open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
14.04.2009 N 15

Про фінансовий стан державних

підприємств, установ, організацій, віднесених

до сфери управління Міністерства, за 2008 рік

та аналіз їх економічних показників

Заслухавши інформацію Департаменту управління майном,
відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду про фінансовий стан
державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства
за 2008 рік та аналіз їх економічних показників, колегія
Міністерства відзначає, що протягом 2008 року державні
підприємства отримали дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) загальною сумою 646,2 млн. грн., що на
34 % більше порівняно з 2007 роком (482 млн. грн.). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) становить 543,6 млн. грн., що на 35 % більше
порівняно з 2007 роком (403,7 млн. грн.). У загальному обсязі доходу чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 85 % (84 %
у 2007 році). Всього за 2008 рік державні підприємства отримали інші
операційні доходи на суму 55,6 млн. грн., що на 69 % більше
порівняно з 2007 роком (33 млн. грн.). Дохід від оренди державного
майна становить 36,1 млн. грн., що на 26 % більше порівняно з
2007 роком (28,7 млн. грн.). Дохід від оренди у 2008 році складає
65 % інших операційних доходів (у 2007 році 87,0 %). Загальна сума витрат державних підприємств становить
575,0 млн. грн., що на 38 % більше порівняно з 2007 роком
(418,0 млн. грн.). В основному витрати збільшились у зв'язку з
ростом обсягів виробництва. Значну частку витрат становить
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка
збільшилась на 78,6 млн. грн. або на 47,2 % за рахунок збільшення
матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на
соціальні заходи тощо. За 2008 рік чистий прибуток державних підприємств становить
25 млн. грн., що на 79 % більше порівняно з 2007 роком
(14,0 млн. грн.). Всього державними підприємствами за 2008 рік перераховано до
Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивіденди)
загальною сумою 3,6 млн. грн., що на 72,0 % більше порівняно з
2007 роком (2,1 млн. грн.). Загальна сума збитків державних підприємств становить
686,0 тис. грн., що на 262,0 тис. грн. або 27,0 % менше порівняно
з 2007 роком (948,0 тис. грн.), у тому числі збитків: Державного
підприємства "Центральна служба Української державної
інвестиційної експертизи "Укрінвестекспертиза" (голова комісії з
припинення Берендєєва О.В.) - 302,0 тис. грн. (263,0 тис. грн. у
2007 році); Державного підприємства "Управління адміністративними
та службовими будинками" (Чалий В.І.) - 250,0 тис. грн.;
Державного підприємства "Державний науково-технологічний центр
консервації та реставрації пам'яток" (в. о. директора
Гуцуляк Р.Б.) - 101,0 тис. грн.; Державного підприємства
"Український державний науково-дослідний центр ціноутворення у
будівництві "Цінобуд" (Дзюбенко В.О.) - 21,0 тис. грн.; Державного
підприємства "Державний проектний інститут "Вінницябудмпроект"
(голова комісії з припинення Червяков Ю.М.) - 12,0 тис. гривень. Протягом 2008 року державні підприємства сплатили до бюджету
та державних цільових фондів податків й обов'язкових платежів на
суму 106,5 млн. грн., що на 30,0 % більше порівняно з 2007 роком
(82,0 млн. грн.). За звітний період середньооблікова кількість штатних
працівників державних підприємств склала 5723 чол., що на 2,0 %
або 108 чол. більше порівняно з 2007 роком (5615 чол.). Середня заробітна плата працівників державних підприємств
становить 3,4 тис. гривень. Найменша середня заробітна плата на
Державному підприємстві "Український державний науково-дослідний
центр ціноутворення у будівництві "Цінобуд" (Дзюбенко В.О.) -
1,7 тис. грн., а найбільша - на Державному підприємстві "Центр
випробувань та сертифікації продукції будівельного машинобудування
"ЦентрСЕПРОбудмаш" (Троїцький В.О.) - 5,7 тис. гривень. Витрати на соціальні заходи в 2008 році здійснено державними
підприємствами на суму 84,5 млн. грн., що 28,0 % більше порівняно
з 2007 роком (66,0 млн. грн.). Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам за результатами 2008 року немає. Враховуючи зазначене та з метою удосконалення структури
підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління
Міністерства, покращення їх фінансового стану і господарської
діяльності, колегія Мінрегіонбуду В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію директора Департаменту управління майном,
відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду Порайка М.В. про
фінансовий стан державних підприємств, віднесених до сфери
управління Міністерства, за 2008 рік та аналіз їх економічних
показників взяти до відома.
2. Визнати незадовільною роботу директора Державного
підприємства "Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
транспортного будівництва "Київдіпротранс" Монащенка В.О. щодо
управління об'єктами державної власності (майном) та коштами, що
спричинило погіршення фінансового стану підприємства та утворення
заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і
обов'язкових платежів у I кварталі 2009 році.
3. Визнати незадовільною роботу комісій з припинення
діяльності: - Державного підприємства "Державний проектний інститут
"Вінницябудмпроект" шляхом приєднання до Державного підприємства
"Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" (наказ
Мінрегіонбуду від 04.07.2008 N 302 ( v0302661-08 ), голова комісії
з припинення Червяков Ю.М.); - Державного підприємства "Укрпівденінвестліцензія" шляхом
ліквідації (наказ Мінрегіонбуду від 20.06.2008 N 257
( v0257661-08 ), голова ліквідаційної комісії Возчиков В.Д.).
4. Рекомендувати Міністру притягнути до дисциплінарної
відповідальності директора Державного підприємства "Український
науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних
матеріалів та виробів "НДІБМВ" Сая В.І. за неналежне забезпечення
виконання наказу Мінрегіонбуду від 04.07.2008 N 302
( v0302661-08 ) "Про припинення Державного підприємства "Державний
проектний інститут "Вінницябудмпроект" шляхом приєднання".
5. Визнати недостатньо ефективною роботу Державного
підприємства "Державний науково-технологічний центр консервації та
реставрації пам'яток" (в. о. директора Гуцуляк Р.Б.).
6. Керівникам підприємств, установ і організацій, віднесених
до сфери управління Мінрегіонбуду, забезпечити:
6.1 Виконання показників затверджених фінансових планів на
2009 рік та вжити дієвих заходів щодо недопущення збитковості
підприємств. У разі необхідності забезпечити подання в
установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до фінансових
планів на 2009 рік за результатами I півріччя цього року.
6.2 Більш детальне та об'єктивне планування показників
фінансових планів підприємств під час їх складання на наступні
роки.
6.3 Проведення аналізу господарської діяльності підприємств
за рік відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України
від 14.02.2006 N 170 ( z0332-06 ) "Про затвердження Методики
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного
сектору економіки". Визначити, що результати проведеного аналізу підприємства
надаються Департаменту управління майном, відомчого контролю і
аудиту Мінрегіонбуду не пізніше 25 березня разом із пояснювальною
запискою.
6.4 Проведення моніторингу ефективності управління об'єктами
державної власності відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 19.06.2007 N 832 ( 832-2007-п ) "Про
затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з
управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення
ефективності управління об'єктами державної власності", наказу
Міністерства економіки України від 20.09.2007 N 314
( v0314665-07 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення ефективності управління
об'єктами державної власності" (із змінами і доповненнями,
внесеними наказом Міністерства економіки України від 10.11.2008
N 660) ( v0660665-08 ). Визначити, що результати проведеного моніторингу надаються
Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту
Мінрегіонбуду разом із пояснювальною запискою: - до 25 березня року, наступного за звітним (звіт за минулий
рік); - до 1 травня поточного року (звіт за I квартал); - до 1 серпня поточного року (звіт за I півріччя); - до 1 листопада поточного року (звіт за 9 місяців).
7. Заступнику Міністра Ткачуку А.Ф., Департаменту управління
майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М.В.), Управлінню
правової та законопроектної роботи (Ляшенко О.І.) до 01.09.2009
здійснити заходи з реорганізації Державного підприємства
"Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" (Шаталов О.Л.)
шляхом приєднання до Державного підприємства "Український
державний науково-дослідний інститут проектування міст
"Діпромісто" (Білоконь Ю.М.).
8. Департаменту управління майном, відомчого контролю і
аудиту (Порайко М.В.):
8.1 Узагальнювати інформацію підприємств, установ та
організацій, віднесених до сфери управління Міністерства, про
моніторинг ефективності управління об'єктами державної власності
та надавати її до Міністерства економіки України: - до 15 квітня року, наступного за звітним (звіт за минулий
рік); - до 15 травня поточного року (звіт за I квартал); - до 15 серпня поточного року (звіт за I півріччя); - до 15 листопада поточного року (звіт за 9 місяців).
8.2 Забезпечити здійснення моніторингу фінансового стану
підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери
управління Міністерства, та вживати заходів щодо недопущення
зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей і
погашення вже існуючої заборгованості. Визначити, що у разі встановлення необґрунтованої збитковості
підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери
управління Мінрегіонбуду, необґрунтованого зростання дебіторської
та кредиторської заборгованостей, невчасного виконання вимог
Міністерства вносити на розгляд Міністру пропозиції щодо
відповідності керівників підприємств займаним посадам.
8.3 Забезпечити здійснення моніторингу виконання цього
рішення колегії Мінрегіонбуду та оперативно вносити Міністру
необхідні пропозиції для забезпечення його безумовного виконання.
9. Управлінню правової та законопроектної роботи
(Ляшенко О.І.), Департаменту управління майном, відомчого контролю
і аудиту (Порайко М.В.) розглянути до 01.06.2009 матеріали з
проблемних питань щодо розміщення Державного підприємства
"Український державний науково-дослідний та проектний інститут
"УкрНДІпроектреставрація" (Антонюк А.Є.) на території пам'ятки
архітектури "Гостинний двір" та підготувати відповідні пропозиції
Міністру.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Міністра Ткачука А.Ф.
Голова колегії В.Куйбіда

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: