open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2012 N 15
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету телебачення і радіомовлення

N 165 ( v0165603-13 ) від 22.08.2013 }
Про затвердження складу та положення

про Експертну раду з формування державного

замовлення на випуск видавничої продукції

при Держкомтелерадіо України

З метою здійснення змістовної тематичної оцінки видавничих
проектів та визначення доцільності їх випуску на умовах державного
замовлення в програмі "Українська книга" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад Експертної ради з формування державного
замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо
України (додаток N 1).
2. Затвердити Положення про Експертну раду з формування
державного замовлення на випуск видавничої продукції при
Держкомтелерадіо України (додаток N 2).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо
України від 1 липня 2010 р. N 164 ( v0164603-10 ) "Про склад
Експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення
України з формування програми "Українська книга".
4. Наказ довести до відома згідно з розрахунком розсилки.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника голови Держкомтелерадіо України Мураховського А.Л.
Голова
Держкомтелерадіо України О.В.Курдінович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Держкомтелерадіо України

25.01.2012 N 15

СКЛАД

Експертної ради з формування державного

замовлення на випуск видавничої продукції

при Держкомтелерадіо України

БАРАНОВ - голова Національної спілки письменників
Віктор Федорович України, голова Експертної ради

(за згодою)
ДРАЧ - письменник, голова Товариства зв'язків з
Іван Федорович українцями за межами України

"Україна - Світ", заступник голови

Експертної ради (за згодою)
КОНОНЕНКО - директор департаменту видавничої справи і
Олексій Анатолійович преси Держкомтелерадіо України, секретар

Експертної ради
АФОНІН - президент Української асоціації видавців
Олександр Васильович та книгорозповсюджувачів (за згодою)
ГУСЕЙНОВ - письменник (за згодою)
Григорій Джамалович
ДУБРОВІНА - директор інституту рукопису Національної
Любов Андріївна бібліотеки ім. В.І.Вернадського

(за згодою)
ЖУЛИНСЬКИЙ - академік НАН України, директор Інституту
Микола Григорович літератури (за згодою)
ЗАГОРУЙКО - завідуюча відділом комплектації
Наталія Миколаївна Національної бібліотеки України для дітей

(за згодою)
КИРИЧОК - директор видавничо-поліграфічного
Петро Олексійович інституту Національно-технічного

університету України (за згодою)
ВИЛЕГЖАНІНА - генеральний директор Національної
Тамара Ізмайлівна парламентської бібліотеки України

(за згодою)
КУРКОВ - письменник (за згодою)
Андрій Юрійович
СЕНЧЕНКО - директор Державної наукової установи
Микола Іванович "Книжкова палата України ім. І.Федорова"

(за згодою)
СМОЛІЙ - академік НАН України, директор Інституту
Валерій Андрійович історії України (за згодою)
ТИМОШИК - завідувач кафедри видавничої справи та
Микола Степанович редагування Інституту журналістики

Київського національного університету

ім. Т.Г.Шевченка (за згодою)
ШЕВЧЕНКО - президент Української бібліотечної
Ірина Олександрівна асоціації (за згодою).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Держкомтелерадіо України

25.01.2012 N 15

ПОЛОЖЕННЯ

про Експертну раду з формування державного

замовлення на випуск видавничої продукції

при Держкомтелерадіо України

1. Експертна рада з формування державного замовлення на
випуск видавничої продукції при Державному комітеті телебачення і
радіомовлення України (далі - Рада) - консультативний постійно
діючий дорадчий колегіальний орган - утворюється з метою
здійснення змістовної тематичної оцінки видавничих проектів та
визначення доцільності їх випуску на умовах державного замовлення.
2. У своїй діяльності Рада керується Положенням про Державний
комітет телебачення і радіомовлення України ( 559/2011 ),
рішеннями Кабінету Міністрів України та наказами Держкомтелерадіо
України щодо формування державного замовлення на випуск видавничої
продукції.
3. Склад Ради затверджується наказом Голови Держкомтелерадіо
України. До складу Ради можуть входити представники наукових
установ, творчих спілок, бібліотек, всеукраїнських громадських
організацій, поліграфічних, книготорговельних підприємств,
Держкомтелерадіо України та його галузевих підприємств і
організацій.
4. Рада забезпечує вивчення, аналіз, підготовку висновків
стосовно актуальності, тематичної спрямованості, змісту та якості
видавничих проектів.
5. За результатами попереднього розгляду Рада проводить
відбір книжкових проектів та вносить пропозиції щодо формування
державного замовлення на випуск видавничої продукції.
6. Відбір книжкових проектів відбувається за такими
критеріями: - видання до знаменних та пам'ятних дат; - на виконання указів Президента України, відповідних рішень
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; - актуальність і новизна теми в контексті сучасних проблем
українського державотворення та історії України; - сприяння розвитку національної культури українського
народу, зміцнення його духовності і моралі; - збагачення суспільства національними та загальнолюдськими
надбаннями в економічній, політичній та духовній сферах; - висвітлення життя та діяльності видатних постатей в
українській історії, культурі, науці; - задоволення читацького попиту, сформованого за пропозиціями
центральних органів виконавчої влади та провідних бібліотек
України.
7. Засідання Ради веде голова або за його дорученням
заступник. Засідання Ради є правомочним за присутності 2/3 її
складу. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю
присутніх на засіданні членів Ради і оформляється протоколом за
підписом голови та секретаря Ради.
8. Порядок денний та черговість засідань Ради визначаються
головою Ради.
9. Рада має право залучати до участі в роботі консультантів
та рецензентів для додаткового аналізу і рецензування поданих
пропозицій до програми випуску видань на умовах державного
замовлення. Рада має право звернутися до видавництва з пропозицією
надати для ознайомлення оригінал-макет підготовленого до друку
видання.
10. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення Ради, ведення документації здійснює Держкомтелерадіо
України.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: