open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.02.2017  № 15

Про затвердження кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності та роз'яснень щодо їх застосування

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Статуту Фонду соціального страхування України, протокольного доручення правління Фонду від 12.09.2016 та враховуючи лист Міністерства соціальної політики України від 12.08.2016 № 11867/0/14-16/18, правління Фонду соціального страхування України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити коди економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності та роз'яснення щодо їх застосування в редакції, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду від 04.03.2016 № 9 "Про затвердження Класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України".

3. Виконавчій дирекції Фонду:

3.1. У разі внесення змін до законодавства, забезпечити внесення змін до роз'яснень щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності з наступним інформуванням правління Фонду;

3.2. Довести цю постанову до відома робочих органів Фонду.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду (Баженков Є.В.).

5. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2017 року.

Голова правління

О.Б. Шевчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування України
08.02.2017  № 15

КОДИ
економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності та роз'яснення щодо їх застосування

КЕКВ 2710 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

КЕКВ 2711 Допомога по тимчасовій непрацездатності

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням виплачується Фондом (починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності) за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності, незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі виплачується у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

2) необхідності догляду за хворою дитиною;

3) необхідності догляду за хворим членом сім'ї;

4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу;

7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

8) перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

(статті 22-24, статті 30-34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2712 Допомога по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу,

(статті 25, 26, статті 30-34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2713 Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується застрахованим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та включає оплату листків непрацездатності за період лікування в санаторіях, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (у тому числі допомоги по догляду за хворою дитиною), вагітності та пологах у пільгових розмірах.

(статті 20, 30 Закону України від 28.02.91 № 796 "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи")

КЕКВ 2714 Допомога на поховання

Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні, в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

(статті 27, 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2715 Оплата лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань

Оплата лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм здійснюється для забезпечення відновлення здоров'я застрахованої особи.

(стаття 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2730 Страхові виплати

КЕКВ 2731 Щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей

КЕКВ 2731.1 Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого

Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого провадяться щомісячно протягом строку, встановленого МСЕК, на підставі постанови цього Фонду або рішення суду з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання.

Індексація суми щомісячної страхової виплати провадиться відповідно до законодавства.

За цим кодом здійснюються видатки на фінансування своєчасно не виплачених сум щомісячних страхових виплат, з урахуванням їх коригування у зв'язку із зростанням цін на споживчі товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про оплату праці".

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

(статті 36, 37, 42, 47 та 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2731.2 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті. Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, проводяться відповідно до законодавства на підставі постанови Фонду.

Індексація суми щомісячної страхової виплати провадиться, відповідно до законодавства.

За цим кодом здійснюються видатки на фінансування своєчасно не виплачених сум щомісячних страхових виплат, з урахуванням їх коригування у зв'язку із зростанням цін на споживчі товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про оплату праці".

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

(статті 36, 37, 41, 42, 47 та 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2732 Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати працездатності та членам його сім'ї (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві)

КЕКВ 2732.1 Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності

Розмір одноразової страхової виплати потерпілому визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності в день, установлений постановою Фонду (у тому числі при призначенні одноразової допомоги за рішенням суду) за наявності усіх необхідних документів.

(статті 36, 37, 42, 47 та 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2732.2 Страхові виплати одноразової допомоги членам сім'ї потерпілого (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві)

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується одноразова допомога його сім'ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.

Право на одержання одноразової допомоги має його сім'я та особи, які перебували на його утриманні, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Одноразова допомога сім'ї та особам, які мають на це право, виплачується у місячний строк з дня смерті потерпілого, відповідно до постанови Фонду (у тому числі при призначенні страхових виплат за рішенням суду), за наявності всіх необхідних документів.

(статті 36, 37, 42, 47 та 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2733 Страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності

Дитина, яка народилася інвалідом, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності прирівнюється до застрахованої особи, з якою стався нещасний випадок. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою і до 18 років або до закінчення навчання, але не більш ніж до досягнення нею 23 років, їй надається допомога Фонду.

(статті 35, 36 та 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2734 Інші страхові виплати

КЕКВ 2734.1 Відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг

Зазначені видатки надаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та правлінням Фонду.

(частини 3, 7 статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 826 "Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання");

КЕКВ 2734.2 Страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений лікарсько-консультативною комісією (далі - ЛКК), або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності, визначеної висновком МСЕК.

(стаття 39 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735 Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

КЕКВ 2735.1 Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

Виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за рахунок коштів Фонду (починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності) призначається та виплачується за місцем роботи потерпілого, на якому стався страховий випадок, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати.

Якщо потерпілий працює за сумісництвом, допомога призначається і виплачується страхувальником за місцем роботи, де стався страховий випадок. При цьому враховується заробітна плата за основним місцем роботи та за сумісництвом на підставі довідок про середню заробітну плату.

Допомога добровільно застрахованій особі призначається робочим органом виконавчої дирекції Фонду, у якому вона зареєстрована, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

Допомога потерпілому виплачується роботодавцем за рахунок коштів Фонду, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності. Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів страхувальника, де стався страховий випадок.

(стаття 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.2 Витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медичну реабілітацію

За цим кодом оплачуються витрати, пов'язані із лікуванням та медичною реабілітацією потерпілих на виробництві.

Відшкодування витрат на лікування, медичну реабілітацію потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекцією Фонду у разі надання потерпілим медичної допомоги у стаціонарах закладах охорони здоров'я (у тому числі спеціалізованих), реабілітаційних послуг у закладах охорони здоров'я (у тому числі спеціалізованих), санаторно-курортних (у тому числі власних), реабілітаційних закладах (у тому числі власних) відповідно до укладених договорів за рахунок коштів Фонду у межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду компенсують витрати:

- на проїзд потерпілого до місця лікування, медичної реабілітації, в тому числі після стаціонарної допомоги і у зворотній бік згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу);

- на проїзд і проживання супроводжуючої особи інвалідів (у разі потреби у такому супроводі за висновком МСЕК), згідно із законодавством про службові відрядження;

- у разі самостійної оплати лікування, медичної реабілітації, потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.3 Витрати на санаторно-курортне лікування

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється оплата:

- путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів I, II, III груп;

- путівок без лікування особам, які супроводжують інвалідів;

- витрат при транспортуванні інваліда спеціальним медичним транспортом.

Компенсуються:

- витрати на проїзд (до санаторно-курортного закладу і у зворотній бік) інваліду і супроводжуючій особі згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу). Вартість проїзду відшкодовується робочими органами виконавчої дирекції Фонду у розмірах:

залізницею - за тарифом не вище купейного вагона;

автобусом - за фактичними витратами;

водним транспортом - за тарифом третього класу:

- витрати супроводжуючій особі (проживання та харчування);

- фактичні витрати на пальне інваліду з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (спинальники) в разі поїздки на власному автомобілі або автомобілі супроводжуючої особи згідно з ксерокопією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (або тимчасового реєстраційного талона) та касово-розрахункових документів;

- за умови самостійного придбання потерпілим путівки - її вартість при наявності документів, що свідчать про сплату вартості путівки (прибутковий касовий ордер або розрахунково-касовий чек).

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.4 Витрати на технічні та інші засоби реабілітації

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (крім засобів пересування - колясок) потерпілих з ушкодженнями і захворюваннями опорно-рухового апарату, що викликають потребу в наданні такої допомоги.

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат шляхом відшкодування на:

- технічні та інші засоби реабілітації та їх доставку;

- перебування потерпілого, проведення комплексу реабілітаційних заходів в стаціонарі первинного та складного протезування в клініці УкрНДІ протезування або інших закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

- післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації;

- транспортування потерпілого;

- доставки технічних та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів) засобів реабілітації до підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту, транспортування до пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації, до майстерень з їх ремонту.

Компенсуються:

- витрати на проїзд потерпілого та супроводжуючої особи (у разі потреби у такому супроводі за висновком МСЕК) до підприємства і назад, згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу). Витрати супроводжуючій особі на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.

Вартість проїзду відшкодовується робочими органами виконавчої дирекції Фонду у розмірах:

- залізницею - за тарифом не вище купейного вагона;

- автобусом - за фактичними витратами;

- водним транспортом - за тарифом третього класу.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.5 Витрати на зубопротезування

Оплата здійснюється на підставі укладених договорів про забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань зубопротезуванням із закладами - постачальниками зазначених видів послуг.

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на зубопротезування (крім протезів з дорогоцінних металів) та інші витрати, передбачені нормативно-правовими актами Фонду,

Компенсуються:

- вартість самостійно придбаних послуг із зубопротезування потерпілих (за винятком протезування з дорогоцінних металів) на підставі довідок або рахунків про їх вартість.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.6 Витрати на очне протезування, придбання окулярів і контактних лінз

Оплата здійснюється на підставі укладених договорів про забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань із закладами-постачальниками зазначених видів послуг очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами.

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на:

- протезування очей потерпілим стандартними та індивідуальними очними протезами та інші витрати, передбачені нормативно-правовими актами Фонду;

- заміна очного протезу в залежності від термінів експлуатації виробу згідно з його технічними характеристиками;

- окуляри;

- контактні лінзи (з розчином для лінз).

Компенсуються:

- вартість самостійно придбаних потерпілим або законним представником потерпілого виробів або послуг.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.7 Витрати на слухові апарати

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на протезування органів слуху та інші витрати, передбачені нормативно-правовими актами Фонду, а саме:

- слухові апарати;

- заміну джерел живлення до слухових апаратів;

- вушні вкладники.

Компенсуються:

- вартість самостійно придбаних потерпілим або законним представником потерпілого виробів або послуг із слухопротезування.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.8 Витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

Фінансування витрат на лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі амбулаторно-поліклінічного лікування здійснюється виконавчою дирекцією Фонду та робочими органами виконавчої дирекції Фонду, відповідно до чинного законодавства шляхом відшкодування витрат аптечним закладам (постачальникам, виробникам) та згідно з укладеними договорами.

У разі самостійного придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення їх вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за цінами у розмірі не більше вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення в аптечних закладах (постачальників, виробників), з якими укладено договори, за умови перебування потерпілого на обліку на підставі оригіналів платіжних документів, що підтверджують їх витрати.

Фінансування витрат на постільну та натільну білизну, постільні речі, гігієнічні вироби та перуки, здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду відповідно до укладених договорів.

У разі самостійного придбання зазначених виробів фінансування здійснюється робочими органами виконавчої дирекції шляхом відшкодування витрат потерпілим, законним представникам потерпілих на підставі рахунків та інших документів, що підтверджують їх витрати, за умови перебування потерпілого на обліку для забезпечення виробами та послугами.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування'')

КЕКВ 2735.9 Витрати на додаткове харчування

Компенсуються витрати на додаткове харчування. Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджує МСЕК.

Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у лікувально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом головного лікаря (директора) цього закладу. У цьому разі компенсація витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом на підставі інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.10 Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілих та інші витрати

Фінансування витрат на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілого, відповідно до нормативно-правових актів Фонду.

Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року), Фонд проводить щомісячні страхові виплати у розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного програмою реабілітації.

(статті 36, 40, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.11 Витрати на спеціальний медичний догляд

Фінансування витрат на спеціальний медичний догляд здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду, відповідно до висновку МСЕК, шляхом:

поштового переказу за місцем постійного проживання інваліду або перерахування відповідних сум на його особистий рахунок в банківській установі, вказаній в його заяві;

перерахування відповідних сум згідно з укладеними договорами (у разі необхідності) із закладами охорони здоров'я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортними, реабілітаційними закладами (відділеннями), соціальними службами, що надають відповідні соціальні послуги;

укладання договорів з фізичними особами - підприємцями, які мають право на надання відповідних послуг.

Сума витрат на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо) за потерпілим не може бути меншою (на місяць) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.12 Витрати на постійний сторонній догляд

Фінансування витрат на постійний сторонній догляд здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду, відповідно до висновку МСЕК шляхом:

поштового переказу за місцем постійного проживання інваліду або перерахування відповідних сум на його особистий рахунок в банківській установі, вказаній в його заяві;

перерахування відповідних сум згідно з укладеними договорами (у разі необхідності) із закладами охорони здоров'я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортними, реабілітаційними закладами (відділеннями), соціальними службами, що надають відповідні соціальні послуги;

укладання договорів з фізичними особами - підприємцями, які мають право на надання відповідних послуг.

Сума витрат на постійний сторонній догляд за потерпілим не може бути меншою (на місяць) від половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.13 Витрати на побутове обслуговування

Фінансування витрат на побутове обслуговування здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду, відповідно до висновку МСЕК шляхом:

поштового переказу за місцем постійного проживання інваліду або перерахування відповідних сум на його особистий рахунок в банківській установі, вказаній в його заяві;

перерахування відповідних сум згідно з укладеними договорами (у разі необхідності) із закладами охорони здоров'я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортними, реабілітаційними закладами (відділеннями), соціальними службами, що надають відповідні соціальні послуги;

укладання договорів з фізичними особами - підприємцями, які мають право на надання відповідних послуг.

Сума витрат на постійний сторонній догляд за потерпілим не може бути меншою (на місяць) від чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.14 Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)

Оплата здійснюється на підставі укладених договорів про забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань засобами пересування (колясками) із закладами постачальниками зазначених видів послуг, відповідно до нормативно-правових актів Фонду.

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на:

- засоби пересування (коляски);

- післягарантійний ремонт засобів пересування (колясок);

- доставку засобів пересування (колясок).

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2735.15 Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів здійснюється у порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування")

КЕКВ 2735.16 Витрати, пов'язані з забезпеченням інвалідів автомобілями

Фінансуються витрати на:

- забезпечення автомобілем потерпілого в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;

- компенсацію вартості самостійно придбаного потерпілим автомобіля у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

- страхування пошкодження, знищення чи втрати внаслідок ДТП, стихійного лиха, пожежі, вибуху, протиправних дій третіх осіб та інше автомобілів для потерпілих, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань;

- навчання потерпілого водінню автомобіля.

Також фінансуються видатки по організації забезпечення потерпілих автомобілями, а саме:

- зняття автомобілів з обліку в підрозділах МВС;

- визначення придатності автомобілів для подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки їх залишкової вартості;

- переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);

- транспортування автомобілів до місць зберігання вилучених автомобілів або до підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту, проводять технічний огляд та експертну оцінку залишкової вартості автомобілів;

- оренду місць для зберігання вилучених автомобілів;

- судові витрати у зв'язку з вилученням автомобілів;

- проведення технічного огляду автомобілів;

- ремонт вилучених автомобілів;

- інші витрати, пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням і реалізацією

автомобілів.

(статті 36, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999)

КЕКВ 2610 Профілактика страхових випадків

КЕКВ 2610.1 Фінансування видатків на навчання та підвищення рівня знань спеціалістів, які вирішують питання охорони праці

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати на навчання та підвищення рівня знань спеціалістів, які вирішують питання охорони праці, передбачені Програмою робіт Фонду, затвердженою правлінням Фонду (далі - Програма).

(статті 12, 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2610.2 Фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці

Здійснюються видатки, передбачені Програмою, на:

- заходи із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці через друковані засоби масової інформації, Інтернет-видання, телебачення, радіо та інші інформаційні ресурси;

- організацію, проведення семінарів, виставок, конференцій, зустрічей "за круглим столом", форумів з питань охорони праці (в т. ч. міжнародних) та участь в них (в т. ч. працівників Фонду);

- співробітництво з міжнародними організаціями з охорони праці;

- створення та розміщення тематичних кінофільмів, відеофільмів і відеороликів, відео- і радіосюжетів, радіо- і телепередач та іншої відеопродукції;

- створення, видання (друкування), придбання, розповсюдження нормативних актів, довідників, підручників, збірок, журналів, іншої спеціальної літератури та продукції, плакатів, пам'яток та іншого з питань охорони праці, а також з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці;

- інші видатки з питань пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці та охорони праці.

(статті 12, 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2610.3 Фінансування інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати, передбачені Програмою, на:

- розроблення та вдосконалення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;

- здійснення аналізу, наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

- вивчення та поширення позитивного досвіду створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;

- проведення експертизи заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань при їх формуванні та виконанні на відповідний рік;

проведення інших профілактичних заходів.

(статті 12, 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2640 Видатки по виконанню обов'язків страховика

КЕКВ 2640.1 Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати, передбачені на:

- створення, розроблення, поліпшення, модернізація програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів тощо) з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження органам Фонду;

- придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів тощо) з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження органам Фонду;

- оплата послуг із створення програмного забезпечення (нематеріальних активів), програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів за умови передачі майнових прав власності органам Фонду;

- установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування;

- придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються Фонду;

- плата за користування програмними або апаратними засобами захисту електронних документів, у тому числі платіжних:

- витрати, пов'язані зі створенням та веденням автоматизованої системи електронного реєстру листків непрацездатності.

(пункт 6 частини 1 та пункт 4 частини 2 статті 9, пункт 1 частини 1 статті 10, пункт 2 частини 2 статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2640.2 Витрати по координації роботи зі страхувальниками та застрахованими особами

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати, передбачені на:

- друк актів перевірок, рішень про списання безнадійної дебіторської і кредиторської заборгованості та пені, інших документів, що забезпечують виконання заходів по погашенню страхувальниками заборгованості зі сплати страхових внесків;

- поштові послуги та послуги зв'язку, спрямовані на забезпечення обміну інформацією із страхувальниками та застрахованими особами, органами Державної фіскальної служби, органами Пенсійного фонду, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та іншими органами

(пункт 7 частини 1 та пункт 5 частини 2 статті 9, стаття 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", пункт 7 розділу VIII Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", стаття 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162 "Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників" (із змінами); постанова правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 № 33-1 "Про затвердження форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, порядку їх заповнення та подання державному реєстраторові" (зі змінами))

КЕКВ 2640.3 Витрати по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати, передбачені на:

- витрати, пов'язані з оформленням документів для проведення страхових виплат;

- поштові послуги та послуги зв'язку, спрямовані на забезпечення обміну інформацією з потерпілими;

облаштування під'їзних шляхів (пандусів) для потерпілих, які використовують засоби пересування;

- оренда автотранспорту робочими органами виконавчої дирекції Фонду для доставки засобів пересування і засобів реабілітації та перевезення потерпілого за місцем призначення;

- проведення заходів з організації залучення інвалідів до участі у громадському житті;

- витрати на створення та утримання архівів для збереження справ потерпілих.

(стаття 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закон України від 21.03.91 № 875 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні")

КЕКВ 2640.4 Витрати за надані банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта" послуги по перерахуванню страхових виплат

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, здійснюється оплата послуг банківських установ та УДППЗ "Укрпошта" по перерахуванню страхових коштів на підставі укладених договорів.

(частина 8 статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2640.5 Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності та висвітлення роботи Фонду у засобах масової інформації

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати, передбачені на:

- інформування страхувальників та застрахованих осіб про результати роботи Фонду через засоби масової інформації;

- організація, проведення виставок, конференцій, зустрічей за "круглим столом", форумів з питань страхової діяльності Фонду, (в т. ч. міжнародних) та участь в них (в т. ч. працівників Фонду);

- участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування населення, вивчення міжнародного досвіду з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, проведення наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;

- участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв'язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування;

- інші видатки, пов'язані з координацією страхової діяльності.

(пункт 7, 8 частини 2 статті 9, пункт 10 частини 2 статті 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2640.6 Витрати на сплату авансового внеску за виконавчим провадженням

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати на сплату авансового внеску при зверненні до органів державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішень суду.

(стаття 26 Закону України "Про виконавче провадження")

КЕКВ 2640.7 Інші витрати, пов'язані з виконанням обов'язків страховика

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати, передбачені на:

КЕКВ 2640.7.1 - відшкодування Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, згідно рішень суду;

КЕКВ 2640.7.2 - відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим, згідно рішень суду про стягнення сум за позовами;

(частина 8 статті 36, пункт 13 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2640.7.3 - матеріально-технічне забезпечення роботи правління Фонду, а саме на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари, виготовлення медалей та почесних відзнак та інше);

- видатки на зв'язок;

- видатки на оренду;

- видатки на транспортне обслуговування;

- оплата послуг стенографіста;

- інші видатки.

(частина 5 статті 8 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

КЕКВ 2640.7.4 - винагороди при нагородженні Почесною грамотою Фонду та оголошенні подяки голови правління Фонду.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати, передбачені на грошові винагороди при нагородженні Почесною грамотою Фонду та оголошенні Подяки голови правління Фонду (з нарахуваннями).

{Текст взято з сайту Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: