open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2010 N 15

Про затвердження Інструкції

про порядок реєстрації, обліку та зберігання

електронних копій судових рішень, що підлягають

внесенню до Єдиного державного реєстру

судових рішень

З метою приведення нормативних актів Державної судової
адміністрації України, які регламентують порядок ведення Єдиного
державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр), у відповідність
до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.2006 р. N 740 ( 740-2006-п ) (із змінами), та забезпечення
адміністратором Реєстру належної реєстрації, обліку та зберігання
електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до
Реєстру, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації, обліку та
зберігання електронних копій судових рішень, що підлягають
внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень.
2. Установити, що копії судових рішень на паперових носіях,
що надійшли адміністратору Реєстру до набрання чинності постановою
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1007
( 1007-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного
державного реєстру судових рішень", зберігаються протягом одного
року з моменту надходження.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
судової адміністрації України від 29 травня 2009 року N 62
( v0062750-09 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
реєстрації, обліку та зберігання копій судових рішень в
електронному вигляді та на паперових носіях, що підлягають
внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень".
4. Управлінню організаційно-аналітичної роботи,
документування та контролю (Бровко Т.В.) довести цей наказ до
відома державного підприємства "Інформаційні судові системи".
5. Державному підприємству "Інформаційні судові системи"
(Боделан А.В.) забезпечити належне виконання цього наказу та
Інструкції про порядок реєстрації, обліку та зберігання
електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до
Єдиного державного реєстру судових рішень.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Капустинського В.А.
Голова І.І.Балаклицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

27.01.2010 N 15

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок реєстрації, обліку та зберігання

електронних копій судових рішень, що підлягають

внесенню до Єдиного державного реєстру

судових рішень

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про доступ до судових рішень" ( 3262-15 ) та Порядку ведення
Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 740
( 740-2006-п ) (із змінами) (далі - Порядок).
1.2. Всі поняття, що застосовуються в цій Інструкції,
вживаються у такому значенні: адміністратор реєстру - визначена в установленому
законодавством порядку юридична особа, що здійснює заходи з
технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування
Реєстру, надання доступу до нього, забезпечує зберігання та захист
даних, що містяться в Реєстрі, структурну систематизацію судових
рішень відповідно до тематичних класифікаторів, створення та
функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до судових
рішень, відтворення судових рішень протягом трьох робочих дні в з
моменту їх надходження, оприлюднення, а також виконання інших
функцій, передбачених Порядком ( 740-2006-п ); судове рішення - вирок, рішення, постанова, наказ, ухвала,
окрема ухвала (постанова) суду, що ухвалені (постановлені) судами
у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах
адміністративної юстиції, у справах про адміністративні
правопорушення; електронна копія судового рішення - складений в суді у
вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за
документарною інформацією та реквізитами електронний документ,
засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала
зазначене рішення, який може бути перетворений електронними
засобами у візуальну форму; електронний цифровий підпис - вид електронного підпису,
отриманого за результатом криптографічного перетворення набору
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з
ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та
ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис
накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за
допомогою відкритого ключа.
1.3. Інструкція визначає загальні правила реєстрації, обліку
та зберігання електронних копій судових рішень, що надходять на
адресу адміністратора Єдиного державного реєстру судових рішень
(далі - Реєстр), та підлягають внесенню до Реєстру.
2. Реєстрація, облік та зберігання адміністратором

Реєстру електронних копій судових рішень
2.1. Приймання, реєстрацію та подальший облік електронних
копій судових рішень здійснює структурний підрозділ адміністратора
Реєстру, який відповідає за ведення Реєстру.
2.2. Адміністратор Реєстру за допомогою відповідних
програмно-апаратних засобів реєструє електронні копії судових
рішень у день їх надходження.
2.3. Адміністратор Реєстру відтворює судові рішення протягом
трьох робочих днів з моменту їх надходження.
2.4. Адміністратор Реєстру в порядку черговості надходження
електронних копій судових рішень опрацьовує тексти рішень з метою
запобігання ідентифікації фізичної особи і розголошенню
відомостей, що не можуть бути відкриті для загального доступу.
2.5. У разі тимчасової відсутності в суді, за будь-яких
підстав, можливості надсилати електронні копії судових рішень на
адресу адміністратора Реєстру за допомогою відповідних програмних
засобів, до усунення таких підстав електронні копії судових рішень
надаються на електронних носіях.
2.6. Облік електронних копій судових рішень ведеться у
відповідності до тематичних класифікаторів, що використовуються у
Реєстрі. Основними тематичними напрямками обліку електронних копій
судових рішень є: найменування суду та код суду, форма судового
рішення, форма судочинства, дата ухвалення (постановлення) рішення
судом, склад суду із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові
судді, статус сторін судового процесу.
2.7. Електронні копії судових рішень зберігаються
адміністратором Реєстру у базі даних Реєстру у вигляді електронних
даних, які за допомогою програмно-апаратних засобів, можуть бути,
перетворені у візуальну форму.
2.8. Електронні копії судових рішень є документами
безстрокового зберігання.
2.9. Зберігання електронних копій судових рішень здійснюється
на носіях інформації, призначених для запису і зберігання
електронних даних з урахуванням вимог Порядку ( 740-2006-п ) та
дотриманням норм, що передбачені чинним законодавством України.
Директор департаменту
матеріально-технічного,
інформаційного та побутового
забезпечення Н.П.Сердюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: