open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Н А К А З
11.02.2010 N 15

Про затвердження Порядку розгляду скарг

Державною службою геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до підпункту 8 пункту 10 Положення про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921
( 921-2008-п ) (зі змінами), та на виконання наказу Мінекономіки
від 30.01.2009 N 65 ( z0222-09 ) "Про затвердження Порядку
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору
про закупівлю" (із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства економіки від 13.10.2009 N 1125) ( z1058-09 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду скарг Державною службою
геодезії, картографії та кадастру, поданих учасниками до моменту
укладення договору про закупівлю, що додається.
2. Тендерному комітету Укргеодезкартографії забезпечити
оприлюднення Порядку розгляду скарг шляхом розміщення в Інтернеті
на веб-сайті Мінприроди протягом десяти календарних днів з дати
його затвердження.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Пінчук Н.С.-М.
Голова Державної служби
геодезії, картографії
та кадастру В.Кулініч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укргеодезкартографії

11.02.2010 N 15

ПОРЯДОК

розгляду скарг, поданих учасниками до моменту

укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Державній
службі геодезії, картографії та кадастру (далі -
Укргеодезкартографія), поданих учасниками до моменту укладення
договору про закупівлю. Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні,
наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (зі змінами) (далі -
Положення).
2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник),
який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок
порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням
( 921-2008-п ), може оскаржити рішення, дії або бездіяльність
замовника до Укргеодезкартографії відповідно до цього Порядку. У разі коли на день отримання Укргеодезкартографією скарги
укладено договір про закупівлю, Укргеодезкартографія не має права
приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника,
який подав скаргу у Державне казначейство України (обслуговуючий
банк) листом у п'ятиденний строк з моменту встановлення факту
укладення договору. Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури
закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним
відповідно до закону.
3. Об'єктом оскарження не може бути: зроблений Укргеодезкартографією вибір процедури закупівлі; рішення Укргеодезкартографії про відхилення всіх тендерних
пропозицій.
4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу
порушення Укргеодезкартографією процедури закупівлі або прийнятих
рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере
в ній участь, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади
(далі - Мінекономіки України) або Укргеодезкартографії. Укргеодезкартографія може не розглядати скаргу, якщо вона
була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня
настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день
допущення Укргеодезкартографією порушення процедури закупівлі.
5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і
оформляється: учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом
уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи; учасником - фізичною особою: за підписом учасника або
уповноваженої ним особи.
6. Скарга повинна містити: Скарга (або додатки до неї) повинна містити: найменування, місцезнаходження, номера телефонів і факсів
учасника; копію довідки про включення учасника до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України - для юридичних
осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації,
а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код
із легалізованого витягу з торгівельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи); відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет
закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня
"Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано
оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо обов'язковість
публікації встановлена законодавством); викладення змісту підстав, у зв'язку з якими подається
скарга; посилання на порушення замовником вимог законодавства у сфері
державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи
бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це
підтверджувати. До скарги додаються документи, що підтверджують порушення
замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або
неправомірність рішень, дій чи бездіяльності замовника, а також
документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової)
пропозиції.
7. Учасник процедур державних закупівель має право включати
до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги. Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на
титульному аркуші дати та вихідного номера скарги. Усі копії
документів, що додаються до скарги, завіряються підписом керівника
з розшифровкою прізвища та ініціалів та печаткою учасника, який
подав скаргу.
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення
( 921-2008-п ) Укргеодезкартографія зупиняє процедуру закупівлі на
строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання
скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне
казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення
процедури закупівлі вважається дата прийняття
Укргеодезкартографією рішення про зупинення процедури закупівлі.
Після закінчення зазначеного строку Укргеодезкартографія має право
продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли
Мінекономіки України прийняло в установлений строк рішення про
відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними. Рішення Укргеодезкартографії про зупинення процедури
закупівлі оформляється листом.
9. Укргеодезкартографія повинна не пізніше п'яти робочих днів
після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу,
учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце
розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь.
Укргеодезкартографія передає повідомлення факсимільним зв'язком з
подальшим його направленням поштовим зв'язком.
10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо: а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку; б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку; в) об'єктом оскарження є зроблений Укргеодезкартографією
вибір процедури закупівлі або рішення Укргеодезкартографії про
відхилення всіх тендерних пропозицій; г) у разі відкликання скарги учасником.
11. Під час розгляду скарги Укргеодезкартографія має право
вимагати від учасника, який подав скаргу, та інших учасників
процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які
необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої
інформації.
12. Укргеодезкартографія приймає протягом 20 робочих днів з
дня отримання скарги обґрунтоване рішення.
13. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати
скаргу, подану до Укргеодезкартографії. У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги
того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не
приймаються.
14. Примірник рішення за результатами розгляду скарги
Укргеодезкартографія протягом п'яти робочих днів з дня його
прийняття надсилає Мінекономіки України та учаснику, який подав
скаргу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: