open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.04.2010 N 15
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань № 75 ( v0075583-11 ) від 20.12.2011 }
Про затвердження заходів

з профілактики нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань на 2010-2011 роки

(першочергові) Фонду соціального

страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань N 44 ( v0044583-10 ) від 30.11.2010 N 62 ( v0062583-10 ) від 22.12.2010 N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }

Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити заходи з профілактики нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань на 2010-2011 роки
(першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України із загальним
обсягом фінансування у 2010 році 22890,5 тисячі гривень
(додаються).
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Голова правління Г.Ольховець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних

захворювань України

13.04.2010 N 15

ЗАХОДИ

з профілактики нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань на 2010-2011 роки (першочергові)

Загальний перелік
------------------------------------------------------------------ N п/п | Найменування завдань і заходів | ------+---------------------------------------------------------| I. |Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з | |питань охорони праці | ------+---------------------------------------------------------| 1.1. |Розроблення та перегляд нормативно-правових і нормативних| |актів з охорони праці | ------+---------------------------------------------------------| 1.1.1.|Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з | |охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими | |спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої | |влади з охорони праці, згідно з додатком до цього | |підпункту | ------+---------------------------------------------------------| 1.1.2.|Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці| |(НАОП) згідно з пропозиціями центральних органів | |виконавчої влади, згідно з додатком до цього підпункту | ------+---------------------------------------------------------| 1.2. |Аналіз чинних норм та інших нормативно-правових | |документів з безоплатної видачі працюючим засобів | |індивідуального захисту, опрацювання рекомендацій щодо їх| |розроблення та удосконалення і поширення на усі | |виробництва та професії, де є роботи із шкідливими та | |небезпечними умовами праці | ------+---------------------------------------------------------| Пункт 1.3 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|------+---------------------------------------------------------| II. |Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці | ------+---------------------------------------------------------| 2.1. |Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих | |умов праці (робочі органи Фонду) | ------+---------------------------------------------------------| 2.2. |Проведення спільних науково-практичних семінарів і | |конференцій з питань охорони праці та соціального | |страхування від нещасних випадків на виробництві і | |професійних захворювань, згідно з додатком до цього | |підпункту | ------+---------------------------------------------------------| III. |Аналіз стану умов та безпеки праці. Розробка та | |обґрунтування пропозицій, організаційно-технічних рішень | |щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих | |факторів | ------+---------------------------------------------------------| 3.1. |Науково-методичне супроводження Єдиного міжгалузевого | |банку даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях | |травмонебезпечних підприємств і підприємств зі шкідливими| |умовами праці | ------+---------------------------------------------------------| 3.2. |Науково-методичне супроводження впровадження міжнародної | |програми "Відповідальна турбота" ("Responsible Care") на | |підприємствах хімічної промисловості України | ------+---------------------------------------------------------| IV. |Навчання та підвищення рівня знань фахівців, які | |вирішують питання охорони праці | ------+---------------------------------------------------------| 4.1. |Проведення навчання відповідних спеціалістів з питань | |охорони праці (фахівців органів виконавчої влади, | |суб'єктів підприємницької діяльності та громадських | |організацій), забезпечення слухачів відповідними | |нормативно-довідковими матеріалами (робочі органи Фонду) | ------+---------------------------------------------------------| V. |Заходи щодо проблемних питань медицини та гігієни праці | ------+---------------------------------------------------------| Пункт 5.1 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|------+---------------------------------------------------------| Пункт 5.2 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|------+---------------------------------------------------------| 5.3. |Дослідження умов праці та функціонального стану | |працівників локомотивних бригад, перевтома яких може | |створювати загрозу життю та здоров'ю пасажирів | ------+---------------------------------------------------------| Пункт 5.4 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|------+---------------------------------------------------------| VI. |Робота з опрацювання договорів попереднього періоду та | |заходи щодо поліпшення стану виконання програм з | |профілактичної роботи | ------+---------------------------------------------------------| 6.1. |Виконання робіт за договорами попередніх періодів | ------+---------------------------------------------------------| 6.2. |Оцінка поточних заявок на виконання робіт профілактичного| |спрямування і розроблення рекомендацій до формування | |заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві | |та професійних захворювань | ------+---------------------------------------------------------| 6.3. |Проведення експертизи проектної та звітної документації | |на виконання заходів профілактичного спрямування | ------+---------------------------------------------------------| VII. |Загальні обсяги фінансування заходів | ------+---------------------------------------------------------| 7.1. |Всього по розділах I-VI | -----------------------------------------------------------------
I. Розробка та вдосконалення

нормативно-правової бази з питань охорони праці
------------------------------------------------------------------------ N пп.| Заходи |Ініціатор заходу, | Обсяг | Очікуваний | | | загальний термін |фінансування,| результат | | | виконання | тис.грн. | | -----+---------------+------------------+-------------+---------------| 1.1 |Розроблення та |Державні органи | 7825,1 |Вдосконалення | |перегляд |управління | |нормативно- | |нормативно- |охороною праці | |правової бази з| |правових і |2010-2011 рр. | |питань охорони | |нормативних | | |праці. | |актів з охорони| | | | |праці | | | | -----+---------------+------------------+-------------+---------------| 1.1.1|Розроблення та |Державні органи | 2010 р. - |Вдосконалення | |перегляд |управління | 739,0 |нормативно- | |нормативно- |охороною праці | (2011 р. - |правової бази з| |правових актів |2010-2011 рр. | 6407,1) |питань охорони | |з охорони праці| | |праці, а саме, | |(НПАОП) згідно | | |розробка 42-х | |з планами, | | |та перегляд 18-| |затвердженими | | |ти нормативних | |спеціально | | |актів з питань | |уповноваженим | | |охорони праці. | |центральним | | |Приведення | |органом | | |нормативної | |виконавчої | | |бази у | |влади з охорони| | |відповідність з| |праці | | |сучасними | | | | |умовами праці | | | | |та | -----+---------------+------------------+-------------|технологіями, | 1.1.2|Розроблення та |Державні органи | 679,0 |рекомендаціями | |перегляд |управління | |МОП та | |нормативних |охороною праці | |міжнародними | |актів з охорони|2010 рік | |зобов'язаннями.| |праці (НАОП) | | | | |згідно з | | | | |пропозиціями | | | | |центральних | | | | |органів | | | | |виконавчої | | | | |влади | | | | -----+---------------+------------------+-------------+---------------| 1.2 |Аналіз чинних |Мінпромполітики, | 350,0 |Вдосконалення | |норм та інших |Держгірпромнагляд,| |нормотворчого | |нормативно- |Національний НДІ | |процесу щодо | |правових |промислової | |індивідуального| |документів з |безпеки та охорони| |захисту | |безоплатної |праці 2011 рік | |працюючих у | |видачі | | |шкідливих | |працюючим | | |умовах праці з | |засобів | | |урахуванням | |індивідуального| | |європейського | |захисту, | | |та світового | |опрацювання | | |досвіду, | |рекомендацій | | |поширення їх | |щодо їх | | |дії на усі | |розроблення та | | |виробництва та | |удосконалення і| | |професії, де є | |поширення на | | |роботи із | |усі виробництва| | |шкідливими та | |та професії, де| | |небезпечними | |є роботи із | | |умовами праці. | |шкідливими та | | | | |небезпечними | | | | |умовами праці | | | | -----+---------------+------------------+-------------+---------------| Пункт 1.3 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|----------------------------------------+-----------------------------| Загалом по розділу: | 8175,1 (у т.ч. 2010 р. - | | 1418,0; 2011 р. - 6757,1) | -----------------------------------------------------------------------
II. Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці
------------------------------------------------------------------ N пп. | Заходи | Ініціатор | Обсяг | Очікуваний | | | заходу, |фінансування,| результат | | | загальний | тис.грн. | | | | термін | | | | | виконання | | | ------+--------------+-------------+-------------+--------------| 2.1 |Комплекс |Управління | 3530,9 |Виконання | |заходів із |виконавчої | |статутних | |пропаганди |дирекції | |завдань | |безпечних та |Фонду у АР | |робочими | |нешкідливих |Крим, | |органами Фонду| |умов праці |областях, | |щодо | |(робочі органи|містах Києві | |проведення | |Фонду) |та | |профілактичних| | |Севастополі | |заходів. | | |2010 рік | | | ------+--------------+-------------+-------------+--------------| 2.2 |Створення те- | 2011 рік | 246,0 |Забезпечення | |матичного нав-| | |поінформовано-| |чального ві- | | |сті працівни- | |деофільму "Вс-| | |ків з питань | |тупний інст- | | |охорони праці,| |руктаж з пи- | | |відповідально-| |тань охорони | | |сті за особис-| |праці на під- | | |ту та колек- | |приємствах | | |тивну безпеку | |гірничо-мета- | | | | |лургійного | | | | |комплексу | | | | |України | | | | -----------------------------------+-------------+--------------| Загалом по розділу: | 5914,5 | | -----------------------------------------------------------------
III. Аналіз стану умов та безпеки праці.

Розробка та обґрунтування пропозицій,

організаційно-технічних рішень

щодо обмеження впливу шкідливих

і небезпечних виробничих факторів
------------------------------------------------------------------------ N пп.| Заходи | Ініціатор | Обсяг | Очікуваний | | | заходу, |фінансування, | результат | | | загальний | тис.грн. | | | | термін | | | | | виконання | | | -----+------------------+-------------+--------------+----------------| 3.1 |Науково-методичне |Національний | 3200,0 |Підвищення рівня| |супроводження |НДІ | |поінформованості| |Єдиного |промислової | |керівників та | |міжгалузевого |безпеки та | |фахівців Фонду, | |банку даних |охорони | |підвищення | |безпеки та |праці | |оперативності у | |гігієни праці на |2011 рік | |опрацюванні ними| |робочих місцях | | |інформаційних | |травмонебезпечних | | |матеріалів, | |підприємств і | | |вдосконалення | |підприємств зі | | |на цій основі | |шкідливими | | |профілактичної | |умовами праці | | |діяльності | | | | |Фонду. | -----+------------------+-------------+--------------+----------------| 3.2 |Науково-методичне |Федерація | 2010 рік - |Впровадження на | |супроводження |роботодавців | 130,0 |підприємствах | |впровадження |України | (загалом - |хімічної | |міжнародної |2010- | 260,0) |промисловості | |програми |2011 рр. | |України світових| |"Відповідальна | | |стандартів з | |турбота" | | |охорони праці. | |("Responsible | | | | |Care") на | | | | |підприємствах | | | | |хімічної | | | | |промисловості | | | | |України | | | | --------------------------------------+-------------------------------| Загалом по розділу: |3460,0 (у т.ч. 2010 р. - | |3330,0; 2011 р. - 130,0) | -----------------------------------------------------------------------
IV. Навчання та підвищення

рівня знань фахівців органів,

які вирішують питання охорони праці
------------------------------------------------------------------ N пп.| Заходи | Ініціатор | Обсяг | Очікуваний | | | заходу, |фінансування,| результат | | | загальний | тис.грн. | | | | термін | | | | | виконання | | | -----+---------------+-------------+-------------+--------------| 4.1 |Проведення |Управління | 3633,0 |Виконання | |навчання |виконавчої | |статутних | |відповідних |дирекції | |завдань | |спеціалістів з |Фонду у АР | |робочими | |питань охорони |Крим, | |органами Фонду| |праці (фахівців|областях, | |щодо | |органів |містах Києві | |проведення | |виконавчої |та | |профілактичних| |влади, |Севастополі | |заходів. | |суб'єктів |2010 рік | |Набуття | |підприємницької| | |спеціалістами | |діяльності та | | |з питань | |громадських | | |охорони праці | |організацій), | | |нових знань, | |забезпечення | | |ознайомлення | |слухачів | | |з ефективними | |відповідними | | |формами і | |нормативно- | | |методами | |довідковими | | |створення | |матеріалами | | |безпечних і | |(робочі органи | | |нешкідливих | |Фонду) | | |умов праці. | | | | |Кількість | | | | |слухачів - | | | | |20548 осіб. | -----+---------------+-------------+-------------+--------------| 4.2 |Проведення |Державні | 902,6 |Ознайомлення | |спільних нау- |органи |(у тому числі|фахівців з | |ково-практичних|управління | на 2010 |досвідом | |семінарів і |охороною | рік - 320,0)|розв'язання | |конференцій з |праці, | |проблем | |питань охорони |об'єднання | |охорони праці,| |праці та со- |роботодавців | |опрацювання | |ціального ст- |і профспілок | |відповідних | |рахування від |2010 рік | |рішень та | |нещасних випад-| | |рекомендацій, | |ків на вироб- | | |поліпшення | |ництві і про- | | |профілактики | |фесійних | | |нещасних | |захворювань | | |випадків на | | | | |виробництві та| | | | |професійних | | | | |захворювань. | | | | |Кількість: | | | | |семінарів - | | | | |37; слухачів -| | | | |3885 чол. | -----------------------------------+----------------------------| Загалом по розділу: |3633,0 | -----------------------------------------------------------------
V. Заходи щодо проблемних

питань медицини та гігієни праці
------------------------------------------------------------------------ N пп.| Заходи |Ініціатор | Обсяг | Очікуваний | | | заходу, |фінансування, | результат, | | |загальний | тис.грн. | результати | | | термін | | розгляду | | |виконання | | | -----+-------------------+----------+--------------+------------------| Пункт 5.1 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|-----+-------------------+----------+--------------+------------------| Пункт 5.2 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|-----+-------------------+----------+--------------+------------------| 5.3 |Дослідження умов |МОЗ та |2011 рік - |Комплексна | |праці та |АМН |850,3 |гігієнічна оцінка | |функціонального |спільно |(загалом |умов праці та | |стану працівників |2010- |2551,0) |виробничого | |локомотивних |2011 рр. | |навантаження, їх | |бригад, перевтома | | |впливу на | |яких може | | |функціональний | |створювати загрозу | | |стан та здоров'я | |життю та здоров'ю | | |працівників | |пасажирів | | |локомотивних | | | | |бригад. | | | | |Рекомендації щодо | | | | |максимально- | | | | |допустимої | | | | |тривалості | | | | |безперервної | | | | |роботи, | | | | |оптимізації | | | | |режимів праці та | | | | |відпочинку, | | | | |зниження рівнів | | | | |захворюваності, | | | | |підвищення рівнів | | | | |безпеки руху. | -----+-------------------+----------+--------------+------------------| Пункт 5.4 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 39 ( v0039583-11 ) від 20.07.2011 }
|------------------------------------+---------------------------------| Загалом по розділу: |2551,0 | -----------------------------------------------------------------------
VI. Робота з опрацювання договорів

попереднього періоду та заходи

щодо поліпшення стану виконання

програм з профілактичної роботи
------------------------------------------------------------------ N пп.| Заходи | Ініціатор | Обсяг | Очікуваний | | | заходу, |фінансування,| результат | | | загальний | тис.грн. | | | | термін | | | | | виконання | | | -----+---------------+------------+-------------+---------------| 6.1 |Виконання робіт|Державні | 2010 рік - |Продовження | |за договорами |органи | 368749,0 |робіт за | |попередніх |управління | 2011 рік - |договорами | |періодів |охороною | 19260,0 |попередніх | | |праці | |періодів (2002-| | |2010 рік | |2008 рр.) | | | | |щодо поліпшення| | | | |стану безпеки, | | | | |гігієни праці | | | | |та виробничого | | | | |середовища | | | | |(перелік | | | | |договорів | | | | |додається) | -----+---------------+------------+-------------+---------------| 6.2 |Оцінка поточних|Виконавча | 2010 рік - |Рекомендації до| |заявок на |дирекція | 34,5 |формування | |виконання робіт|Фонду | 2011 рік - |проекту заходів| |профілактичного|2010 рік | 63,9 |з профілактики | |спрямування і | | |нещасних | |розроблення | | |випадків на | |рекомендацій до| | |виробництві та | |формування | | |професійних | |заходів з | | |захворювань. | |профілактики | | | | |нещасних | | | | |випадків на | | | | |виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | -----+---------------+------------+-------------+---------------| 6.3 |Проведення |Національний| 2011 рік - |Підтримка | |експертизи |НДІ | 460,0 |сучасного | |проектної та |промислової | (загалом - |наукового рівня| |звітної |безпеки та | 960,0) |робіт | |документації на|охорони | |профілактичного| |виконання |праці, | |спрямування, | |заходів |виконавча | |визначення їх | |профілактичного|дирекція | |актуальності та| |спрямування |Фонду | |повноти | | |2011 рік | |обґрунтування | | | | |заходів. | ----------------------------------+-----------------------------| Загалом по розділу: |1143,6 (у т.ч. 2010 р. - | |643,6; 2011 р. - 500,0) | -----------------------------------------------------------------
VII. Загальні обсяги фінансування заходів
------------------------------------------------------------------ 7.1.|Всього по розділах I-VI: 2010 рік - 9435,1 тисячі гривень; | | 2011 рік - 14509,9 тисячі гривень.| -----------------------------------------------------------------
{ Заходи із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 44 ( v0044583-10 ) від 30.11.2010, N 62
( v0062583-10 ) від 22.12.2010, N 39 ( v0039583-11 ) від
20.07.2011 }

Додаток

до підпункту 1.1.1

пункту 1.1 розділу I

заходів з профілактики

нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань на

2010 - 2011 роки

(першочергові),

із змінами, затвердженими

постановою правління Фонду

30.11.2010 N 44

( v0044583-10 )

Розроблення та перегляд нормативно-правових

актів з охорони праці (НПАОП) згідно планів,

затверджених спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади

з охорони праці на 2010 рік

I. Другий етап розроблення та перегляду НПАОП
------------------------------------------------------------------ N | Назва НПАОП | Термін |Вартість (тис.грн.) | п/п | | розроблення |---------------------| | | |Всього |2010 |2011 | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 1. |Правила охорони | 2008-2011 | 80,0 |27,8 |20,2 | |праці під час | | | | | |застосування та | | | | | |зберігання | | | | | |дихлоретану | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 2 |Правила охорони | 2008-2011 |190,0 |26,4 |13,6 | |праці під час | | | | | |виробництва, | | | | | |зберігання водню | | | | | |та роботи з ним | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 3 |Правила охорони | 2008-2011 |160,0 |26,4 |13,6 | |праці при | | | | | |транспортуванні | | | | | |хімічних сипких | | | | | |продуктів | | | | | |стрічковими | | | | | |конвеєрами | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 4 |Правила охорони | 2008-2011 |120,0 |50,4 |21,6 | |праці під час | | | | | |дроблення і | | | | | |сортування, | | | | | |збагачення | | | | | |корисних копалин і | | | | | |огрудкування руд та| | | | | |концентратів | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 5 |Правила охорони | 2008-2011 | 98,0 |34,8 |25,2 | |праці під час | | | | | |експлуатації | | | | | |електроустаткування| | | | | |та електромереж на | | | | | |відкритих гірничих | | | | | |роботах | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 6 |Правила безпеки під| 2008-2011 |548,0 |306,0 |59,0 | |час поводження з | | | | | |вибуховими | | | | | |матеріалами | | | | | |промислового | | | | | |призначення | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 7 |Правила охорони | 2008-2011 | 95,0 |33,0 |25,0 | |праці під час | | | | | |вантажно- | | | | | |розвантажувальних | | | | | |робіт | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 8 |Правила охорони | 2008-2011 |120,0 |39,0 |33,0 | |праці під час | | | | | |гарячої і холодної | | | | | |прокатки | | | | | |алюмінієвих і | | | | | |магнієвих сплавів | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 9 |Правила охорони | 2008-2011 |120,0 |15,0 | 9,0 | |праці під час | | | | | |зварювання металів | | | | | | | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 10 |Правила охорони | 2008-2011 |120,0 |39,0 |33,0 | |праці під час | | | | | |роботи з абразивним| | | | | |інструментом | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 11 |Правила охорони | 2008-2011 |120,0 |39,0 |33,0 | |праці у ливарному | | | | | |виробництві | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 12 |Правила охорони | 2008-2011 |120,0 |15,0 | 9,0 | |праці під час | | | | | |виробництва | | | | | |друкованих плат | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 13 |Правила охорони | 2008-2011 |158,7 |69,2 |36,0 | |праці на | | | | | |автомобільному | | | | | |транспорті | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| 14 |Правила охорони | 2008-2010 | 90,0 |18,0 | - | |праці під час | | | | | |експлуатації | | | | | |автоматичних та | | | | | |напівавтоматичних | | | | | |ліній меблевого | | | | | |виробництва | | | | | ----+-------------------+-----------------+-------+------+------| |Всього | |2139,7 |739,0 |331,2 | -----------------------------------------------------------------
{ Розділ I в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 62
( v0062583-10 ) від 22.12.2010 }
II. Нові роботи по розробленню та перегляду НПАОП
------------------------------------------------------------------ N | Назва НПАОП | Термін | Орієнтовна | п/п | | розроблення | вартість | | | | (тис. грн.) | | | |-----------------| | | |Всього |2011 рік | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 1 |Правила охорони праці | 2011 |100,0 | 100,0 | |під час технічного | | | | |обслуговування | | | | |авіаційної техніки | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 2 |Правила охорони праці | 2011 |160,0 | 160,0 | |для водних господарств | | | | |в чорній металургії | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 3 |Правила охорони праці | 2011 |180,0 | 180,0 | |під час експлуатації | | | | |теплових установок та | | | | |мереж | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 4 |Правила експлуатації | 2011 |300,0 | 300,0 | |виробництв з випуску та | | | | |переробки вибухових | | | | |матеріалів і речовин | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 5 |Порядок проведення | 2011 | 97,0 | 97,0 | |експертного обстеження | | | | |технологічного | | | | |обладнання | | | | |нафтопереробних, нафто- | | | | |хімічних та хімічних | | | | |виробництв | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 6 |Правила з охорони праці | 2011 |180,0 | 180,0 | |під час експлуатації | | | | |великовантажних | | | | |автомобілів та інших | | | | |технологічних | | | | |транспортних засобів | | | | |під час розробки рудних | | | | |і нерудних копалин | | | | |відкритим способом | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 7 |Правила охорони праці | 2011 |120,0 | 120,0 | |під час ковальсько- | | | | |пресових робіт | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 8 |Правила охорони праці | 2011 |130,0 | 130,0 | |при нанесенні | | | | |металопокриттів | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 9 |Правила охорони праці | 2011 | 95,0 | 95,0 | |під час виробництва | | | | |радіо та електронної | | | | |апаратури | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 10 |Правила охорони праці | 2011 | 90,0 | 90,0 | |для суднобудівних та | | | | |судноремонтних робіт | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 11 |Норми безплатної видачі | 2011 |210,0 | 210,0 | |спеціального одягу, | | | | |спеціального взуття та | | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам виробництва | | | | |нетканих матеріалів | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 12 |Правила охорони праці | 2011 |150,0 | 150,0 | |при виробництві | | | | |шкіргалантерейних | | | | |виробів | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 13 |Правила охорони праці | 2011 |110,0 | 110,0 | |при виробництві хутра | | | | |та хутряних виробів | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 14 |Правила охорони праці у | 2011 |425,0 | 425,0 | |будівництві | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 15 |Правила охорони праці у | 2011 |115,0 | 115,0 | |тваринництві. | | | | |Конярство | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 16 |Правила охорони праці у | 2011 |115,0 | 115,0 | |рослинництві. | | | | |Вирощування й збирання | | | | |зернових, технічних та | | | | |інших культур | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 17 |Правила охорони праці | 2011 |115,0 | 115,0 | |на рибоводних | | | | |підприємствах | | | | |внутрішніх водойм | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 18 |Правила охорони праці | 2011 |102,0 | 102,0 | |для виноробного | | | | |виробництва | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 19 |Правила безпеки для | 2011 |102,0 | 102,0 | |підприємств із | | | | |зберігання та переробки | | | | |зерна. | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 20 |Правила безпеки при | 2011 |106,0 | 106,0 | |роботах на телефонних і | | | | |телеграфних станціях | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 21 |Правила безпеки при | 2011 |121,5 | 121,5 | |роботах на кабельних | | | | |лініях зв'язку і | | | | |проводового мовлення | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 22 |Правила охорони праці | 2011 |117,5 | 117,5 | |під час виконання робіт | | | | |у морських портах | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 23 |Норми безплатної видачі | 2011 | 85,9 | 85,9 | |спецодягу, спецвзуття | | | | |та інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам морського | | | | |та річкового | | | | |транспорту | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 24 |Правила вибухобезпеки | 2011 |230,0 | 230,0 | |для | | | | |вибухопожежонебезпечних | | | | |хімічних, нафтохімічних | | | | |і нафтопереробних | | | | |виробництв | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 25 |Норми безплатної видачі | 2011 |150,0 | 150,0 | |спеціального одягу, | | | | |спеціального взуття та | | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівників хімічних | | | | |виробництв. Частина 3 | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 26 |Правила охорони праці | 2011 |179,0 | 179,0 | |для целюлозно-паперової | | | | |промисловості | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 27 |Норми безплатної видачі | 2011 |135,0 | 135,0 | |спеціального одягу, | | | | |спеціального взуття та | | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |для працівників | | | | |фарфоро-фаянсового | | | | |виробництва | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 28 |Правила охорони праці | 2011 |160,0 | 160,0 | |під час роботи в | | | | |хімічних лабораторіях | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 29 |Правила охорони праці | 2011 |230,0 | 230,0 | |на об'єктах з | | | | |виробництва | | | | |неорганічних азотних | | | | |сполук та мінеральних | | | | |добрив | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 30 |Правила охорони праці | 2011 |120,0 | 120,0 | |на об'єктах з | | | | |виробництва синтетичних | | | | |миючих засобів | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 31 |Правила охорони праці | 2011 |120,0 | 120,0 | |на об'єктах з переробки | | | | |пластичних мас | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 32 |Правила охорони праці | 2011 |230,0 | 230,0 | |на об'єктах з | | | | |виробництва основної | | | | |органічної продукції та | | | | |полімерів | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 33 |Правила охорони праці | 2011 |230,0 | 230,0 | |на об'єктах з | | | | |виробництва барвників | | | | |та пігментів | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 34 |Норми безплатної видачі | 2011 |160,0 | 160,0 | |спеціального одягу, | | | | |спеціального взуття та | | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам окремих | | | | |виробництв | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 35 |Норми безплатної видачі | 2011 |180,0 | 180,0 | |спеціального одягу, | | | | |спеціального взуття та | | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам побутового | | | | |обслуговування | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 36 |Правила улаштування | 2011 |315,0 | 315,0 | |підприємств з | | | | |виготовлення порохів, | | | | |ракетних твердих | | | | |палив, вибухових | | | | |речовин, піротехнічних | | | | |засобів та сумішей, | | | | |засобів ініціювання | | | | |виробів воєнної техніки | | | | |на їх основі | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 37 |Норми безплатної видачі | 2011 |180,0 | 180,0 | |спеціального одягу, | | | | |спеціального взуття та | | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам | | | | |нафтопереробної | | | | |промисловості | | | | -----+------------------------+---------------+-------+---------| 38 |Правила охорони праці | 2011 |130,0 | 130,0 | |під час експлуатації | | | | |хвостових та шламових | | | | |господарств | | | | |гірничорудних і | | | | |нерудних підприємств | | | | ------------------------------+---------------+-------+---------| ВСЬОГО: | |6075,9 | 6075,9 | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 44
( v0044583-10 ) від 30.11.2010 }

Додаток

до підпункту 1.1.2

пункту 1.1 розділу I

заходів з профілактики

нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

на 2010-2011 року

(першочергові)

Розроблення та перегляд

нормативних актів з охорони праці

(НАОП) згідно пропозицій центральних

органів виконавчої влади

------------------------------------------------------------------ N п/п | Назва НАОП |Термін розроблення | Орієнтовна | | | | вартість | | | | (тис. грн.) | | | |-------------| | | |Всього |2010 | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 1 |Примірні інструкції з | 2010 | 150,0 |150,0| |охорони праці | | | | |працівникам основних | | | | |професій трикотажного | | | | |виробництва | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 2 |Примірні інструкції з | 2010 | 95,0 |95,0 | |охорони праці | | | | |працівникам основних | | | | |професій швейного | | | | |виробництва | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 3 |Примірні інструкції з | 2010 | 170,0 |170,0| |охорони праці | | | | |працівникам основних | | | | |професій бавовняного | | | | |виробництв | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 4 |Примірні інструкції з | 2010 | 54,0 |54,0 | |охорони праці | | | | |працівникам основних | | | | |професій взуттєвого | | | | |виробництва (Етап 2) | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 5 |Примірні інструкції з | 2010 | 120,0 |120,0| |охорони праці | | | | |апаратників | | | | |(операторів) | | | | |виробництва хімічного | | | | |волокна капрон | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 6 |Примірна інструкція з | 2010 | 30,0 |30,0 | |охорони праці | | | | |апаратника (оператора)| | | | |виробництва рідких | | | | |чистильних засобів | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 7 |Примірна інструкція з | 2010 | 30,0 |30,0 | |охорони праці | | | | |апаратника (оператора)| | | | |виробництва | | | | |порошкоподібних | | | | |синтетичних мийних | | | | |засобів за баштовою | | | | |технологією | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| 8 |Примірна інструкція з | 2010 | 30,0 |30,0 | |охорони праці | | | | |апаратника (оператора)| | | | |виробництва полімерної| | | | |тари з поліетилену, | | | | |пропілену, | | | | |поліетилентерефталату | | | | |(КВЕД 25.22.0) | | | | |( va375202-05 ) | | | | -------+----------------------+-------------------+-------+-----| |Всього | | 679,0 |679,0| -----------------------------------------------------------------

Додаток

до пункту 4.2 розділу IV

заходів з профілактики

нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань

на 2010 - 2011 роки

(першочергові),

із змінами, затвердженими

постановою правління Фонду

30.11.2010 N 44

( v0044583-10 )

ПРОПОЗИЦІЇ

центральних органів виконавчої влади, інших

установ та організацій щодо проведення

спільних науково-виробничих семінарів та

конференцій з питань профілактики виробничого

травматизму та виробничо-обумовленої

захворюваності

------------------------------------------------------------------- N |Тематика науково-виробничих семінарів,|Прогнозна |Орієнтовна | з/п| конференцій з питань профілактики |кількість |вартість | | виробничого травматизму та |учасників,|заходу, | |виробничо-обумовленої захворюваності | осіб |тис. грн. | ---+--------------------------------------+----------+-----------| | 2010 рік | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 1 |Науково-виробничий семінар "Актуальні | 50 | 80,0 | |питання та сучасний стан профілактики | | | |травматизму на підприємствах легкої | | | |промисловості" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 2 |Цикл науково-виробничих семінарів з | | | |питань впровадження принципів | | | |міжнародної програми "Відповідальна | | | |турбота" ("Responsible Care") на | | | |підприємствах хімічної промисловості | | | |України, у тому числі: | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| |2.1 Впровадження сучасних стандартів | 80 | 40,0 | |з організації охорони праці - складова| | | |частина програми "Відповідальна | | | |турбота хімічної промисловості | | | |України"; | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| |2.2 Впровадження сучасних стандартів | 80 | 40,0 | |з охорони виробничого | | | |середовища - складова частина | | | |програми "Відповідальна турбота | | | |хімічної промисловості України"; | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| |2.3 Впровадження сучасної системи | 80 | 40,0 | |контролю за небезпечними | | | |властивостями хімічних речовин, | | | |вплив їх на виробниче середовище та | | | |стан здоров'я людини - складова | | | |частина програми "Відповідальна | | | |турбота хімічної промисловості | | | |України"; | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| |2.4 Впровадження системи безпечного | 80 | 40,0 | |поводження з небезпечними | | | |речовинами та сучасного стандарту | | | |з управління якістю | | | |продукції - складова частина | | | |програми "Відповідальна турбота | | | |хімічної промисловості України"; | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| |2.5 Впровадження сучасної системи | 80 | 40,0 | |класифікації небезпеки та маркування | | | |небезпечних речовин для безпечного | | | |виконання транспортно-експедиційних | | | |робіт - складова частина програми | | | |"Відповідальна турбота хімічної | | | |промисловості України"; | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| |2.6 Впровадження сучасної системи | 80 | 40,0 | |контролю за об'єктами підвищеної | | | |небезпеки - складова частина | | | |програми "Відповідальна турбота | | | |хімічної промисловості України". | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| | 2011 рік | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 3 |Науково-виробничий семінар "Про стан | 100 | 50,0 | |охорони праці, виробничого середовища | | | |та пожежної безпеки на підприємствах | | | |машинобудівної та деревообробної | | | |промисловості Мінпромполітики | | | |України за 2009 рік та 5 місяців | | | |2010 року та заходи щодо зменшення | | | |травматизму на аварійно-небезпечних | | | |виробництвах" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 4 |Науково-виробничий семінар "Стан | 100 | 50,0 | |впровадження у машинобудівній та | | | |деревообробній промисловості України | | | |сучасних систем управління | | | |професійною безпекою та здоров'я, | | | |регламентованих ДСТУ-П-OHSAS 18001" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 5 |Науково-виробничий семінар | 100 | 50,0 | |"Планування та стан розробки | | | |профілактичних заходів підвищення | | | |рівня безпеки виробництва та пожежної | | | |безпеки у металургійній та | | | |гірничорудній промисловості України" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 6 |Науково-виробничий семінар "Про стан | 100 | 50,0 | |виробничого устаткування, | | | |технологічних процесів, виробничого | | | |середовища у металургійній та | | | |гірничодобувній промисловості України | | | |та заходи, які заплановано та | | | |приймаються Мінпромполітики з | | | |метою підвищення рівня безпеки та | | | |охорони праці" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 7 |Науково-виробничий семінар "Роль та | 50 | 80,0 | |завдання роботодавців і Фонду | | | |соціального страхування від нещасних | | | |випадків на виробництві та | | | |професійних захворювань у соціальному | | | |захисті потерпілих. Основні принципи | | | |державної політики в галузі | | | |промислової безпеки, охорони праці | | | |та пожежної безпеки в легкій | | | |промисловості України" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 8 |Науково-виробничий семінар "Основні | 105 | 128,6 | |напрямки роботи залізниць по | | | |створенню належних, безпечних і | | | |здорових умов праці залізничників. | | | |Досвід роботи залізниць з | | | |профілактики виробничого травматизму" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 9 |Конференція "Стан умов праці на | 100 | 60,0 | |підприємствах хімічного та | | | |машинобудівного комплексів та | | | |сучасні підходи до практичної оцінки | | | |шкідливих факторів (шум, вібрація, | | | |освітлення, шкідливі хімічні | | | |фактори та інше). Питання | | | |удосконалення оцінки | | | |травмобезпечності робочих місць під | | | |час атестації. Законодавча база і | | | |нормативно-правові акти, які | | | |регламентують травмобезпечність | | | |робочих місць" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 10 |Науково-виробничий семінар | 80 | 35,0 | |"Удосконалення організації охорони | | | |праці в області електробезпеки - | | | |важливий фактор зменшення кількості | | | |нещасних випадків на виробництві" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 11 |Науково-виробничий семінар "Атестація | 80 | 39,0 | |робочих місць і її вплив на | | | |профілактику виробничого травматизму, | | | |професійних захворювань і | | | |охорону праці на підприємстві" | | | ---+--------------------------------------+----------+-----------| 12 |Науково-виробничий семінар "Проблеми | 80 | 40,0 | |охорони праці на підприємствах. | | | |Виробничі ризики і значення людського | | | |фактору" | | | ------------------------------------------+----------+-----------| Загалом | 1425 | 902,6 | ------------------------------------------------------------------ Додаток в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 44
( v0044583-10 ) від 30.11.2010 }

Додаток

до пункту 6.1 розділу VІ заходів

з профілактики нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань на 2010 - 2011 роки

(першочергові)

ПЕРЕЛІК

договорів попередніх періодів (2002 - 2008 рр.)

------------------------------------------------------------------------------------------- N | N та дата | Виконавець | Назва роботи |Загальна | Залишок | п/п | договору | | |вартість | фінансування | | | | |договорів| договору (грн.) | | | | | (грн.) |-------------------| | | | | |2010 рік |2011 рік| ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 1 | N 37 М-06 |ТОВ "Науково- |Правила охорони |29900,00 | 4950,00 | - " - | |від 27.09.2006 р.|дослідний |праці при | | | | | |інститут |виробництві, | | | | | |"СІНТЕКО" |зберіганні, | | | | | | |транспортуванні та | | | | | | |застосуванні хлору | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 2 | 40М-06 |Державний |Розроблення правил |94000,00 | - " - |7000,00 | |від 06.10.2006 р.|науково- |використання | | | | | |дослідний |пристроїв з | | | | | |інститут техніки|запобіжною | | | | | |безпеки хімічних|мембраною для | | | | | |виробництв, м. |запобігання | | | | | |Сєверодонецьк |травмування та | | | | | | |аварій при | | | | | | |зростанні тиску в | | | | | | |технологічному | | | | | | |обладнанні | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 3 | N 81-Ф-08 |ТОВ ВП "ІТЕС" |Розроблення Правил |57000,0 |16200,00 | - " - | |від 21.08.2008 р.| |охорони праці під | | | | | | |час виробництва | | | | | | |синтетичного | | | | | | |етилового спирту | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 4 | N 82-Ф-08 |ТОВ ВП "ІТЕС" |Розроблення Правил |55000,0 |15000,00 | - " - | |від 21.08.2008 р.| |охорони праці під | | | | | | |час виробництва | | | | | | |неорганічних | | | | | | |хімічних реактивів | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 5 | N 83-Ф-08 |ТОВ ВП "ІТЕС" |Розроблення Правил |63000,0 |18000,00 | - " - | |від 21.08.2008 р.| |охорони праці для | | | | | | |виробництв основної| | | | | | |хімічної | | | | | | |промисловості | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 6 | N 85-Ф-08 |ТОВ НТЦ |Розроблення |36000,0 |12000,00 | - " - | |від 21.08.2008 р.|"ВНДІХІМ- |Методики | | | | | |ПРОЕКТ" |вимірювання | | | | | | |захисних | | | | | | |властивостей | | | | | | |матеріалів | | | | | | |спеціального одягу | | | | | | |від впливу | | | | | | |мінеральних кислот,| | | | | | |лугів і | | | | | | |розчинників солей | | | | | | |на їх основі | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 7 | N 86Ф-08 |ТОВ НТЦ |Розроблення Правил |30000,0 |12000,00 | - " - | |від 21.08.2008 р.|"ВНДІХІМ- |улаштування та | | | | | |ПРОЕКТ" |експлуатації | | | | | | |загальнопромислових| | | | | | |вогнеперепинувачів | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 8 | N 99 Г.6 |Державний |Перегляд Правил |28000,00 | 6000,00 | - " - | | від 11.12.2002 |інститут праці |безпеки при | | | | | |та соціально- |заготівлі і | | | | | |економічних |переробці брухту та| | | | | |досліджень |відходів чорних і | | | | | | |кольорових металів | | | | | | | | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 9 | N 232 Г.6 |ДІПСЕД |Перегляд Правил |30000,00 |15000,00 | - " - | | від 19.08.2005 | |охорони праці у | | | | | | |прокатному | | | | | | |виробництві | | | | | | |підприємств | | | | | | |металургійного | | | | | | |комплексу | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 10 | N 254 Г.6 |НДІБПГ |Перегляд Правил |78000,00 | 8946,50 | - " - | | від 28.12.2005 | |безпеки при | | | | | | |розробці родовищ | | | | | | |корисних копалин | | | | | | |відкритим способом | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 11 | N 265 Г.6 |ДНДІБПГ |Перегляд Правил |29900,00 | 8155,00 | - " - | | від 28.12.2005 | |безпеки у газовому | | | | | | |господарстві | | | | | | |підприємств чорної | | | | | | |металургії | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 12 | N 266 Г.6 |ДНДІБПГ |Перегляд Правил |29900,00 | 6463,64 | - " - | | від 28.12.2005 | |безпеки у | | | | | | |металургійній | | | | | | |промисловості | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 13 | N 207 Г.11 |Східний науковий|Перегляд Правил |30000,0 | - " - |1500,00 | | від 04.06.2004 |центр |безпеки праці для | | | | | |Транспортної |працівників | | | | | |академії |залізничних станцій| | | | | |України |і вокзалів | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 14 | N 206 Г.11 |Східний науковий|Правила безпеки |32400,0 | - " - |1620,00 | | від 04.06.2004 |центр |праці під час | | | | | |Транспортної |виконання робіт в | | | | | |академії |колійному | | | | | |України |господарстві | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 15 | N 210 Г.11 |Східний науковий|Правила охорони |32400,0 | - " - |1620,00 | | від 04.06.2004 |центр |праці під час | | | | | |Транспортної |експлуатації та | | | | | |академії |ремонту будівель та| | | | | |України |споруд залізничного| | | | | | |транспорту | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 16 | N 208 Г.11 |Східний науковий|Правила безпеки | 40800 | - " - |2040,00 | | від 04.06.2004 |центр |праці під час | | | | | |Транспортної |виконання | | | | | |академії |навантажувально- | | | | | |України |розвантажувальних | | | | | | |робіт на | | | | | | |залізничному | | | | | | |транспорті | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 17 | N 241 Г.11 |Національний |Перегляд Правил |29800,0 | - " - |1490,00 | | від 28.11.2005 |авіаційний |безпеки праці під | | | | | |університет |час виконання | | | | | | |авіаційно-хімічних | | | | | | |робіт | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 18 | N 242 Г.11 |Національний |Розроблення Правил |29900,0 | - " - |1495,00 | | від 28.11.2005 |авіаційний |безпеки праці під | | | | | |університет |час обслуговування | | | | | | |спецтранспорту та | | | | | | |засобів механізації| | | | | | |в аеропортах | | | | | | |цивільної авіації | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 19 | N 243 Г.11. |Національний |Розроблення Правил |20000,0 | - " - |1000,00 | | від 28.11.2005 |авіаційний |безпеки праці під | | | | | |університет |час роботи з | | | | | | |паливно-мастильними| | | | | | |матеріалами та | | | | | | |спецрідинами | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 20 | N 244 Г.11 |ТОВ"Екосистема" |Розроблення норм |29900,0 | - " - |1495,00 | | від 28.11.2005 | |безплатної видачі | | | | | | |спеціального одягу,| | | | | | |спеціального | | | | | | |взуття та інших | | | | | | |засобів | | | | | | |індивідуального | | | | | | |захисту працівникам| | | | | | |авіаційного | | | | | | |транспорту | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------+----------+--------| 21 | N 96Д |ННЦ ІМЕСГ |Розроблення |300000,0 |246000,00 | - " - | |від 10.12.2002 | |безпечної | | | | | | |конструкції пневмо | | | | | | |коліс тракторних | | | | | | |причепів | | | | ----+-----------------+----------------+-------------------+---------| | | 22 | N 112 Д |ННЦ ІМЕСГ |Розроблення та |900000,0 | | | | від 13.12.2002 | |впровадження | | | | | | |ефективних | | | | | | |технічних рішень | | | | | | |щодо зниження рівня| | | | | | |шуму та вібрації на| | | | | | |робочих місцях | | | | ----+----------------------------------------------------------------+----------+--------| |Разом |368715,14 |19260,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------ Додаток в редакції Постанов Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 44
( v0044583-10 ) від 30.11.2010, N 62 ( v0062583-10 ) від
22.12.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: