open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2003 N 16

Про затвердження плану заходів

Міністерства охорони здоров'я України

на виконання доручень Протоколу наради

у Першого віце-прем'єр-міністра України

щодо забезпечення бюджетного процесу

у 2003 році від 03.01.03.

На виконання доручень Протоколу наради у Першого
віце-прем'єр-міністра України щодо забезпечення бюджетного процесу
у 2003 році від 03.01.03 Н А К А З У Ю:
Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я на
виконання доручень Протоколу наради у Першого
віце-прем'єр-міністра України щодо забезпечення бюджетного процесу
у 2003 році (додається).
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Державного секретаря В.В.Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

17.01.2003 N 16

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства охорони здоров'я України

на виконання доручень Протоколу наради

у Першого віце-прем'єр-міністра України

щодо забезпечення бюджетного процесу

у 2003 році від 03.01.03.

-------------------------------------------------------------------------------- N | Зміст заходу | Термін |Відповідальні за виконання | п/п | | виконання | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 1 |п.1 протоколу | 03.02.2003 |Управління бухгалтерського | |Підготувати План заходів щодо | |обліку та звітності, | |виконання відповідних | |Головне управління | |бюджетних програм у межах | |економіки | |бюджетних асигнувань, | | | |встановлених на 2003 рік, та | | | |подати їх для розгляду і | | | |погодження Першому | | | |віце-прем'єр-міністру України,| | | |Міністру фінансів України | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 2 |п.5 протоколу | щокварталу |Головне управління | |Забезпечити надходження | |економіки | |коштів до спеціального фонду | | | |державного бюджету у I | | | |кварталі 2003 року не менше 25| | | |відсотків обсягу, врахованого | | | |у затвердженому державному | | | |бюджеті на 2003 рік | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 3 |п.6 протоколу | 01.02.2003 |Головне управління | |Розробити і затвердити ліміти| |стратегічного планування та| |(нормативи) на утримання | |нових медичних технологій, | |транспортних засобів, | |Головне | |відрядження, протокольні | |санітарно-епідеміологічне | |(представницькі) заходи, | |управління | |послуги зв'язку, споживання | | | |енергоносіїв та води у | | | |фізичних обсягах по кожній | | | |бюджетній установі виходячи з | | | |необхідності скорочення | | | |обсягів затверджених | | | |бюджетних асигнувань на | | | |2003 рік. | | | | Про виконану роботу | | | |поінформувати Мінфін. | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 4 |п.8 протоколу | 03.02.2003 |Управління бухгалтерського | |Здійснити перерозподіл | |обліку та звітності, | |бюджетних асигнувань по | |Головне управління | |бюджетних програмах з метою | |економіки | |спрямування бюджетних | | | |асигнувань на погашення | | | |кредиторської заборгованості; | | | |- посилити роботу щодо | | | |списання кредиторської | | | |заборгованості, термін | | | |позовної давності якої минув; | | | |- вжити заходів щодо погашення| | | |дебіторської заборгованості, | | | |у тому числі шляхом оформлення| | | |судових позовів | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 5 |п.9 протоколу | 03.02.2003 |Керівники закладів та | |Передбачити у кошторисах на | |установ підпорядкованих | |2003 рік витрати на безоплатне| |Міністерство охорони | |або пільгове матеріальне і | |здоров'я, | |побутове забезпечення, на яке | |Головне управління | |згідно з законами України | |економіки | |мають право окремі категорії | | | |працівників | | | |(військовослужбовців) | | | |бюджетних установ (військових | | | |формувань), у повному обсязі | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 6 |п.11 протоколу | 03.02.2003 |Головне управління | |Встановити завдання для | |економіки | |підвідомчих бюджетних установ | | | |щодо економії не менше 10 | | | |відсотків бюджетних | | | |асигнувань на оплату | | | |комунальних послуг і | | | |енергоносіїв, послуг зв(язку, | | | |утримання транспортних | | | |засобів, відрядження, | | | |канцелярські товари і | | | |спрямування їх на погашення | | | |кредиторської заборгованості | | | |минулих періодів | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 7 |п.12 протоколу | 03.02.2003 |Головне управління | |Забезпечити перереєстрацію | |стратегічного планування та| |договорів оренди майна | |нових технологій | |бюджетних установ, які | | | |утримуються з державного | | | |бюджету, забезпечити виконання| | | |визначених у державному | | | |бюджеті на 2003 рік обсягів | | | |надходжень до загального фонду| | | |державного бюджету та | | | |розробити єдині методологічні | | | |підходи до визначення ставок | | | |орендної плати. | | | |Поінформувати Фонд держмайна | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 8 |п.21 протоколу | 15.01.2003 |Головне управління | |Забезпечити надання інформації| |економіки, | |щодо фінансових планів | |Державний департамент з | |державних підприємств та | |контролю за якістю, | |підприємств, у яких є частка | |безпекою та виробництвом | |державної власності, на 2003 | |лікарських засобів і | |рік відповідно до доручень | |виробів медичного | |Кабінету Міністрів України та| |призначення | |внести пропозиції щодо | | | |можливості використання | | | |прибутку цих підприємств та | | | |політики регулювання | | | |відповідних тарифів і цін. | | | |Поінформувати Мінекономіки | | | -----+------------------------------+-------------+---------------------------| 9 |п.25 протоколу | 20.02.2003 |Управління бухгалтерського | |Здійснити комплексний аналіз | |обліку та звітності, | |за 2002 рік фінансового стану | |Державний департамент з | |підприємств державної форми | |контролю за якістю, | |власності (або, у яких частка | |безпекою та виробництвом | |держави становить більше 50%),| |лікарських засобів і | |встановити причини їх | |виробів медичного | |збитковості | |призначення, | |(надприбутковості), напрями | |Головне управління | |використання прибутку після | |економіки | |оподаткування та подати | | | |пропозиції щодо покращання | | | |управління такими | | | |підприємствами і можливості | | | |вилучення до державного | | | |бюджету частини прибутку. | | | |Поінформувати Мінекономіки | | | -------------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря В.В.Загородній

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: