство | ----------------+-----------------------------------------------| 232 |Закрите акціонерне товариство | ----------------+-----------------------------------------------| 240 |Товариство з обмеженою відповідальністю | ----------------+-----------------------------------------------| 250 |Товариство з додатковою відповідальністю | ----------------+-----------------------------------------------| 260 |Повне товариство | ----------------+-----------------------------------------------| 270 |Командитне товариство | ----------------+-----------------------------------------------| 280 |Асоціація | ----------------+-----------------------------------------------| 290 |Корпорація | ----------------+-----------------------------------------------| 300 |Консорціум | ----------------+-----------------------------------------------| 310 |Концерн | ----------------+-----------------------------------------------| 320 |Об'єднання | ----------------+-----------------------------------------------| 330 |Дочірнє підприємство | ----------------+-----------------------------------------------| 340 |Підприємець | ----------------+-----------------------------------------------| 350 |Установа | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Наведено коди, які застосовуються у цілях підготовки
відповідних видів інформації.
Таблиця 7. Структура довідника "Країни світу та території"
------------------------------------------------------------------ Номер з/п | Назва країни світу або | Код країни світу або | | території | території | ----------+--------------------------+--------------------------| 1 |Австралія | AUS | ----------+--------------------------+--------------------------| 2 |Австрія | AUT | ----------+--------------------------+--------------------------| 3 |Азербайджан | AZB | ----------+--------------------------+--------------------------| 4 |Албанія | ALB | ----------+--------------------------+--------------------------| 5 |Алжир | DZA | ----------+--------------------------+--------------------------| 6 |Америк. Східне Самоа | ASM | ----------+--------------------------+--------------------------| 7 |Ангілья | AIA | ----------+--------------------------+--------------------------| 8 |Ангола | AGO | ----------+--------------------------+--------------------------| 9 |Андорра | AND | ----------+--------------------------+--------------------------| 10 |Антарктика | ATA | ----------+--------------------------+--------------------------| 11 |Антигуа і Барбуда | ATG | ----------+--------------------------+--------------------------| 12 |Антильські о-ви (Нідер) | ANT | ----------+--------------------------+--------------------------| 13 |Аоминь (Макао) | MAC | ----------+--------------------------+--------------------------| 14 |Аргентина | ARG | ----------+--------------------------+--------------------------| 15 |Аруба | ABW | ----------+--------------------------+--------------------------| 16 |Афганістан | AFG | ----------+--------------------------+--------------------------| 17 |Багамські о-ви | BHS | ----------+--------------------------+--------------------------| 18 |Бангладеш | BGD | ----------+--------------------------+--------------------------| 19 |Барбадос | BRB | ----------+--------------------------+--------------------------| 20 |Бахрейн | BHR | ----------+--------------------------+--------------------------| 21 |Беліз | BLZ | ----------+--------------------------+--------------------------| 22 |Бельгія | BEL | ----------+--------------------------+--------------------------| 23 |Бенін | BEN | ----------+--------------------------+--------------------------| 24 |Бермудські о-ви | BMU | ----------+--------------------------+--------------------------| 25 |Бєларусь | BLR | ----------+--------------------------+--------------------------| 26 |Болгарія | BGR | ----------+--------------------------+--------------------------| 27 |Болівія | BOL | ----------+--------------------------+--------------------------| 28 |Боснія і Герцеговина | BIH | ----------+--------------------------+--------------------------| 29 |Ботсвана | BWA | ----------+--------------------------+--------------------------| 30 |Бразилія | BRA | ----------+--------------------------+--------------------------| 31 |Брит. Тер. в Інд. океані | IOT | ----------+--------------------------+--------------------------| 32 |Бруней Даруссалам | BRN | ----------+--------------------------+--------------------------| 33 |Буве | BVT | ----------+--------------------------+--------------------------| 34 |Буркіна-Фасо | BFA | ----------+--------------------------+--------------------------| 35 |Бурунді | BDI | ----------+--------------------------+--------------------------| 36 |Бутан | BTN | ----------+--------------------------+--------------------------| 37 |В'єтнам | VNM | ----------+--------------------------+--------------------------| 38 |Вануату | VUT | ----------+--------------------------+--------------------------| 39 |Ватикан | VAT | ----------+--------------------------+--------------------------| 40 |Великобританія | GBR | ----------+--------------------------+--------------------------| 41 |Венесуела | VEN | ----------+--------------------------+--------------------------| 42 |Віргінські о-ви (Брит.) | VGB | ----------+--------------------------+--------------------------| 43 |Віргінські о-ви (США) | VIR | ----------+--------------------------+--------------------------| 44 |Вірменія | ARM | ----------+--------------------------+--------------------------| 45 |Габон | GAB | ----------+--------------------------+--------------------------| 46 |Газа Сектор (Палестина) | PAL | ----------+--------------------------+--------------------------| 47 |Гаїті | HTI | ----------+--------------------------+--------------------------| 48 |Гайана | GUY | ----------+--------------------------+--------------------------| 49 |Гамбія | GMB | ----------+--------------------------+--------------------------| 50 |Гана | GHA | ----------+--------------------------+--------------------------| 51 |Гваделупа | GLP | ----------+--------------------------+--------------------------| 52 |Гватемала | GTM | ----------+--------------------------+--------------------------| 53 |Гвіана (Фр.) | GUF | ----------+--------------------------+--------------------------| 54 |Гвінея | GIN | ----------+--------------------------+--------------------------| 55 |Гвінея-Бісау | GNB | ----------+--------------------------+--------------------------| 56 |Гібралтар | GIB | ----------+--------------------------+--------------------------| 57 |Гондурас | HND | ----------+--------------------------+--------------------------| 58 |Гонконг (Сянган) | HKG | ----------+--------------------------+--------------------------| 59 |Гренада | GRD | ----------+--------------------------+--------------------------| 60 |Гренландія | GRL | ----------+--------------------------+--------------------------| 61 |Греція | GRC | ----------+--------------------------+--------------------------| 62 |Грузія | GEO | ----------+--------------------------+--------------------------| 63 |Гуам (США) | GUM | ----------+--------------------------+--------------------------| 64 |Данія | DNK | ----------+--------------------------+--------------------------| 65 |Джібуті | DJI | ----------+--------------------------+--------------------------| 66 |Джонстон о-в | JTN | ----------+--------------------------+--------------------------| 67 |Домініка | DMA | ----------+--------------------------+--------------------------| 68 |Домініканська Респ. | DOM | ----------+--------------------------+--------------------------| 69 |Еквадор | ECU | ----------+--------------------------+--------------------------| 70 |Екваторіальна Гвінея | GNQ | ----------+--------------------------+--------------------------| 71 |Ерітрея | ERI | ----------+--------------------------+--------------------------| 72 |Естонія | EST | ----------+--------------------------+--------------------------| 73 |Ефіопія | ETH | ----------+--------------------------+--------------------------| 74 |Єгипет | EGY | ----------+--------------------------+--------------------------| 75 |Заїр | ZAR | ----------+--------------------------+--------------------------| 76 |Замбія | ZMB | ----------+--------------------------+--------------------------| 77 |Західна Сахара | ESH | ----------+--------------------------+--------------------------| 78 |Зімбабве | ZWE | ----------+--------------------------+--------------------------| 79 |Ізраїль | IZR | ----------+--------------------------+--------------------------| 80 |Індія | IND | ----------+--------------------------+--------------------------| 81 |Індонезія | IDN | ----------+--------------------------+--------------------------| 82 |Ірак | IRQ | ----------+--------------------------+--------------------------| 83 |Іран | IRN | ----------+--------------------------+--------------------------| 84 |Ірландія | IRL | ----------+--------------------------+--------------------------| 85 |Ісландія | ISL | ----------+--------------------------+--------------------------| 86 |Іспанія | ESP | ----------+--------------------------+--------------------------| 87 |Італія | ITA | ----------+--------------------------+--------------------------| 88 |Йємен | YEM | ----------+--------------------------+--------------------------| 89 |Йорданія | JOR | ----------+--------------------------+--------------------------| 90 |Кабо-Верде | CPV | ----------+--------------------------+--------------------------| 91 |Казахстан | KAZ | ----------+--------------------------+--------------------------| 92 |Кайман о-в | CYM | ----------+--------------------------+--------------------------| 93 |Камбоджа | KHM | ----------+--------------------------+--------------------------| 94 |Камерун | CMR | ----------+--------------------------+--------------------------| 95 |Канада | CAN | ----------+--------------------------+--------------------------| 96 |Катар | QAT | ----------+--------------------------+--------------------------| 97 |Кенія | KEN | ----------+--------------------------+--------------------------| 98 |Киргизстан | KGZ | ----------+--------------------------+--------------------------| 99 |Китай | CHN | ----------+--------------------------+--------------------------| 100 |Кіпр | CYP | ----------+--------------------------+--------------------------| 101 |Кірібаті | KIR | ----------+--------------------------+--------------------------| 102 |Кокосові о-ви | CCK | ----------+--------------------------+--------------------------| 103 |Колумбія | COL | ----------+--------------------------+--------------------------| 104 |Коморські о-ви | COM | ----------+--------------------------+--------------------------| 105 |Конго | COG | ----------+--------------------------+--------------------------| 106 |Корея (КНДР) | PRK | ----------+--------------------------+--------------------------| 107 |Корея (Південна) | KOR | ----------+--------------------------+--------------------------| 108 |Коста-Ріка | CRI | ----------+--------------------------+--------------------------| 109 |Кот-Д'Івуар | CIV | ----------+--------------------------+--------------------------| 110 |Куба | CUB | ----------+--------------------------+--------------------------| 111 |Кувейт | KWT | ----------+--------------------------+--------------------------| 112 |Кука о-ви | COK | ----------+--------------------------+--------------------------| 113 |Лаос | LAO | ----------+--------------------------+--------------------------| 114 |Латвія | LVA | ----------+--------------------------+--------------------------| 115 |Лєсото | LSO | ----------+--------------------------+--------------------------| 116 |Литва | LTU | ----------+--------------------------+--------------------------| 117 |Ліберія | LBR | ----------+--------------------------+--------------------------| 118 |Ліван | LBN | ----------+--------------------------+--------------------------| 119 |Лівія | LBY | ----------+--------------------------+--------------------------| 120 |Ліхтенштейн | LIE | ----------+--------------------------+--------------------------| 121 |Люксембург | LUX | ----------+--------------------------+--------------------------| 122 |Маврікій | MUS | ----------+--------------------------+--------------------------| 123 |Маврітанія | MRT | ----------+--------------------------+--------------------------| 124 |Мадагаскар | MDG | ----------+--------------------------+--------------------------| 125 |Македонія | MKD | ----------+--------------------------+--------------------------| 126 |Малаві | MWI | ----------+--------------------------+--------------------------| 127 |Малайзія | MYS | ----------+--------------------------+--------------------------| 128 |Малі | MLI | ----------+--------------------------+--------------------------| 129 |Малі Тихоокеанські о-ви | UMI | ----------+--------------------------+--------------------------| 130 |Мальдіви | MDV | ----------+--------------------------+--------------------------| 131 |Мальта | MLT | ----------+--------------------------+--------------------------| 132 |Маріанські (Півн.) о-ви | MNP | ----------+--------------------------+--------------------------| 133 |Марокко | MAR | ----------+--------------------------+--------------------------| 134 |Мартініка | MTQ | ----------+--------------------------+--------------------------| 135 |Маршалові о-ви | MHL | ----------+--------------------------+--------------------------| 136 |Мексика | MEX | ----------+--------------------------+--------------------------| 137 |Мідуей о-ви | MID | ----------+--------------------------+--------------------------| 138 |Мікронезія | FSM | ----------+--------------------------+--------------------------| 139 |Мозамбік | MOZ | ----------+--------------------------+--------------------------| 140 |Молдова | MDA | ----------+--------------------------+--------------------------| 141 |Монако | MCO | ----------+--------------------------+--------------------------| 142 |Монголія | MNG | ----------+--------------------------+--------------------------| 143 |Монтсеррат | MSR | ----------+--------------------------+--------------------------| 144 |М'янма | MMR | ----------+--------------------------+--------------------------| 145 |Намібія | NAM | ----------+--------------------------+--------------------------| 146 |Науру | NRU | ----------+--------------------------+--------------------------| 147 |Непал | NPL | ----------+--------------------------+--------------------------| 148 |Нігер | NER | ----------+--------------------------+--------------------------| 149 |Нігерія | NGA | ----------+--------------------------+--------------------------| 150 |Нідерланди | NLD | ----------+--------------------------+--------------------------| 151 |Нікарагуа | NIC | ----------+--------------------------+--------------------------| 152 |Німеччина | DEU | ----------+--------------------------+--------------------------| 153 |Ніуе о-в | NIU | ----------+--------------------------+--------------------------| 154 |Нова Зеландія | NZL | ----------+--------------------------+--------------------------| 155 |Нова Каледонія | NCL | ----------+--------------------------+--------------------------| 156 |Норвегія | NOR | ----------+--------------------------+--------------------------| 157 |Нормандські о-ви | NRM | ----------+--------------------------+--------------------------| 158 |Норфолк о-в | NFK | ----------+--------------------------+--------------------------| 159 |О-в Мен | IMY | ----------+--------------------------+--------------------------| 160 |О. А. Емірати | ARE | ----------+--------------------------+--------------------------| 161 |Оман | OMN | ----------+--------------------------+--------------------------| 162 |Пакистан | PAK | ----------+--------------------------+--------------------------| 163 |Палау о-ви | PLW | ----------+--------------------------+--------------------------| 164 |Панама | PAN | ----------+--------------------------+--------------------------| 165 |Папуа - Нова Гвінея | PNG | ----------+--------------------------+--------------------------| 166 |Парагвай | PRY | ----------+--------------------------+--------------------------| 167 |Перу | PER | ----------+--------------------------+--------------------------| 168 |Південноафр. Республіка | ZAF | ----------+--------------------------+--------------------------| 169 |Піткерн о-в (Брит.) | PCN | ----------+--------------------------+--------------------------| 170 |Польща | POL | ----------+--------------------------+--------------------------| 171 |Португалія | PRT | ----------+--------------------------+--------------------------| 172 |Пуерто-Ріко | PRI | ----------+--------------------------+--------------------------| 173 |Реюньйон | REU | ----------+--------------------------+--------------------------| 174 |Різдва о-в (Австрал.) | CXR | ----------+--------------------------+--------------------------| 175 |Росія | RUS | ----------+--------------------------+--------------------------| 176 |Руанда | RWA | ----------+--------------------------+--------------------------| 177 |Румунія | ROM | ----------+--------------------------+--------------------------| 178 |С.-Вінсент і Гренадіни | VCT | ----------+--------------------------+--------------------------| 179 |С.-Кітс і Невіс | KNA | ----------+--------------------------+--------------------------| 180 |С.-Люсія | LCA | ----------+--------------------------+--------------------------| 181 |С.-П'єр і Мікелон | SPM | ----------+--------------------------+--------------------------| 182 |Сальвадор | SLV | ----------+--------------------------+--------------------------| 183 |Самоа (західне) | WSM | ----------+--------------------------+--------------------------| 184 |Сан-Маріно | SMR | ----------+--------------------------+--------------------------| 185 |Сан-Томе і Прінсіпі | STP | ----------+--------------------------+--------------------------| 186 |Саудівська Аравія | SAU | ----------+--------------------------+--------------------------| 187 |Свазіленд | SWZ | ----------+--------------------------+--------------------------| 188 |Святої Єлени о-в | SHN | ----------+--------------------------+--------------------------| 189 |Сейшельські о-ви | SYC | ----------+--------------------------+--------------------------| 190 |Сенегал | SEN | ----------+--------------------------+--------------------------| 191 |Сінгапур | SGP | ----------+--------------------------+--------------------------| 192 |Сірія | SYR | ----------+--------------------------+--------------------------| 193 |Словакія | SVK | ----------+--------------------------+--------------------------| 194 |Словенія | SVN | ----------+--------------------------+--------------------------| 195 |Соломонові о-ви | SLB | ----------+--------------------------+--------------------------| 196 |Сомалі | SOM | ----------+--------------------------+--------------------------| 197 |Судан | SDN | ----------+--------------------------+--------------------------| 198 |Сурінам | SUR | ----------+--------------------------+--------------------------| 199 |Східний Тімор | TMP | ----------+--------------------------+--------------------------| 200 |США | USA | ----------+--------------------------+--------------------------| 201 |Сьєрра-Леоне | SLE | ----------+--------------------------+--------------------------| 202 |Таджикистан | TJK | ----------+--------------------------+--------------------------| 203 |Таїланд | THA | ----------+--------------------------+--------------------------| 204 |Тайвань (у складі Китаю) | TWN | ----------+--------------------------+--------------------------| 205 |Танзанія | TZA | ----------+--------------------------+--------------------------| 206 |Теркс і Кайкос о-ви | TCA | ----------+--------------------------+--------------------------| 207 |Того | TGO | ----------+--------------------------+--------------------------| 208 |Токелау | TKL | ----------+--------------------------+--------------------------| 209 |Тонга | TON | ----------+--------------------------+--------------------------| 210 |Трінідад і Тобаго | TTO | ----------+--------------------------+--------------------------| 211 |Тувалу | TUV | ----------+--------------------------+--------------------------| 212 |Туніс | TUN | ----------+--------------------------+--------------------------| 213 |Туреччина | TUR | ----------+--------------------------+--------------------------| 214 |Туркменістан | TKM | ----------+--------------------------+--------------------------| 215 |Уганда | UGA | ----------+--------------------------+--------------------------| 216 |Угорщина | HUN | ----------+--------------------------+--------------------------| 217 |Уейк о-в | WAK | ----------+--------------------------+--------------------------| 218 |Узбекистан | UZB | ----------+--------------------------+--------------------------| 219 |Україна | UKR | ----------+--------------------------+--------------------------| 220 |Уоллис і Футуна о-ви | WLF | ----------+--------------------------+--------------------------| 221 |Уругвай | URY | ----------+--------------------------+--------------------------| 222 |Фарерські о-ви | FRO | ----------+--------------------------+--------------------------| 223 |Фіджі | FJI | ----------+--------------------------+--------------------------| 224 |Філіппіни | PHL | ----------+--------------------------+--------------------------| 225 |Фінляндія | FIN | ----------+--------------------------+--------------------------| 226 |Фолклендські о-ви | FLK | ----------+--------------------------+--------------------------| 227 |Фр. Південні території | ATF | ----------+--------------------------+--------------------------| 228 |Фр. Полінезія | PYF | ----------+--------------------------+--------------------------| 229 |Франція | FRA | ----------+--------------------------+--------------------------| 230 |Херд і Макдональд | HMD | ----------+--------------------------+--------------------------| 231 |Хорватія | HRV | ----------+--------------------------+--------------------------| 232 |Центральноафр. Респуб. | CAF | ----------+--------------------------+--------------------------| 323 |Чад | TCD | ----------+--------------------------+--------------------------| 234 |Чехія | CHH | ----------+--------------------------+--------------------------| 235 |Чилі | CHL | ----------+--------------------------+--------------------------| 236 |Швейцарія | CHE | ----------+--------------------------+--------------------------| 237 |Швеція | SWE | ----------+--------------------------+--------------------------| 238 |Шпіцберген і Ян Майєн | SJM | ----------+--------------------------+--------------------------| 239 |Шрі-Ланка | LKA | ----------+--------------------------+--------------------------| 240 |Югославія (Сербія, | YUG | |Чорногорія) | | ----------+--------------------------+--------------------------| 241 |Ямайка | JAM | ----------+--------------------------+--------------------------| 242 |Японія | JPN | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура довідника "Тип події" для власників
пакетів акцій
------------------------------------------------------------------ Код типу події| Тип події | --------------+-------------------------------------------------| 010 |Відкриття рахунку (набуття власником пакета акцій| |в обсязі 10 і більше % статутного капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 021 |Збільшення кількості ЦП на рахунку (в обсязі від | |10% до 100% статутного капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 022 |Зменшення кількості ЦП на рахунку (в обсязі від | |100% до 10% статутного капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 040 |Закриття рахунку (пакет власника акцій стає | |меншим 10% статутного капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 050 |Зміни не відбулися | --------------+-------------------------------------------------| 610 |Зміна статутного фонду емітента. Відкриття | |рахунку (набуття власником пакета акцій в обсязі | |10 і більше % статутного капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 621 |Зміна статутного фонду емітента. Збільшення | |кількості ЦП на рахунку (в обсязі від 10% до 100%| |статутного капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 622 |Зміна статутного фонду емітента. Зменшення | |кількості ЦП на рахунку (в обсязі від 100% до 10%| |статутного капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 640 |Зміна статутного фонду емітента. Закриття рахунку| |(пакет власника акцій стає меншим 10% статутного | |капіталу) | --------------+-------------------------------------------------| 160 |Блокування пакета акцій (Арешт пакета акцій, | |заборона руху пакета акцій, застава утримувачем | |пакету акцій) за ініціативою третьої сторони. | --------------+-------------------------------------------------| 170 |Розблокування пакета акцій. | --------------+-------------------------------------------------| 140 |Закриття рахунку (пакет власника акцій стає | |меншим 10% статутного капіталу: за рішенням суду,| |ініціативою застава утримувача пакета акцій) | |за ініціативою третьої сторони. | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура довідника "Вид цінних паперів"
------------------------------------------------------------------ Код типу та категорії цінних |Найменування типу та категорії | паперів | цінних паперів | --------------------------------+-------------------------------| 10 |Акції | --------------------------------+-------------------------------| 20 |Облігації підприємств | --------------------------------+-------------------------------| 30 |Облігації державні внутрішні | --------------------------------+-------------------------------| 40 |Облігації державні зовнішні | --------------------------------+-------------------------------| 50 |Облігації місцевих позик | --------------------------------+-------------------------------| 60 |Інвестиційні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 70 |Ощадні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 80 |Похідні цінні папери | |(деривативи) | --------------------------------+-------------------------------| 100 |Іпотечні облігації | --------------------------------+-------------------------------| 110 |Іпотечні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 120 |Сертифікати ФОН | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Структура довідника
"Адміністративно-територіальний устрій України"
------------------------------------------------------------------ Код території за КОАТУУ | Територія (область) | -------------------------------+--------------------------------| 01000 |Автономна Республіка Крим | -------------------------------+--------------------------------| 05000 |Вінницька область | -------------------------------+--------------------------------| 07000 |Волинська область | -------------------------------+--------------------------------| 12000 |Дніпропетровська область | -------------------------------+--------------------------------| 14000 |Донецька область | -------------------------------+--------------------------------| 18000 |Житомирська область | -------------------------------+--------------------------------| 21000 |Закарпатська область | -------------------------------+--------------------------------| 23000 |Запорізька область | -------------------------------+--------------------------------| 26000 |Івано-Франківська область | -------------------------------+--------------------------------| 32000 |Київська область | -------------------------------+--------------------------------| 35000 |Кіровоградська область | -------------------------------+--------------------------------| 44000 |Луганська область | -------------------------------+--------------------------------| 46000 |Львівська область | -------------------------------+--------------------------------| 48000 |Миколаївська область | -------------------------------+--------------------------------| 51000 |Одеська область | -------------------------------+--------------------------------| 53000 |Полтавська область | -------------------------------+--------------------------------| 56000 |Рівненська область | -------------------------------+--------------------------------| 59000 |Сумська область | -------------------------------+--------------------------------| 61000 |Тернопільська область | -------------------------------+--------------------------------| 63000 |Харківська область | -------------------------------+--------------------------------| 65000 |Херсонська область | -------------------------------+--------------------------------| 68000 |Хмельницька область | -------------------------------+--------------------------------| 71000 |Черкаська область | -------------------------------+--------------------------------| 73000 |Чернівецька область | -------------------------------+--------------------------------| 74000 |Чернігівська область | -------------------------------+--------------------------------| 80000 |м. Київ | -------------------------------+--------------------------------| 85000 |м. Севастополь | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура довідника "Тип події" для власників
іпотечних цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код типу події| Тип події | --------------+-------------------------------------------------| 010 |Зарахування іпотечних цінних паперів на рахунок | |(подія, внаслідок якої на рахунок власника | |іпотечних цінних паперів, на якому відсутні | |іпотечні цінні папери, зараховується один або | |більше іпотечних цінних паперів) | --------------+-------------------------------------------------| 021 |Збільшення кількості іпотечних цінних паперів на | |рахунку | --------------+-------------------------------------------------| 022 |Зменшення кількості іпотечних цінних паперів на | |рахунку | --------------+-------------------------------------------------| 040 |Списання іпотечних цінних паперів з рахунку | |(подія, внаслідок якої з рахунку власника | |іпотечних цінних паперів, на якому є іпотечні | |цінні папери, списуються іпотечні цінні папери | |внаслідок чого на рахунку не залишається | |іпотечних цінних паперів) | --------------+-------------------------------------------------| 050 |Погашення іпотечного цінного паперу | --------------+-------------------------------------------------| 160 |Блокування іпотечних цінних паперів (арешт | |іпотечних цінних паперів, заборона руху іпотечних| |цінних паперів, застава утримувачем іпотечних | |цінних паперів) за ініціативою третьої сторони. | --------------+-------------------------------------------------| 170 |Розблокування іпотечних цінних паперів. | --------------+-------------------------------------------------| 140 |Закриття рахунку (за рішенням суду або | |ініціативою застава утримувача іпотечних цінних | |паперів) за ініціативою третьої сторони. | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура довідника "Форми випуску та категорії
цінних паперів"
------------------------------------------------------------------ Код типу та категорії цінних |Найменування типу та категорії | паперів | цінних паперів | --------------------------------+-------------------------------| |Акції | --------------------------------+-------------------------------| 11 |Іменні прості | --------------------------------+-------------------------------| 12 |Іменні привілейовані | --------------------------------+-------------------------------| 13 |На пред'явника прості | --------------------------------+-------------------------------| 14 |На пред'явника привілейовані | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації підприємств | --------------------------------+-------------------------------| 21 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 22 |На пред'явника безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| 23 |Іменні процентні | --------------------------------+-------------------------------| 24 |Іменні безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації державні внутрішні | --------------------------------+-------------------------------| 31 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 32 |На пред'явника безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації державні зовнішні | --------------------------------+-------------------------------| 41 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 42 |На пред'явника дисконтні | --------------------------------+-------------------------------| 43 |Іменні процентні | --------------------------------+-------------------------------| 44 |Іменні дисконтні | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації місцевих позик | --------------------------------+-------------------------------| 51 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 52 |На пред'явника безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| |Інвестиційні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 61 |Іменні | --------------------------------+-------------------------------| 62 |На пред'явника | --------------------------------+-------------------------------| |Ощадні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 71 |Іменні | --------------------------------+-------------------------------| 72 |На пред'явника | --------------------------------+-------------------------------| |Похідні цінні папери | |(деривативи) | --------------------------------+-------------------------------| 81 |Опціони (на товари/послуги) | --------------------------------+-------------------------------| 82 |Опціони (на цінні папери) | --------------------------------+-------------------------------| 83 |Ф'ючерсні контракти (на | |товари/послуги) | --------------------------------+-------------------------------| 84 |Ф'ючерсні контракти (на цінні | |папери) | --------------------------------+-------------------------------| 85 |Форвардні контракти (на | |товари/послуги) | --------------------------------+-------------------------------| 86 |Форвардні контракти (на цінні | |папери) | --------------------------------+-------------------------------| |Іпотечні облігації | --------------------------------+-------------------------------| 101 |Звичайні іпотечні облігації | --------------------------------+-------------------------------| 102 |Структуровані іпотечні | |облігації | --------------------------------+-------------------------------| |Іпотечні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 111 |Іпотечні сертифікати з | |фіксованим доходом | --------------------------------+-------------------------------| 112 |Іпотечні сертифікати участі | --------------------------------+-------------------------------| |Сертифікати ФОН | --------------------------------+-------------------------------| 121 |Сертифікати ФОН | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1390 ( v1390312-07 ) від
13.11.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: