open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2003 N 16

Про план організаційно-практичних

заходів Міністерства освіти і науки

України щодо виконання Державної

програми "Вчитель" на 2003 рік

З метою забезпечення подальшого виконання завдань Державної
програми "Вчитель", затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України" від 28 березня 2002 року N 379 ( 379-2002-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План організаційно-практичних заходів
Міністерства освіти і науки України щодо виконання Державної
програми "Вчитель" ( 379-2002-п ) на 2003 рік (додається).
2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), департаменту
розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти
(Романенко В.П.), департаменту професійно-технічної освіти
(Томашенко В.В.), департаменту економіки та соціального розвитку
(Куликов П.М.), департаменту міжнародного співробітництва
(Сухолиткий О.С.):
2.1. Забезпечити своєчасне виконання Плану
організаційно-практичних заходів.
2.2. До 15 грудня 2003 року підготувати і подати для
узагальнення до департаменту розвитку загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти інформацію про стан виконання
завдань Державної програми "Вчитель" ( 379-2002-п ).
3. Департаменту адміністративної роботи і контролю
(Домашенко А.В.) передбачити за поданням відповідних структурних
підрозділів у планах роботи Міністерства освіти і науки України на
півріччя перелік заходів щодо виконання Державної програми
"Вчитель" ( 379-2002-п ) на поточний рік.
4. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти до 15 січня, починаючи з 2003 року, готувати
матеріали для інформування Кабінету Міністрів України про хід
виконання Державної програми "Вчитель" ( 379-2002-п ).
5. Довести цей наказ до відома виконавців Державної програми
"Вчитель" ( 379-2002-п ) - центральних органів виконавчої влади,
Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
державного секретаря Науменка Г.Г. та Степка М.Ф.
Т.в.о. Міністра В.С.Журавський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

14.01.2003 N 16

ПЛАН

організаційно-практичних заходів Міністерства

освіти і науки України щодо виконання

Державної Програми "Вчитель" на 2003 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------ N п/п | Пункт | Заходи Програми, | Завдання, | Терміни | Виконавці | Особи, | |Програми | виконавці | спрямовані на |виконання | | відповідальні | | | |реалізацію заходів | | | за виконання | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 1. |П. 1 |Розробка |Розробити |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |науково-теоретичної|науково-теоретичну | |вищої освіти, |Биковський В.Т., | | |моделі |модель | |департамент |Романенко В.П. | | |довгострокового |довгострокового | |кадрової | | | |прогнозування |прогнозування | |роботи разом з| | | |потреби у |потреби у | |АПН, | | | |педагогічних, |педагогічних, | |департамент | | | |науково- |науково- | |розвитку | | | |педагогічних |педагогічних | |загальної | | | |кадрах МОН, АПН |кадрах | |середньої, | | | |України, | | |дошкільної та | | | |Мінекономіки, | | |позашкільної | | | |Мінпраці, Рада | | |освіти | | | |Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні Київська, | | | | | | |Севастопольська | | | | | | |міська | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 2. |П. 2 |Визначення на |Розробити проект |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |період до 2012 р. |щорічної потреби у | |вищої освіти, |Биковський В.Т. | | |щорічної потреби у |педагогічних та | |департамент | | | |педагогічних, |науково- | |кадрової | | | |науково- |педагогічних | |роботи | | | |педагогічних |кадрах на період | | | | | |кадрах для |2003-2012 рр. | | | | | |закладів освіти | | | | | | |МОН, Мінекономіки, | | | | | | |Мінпраці, Рада | | | | | | |Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 3 |П. 3 |Забезпечення |Сформувати державне|I |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |щорічного |замовлення на |півріччя |вищої освіти | | | |формування |підготовку |2003 р. | | | | |державного |педагогічних | | | | | |замовлення на |працівників у вищих| | | | | |підготовку |навчальних закладах| | | | | |педагогічних | | | | | | |працівників у вищих| | | | | | |навчальних закладах| | | | | | |МОН, Мінекономіки, | | | | | | |Мінпраці, Рада | | | | | | |Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 4. |П. 4 |Забезпечення |Внести пропозиції |2003 р. |Департамент |Биковський В.Т. | | |щорічного |стосовно визначення| |кадрової | | | |формування |мережі вищих | |роботи | | | |державного |навчальних закладів| | | | | |замовлення на |з підготовки | | | | | |підготовку |науково- | | | | | |науково- |педагогічних | | | | | |педагогічних |кадрів у їх | | | | | |працівників |аспірантурах і | | | | | |(педагогіка, |докторантурах | | | | | |психологія, | | | | | | |методика навчання | | | | | | |та виховання) в | | | | | | |аспірантурі і | | | | | | |докторантурі вищих | | | | | | |навчальних закладів| | | | | | |та наукових установ| | | | | | |АПН МОН, | | | | | | |Мінекономіки, АПН | | | | | | |України | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 5. |П. 5 |Реалізація |Підготувати проект |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |неперервної |Положення про | |вищої освіти, |Левківський К.М | | |педагогічної |ступеневу | |Науково- | | | |освіти: |підготовку | |методичний | | | |- для здобуття |педагогічних кадрів| |центр | | | |випускниками вищих |за кошти державного| |вищої освіти, | | | |педагогічних |бюджету. | | | | | |навчальних закладів|Підготувати лист |II |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |I-II рівнів |МОН до вищих |квартал |вищої освіти, |Левківський К.М | | |акредитації повної |педагогічних |2003 р. |Науково- | | | |вищої педагогічної |навчальних закладів| |методичний | | | |освіти за державним|щодо механізму | |центр | | | |замовленням у вищих|реалізації | |вищої освіти, | | | |педагогічних |неперервної | | | | | |навчальних закладах|педагогічної | | | | | |III-IV рівнів |освіти. | | | | | |акредитації; |Підготувати |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |- для підготовки |проект наказу про | |вищої освіти, |Левківський К.М | | |педагогічних |поєднання | |Науково- | | | |працівників за |спеціальностей та | |методичний | | | |поєднаними |спеціалізацій за | |центр | | | |спеціальностями у |напрямком | |вищої освіти | | | |вищих педагогічних |"Педагогічна | | | | | |навчальних закладах|освіта" для різних | | | | | |III-IV рівнів |освітньо- | | | | | |акредитації МОН, |кваліфікаційних | | | | | |Мінекономіки, |рівнів | | | | | |Мінфін, Рада | | | | | | |Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та | | | | | | |Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 6. |П. 7 |Оптимізація мережі |Розробка пропозицій|2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |вищих педагогічних |щодо створення: | |вищої освіти | | | |навчальних |інтегрованих | | | | | |закладів, у яких |моделей навчальних | | | | | |проводиться |об'єднань (вищі | | | | | |підготовка |навчальні заклади | | | | | |педагогічних |різних рівнів | | | | | |працівників, |акредитації, | | | | | |забезпечення |навчальні, | | | | | |переходу до |навчально-наукові | | | | | |університетської |комплекси у складі | | | | | |педагогічної освіти|навчальних закладів| | | | | |шляхом створення: |різного типу, | | | | | |- інтегрованих |наукових установ | | | | | |моделей навчальних |АПН); педагогічних | | | | | |об'єднань (вищі |інститутів | | | | | |навчальні заклади |(факультетів) у | | | | | |різних рівнів |структурі класичних| | | | | |акредитації; |університетів, | | | | | |навчальні, |професійно- | | | | | |навчально-наукові |педагогічних | | | | | |комплекси у складі |інститутів | | | | | |навчальних закладав|(факультетів) у | | | | | |різного типу, |структурі технічних| | | | | |наукових установ |університетів | | | | | |Академії | | | | | | |педагогічних наук);| | | | | | |- педагогічних | | | | | | |інститутів | | | | | | |(факультетів) у | | | | | | |структурі класичних| | | | | | |університетів, | | | | | | |професійно- | | | | | | |педагогічних | | | | | | |інститутів | | | | | | |(факультетів) у | | | | | | |структурі технічних| | | | | | |університетів МОН, | | | | | | |Мінекономіки, Рада | | | | | | |Міністрів АРК, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 7. |П. 8 |Вивчення питання |3 урахуванням |З 1 січня |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |щодо цільової |регіональних потреб|2003 р. |вищої освіти | | | |підготовки |визначити обсяги | | | | | |педагогічних |державного | | | | | |працівників |замовлення на | | | | | |гостродефіцитних |2003-2004 н.р. для | | | | | |спеціальностей за |підготовки фахівців| | | | | |державним |без відриву від | | | | | |замовленням для |виробництва з числа| | | | | |міських навчальних |випускників | | | | | |закладів МОН, |педколеджів, училищ| | | | | |Мінекономіки, |та навчальних | | | | | |Мінпраці |закладів системи | | | | | | |загальної середньої| | | | | | |освіти. | | | | | | |Підготувати |З |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | | |пропозиції щодо |1 вересня |вищої освіти | | | | |механізму |2003 р. | | | | | |перепідготовки | | | | | | |педагогічних | | | | | | |працівників за | | | | | | |рахунок коштів | | | | | | |державного і | | | | | | |місцевого бюджетів | | | | | | |з метою опанування | | | | | | |ними | | | | | | |гостродефіцитних | | | | | | |педагогічних | | | | | | |спеціальностей | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 8. |П. 9 |Розробка і |Розробка |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |впровадження |Плану-замовлення | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |науково- |вищих навчальних | |Науково- | | | |обгрунтованої |закладів та установ| |методичний | | | |системи |АПН на проведення | |центр | | | |педагогічної |наукових досліджень| |вищої освіти | | | |профорієнтації |з питань | |спільно з АПН | | | |учнів та механізму |педагогічної | |України | | | |їх відбору до вищих|профорієнтації | | | | | |педагогічних |учнів та механізму | | | | | |навчальних закладів|їх відбору до вищих| | | | | |МОН, АПН України, |педагогічних | | | | | |Рада Міністрів |навчальних | | | | | |Автономної |закладів. Вивчення | | | | | |Республіки Крим, |і поширення досвіду| | | | | |обласні, Київська |роботи з цього | | | | | |та Севастопольська |питання | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 9. |П. 10 |Створення |Проведення роботи |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |загальноосвітнього |щодо створення при | |вищої освіти, |Романенко В.П. | | |навчального закладу|державних вищих | |департамент | | | |інтернатного типу |навчальних закладах| |розвитку | | | |для підготовки |педагогічного | |загальної | | | |сільської молоді до|профілю | |середньої, | | | |вступу до вищих |спеціалізованих | |дошкільної та | | | |педагогічних |шкіл-інтернатів | |позашкільної | | | |навчальних закладів|III ступеня | |освіти | | | |МОН, Рада Міністрів| | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 10. |П. 11 |Створення і |Підготувати |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |впровадження |рекомендації щодо | |вищої освіти, |Олійник В.В., | | |багаторівневої |створення і | |ЦІППО, АПН, |Романенко В.П. | | |системи підвищення |впровадження | |департамент | | | |кваліфікації |багаторівневої | |розвитку | | | |керівників |системи підвищення | |загальної | | | |навчальних закладів|кваліфікації | |середньої, | | | |та органів |керівників | |дошкільної та | | | |управління освітою,|навчальних закладів| |позашкільної | | | |забезпечення їх |та органів | |освіти | | | |підготовки до |управління освітою,| | | | | |інноваційної |забезпечення їх | | | | | |діяльності і роботи|підготовки до | | | | | |в ринкових умовах |інноваційної | | | | | | |діяльності і роботи| | | | | | |в ринкових умовах | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 11. |П. 12 |Визначення обсягів |3 урахуванням |2003 р. |Департамент |Биковський В.Т., | | |державного |регіональних потреб| |кадрової |Болюбаш Я.Я. | | |замовлення і |і визначити обсяги | |роботи, | | | |переобліку вищих |державного | |департамент | | | |навчальних закладів|замовлення на | |вищої освіти | | | |та закладів |підготовку | | | | | |післядипломної |управлінських | | | | | |педагогічної освіти|кадрів за | | | | | |для підготовки |спеціальністю | | | | | |управлінських |"Управління | | | | | |кадрів у галузі |навчальним | | | | | |освіти за |закладом" | | | | | |спеціальністю | | | | | | |"Управління | | | | | | |навчальним | | | | | | |закладом" | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 12. |П. 13 |Приведення обсягів |При підготовці |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |підготовки |показників | |вищої освіти, |Биковськнй В.Т. | | |науково- |економічного і | |департамент | | | |педагогічних |соціального | |кадрової | | | |працівників за |розвитку України | |роботи | | | |державним |визначити обсяг | | | | | |замовленням |підготовки | | | | | |(психологія, |науково- | | | | | |педагогіка, |педагогічних | | | | | |методика навчання |працівників за | | | | | |та виховання, |державними | | | | | |інформаційні |замовленнями | | | | | |технології) у | | | | | | |відповідність до | | | | | | |потреб вищих | | | | | | |педагогічних | | | | | | |навчальних закладів| | | | | | |та поліпшення | | | | | | |якісного складу | | | | | | |кафедр для | | | | | | |забезпечення | | | | | | |підготовки | | | | | | |майбутніх учителів | | | | | | |до діяльності в | | | | | | |умовах впровадження| | | | | | |сучасних | | | | | | |інформаційних | | | | | | |технологій | | | | | | |Мінекономіки, | | | | | | |Мінфін, АПН | | | | | | |України, МОН | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 13. |П. 14 |Приведення переліку|Підготувати наказ |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я. Я., | | |педагогічних |"Про запровадження | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |спеціальностей у |переліку | |Науково- | | | |відповідність з |педагогічних | |методичний | | | |новим змістом |спеціальностей | |центр | | | |освіти, структурою |згідно з новим | |вищої освіти | | | |і 12-річним |змістом освіти, | | | | | |терміном навчання |структурою і | | | | | |МОН, АПН України, |12-річним терміном | | | | | |Мінпраці, Мін'юст |навчання" | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 14. |П. 16 |Визначення нового |Розробити |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |змісту підготовки |концептуальні | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |педагогічних |засади змісту | |Науково- | | | |працівників різних |педагогічної освіти| |методичний | | | |освітньо- |та стандарти вищої | |центр | | | |кваліфікаційних |педагогічної освіти| |вищої освіти | | | |рівнів | | | | | | |відповідно до | | | | | | |переліку | | | | | | |педагогічних | | | | | | |спеціальностей, | | | | | | |забезпечення | | | | | | |багатоваріантності | | | | | | |моделей і програм | | | | | | |здобуття | | | | | | |педагогічної освіти| | | | | | |у вищих навчальних | | | | | | |закладах різних | | | | | | |типів і на базі | | | | | | |різних освітніх та | | | | | | |освітньо- | | | | | | |кваліфікаційних | | | | | | |рівнів. | | | | | | |Розробка державних | | | | | | |стандартів вищої | | | | | | |педагогічної освіти| | | | | | |МОН, АПН України, | | | | | | |Мінпраці | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 15. |П. 17 |Розробка відповідно|Вдосконалення |1 кв. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |до нового змісту |системи практичної |2003 р. |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |педагогічної освіти|підготовки | |Науково- | | | |системи практичної |вчителів: | |методичний | | | |підготовки |- підготовка | |центр | | | |вчителів: |розпорядження МОН | |вищої | | | |- створення нового |України щодо | |освіти | | | |механізму взаємодії|визначення вищими | | | | | |вищих педагогічних |педагогічними | | | | | |навчальних закладів|навчальним | | | | | |з місцевими |закладами | | | | | |органами |спільно з місцевими| | | | | |управління освітою |органами управління| | | | | |щодо визначення баз|освітою баз для | | | | | |для проведення |проведення практики| | | | | |практики студентів;|студентів; | | | | | |- впровадження |- підготовка | | | | | |сучасних форм |рекомендацій щодо | | | | | |неперервної |впровадження | | | | | |педагогічної |сучасних форм | | | | | |практики як |неперервної | | | | | |важливого чинника |педагогічної | | | | | |формування |практики з метою | | | | | |професійної |формування | | | | | |готовності |професійної | | | | | |майбутнього вчителя|готовності | | | | | |та його здатності |майбутнього вчителя| | | | | |до |до діяльності в | | | | | |діяльності в умовах|умовах розширення | | | | | |розширення |навчально- | | | | | |навчально- |педагогічного | | | | | |педагогічного |простору; | | | | | |простору; |- з метою | | | | | |- запровадження |запровадження | | | | | |фахової |фахової | | | | | |(переддипломної) |(переддипломної) | | | | | |практики за місцем |практики за місцем | | | | | |майбутнього |працевлаштування | | | | | |працевлаштування |підготувати лист до| | | | | | |вищих педагогічних | | | | | | |навчальних закладів| | | | | | |з приводу цього | | | | | | |питання. | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 16. |П. 18 |Забезпечення |Розробити |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |технічної і |план-забезпечення | |вищої освіти, |Куліков П.М. | | |технологічної |вищих педагогічних | |департамент | | | |модернізації |навчальних закладів| |економіки та | | | |навчального процесу|комп'ютерами, | |соціального | | | |у вищих |телекомунікаційними| |розвитку | | | |педагогічних |засобами | | | | | |навчальних | | | | | | |закладах: | | | | | | |- здійснення | | | | | | |комп'ютеризації | | | | | | |навчального | | | | | | |процесу, | | | | | | |забезпечення | | | | | | |телекомунікаційними| | | | | | |засобами доступу до| | | | | | |мережі Інтернет, | | | | | | |базовими та | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | |програмними | | | | | | |продуктами; МОН, | | | | | | |Мінфін, | | | | | | |Мінекономіки, Рада | | | | | | |Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | | |- розробка |Розробити |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |комп'ютерного |комп'ютерне | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |програмного |програмне | |Науково- | | | |забезпечення та |забезпечення вищих | |методичний | | | |впровадження |педагогічних | |центр | | | |сучасних |навчальних закладів| |вищої освіти | | | |інформаційних |та механізми його | |спільно з АПН | | | |технологій навчання|реалізації у | |України | | | |МОН, АПН України |навчально-виховному| | | | | | |процесі | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 17. |П. 19 |Реформування | |2003-2007 |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |системи роботи | |рр. |вищої освіти, | | | |Державної | | |АПН України | | | |науково- | | | | | | |педагогічної | | | | | | |бібліотеки та | | | | | | |бібліотек вищих | | | | | | |педагогічних | | | | | | |навчальних закладів| | | | | | |як важливого | | | | | | |джерела | | | | | | |науково- | | | | | | |педагогічної | | | | | | |інформації з | | | | | | |метою посилення їх | | | | | | |ролі у забезпеченні| | | | | | |навчального процесу| | | | | | |та проведенні | | | | | | |наукових досліджень| | | | | | |з проблем | | | | | | |педагогічної | | | | | | |освіти: | | | | | | |- надання | | | | | | |Державній | | | | | | |науково- | | | | | | |педагогічній | | | | | | |бібліотеці | | | | | | |статусу | | | | | | |науково-методичного| | | | | | |центру педагогічної| | | | | | |інформації; | | | | | | |- забезпечення | | | | | | |формування сучасної| | | | | | |інформаційно- | | | | | | |комунікаційної | | | | | | |мережі | | | | | | |обміну інформацією | | | | | | |з виходом у | | | | | | |мережу Інтернет та | | | | | | |проведення | | | | | | |моніторингу надання| | | | | | |інформаційних | | | | | | |послуг; АПН | | | | | | |України, МОН, | | | | | | |Мінфін, | | | | | | |Мінекономіки, | | | | | | |Держкомінформ, Рада| | | | | | |Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міська | | | | | | |держадміністрації | | | | | | |- забезпечення | |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |оновлення фондів | | |вищої освіти, |Томашенко В.В., | | |бібліотек, | | |департамент |Романенко В.П. | | |поповнення їх | | |професійно- | | | |сучасними | | |технічної | | | |інформаційними | | |освіти, | | | |засобами, створення| | |департамент | | | |локальних | | |розвитку | | | |бібліотечних | | |загальної | | | |комп'ютерних мереж,| | |середньої, | | | |комп'ютерних | | |дошкільної та | | | |читальних залів та | | |позашкільної | | | |фонду навчальної | | |освіти | | | |літератури на | | | | | | |магнітних носіях; | | | | | | |- вивчення питання | | | | | | |щодо можливості | | | | | | |надсилання | | | | | | |виробниками до | | | | | | |Державної | | | | | | |науково- | | | | | | |педагогічної | | | | | | |бібліотеки | | | | | | |примірника кожного | | | | | | |навчального диска | | | | | | |МОН, АПН України, | | | | | | |Рада Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 18. |П. 20 |Створення |Продовжити роботу |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |загальнодержавної |по розробленню | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |системи |нормативно-правової| |Науково- | | | |науково-методичного|бази щодо створення| |методичний | | | |визначення змісту |загальнодержавної | |центр | | | |та форм організації|системи | |вищої освіти | | | |підготовки |науково-методичного| | | | | |педагогічних |визначення змісту | | | | | |працівників МОН, |та форм організації| | | | | |АПН України, Рада |підготовки | | | | | |Міністрів |педагогічних | | | | | |Автономної |працівників | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 19. |П. 21 |Забезпечення |Для розроблення та |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |розробки і видання |видання новітніх | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |новітніх |навчально- | |Науково- | | | |навчально- |методичних | |методичний | | | |методичних |посібників з | |центр | | | |посібників із |психології, | |вищої освіти | | | |психології, |педагогіки, | |спільно з АПН | | | |педагогіки, |методики навчання | |України | | | |методики навчання |та виховання | | | | | |та виховання згідно|створити авторські | | | | | |з переліком |колективи, | | | | | |(додається) МОН, |здійснювати | | | | | |АПН України, |науково-методичне | | | | | |Мінекономіки, |супроводження | | | | | |Мінфін, |експертизи | | | | | |Держкомінформ |педагогічної | | | | | | |літератури згідно з| | | | | | |додатком до | | | | | | |Державної програми | | | | | | |"Вчитель" | | | | | | |( 379-2002-п ) | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 20. |П. 22 |Формування |Сформувати |III кв |Департамент |Свіженко В.О., | | |плану-замовлення на|план-замовлення на |2003 р. |науково- |Болюбаш Я.Я., | | |проведення |проведення | |технологічного|Левківський К.М. | | |науковими |науковими | |розвитку, | | | |установами АПН |установами АПН | |департамент | | | |України та |України та | |вищої освіти, | | | |провідними і |провідними | |Науково- | | | |педагогічними |університетами | |методичний | | | |університетами |наукових досліджень| |центр | | | |наукових досліджень|з проблем змісту | |вищої освіти, | | | |з проблем змісту |педагогічної | |АПН України | | | |педагогічної |освіти, ефективних | | | | | |освіти, ефективних |технологій | | | | | |технологій |навчання, сучасних | | | | | |навчання, сучасних |моделей підготовки | | | | | |моделей підготовки |вчителя, інтеграції| | | | | |вчителя, інтеграції|національної | | | | | |національної |педагогічної освіти| | | | | |педагогічної освіти|у світовий освітній| | | | | |у світовий освітній|простір, вивчення і| | | | | |простір, вивчення і|поширення | | | | | |поширення |вітчизняного та | | | | | |вітчизняного та |зарубіжного | | | | | |зарубіжного |передового | | | | | |передового |педагогічного | | | | | |педагогічного |досвіду | | | | | |досвіду і | | | | | | |забезпечення | | | | | | |відповідного | | | | | | |фінансування цих | | | | | | |заходів МОН, АПН | | | | | | |України | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 21. |П. 23 |Активізація роботи,|Підготувати |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |пов'язаної із |пропозиції стосовно| |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |запровадженням |створення | |Науково- | | | |новітніх моделей |експериментальних | |методичний | | | |підготовки |майданчиків, | |центр | | | |вчителів, |лабораторій, | |вищої освіти | | | |педагогічних |наукових | |спільно з АПН | | | |технологій, |підрозділів на базі| |України | | | |модернізації змісту|навчальних закладів| | | | | |освіти шляхом |і висвітлити досвід| | | | | |створення |їх роботи | | | | | |експериментальних |Розробити |IV кв. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |педагогічних |Положення про |2003 р. |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |майданчиків, |експериментальні | |Науково- | | | |лабораторій, інших |майданчики, | |методичний | | | |наукових |лабораторії, про | |центр | | | |підрозділів на базі|інші наукові | |вищої освіти | | | |навчальних закладів|підрозділи на базі | | | | | |МОН, АПН України |навчальних закладів| | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 22. |П. 24 |Заснування і |Підготувати |I кв. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |надання фінансової |пропозиції до |2003 р. |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |підтримки у виданні|Держкомінформу щодо| |Науково- | | | |журналу |заснування журналу | |методичний | | | |"Педагогічна |"Педагогічна | |центр | | | |освіта" |освіта" | |вищої освіти | | 23. |П. 25 |Забезпечення |Здійснити |IV |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |проведення |організаційно- |квартал |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |моніторингу якості |підготовчу |2003 р. |Науково- | | | |підготовки |роботу щодо | |методичний | | | |педагогічних |проведення | |центр | | | |працівників, їх |моніторингу якості | |вищої освіти | | | |соціально- |підготовки | | | | | |педагогічної |педагогічних | | | | | |адаптації та |працівників, їх | | | | | |подальшого |соціально- | | | | | |професійного |педагогічної | | | | | |становлення |адаптації та | | | | 24. |П. 27 |Поліпшення |подальшого |2003-2012 |Науково- |Завалевський Ю.І.| | |навчально- |професійного |рр. |методичний | | | |методичного |становлення. | |центр | | | |забезпечення | | |середньої | | | |професійної | | |освіти | | | |діяльності вчителя:| | | | | | |- підготовка і | | | | | | |видання комплекту | | | | | | |навчально- | | | | | | |методичних | | | | | | |посібників серії | | | | | | |"Бібліотека | | | | | | |вчителя" | | | | | | |для вихователів | | | | | | |дошкільних закладів| | | | | | |та учителів | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів| | | | | | |(орієнтовно 20 | | | | | | |назв); МОН, АПН | | | | | | |України, Мінфін, | | | | | | |Мінекономіки, | | | | | | |Держкомінформ | | | | | | |- започаткувати | |2003- |Науково- |Левківський К.М. | | |видання | |2012 рр. |методичний | | | |передплатних | | |центр | | | |науково-популярних | | |вищої освіти | | | |брошур з педагогіки| | | | | | |та психології | | | | | | |АПН України, МОН, | | | | | | |Держкомінформ | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 25. |П. 28 |Проведення | |2003- |Науково- |Левківський К.М.,| | |виставок-ярмарок | |2012 рр. |методичні |Судаков Є.М., | | |авторських | | |центри |Завалевський Ю.І.| | |навчальних програм | | |вищої, | | | |МОН, АПН України, | | |професійно- | | | |Рада Міністрів | | |технічної та | | | |Автономної | | |середньої | | | |Республіки Крим, | | |освіти | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 26. |П. 29 |Організація |Підготувати |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |неперервної мовної |інструктивно- | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |освіти шляхом: |методичного | |Науково- | | | |- запровадження у |листа щодо | |методичний | | | |вищих навчальних |створення у | |центр | | | |закладах навчальної|навчальних закладах| | | | | |дисципліни |умов та для | | | | | |"Українська мова" з|підвищення мовної | | | | | |проведенням |культури педагогів | | | | | |державної атестації|(проведення | | | | | |педагогічних |лекторіїв, | | | | | |працівників МОН, |конкурсів, "круглих| | | | | |АПН України |столів", курсів | | | | | | |української мови, | | | | | | |забезпечення | | | | | | |бібліотек | | | | | | |словниками, | | | | | | |довідниками) | | | | | | |Створити авторську |III кв, |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | | |групу з метою |2003 р. |вищої освіти, |Левківський К.М. | | | |розроблення | |Науково- | | | | |відповідної | |методичний | | | | |навчальної | |центр | | | | |програми. На базі | | | | | | |провідних | | | | | | |педагогічних | | | | | | |університетів | | | | | | |організувати | | | | | | |підготовку | | | | | | |електронних | | | | | | |варіантів | | | | | | |посібників | | | | | | |українською мовою | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 27. |П. 30 |Організація для |Організувати для |2003-2012 |Департамент |Романенко В.П., | | |вчителів, |вчителів, |рр. |розвитку |Завалевський Ю.І.| | |керівників шкіл, |керівників шкіл, | |загальної | | | |методичних служб |методичних служб | |середньої, | | | |районів та |районів та | |дошкільної та | | | |областей, з |областей, з | |позашкільної | | | |урахуванням |урахуванням | |освіти, | | | |переходу |переходу | |Науково- | | | |загальноосвітніх |загальноосвітніх | |методичний | | | |навчальних закладів|навчальних закладав| |центр | | | |на новий зміст |на новий зміст | |середньої | | | |освіти, структуру і|освіти, структуру і| |освіти | | | |12-річний термін |12-річний термін | | | | | |навчання, |навчання, | | | | | |короткотермінових |короткотермінових | | | | | |курсів, семінарів, |курсів, семінарів, | | | | | |конференцій з |конференцій з | | | | | |питань |питань | | | | | |законодавства про |законодавства про | | | | | |освіту, нового |освіту, нового | | | | | |змісту середньої |змісту середньої | | | | | |освіти, |освіти, | | | | | |впровадження |впровадження | | | | | |особистісно |особистісно | | | | | |орієнтованих |орієнтованих | | | | | |технологій навчання|технологій навчання| | | | | |МОН, АПН України, | | | | | | |Рада Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 28. |П. 31 |Організація на базі|Підготувати |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |провідних вищих |пропозиції щодо | |вищої освіти, |Романенко В.П. | | |педагогічних |підвищення | |департамент | | | |навчальних закладів|кваліфікації | |розвитку | | | |післядипломної |вчителів | |загальної | | | |освіти підвищення |загальноосвітніх | |середньої, | | | |кваліфікації |навчальних закладів| |дошкільної та | | | |вчителів |з питань | |позашкільної | | | |загальноосвітніх |інформатизації | |освіти | | | |навчальних закладів|навчального процесу| | | | | |з питань |на базі провідних | | | | | |інформатизації |вищих педагогічних | | | | | |навчального процесу|навчальних закладів| | | | | |МОН, Рада Міністрів|та закладів | | | | | |Автономної |післядипломної | | | | | |Республіки Крим, |педагогічної освіти| | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 29. |П. 34 |Забезпечення |Підготовка |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |розвитку |методичних | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |дистанційної |рекомендацій щодо | |Науково- | | | |педагогічної освіти|впровадження | |методичний | | | |як нової форми |дистанційної освіти| |центр | | | |підвищення |як однієї з форм | |вищої освіти | | | |кваліфікації і |підвищення | | | | | |перепідготовки |професійної | | | | | |педагогічних |кваліфікації і | | | | | |працівників. |перепідготовки | | | | | |АПН України, |педагогічних | | | | | |МОН, Рада |працівників. | | | | | |Міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 30. |П. 35 |Розробка механізму |Підготувати |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |перепідготовки |пропозиції щодо | |вищої освіти | | | |педагогічних |механізму | | | | | |працівників за |перепідготовки | | | | | |рахунок коштів |педагогічних | | | | | |державного і |працівників за | | | | | |місцевого бюджетів |рахунок коштів | | | | | |з метою опанування |державного і | | | | | |ними |місцевого бюджетів | | | | | |гостродефіцитних | | | | | | |педагогічних | | | | | | |спеціальностей МОН,| | | | | | |Мінекономіки, | | | | | | |Мінфін, Мінпраці, | | | | | | |Рада Міністрів АРК,| | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 31. |П. 36 |Започаткування |Розробити Положення|2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я., | | |Всеукраїнського |про проведення | |вищої освіти, |Левківський К.М. | | |конкурсу на кращу |Всеукраїнського | |Науково- | | | |публікацію |конкурсу на кращу | |методичний | | | |(передачу), |публікацію | |центр | | | |присвячену вчителю |(передачу), | |вищої освіти | | | |(у номінації |присвячену вчителю.| |спільно з | | | |"Радіо", | | |Держком- | | | |"Телебачення", | | |інформом | | | |"Періодична | | | | | | |преса"). | | | | | | |МОН, АПН України, | | | | | | |Держкомінформ, | | | | | | |Мінфін, | | | | | | |Мінекономіки. | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 32. |П. 42 |Сприяння участі |Підготувати проект |III кв. |Науково- |Левківський К.М. | | |громадських |листа |2003 р. |методичний | | | |організацій у |Науково-методичного| |центр | | | |розв'язанні |центру вищої освіти| |вищої освіти | | | |актуальних проблем |до місцевих органів| | | | | |освіти, підвищення |управління освітою | | | | | |ролі вчителя у |з рекомендаціями | | | | | |формуванні |щодо участі | | | | | |громадянського |громадських | | | | | |суспільства МОН, |організацій у | | | | | |АПН України, Рада |розв'язанні | | | | | |Міністрів |актуальних проблем | | | | | |Автономної |освіти, підвищення | | | | | |Республіки Крим, |ролі вчителя у | | | | | |обласні, Київська |формуванні | | | | | |та Севастопольська |громадянського | | | | | |міські |суспільства | | | | | |держадміністрації | | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 33. |П. 45 |Оптимізація |Проведення |2003 р. |Департамент |Болюбаш Я.Я. | | |нормативів |моніторингу | |вищої освіти | | | |чисельності |реалізації | | | | | |студентів на одного|постанови Кабінету | | | | | |науково- |Міністрів України | | | | | |педагогічного |"Про затвердження | | | | | |працівника у |чисельності | | | | | |вищих навчальних |студентів, | | | | | |закладах III-IV |аспірантів, | | | | | |рівнів акредитації |здобувачів | | | | | |та нормативів |наукового ступеня | | | | | |чисельності |кандидата наук, | | | | | |слухачів закладів |слухачів, інтернів | | | | | |післядипломної |на одну штатну | | | | | |педагогічної освіти|посаду | | | | | |з урахуванням |наукового- | | | | | |особливостей |педагогічного | | | | | |системи. |працівника у | | | | | |МОН, |вищих навчальних | | | | | |Мінекономіки, |закладах III і IV | | | | | |Мінфін. |рівнів акредитації | | | | | | |та вищих навчальних| | | | | | |закладах | | | | | | |післядипломної | | | | | | |освіти державної | | | | | | |форми власності" | | | | | | |від 17.08.2002 р. | | | | | | |N 1134 | | | | | | |( 1134-2002-п ). | | | | ------+---------+-------------------+-------------------+----------+--------------+-----------------| 34. | |Фінансове |Під час формування |Відповідно|Департамент |Куліков П.М. | | |забезпечення |Державного бюджету |до |економіки та | | | |реалізації |на 2004 рік |термінів |соціального | | | |Державної програми |передбачити |формування|розвитку | | | |"Вчитель" |фінансування |Державного| | | | |( 379-2002-п ) |Програми "Вчитель" |Бюджету | | | | | |( 379-2002-п ) | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Додаток не наводиться)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: