open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.04.2005 N 15

Про інформацію виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

щодо соціально-економічної ефективності та стану

реалізації робіт на виконання заходів,

передбачених Національною програмою поліпшення

стану безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища на 2001 - 2005 роки, Програмою

розвитку виробництва засобів індивідуального

захисту працівників на 2001 - 2004 роки,

галузевими програмами поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища

на 2001 - 2005 роки

Розглянувши інформацію виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду),
підготовлену на підставі результатів аналізу соціально-економічної
ефективності та стану реалізації робіт, передбачених заходами
Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2001 - 2005 роки ( 1320-2001-п ),
Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту
працівників на 2001 - 2004 роки ( 952-2001-п ), галузевих програм
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 2001 - 2005 роки, керуючись пунктом 7 частини сьомої статті 17
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Інформацію виконавчої дирекції Фонду щодо
соціально-економічної ефективності та стану реалізації робіт на
виконання заходів, передбачених Національною програмою поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 -
2005 роки ( 1320-2001-п ), Програмою розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки
( 952-2001-п ), галузевими програмами поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки взяти
до відома (додається).
2. Виконавчій дирекції Фонду:
2.1. спільно з координатором робіт, відповідальними
виконавцями заходів Національної програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005
роки ( 1320-2001-п ), Програми розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки, з
координаторами (замовниками) заходів галузевих програм поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 -
2005 роки ( 952-2001-п ), обговорити та прийняти виважене рішення
щодо актуальності та доцільності виконання у 2005 році робіт,
передбачених зазначеними програмами;
2.2. фінансування заходів програм поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, розвитку виробництва
засобів індивідуального захисту працівників у 2005 році
здійснювати на підставі всебічного техніко-економічного
обґрунтування проектів;
2.3. здійснити заходи щодо підвищення ефективності виконання
робіт, пов'язаних з профілактикою, і про вжиті заходи доповісти
правлінню Фонду.
Голова правління Т.Степанкова

Додаток

ЗВІТ

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

щодо соціально-економічної ефективності та стану

реалізації робіт на виконання заходів,

передбачених Національною програмою поліпшення

стану безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища на 2001 - 2005 роки, Програмою

розвитку виробництва засобів індивідуального

захисту працівників на 2001 - 2004 роки,

галузевими програмами поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища

на 2001 - 2005 роки

Функції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
(далі - Фонд), спрямовані на реалізацію завдань страхування від
нещасного випадку, визначені, зокрема, статтями 22 та 25 Закону
( 1105-14 ). У відповідності до абзацу другого пункту 2 статті 22 Закону
( 1105-14 ), функцією Фонду є участь у розробленні центральними
органами виконавчої влади національної та галузевих програм
поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища та
їх реалізації. У відповідності до частини другої статті 25 Закону,
Фонд забезпечує фінансування заходів, передбачених національною,
галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки,
умов праці та виробничого середовища і організації розроблення та
виробництва засобів індивідуального захисту працівників.
I. Стан виконання заходів, передбачених Національною
програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2001 - 2005 роки ( 1320-2001-п ). Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки (далі - Національна
програма) була затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 р. N 1320 ( 1320-2001-п ). Основними завданнями Національної програми ( 1320-2001-п ) є: усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях; створення засобів діагностики устаткування та запобігання
аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки, засобів та систем
колективного захисту працівників; здійснення заходів із захисту людей від ураження електричним
струмом, шумових, вібраційних та інших навантажень; удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони
праці; розв'язання проблем медицини праці; інформаційне забезпечення органів державної влади та
населення з питань охорони праці. Організаційне забезпечення реалізації Національної програми
( 1320-2001-п ) та управління ходом її виконання здійснював
Держнаглядохоронпраці України разом з Фондом. Кількість заходів, передбачених Національною програмою
( 1320-2001-п ): всього - 77; фінансуємих за рахунок коштів Фонду - 68; фінансуємих за рахунок коштів Держбюджету - 6; фінансування не передбачено програмою - 3. Вартість виконання заходів, передбачена Національною
програмою ( 1320-2001-п ), тис. грн.: всього - 23077,0; фінансування передбачалось за рахунок коштів Фонду - 18782,0; фінансування передбачалось за рахунок коштів Держбюджету -
4295,0. Відкриті торги для визначення виконавців заходів Національної
програми ( 1320-2001-п ) були проведені Держнаглядохоронпраці
України з 15.04.2002 р. по 25.07.2002 р. Укладання та фінансування
договорів на виконання заходів Національної програми почалося з 14
листопада 2002 р. Кількість договорів, які укладені з метою реалізації заходів
Національної програми ( 1320-2001-п ): всього - 55; фінансування заходів за рахунок коштів Фонду - 55; фінансування заходів за рахунок коштів Держбюджету - 0. Обсяг фінансування за укладеними договорами за рахунок коштів
Фонду у 2002 - 2004 рр. склав 7037,4 тис. грн. Стан виконання робіт: роботи завершені та підготовлені до завершення - 7; роботи виконуються згідно з календарним планом - 21; роботи виконуються з відставанням від календарного плану -
20; роботи, за якими не прийнято жодного етапу - 6; від виконання договору виконавець відмовився - 1. На підставі аналізу, виконаного спеціалістами Національного
науково-дослідного інституту охорони праці спільно з працівниками
виконавчої дирекції Фонду, наводимо перелік робіт, по яким було
укладено договори і роботи за якими пропонується в 2005 році
припинити (обґрунтування наведено в додатку 1): 1. "Розроблення методики визначення ресурсу, модернізації,
реконструкції та виведення з експлуатації фізично зношених або
морально застарілих виробничих будівель, споруд, технологічного
устаткування об'єктів нафтогазового комплексу, які не відповідають
вимогам охорони праці і становлять потенційну загрозу для життя і
здоров'я працюючих" (договір N 57Д, вартість роботи - 320 тис.
грн.); 2. "Розробка високонадійного сигналізатора рівнів скрапленого
газу у посудинах під тиском до 25 атмосфер" (договір N 62Д,
вартість роботи - 100 тис. грн.); 3. "Розроблення та впровадження компактних привідних станцій
стрічкових конвеєрів типажного ряду з вмонтованою автономною
системою пожежогасіння" (договір N 49Д, вартість роботи - 175 тис.
грн.); 4. Розроблення системи управління якістю експертних робіт та
впровадження процедури акредитації експертних організацій у сфері
контролю технічної безпеки (договір N 28Д, вартість роботи - 350
тис. грн.); 5. "Розроблення вимірювача рівнів електромагнітних
випромінювань у діапазоні радіочастот" (договір N 25Д, вартість
роботи - 165 тис. грн.); 6. "Підготовка матеріалів з питань охорони праці для засобів
масової інформації" (договір N 150Д, вартість роботи - 60 тис.
грн.); 7. "Розроблення безпечної зарядної техніки для заряджання
свердловин, шпурів, приладів, пристроїв та
контрольно-вимірювальної апаратури для ведення підривних робіт на
відкритих гірничих виробках" (договір N 98Д, вартість роботи - 695
тис. грн.); 8. "Розроблення засобів шумоглушіння для пневматичних
пристроїв технологічного устаткування" (договір 55Д, вартість
роботи - 125 тис. грн.). Загальний обсяг фінансування зазначених робіт складає 1990
тис. грн., залишок коштів до сплати за цими роботами - 1032,15
тис. грн. Крім того, пропонується перелік робіт, договори за якими
укладати не доцільно (обґрунтування наведено в додатку 1): 1. "Оснащення лабораторії Центральної
санітарно-епідеміологічної станції новими приладами для контролю
за станом безпеки праці та виробничого середовища" (вартість
роботи - 480 тис. грн., строк виконання - 2002 - 2003 рр.); 2. "Проведення Третьої всеукраїнської конференції з охорони
праці" (вартість роботи - 20 тис. грн., строк виконання - 2003
р.); 3. "Проведення досліджень пожежовибухонебезпеки металевих
порошків та пилу за наявності води і водяної пари, розроблення
методів запобігання їх загорянню та вибухам" (вартість роботи - 80
тис. грн., строк виконання - 2001 - 2003 рр.); 4. "Впровадження у виробництво універсального покажчика
напруги 0,22 - 220 кВ (безконтактного, світлозвукового)" (вартість
роботи - 70 тис. грн., строк виконання - 2004 - 2005 рр.); 5. "Розроблення вибухових технологій і прострільно-підривного
устаткування підвищеної безпеки для робіт в свердловинах"
(вартість роботи - 630 тис. грн., строк виконання - 2001 - 2005
рр.); 6. "Розроблення технологій виготовлення безтротилових
вибухових речовин підвищеної безпеки на заводах-виробниках, а
також виготовлення і використання їх за місцем проведення
підривних робіт" (вартість роботи - 290 тис. грн., строк виконання
- 2001 - 2002 рр.); 7. "Створення автоматизованого банку даних вибухових
матеріалів" (вартість роботи - 180 тис. грн., строк виконання -
2001 - 2005 рр.); 8. "Дослідження стану складування і зберігання промислових
вибухових матеріалів" (вартість роботи - 60 тис. грн., строк
виконання - 2001 - 2003 рр.); 9. "Розроблення методики проведення гігієнічних досліджень і
оцінки умов праці, методики досліджень важкості та напруженості
трудового процесу для впровадження Гігієнічної класифікації праці
за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (вартість
роботи - 210 тис. грн., строк виконання - 2002 - 2004 рр.); 10. "Видання серії посібників (довідників), у тому числі
коментарів до прийнятих законодавчих актів про охорону праці"
(вартість роботи - 360 тис. грн., строк виконання - 2001 - 2005
рр.); 11. "Інтеграція Інформаційного центру Держнаглядохоронпраці в
глобальну інформаційну мережу МОП" (вартість роботи - 150 тис.
грн., строк виконання 2001 - 2005 рр.). Загальна сума фінансування зазначених робіт складає 2530,0
тис. грн.
II. Стан виконання заходів, передбачених Програмою розвитку
виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 -
2004 роки ( 952-2001-п ). Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту
працівників на 2001 - 2004 роки (далі - Програма ЗІЗ) була
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2001 р. N 952 ( 952-2001-п ). Основна мета Програми ЗІЗ ( 952-2001-п ) - забезпечення
розвитку вітчизняного виробництва засобів захисту працівників. Організаційне забезпечення реалізації Програми ЗІЗ
( 952-2001-п ) та управління ходом її виконання здійснював
Держнаглядохоронпраці України разом з Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України. Кількість заходів, передбачених Програмою ЗІЗ ( 952-2001-п )
- 85, з них: розроблення державних стандартів (ДСТУ) стосовно ЗІЗ - 37; створення та оснащення обладнанням мережі випробувальних
лабораторій, а також органів із сертифікації ЗІЗ - 7; дослідження та розроблення ЗІЗ - 35; інші - 6. Запланована вартість виконання заходів за рахунок Фонду,
передбачених Програмою ЗІЗ ( 952-2001-п ) складає 9770,0 тис. грн. Відкриті торги для визначення виконавців заходів Програми ЗІЗ
( 952-2001-п ) були проведені Держнаглядохоронпраці України з
15.04.2002 р. до 25.07.2002 р. Укладання та фінансування договорів
на виконання заходів за Програмою ЗІЗ почалось з 14 листопада
2002 р. Кількість заходів з розроблення ЗІЗ, на які укладені договори
за рахунок коштів Фонду - 43. Кількість заходів, на реалізацію яких договори з Фондом не
укладені - 5. Кількість заходів з розроблення ДСТУ, які розроблялись за
рахунок коштів Держстандарту - 29. Профінансовано за рахунок коштів Фонду - 6357,517 тис. грн. Стан виконання робіт за Програмою ЗІЗ ( 952-2001-п ): роботи завершені - 23; виконання продовжується - 15. На підставі аналізу, виконаного спеціалістами Національного
науково-дослідного інституту охорони праці спільно з працівниками
виконавчої дирекції Фонду, наводимо перелік робіт, по яким було
укладено договори і роботи за якими пропонується в 2005 році
припинити (обґрунтування наведено в додатку 2): 1. "Розроблення та дослідження технічних засобів, приладів і
нестандартного обладнання метрологічного призначення для
випробувань фільтрувально-поглинальних шихт і коробок,
фільтрувальних протигазів щодо газоподібних і шкідливих речовин"
(договір N 20 ЗІЗ, вартість роботи - 162 тис. грн.); 2. "Засоби захисту органів зору на основі корекції оптичної
ультрафіолетової, фіолетово-синьої та інфрачервоної частин
спектра" (договір N 53 ЗІЗ, вартість роботи - 150 тис. грн.); 3. "Випробувальний центр засобів індивідуального захисту
працівників" (договір N 75 ЗІЗ, вартість роботи - 260 тис. грн.); 4. "Захисні протиножові рукавички, нарукавники, фартухи"
(договір N 81 ЗІЗ, вартість роботи - 180 тис. грн.); 5. "Центральна лабораторія вимірювальної техніки і
випробувань засобів захисту органів дихання МНС" (договір N 90
ЗІЗ, вартість роботи - 198 тис. грн.). Загальний обсяг фінансування зазначених робіт складає 950
тис. грн., залишок коштів до сплати за цими роботами - 503,4 тис. грн. Крім того, пропонується перелік робіт, договори за якими
укладати не доцільно (обґрунтування наведено в додатку 2): 1. "Перегляд діючих типових галузевих норм безплатної видачі
працівникам спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту"
(вартість роботи - 240 тис. грн., строк виконання 2001 - 2003
рр.); 2. "Створення лабораторії з випробування індивідуальних і
колективних засобів захисту від ураження електрострумом
(електричних і механічних)" (вартість роботи - 90 тис. грн., строк
виконання 2001 - 2002 рр.); 3. "Створення органу із сертифікації засобів індивідуального
захисту працівників від ураження електрострумом індивідуальних і
колективних)" (вартість роботи - 30 тис. грн., строк виконання
2001 - 2002 рр.); 4. "Розробка тканини, стійкої до стирання та вибухобезпечна,
для виготовлення спецодягу працівникам гірничорудних галузей
промисловості" (вартість роботи - 190 тис. грн., строк виконання
2001 - 2002 рр.); 5. "Проведення кваліфікаційних випробувань металоволокнистих
фільтроматеріалів (вартість роботи - 25 тис. грн., строк виконання
2001 р.). Загальна сума фінансування зазначених робіт складає 575 тис.
грн.

Додаток 1

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо стану виконання заходів, передбачених

Національною програмою поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища

на 2001 - 2005 роки ( 1320-2001-п ), фінансування

яких здійснюється за рахунок Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань



Додаток 2

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо стану виконання заходів, передбачених

Програмою розвитку виробництва засобів

індивідуального захисту працівників

на 2001 - 2004 роки, фінансування

яких здійснюється за рахунок Фонду

соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

( 952-2001-п )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування | Відповідальні | N договору, | Вартість, тис.грн. |Чим завершується| Що виконано | Пропозиції щодо| заходу | виконавці | виконавець | | робота (кому | | виконання | | | | | передаються | | (припинення) | | | | |результати після| | | | | | | закінчення | | | | | | | договору) | | | | | |--------------------------| | | | | | | за |виплачено|залиши- | | | | | | |догово-| | лось | | | | | | | ром | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 1. Удосконалення|Держнагляд- | | - | - | - | - | - |Фінансування за | діючих та |охоронпраці, | | | | | | |рахунок коштів | розроблення |Держспожив- | | | | | | |Фонду не | нових державних |стандарт | | | | | | |здійснювалось | стандартів | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 2. Продовження |Держнагляд- | N 52-ЗІЗ ННДІОП |95,000 |71,6487 |23,3513 |Створення трьох |Затверджено |Робота виконана.| роботи з |охоронпраці, | | | | |ДСТУ з засобів |стандарти ДСТУ|На основі | уточнення вимог|Держспожив- | | | | |індивідуального |EN 12021:2004|проведеного | до засобів |стандарт | | | | |захисту органів |"Засоби |аналізу діючих в| захисту органів| | | | | |дихання (створе-|індивідуально го|Україні, виданих| дихання та | | | | | |ні стандарти |захисту органів|ЄС нормативних | методів їх | | | | | |передаються |дихання. |документів по | випробувань, | | | | | |Держспоживстан- |Стиснене повітря|ЗІЗОД розроблені| встановлених | | | | | |дарту України і |для дихальних|стандарти, | державними | | | | | |є власністю |апаратів; ДСТУ|гармонізовані до| стандартами | | | | | |держави) |12419:2004 |них. | України і | | | | | | |"Засоби |Гармонізація | міжнародними | | | | | | |індивідуально го|державних | стандартами, та | | | | | | |захисту органів|стандартів | оцінка | | | | | | |дихання. |спрямована на | можливості | | | | | | |Дихальні апарати|поетапний | адаптації | | | | | | |легкої |перехід України | (гармонізації ) | | | | | | |конструкції з|на виробництво, | чинних в Україні| | | | | | |лінією |сертифікацію та | нормативних | | | | | | |стисненого |використання | документів до | | | | | | |повітря з|ЗІЗОД у | вимог | | | | | | |маскою, |відповідності із| міжнародних | | | | | | |півмаскою або|нормативними | стандартів | | | | | | |чвертьмаскою. |актами ЄС | | | | | | | |Вимоги, | | | | | | | | |випробування, | | | | | | | | |маркування; ДСТУ| | | | | | | | |EN 1835:2004| | | | | | | | |"Засоби | | | | | | | | |індивідуально го| | | | | | | | |захисту органів| | | | | | | | |дихання. | | | | | | | | |Дихальні апарати| | | | | | | | |легкої | | | | | | | | |конструкції з| | | | | | | | |лінією | | | | | | | | |стисненого | | | | | | | | |повітря шоломом| | | | | | | | |або капюшоном.| | | | | | | | |Вимоги, | | | | | | | | |випробування, | | | | | | | | |маркування | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 3. Розроблення|Держнагляд- | N 20-ЗІЗ УК |162,000|132,750 | 29,250 |Акредитація |Виготовлено і |Роботу | та дослідження|охоронпраці | ЕКОСОРБ | | | |випробувальної |налагоджено |припинити. | технічних | | | | | |лабораторії |обладнання |Виконувана | засобів, | | | | | | |(виконано 3 |виконавцем | приладів і| | | | | | |етапи з 4) |робота не повною| нестандартног о| | | | | | | |мірою відповідає| обладнання | | | | | | | |сучасному | метрологічног о| | | | | | | |рівневі наукових| призначення для| | | | | | | |та технічних | випробувань | | | | | | | |знань, | фільтрувально- | | | | | | | |тенденціям | поглинальних | | | | | | | |науково-технічно| шихт і коробок| | | | | | | |го прогресу, а | фільтрувальни х| | | | | | | |також вимогам | протигазів щодо| | | | | | | |чинних | газоподібних і| | | | | | | |нормативних | шкідливих | | | | | | | |документів | речовин | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 4. Перегляд |Держнагляд- | | | | | | |Договір не | діючих типових|охоронпраці | | | | | | |укладався | галузевих норм| | | | | | | | | безплатної | | | | | | | | | видачі | | | | | | | | | працівникам | | | | | | | | | спецодягу, | | | | | | | | | спецвзуття та| | | | | | | | | інших засобів| | | | | | | | | захисту | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 5. Організація|Держнагляд- | N 42-ЗІЗ ННДІОП |40,000 |35,1968 | 4,8032 |Організація |Підготовлено |Робота виконана.| виставок |охоронпраці | | | | |виставки |виставочні |Проведення | вітчизняних і| | | | | | |експонати та |виставок | зарубіжних | | | | | | |проведено |дозволило | засобів | | | | | | |виставки |поширити досвід | індивідуально го| | | | | | | |захисту | та колективного| | | | | | | |працюючих від | захисту | | | | | | | |шкідливих та | працівників | | | | | | | |небезпечних | | | | | | | | |виробничих | | | | | | | | |факторів та | | | | | | | | |ознайомити | | | | | | | | |роботодавців з | | | | | | | | |продукцією | | | | | | | | |вітчизняних і | | | | | | | | |зарубіжних | | | | | | | | |виробників ЗІЗ | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 6. Підготовка |Держнагляд | N 37-ЗІЗ ННДІОП |150,000|150,000 | |Видання каталогу|Видано |Робота виконана.| та видання |охоронпраці | | | | |вітчизняних ЗІЗ |каталог |Вперше в Україні| каталогу | | | | | |(наклад каталогу|вітчизняних |створено та | вітчизняних | | | | | |розсилається |ЗІЗ |видано каталог | засобів | | | | | |споживачам | |вітчизняних ЗІЗ | індивідуально | | | | | |виконавцем) | |для інформування| го захисту | | | | | | | |споживачів про | працівників | | | | | | | |асортимент | | | | | | | | |вітчизняних ЗІЗ | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 7. Створення | | | | | | | | | та оснащення | | | | | | | | | обладнанням | | | | | | | | | мережі | | | | | | | | | випробувальних | | | | | | | | | лабораторій | | | | | | | | | (центрів), а | | | | | | | | | також органів | | | | | | | | | із | | | | | | | | | сертифікації | | | | | | | | | засобів | | | | | | | | | індивідуально | | | | | | | | | го захисту | | | | | | | | | працівників, | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Випробувальний |Мінпаливенерго, | N 41-ЗІЗ ВСО |120,000|107,104 | 12,896 |Акредитація |Опрацьовані |Роботу за | центр |Держнагляд- | "Вінниця | | | |випробувального |нормативні |договором слід | засобів |охоронпраці |електротехнологія"| | | |центра |документи для |завершити. | індивідуального | | | | | |(результати |випробувального |Випробувальний | захисту | | | | | |роботи |центру |центр необхідний| працівників | | | | | |передаються ВСО|(виконано 2 |для визначення | від ураження | | | | | |"Вінницяелектро-|етапи з 3) |захисних | електрострумом | | | | | |технологія") | |властивостей | | | | | | | | |засобів захисту | | | | | | | | |працівників від | | | | | | | | |ураження | | | | | | | | |електрострумом з| | | | | | | | |метою | | | | | | | | |сертифікації. Це| | | | | | | | |дозволить | | | | | | | | |використовувати | | | | | | | | |засоби захисту з| | | | | | | | |підтвердженими | | | | | | | | |показниками, що | | | | | | | | |забезпечить | | | | | | | | |зниження рівня | | | | | | | | |травматизму | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Випробувальний |Держнагляд- | N 75-ЗІЗ ННДІОП |260,000| - | - |Оснащення | - |Виключити з | центр засобів|охоронпраці, | | | | |обладнанням | |плану робіт | індивідуального |Держспоживстан- | | | | |центру | |Фонду | захисту |дарт | | | | | | | | працівників | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Лабораторія з |МОЗ, |N 84-ЗІЗ Інститут |200,000|100,000 |100,000 |Акредитація |Здійснено огляд|Роботу за | випробування |Держспожив- | медицини праці | | | |лабораторії |існуючої |договором слід | засобів |стандарт, | | | | |(результати |нормативної бази|завершити. | захисту |Держнагляд- | | | | |роботи |щодо методів|Створюється | органів зору |охоронпраці | | | | |передаються ІМП)|випробувань |перша в Україні | | | | | | | |засобів захисту|лабораторія для | | | | | | | |очей і переліку|гігієнічної | | | | | | | |необхідної |оцінки засобів | | | | | | | |апаратури. |індивідуального | | | | | | | |Придбано |захисту органів | | | | | | | |обладнання |зору відповідно | | | | | | | |(виконано 2|до вимог | | | | | | | |етапи з 4) |Європейських | | | | | | | | |стандартів. Це | | | | | | | | |дозволить | | | | | | | | |використовувати | | | | | | | | |засоби захисту з| | | | | | | | |підтвердженими | | | | | | | | |показниками | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Лабораторія з|Мінпаливенерго, | не укладався | | | | | |Виключити з | випробування |Держнагляд- | | | | | | |плану робіт | індивідуальних і|охоронпраці, | | | | | | |Фонду. | колективних |Держспожив- | | | | | | |Організація, яка| засобів захисту|стандарт | | | | | | |виграла тендер, | від ураження| | | | | | | |відмовилась від | електрострумом | | | | | | | |укладання | (електричних і| | | | | | | |договору | механічних) | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Орган із|Мінпаливенерго, | не укладався | | | | | |Виключити з | сертифікації |Держнагляд- | | | | | | |плану робіт | засобів |охоронпраці, | | | | | | |Фонду. | індивідуального |Держспожив- | | | | | | |Організація, яка| захисту |стандарт | | | | | | |виграла тендер, | працівників від| | | | | | | |відмовилась від | ураження | | | | | | | |укладання | електрострумом | | | | | | | |договору | (індивідуальних | | | | | | | | | і колективних) | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Лабораторія |Мінпромполітики,| N 168-ЗІЗ |160,000|84,99529 |75,00471|Акредитація |Опрацьовані |Роботу за | комплексного |Держнагляд- | ДержНДІТБХВ | | | |лабораторії |нормативні |договором слід | контролю якості|охоронпраці, | | | | |(результати |документи для|завершити. | антистатичних |Держспожив- | | | | |роботи |лабораторії, |Створюється | властивостей |стандарт | | | | |передаються |розроблено КД на|перша в Україні | матеріалів (у| | | | | |ДержНДІТБХВ) |стенди для|випробувальна | тому числі| | | | | | |визначення |лабораторія | тканин), | | | | | | |електростатичних|комплексного | спецодягу, | | | | | | |властивостей |контролю | ізолювальних | | | | | | |матеріалів, |антистатичних | костюмів, взуття| | | | | | |спецодягу |властивостей | та шкарпеток | | | | | | |(виконано 3|матеріалів та | | | | | | | |етапи з 6) |готових виробів.| | | | | | | | |Це дозволить | | | | | | | | |використовувати | | | | | | | | |засоби захисту з| | | | | | | | |підтвердженими | | | | | | | | |показниками | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Центральна |МНС, | N 90-ЗІЗ |198,000| 30,000 | 168,000|Акредитація |Закуплено |Виключити з | лабораторія |Держнагляд- | Київський ЕТЦ | | | |лабораторії |обладнання |плану робіт | вимірювальної |охоронпраці |Держнаглядохорон- | | | | |(виконано 2 |Фонду. | техніки і| | праці | | | | |етапи з 6) |Виконавець | випробувань | | | | | | | |відмовився від | засобів захисту| | | | | | | |продовження | органів дихання| | | | | | | |роботи. МНС | МНС | | | | | | | |відмовився від | | | | | | | | |участі у тендері| ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 8. Створення |Держнагляд- | N 51-ЗІЗ ННДІОП |290,000|260,19903|29,80097|Введення в дію|Розроблено базу|Робота виконана.| комп'ютеризова- |охоронппраці | | | | |бази даних|даних державного|Розроблена база | ної бази даних | | | | | |державного та|та галузевого|даних сприятиме | державного та| | | | | |галузевого рівня|рівня щодо|створенню банку | галузевого рівня| | | | | |щодо засобів|засобів захисту |даних для | щодо засобів| | | | | |захисту | |поліпшення | захисту | | | | | |(результати | |інформування | | | | | | |роботи | |споживачів про | | | | | | |передаються | |асортимент | | | | | | |ННДІОП та| |вітчизняних ЗІЗ | | | | | | |Держнагляд- | | | | | | | | |охоронпраці) | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 9. Дослідження| | | | | | | | | та розроблення| | | | | | | | | засобів захисту| | | | | | | | | і матеріалів| | | | | | | | | відповідно до| | | | | | | | | вимог | | | | | | | | | європейських | | | | | | | | | стандартів, у| | | | | | | | | тому числі: | | | | | | | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Гідрокостюм для|МНС, | N 13-ЗІЗ НВП |310,000|250,000 | 60,000 |Приймальні |Розроблено |Роботу за| проведення |Держнагляд- | Катран | | | |випробування |технічний проект|договором слід| пошукових і|охоронпраці | | | | |гідрокостюму |гідрокостюму та|завершити. В| рятувальних | | | | | |(результати |РКД дослідного|Україні відсутні| робіт (в| | | | | |роботи |зразку костюму|аналоги такого| агресивному | | | | | |передаються НВП|(виконано 3|спорядження. | середовищі) | | | | | |Катран для|етапи з 4) |Передбачається | | | | | | |освоєння | |застосування | | | | | | |виробництва) | |гідрокостюмів у| | | | | | | | |водному | | | | | | | | |середовищі, | | | | | | | | |забрудненому | | | | | | | | |нафтопродуктами,| | | | | | | | |стічними водами,| | | | | | | | |сполуками хлору,| | | | | | | | |хімічними | | | | | | | | |барвниками. | | | | | | | | |Основними | | | | | | | | |споживачами є| | | | | | | | |підрозділи | | | | | | | | |Державної | | | | | | | | |пошуково- | | | | | | | | |рятувальної | | | | | | | | |служби на водних| | | | | | | | |об'єктах МНС | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Костюм з|МНС, | N 12-ЗІЗ НВП |290,000|290,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| компенсуючою |Держнагляд- | Катран | | | |випробування |приймальні |Це перша в | плавучістю для|охоронпраці | | | | |костюму |випробування |Україні розробка| забезпечення | | | | | |(результати |костюму з |такого сучасного| аварійного | | | | | |роботи |компенсуючою |спорядження, що | виходу з води | | | | | |передаються НВП|плавучістю |відповідає | | | | | | |Катран для| |вимогам | | | | | | |освоєння | |міжнародних | | | | | | |виробництва) | |стандартів. | | | | | | | | |Основними | | | | | | | | |споживачами | | | | | | | | |гідрокостюмів є | | | | | | | | |підрозділи МНС, | | | | | | | | |професійні | | | | | | | | |водолази | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Ізолювальний |Мінпромполітики,| N 87-ЗІЗ |230,000|230,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| костюм для|Держнагляд- | ДержНДІТБХВ | | | |випробування |приймальні |Удосконалені | захисту від|охоронпраці | | | | |ізолювального |випробування |захисні | лугів і сольових| | | | | |костюму |ізолювального |властивості | розчинів | | | | | |(результати |костюму |ізолювальних | | | | | | |роботи | |костюмів через | | | | | | |передаються | |застосування | | | | | | |ДержНДІТБХВ для| |нових | | | | | | |освоєння | |матеріалів. | | | | | | |виробництва) | |Забезпечено | | | | | | | | |захист від лугів| | | | | | | | |(концентрацією | | | | | | | | |до 50 %) і | | | | | | | | |сольових | | | | | | | | |розчинів | | | | | | | | |працівників на | | | | | | | | |виробництві та | | | | | | | | |бійців | | | | | | | | |газорятувальної | | | | | | | | |служби | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Ізолювальний |Мінпромполітики,| N 169-ЗІЗ |260,000|209,36653|50,63347|Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| костюм для|Держнагляд- | ДержНДІТБХВ | | | |випробування |приймальні |Забезпечено | захисту від|охоронпраці | | | | |костюму |випробування |захист | агресивних | | | | | |(результати |костюму |працівників від | середовищ при| | | | | |роботи | |дії агресивних | низьких | | | | | |передаються | |середовищ | температурах | | | | | |ДержНДІТБХВ для| |(кислоти: | | | | | | |освоєння | |сірчана - 94 %, | | | | | | |виробництва) | |соляна - 35 %, | | | | | | | | |азотна - 70 %) | | | | | | | | |при низьких | | | | | | | | |температурах (до| | | | | | | | |мінус 50 град.С | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Матеріал з|Мінпромполітики,| N 14-ЗІЗ НВП |120,000|112,500 | 7,500 |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| полімерним |Держнагляд- | "ІКАР" | | | |випробування |приймальні |Розроблено | покриттям та|охоронпраці | | | | |костюму |випробування |вперше в Україні| ізолювальний | | | | | |(результати |костюму |матеріал з | костюм з цього| | | | | |роботи | |полімерним | матеріалу для| | | | | |передаються НВП| |покриттям та | захисту від| | | | | |"ІКАР" для| |ізолювальний | нафти та| | | | | |освоєння | |костюм з цього | продуктів її| | | | | |виробництва) | |матеріалу для | переробки | | | | | | | |захисту від | | | | | | | | |нафти та | | | | | | | | |продуктів її | | | | | | | | |переробки | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Спецодяг для|Мінпромполітики,| N 175-ЗІЗ |250,000|198,81084|51,18916|Приймальні |Проведено |Роботу за | захисту від|Держнагляд- | ДержНДІТБХВ | | | |випробування |дослідження ф/м|договором слід | кислот, лугів та|охоронпраці | | | | |спецодягу |та захисних|завершити. В | теплового | | | | | |(результати |властивостей |Україні вперше | випромінювання | | | | | |роботи |матеріалів, |розробляється | | | | | | |передаються |розроблено ТЗ на|спецодяг для | | | | | | |ДержНДІТБХВ для|спецодяг. |захисту від | | | | | | |освоєння |Виготовлено |одночасної дії | | | | | | |виробництва) |експериментал |кислот високих | | | | | | | |ьні зразки та|концентрацій, | | | | | | | |проведено |лугів та | | | | | | | |лабораторні |теплового | | | | | | | |випробування. |випромінювання | | | | | | | |Розроблено РКД|обладнання, | | | | | | | |та проект ТУ.|прогрітого до | | | | | | | |Виготовлено |100 - 150 град.С| | | | | | | |дослідну партію| | | | | | | | |спецодягу | | | | | | | | |(виконано 6| | | | | | | | |етапів з 8) | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Літній одяг для|Мінпромполітики,| N 80-ЗІЗ |190,000| 96,000 | 94,000 |Приймальні |Виготовлено |Роботу за | захисту від|Держнагляд- | ДержНДІТБХВ | | | |випробування |дослідні |договором слід | концентрованих |охоронпраці | | | | |літнього одягу|зразки |завершити. | кислот | | | | | |(результати |тканини для |Удосконалений | | | | | | |роботи |літнього |одяг, що | | | | | | |передаються |одягу та |розробляється, | | | | | | |ДержНДІТБХВ для|проведено її |призначений | | | | | | |освоєння |лабораторне |підвищити | | | | | | |виробництва) |випробування |комфортність | | | | | | | |(виконано 3 |праці зі | | | | | | | |етапи з 6) |збереженням | | | | | | | | |необхідних | | | | | | | | |захисних | | | | | | | | |характеристик | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Тканина, стійка|Мінпромполітики,| | | | | | |Виключити з | до стирання та|Держнагляд- | | | | | | |плану робіт | вибухобезпечна, |охоронпраці | | | | | | |Фонду. Договір | для виготовлення| | | | | | | |не укладено | спецодягу | | | | | | | |через | працівникам | | | | | | | |несприйняття | гірничорудних | | | | | | | |Держнаглядорхоро| галузей | | | | | | | |нпраці | промисловості | | | | | | | |запропонованої | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |робіт з | | | | | | | | |виконання роботи| ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Серія |Мінпромполітики,|N 65-ЗІЗ ФХІЗНСІЛ |220,000|207,500 | 12,500 |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| газозахисних |Держнагляд- | | | | |випробування |приймальні |Вперше в Україні| респіраторів |охоронпраці | | | | |респіраторів |випробування |розроблено | із змінними | | | | | |(результати |респіраторів |респіратор із | фільтрувальни | | | | | |роботи | |змінними | ми патронами | | | | | |передаються | |фільтрувальними | другого | | | | | |ФХІЗНСІЛ для| |патронами | ступеня | | | | | |освоєння | |другого ступеня | захисту | | | | | |виробництва) | |захисту, що | | | | | | | | |забезпечує | | | | | | | | |захист органів | | | | | | | | |дихання від | | | | | | | | |діючих | | | | | | | | |інгаляційних | | | | | | | | |парів шкідливих | | | | | | | | |органічних | | | | | | | | |речовин. | | | | | | | | |Вартість | | | | | | | | |респіратора | | | | | | | | |(32,5 грн.) | | | | | | | | |майже в 5 - 6 | | | | | | | | |разів менша | | | | | | | | |вартості | | | | | | | | |зарубіжних | | | | | | | | |аналогів | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Радіаційно |Мінпромполітики,| N 70-ЗІЗ НДІБПГ |280,000|216,561 | 63,439 |Приймальні |Відпрацьовані |Роботу за | стійкий матеріал|Держнагляд- | | | | |випробування |різні |договором слід | та виготовлення|охоронпраці | | | | |спецодягу |обрубувальні |завершити. | з нього засобів| | | | | |(результати |склади на основі|Розробляється | індивідуального | | | | | |роботи |силоксанової |вперше в Україні| захисту для| | | | | |передаються |гуми та|радіаційностій- | працівників | | | | | |НДІБПГ для|гідрофобізато- |кий матеріал та | гірничорудних та| | | | | |освоєння |рів. Визначені|засоби | коксохімічних | | | | | |виробництва) |оптимальні |індивідуального | виробництв | | | | | | |склади |захисту для | | | | | | | |оброблення |працівників | | | | | | | |вихідної тканини|гірничорудних та| | | | | | | |"Горизонт" для|коксохімічних | | | | | | | |гірників та|виробництв, які | | | | | | | |вихідної тканини|виготовлятимуть-| | | | | | | |"Молескін" для|ся з нього | | | | | | | |коксохіміків. | | | | | | | | |Розроблено ТЗ на| | | | | | | | |матеріал та| | | | | | | | |спецодяг, | | | | | | | | |розроблено КД на| | | | | | | | |спецодяг, ТУ на| | | | | | | | |костюм, | | | | | | | | |виготовлено | | | | | | | | |досл. партію| | | | | | | | |спецодягу (20| | | | | | | | |шт.), проведено| | | | | | | | |досл. випроб.| | | | | | | | |одягу (виконано| | | | | | | | |5 етапів з 7) | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Пластизольні |Мінпромполітики,| N 173-ЗІЗ НДІ |100,000| 79,750 | 20,250 |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| полівінілхлорид-|Держнагляд- | "Еластик" | | | |випробування |приймальні |Розроблені | ні рукавиці на |охоронпраці | | | | |рукавиць |випробування |рукавиці | трикотажній | | | | | |(результати |рукавиць |забезпечать | основі | | | | | |роботи | |захист рук від | | | | | | |передаються НДІ| |дії агресивних | | | | | | |"Еластик" для| |рідин (лугів, | | | | | | |освоєння | |кислот), | | | | | | |виробництва) | |підвищених | | | | | | | | |температур, | | | | | | | | |абразивних | | | | | | | | |матеріалів, та | | | | | | | | |можуть | | | | | | | | |застосовуватись | | | | | | | | |при складанні та| | | | | | | | |ремонті | | | | | | | | |автомобілів, | | | | | | | | |технічному | | | | | | | | |обслуговуванні | | | | | | | | |обладнання і | | | | | | | | |трубопроводів на| | | | | | | | |відкритому | | | | | | | | |повітрі, роботі | | | | | | | | |з технічними | | | | | | | | |речовинами, | | | | | | | | |переробці м'яса,| | | | | | | | |риби тощо. | | | | | | | | |Термін служби | | | | | | | | |ПВХ | | | | | | | | |пластизольних | | | | | | | | |рукавиць в 3 - 5| | | | | | | | |разів перевищує | | | | | | | | |термін служби | | | | | | | | |рукавиць з | | | | | | | | |поліетилену або | | | | | | | | |латексу. Потреба| | | | | | | | |становить 250 - | | | | | | | | |300 тис. пар на | | | | | | | | |рік | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Антивібраційні |Мінпромполітики,| N 121-ЗІЗ |90,000 | 70,000 | 20,000 |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| рукавиці |Держнагляд- | Інститут | | | |випробування |приймальні |Розроблено | |охоронпраці | спеціальних | | | |рукавиць |випробування |вперше в | | | систем і | | | |(результати |рукавиць |Україні. | | | технологій ІМіС | | | |роботи | |Розроблено дві | | | | | | |передаються | |модифікації | | | | | | |УБМВРО для| |антивібраційних | | | | | | |освоєння | |рукавиць для | | | | | | |виробництва) | |захисту | | | | | | | | |працівників від | | | | | | | | |шкідливої дії | | | | | | | | |локальної | | | | | | | | |вібрації на | | | | | | | | |рукоятці ручних | | | | | | | | |приводних | | | | | | | | |інструментів: | | | | | | | | |для застосування| | | | | | | | |в гірничорудній | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |при роботі | | | | | | | | |відбійними | | | | | | | | |молотками і | | | | | | | | |бурами та в | | | | | | | | |авіаційній | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |при проведенні | | | | | | | | |монтажних робіт | | | | | | | | |(клепальних, | | | | | | | | |шліфувальних) | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Світлофільтри |Мінпромполітики,| N 58-ЗІЗ ОП |100,000|100,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| (скляні) |Держнагляд- | НДІЕІМ | | | |випробування |приймальні |Розроблено | |охоронпраці | | | | |світлофільтрів |випробування |вперше в | | | | | | |(результати |світлофільтрів |Україні. | | | | | | |роботи | |Світлофільтри | | | | | | |передаються | |серії CM | | | | | | |заводу "Зірка"| |виготовлені | | | | | | |для освоєння| |методом | | | | | | |виробництва) | |нанесення одного| | | | | | | | |чи декількох | | | | | | | | |світлопоглиналь-| | | | | | | | |них шарів на | | | | | | | | |силікатне скло | | | | | | | | |та з'єднання | | | | | | | | |декількох | | | | | | | | |скляних | | | | | | | | |заготовок. | | | | | | | | |Рецептура | | | | | | | | |компонентів | | | | | | | | |композиції | | | | | | | | |світлопоглиналь-| | | | | | | | |ного шару | | | | | | | | |захищена | | | | | | | | |деклараційним | | | | | | | | |патентом України| | | | | | | | |N 67970А від | | | | | | | | |24.07.2003 р. | | | | | | | | |"Світлофільтр". | | | | | | | | |Технічні | | | | | | | | |характеристики | | | | | | | | |розроблених | | | | | | | | |світлофільтрів | | | | | | | | |знаходяться на | | | | | | | | |рівні показників| | | | | | | | |EN 169:1992 | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Селективні |Мінпромполітики,|N 61-ЗІЗ СНДіПКІ |125,000| 63,750 | 61,250 |Приймальні |Проведено |Роботу за | протишумові |Держнагляд- | | | | |випробування |дослідження, |договором слід | навушники |охоронпраці | | | | |селективних |розроблено |завершити. В | | | | | | |навушників |моделі та |Україні | | | | | | |(результати |макети |селективні | | | | | | |роботи |селективних |протишумові | | | | | | |передаються |навушників та |навушники не | | | | | | |СНДіПКІ для|проведено їх |виробляються. | | | | | | |освоєння |дослідження. |Призначені для | | | | | | |виробництва) |Розроблено ТЗ |працюючих в | | | | | | | |(виконано 4 |умовах | | | | | | | |етапи з 9) |інтенсивного | | | | | | | | |тонального шуму | | | | | | | | |та працюючих, | | | | | | | | |які при роботі в| | | | | | | | |умовах | | | | | | | | |підвищених | | | | | | | | |рівнів шуму | | | | | | | | |повинні | | | | | | | | |сприймати | | | | | | | | |звукові сигнали | | | | | | | | |та людську мову.| | | | | | | | |Орієнтовна | | | | | | | | |потреба - 100000| | | | | | | | |шт. на рік. | | | | | | | | |Розрахункова | | | | | | | | |середня вартість| | | | | | | | |навушників на | | | | | | | | |момент | | | | | | | | |затвердження ТЗ | | | | | | | | |складає 35 грн. | | | | | | | | |Строк окупності | | | | | | | | |передбачається | | | | | | | | |за 1 рік 9 | | | | | | | | |місяців. Робота | | | | | | | | |виконується зі | | | | | | | | |значним | | | | | | | | |відставанням | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Навушники для |Мінпромполітики,|N 56-ЗІЗ СНДіПКІ |140,000| 65,000 | 75,000 |Приймальні |Проведено |Роботу за | захисту від шуму|Держнагляд- | | | | |випробування |дослідження, |договором слід | |охоронпраці | | | | |захисних |розроблено |завершити. В | | | | | | |навушників |моделі та |Україні | | | | | | | |макети |селективні | | | | | | | |захисних |протишумові | | | | | | | |навушників |навушники не | | | | | | | |(виконано 3 |виробляються. | | | | | | | |етапи з 9) |Призначені для | | | | | | | | |працюючих в | | | | | | | | |умовах | | | | | | | | |інтенсивного | | | | | | | | |широкосмугового | | | | | | | | |шуму. Орієнтовна| | | | | | | | |потреба - 300000| | | | | | | | |шт. на рік. | | | | | | | | |Розрахункова | | | | | | | | |середня вартість| | | | | | | | |навушників | | | | | | | | |складає 28 грн. | | | | | | | | |Строк окупності | | | | | | | | |передбачається | | | | | | | | |за 2 роки. | | | | | | | | |Робота | | | | | | | | |виконується зі | | | | | | | | |значним | | | | | | | | |відставанням | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Спецодяг |МНС, | N 10-ЗІЗ НВП |275,000|256,250 | 18,750 |Приймальні |Проведено |Роботу за | одноразовий |Держнагляд- | "ІКАР" | | | |випробування |дослідження |договором слід | поліетиленовий |охоронпраці | | | | |спецодягу |властивостей |завершити. | для проведення | | | | | |(результати |матеріалів, |Розробляється | пошуково- | | | | | |роботи |вибрано |вперше в Україні| рятувальних | | | | | |передаються НВП|матеріали для|спецодяг | робіт в | | | | | |"ІКАР" для|виготовлення |одноразовий | агресивному | | | | | |освоєння |спецодягу та|поліетиленовий | середовищі | | | | | |виробництва) |розроблено |для проведення | | | | | | | |моделі, |пошуково- | | | | | | | |розроблено КД,|рятувальних | | | | | | | |виготовлено |робіт в | | | | | | | |дослідну партію|агресивному | | | | | | | |костюмів, |середовищі | | | | | | | |розроблено ТУ| | | | | | | | |(виконано 3| | | | | | | | |етапи з 4) | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Напівмаски |Держнагляд- | N 26-ЗІЗ УК |300,000|200,000 | 100,000|Приймальні |Розроблено |Роботу за | для засобів |охоронпраці | Екосорб | | | |випробування |конструкторську |договором слід | індивідуального | | | | | |напівмаски |документацію |завершити. | захисту органів | | | | | |(результати |на дослідні |Розробляється | дихання | | | | | |роботи |зразки |вперше в Україні| | | | | | |передаються УК|оснащення, |напівмаски для | | | | | | |Екосорб для|розроблено ТД |засобів | | | | | | |освоєння |(виконано 4 |індивідуального | | | | | | |виробництва) |етапи з 6) |захисту органів | | | | | | | | |дихання | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Респіратор з |Мінпаливенерго, | N 38-ЗІЗ НВО |150,000|150,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| хімічно |Держнагляд- | "Респіратор" | | | |випробування |приймальні |Розроблено | зв'язаним |охоронпраці | | | | |респіратора |випробування |вперше в Україні| киснем для | | | | | |(результати |респіратора |респіратор з | пожежників | | | | | |роботи | |хімічно | | | | | | |передаються НВО| |зв'язаним киснем| | | | | | |"Респіратор" для| |для пожежників | | | | | | |освоєння | | | | | | | | |виробництва) | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Малогабаритний |Мінпаливенерго, | N 36-ЗІЗ НВО |349,840|349,840 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| ізолювальний |Держнагляд- | "Респіратор" | | | |випробування |приймальні |Розроблено для | саморятівник |охоронпраці | | | | |саморятівника |випробування |підвищення часу | з хімічно | | | | | |(результати |саморятівника |захисної дії | зв'язаним | | | | | |роботи | |малогабаритний | киснем | | | | | |передаються НВО| |ізолювальний | | | | | | |"Респіратор" для| |саморятівник з | | | | | | |освоєння | |хімічно | | | | | | |виробництва) | |зв'язаним киснем| ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Захисна каска |Мінпаливенерго, |N 156-ЗІЗ МакНДІ |200,000|200,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| загального |Мінпромполітики,| | | | |випробування |приймальні |Розроблено | призначення |Держнагляд- | | | | |захисної каски|випробування |вперше в Україні| |охоронпраці | | | | |ТОВ НВКП|захисної |захисну каску | | | | | | |"ТЕХНО-СІЗ" для|каски |загального | | | | | | |освоєння | |призначення | | | | | | |виробництва | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Ударно-захисне |Мінпаливенерго, | N 16-ЗІЗ НДІ |300,000|300,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| взуття |Мінпромполітики,| "Еластик" | | | |випробування |приймальні |Гумове | |Держнагляд- | | | | |ударно-захисного|випробування |ударно-захисне | |охоронпраці | | | | |взуття |ударно-захисного|взуття для | | | | | | |(результати |взуття |робітників | | | | | | |роботи | |вугільної та | | | | | | |передаються ЗАТ| |важкої | | | | | | |"Еластомер" для| |промисловості, | | | | | | |освоєння | |що розроблено, | | | | | | |виробництва) | |призначено для | | | | | | | | |захисту ніг при | | | | | | | | |енергії удару 25| | | | | | | | |Дж. Підприємство| | | | | | | | |виробляє цей тип| | | | | | | | |взуття для | | | | | | | | |захисту ніг при | | | | | | | | |енергії удару 15| | | | | | | | |Дж. Використання| | | | | | | | |вітчизняної | | | | | | | | |сировини. | | | | | | | | |Потреба на рік | | | | | | | | |1,5 млн. | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Захисні |НАН України, |N 81-ЗІЗ Інститут |180,000| 15,000 | 165,000|Приймальні |Визначено |Роботу | протиножові |Держнагляд- | проблем | | | |випробування |вихідні |припинити. | рукавички, |охоронпраці |матеріалознавства | | | |рукавичок, |матеріали для |Виконавець | нарукавники, | | | | | |нарукавників, |створення |відмовився від | фартухи | | | | | |фартухів |протиножових |продовження | | | | | | | |виробів та |роботи за | | | | | | | |проведено |договором | | | | | | | |дослідження | | | | | | | | |їх | | | | | | | | |фізико-механіч- | | | | | | | | |них властивостей| | | | | | | | |(виконано 1 | | | | | | | | |етап з 5) | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Засоби захисту|Держнагляд- |N 64-ЗІЗ ФХІЗНСІЛ |180,000|167,500 | 12,500 |Приймальні |Проведені |Роботу виконано.| органів дихання|охоронпраці, | | | | |випробування |приймальні |Вперше в Україні| від шкідливих|Мінагрополітики | | | | |респіраторів |випробування |розроблено | органічних | | | | | |(результати |респіраторів |респіратор, що | речовин | | | | | |роботи | |забезпечує | | | | | | |передаються | |захист органів | | | | | | |ФХІЗНСІЛ для| |дихання від | | | | | | |освоєння | |діючих | | | | | | |виробництва) | |інгаляційних | | | | | | | | |парів шкідливих | | | | | | | | |органічних | | | | | | | | |речовин та | | | | | | | | |аеродисперсних | | | | | | | | |часток різного | | | | | | | | |походження. | | | | | | | | |Вартість | | | | | | | | |респіратора (29 | | | | | | | | |грн.) майже в 2 | | | | | | | | |- 3 рази менша | | | | | | | | |вартості | | | | | | | | |зарубіжних | | | | | | | | |аналогів | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Захисний шолом|Мінтранс, | N 5-ЗІЗ ПП |200,000|200,000 | - |Приймальні |Проведені |Роботу виконано.| для операторів|Держнагляд- | "Зварювальні | | | |випробування |приймальні |Вперше в Україні| апаратів |охоронпраці | технології" | | | |захисного шолома|випробування |розроблено | абразивно- | | | | | |(результати |захисного |захисний шолом| струминного | | | | | |роботи |шолома |для операторів| очищення | | | | | |передаються ПП| |апаратів | | | | | | |"Зварювальні | |абразивно- | | | | | | |технології" для| |струминного | | | | | | |освоєння | |очищення. | | | | | | |виробництва) | |Вартість щитка| | | | | | | | |750 грн., що в| | | | | | | | |3,3 рази менше,| | | | | | | | |ніж вартість| | | | | | | | |аналогу ("Apollo| | | | | | | | |100" фірми| | | | | | | | |Clemco), не| | | | | | | | |поступається | | | | | | | | |йому технічними| | | | | | | | |характеристиками| | | | | | | | |та відповідає| | | | | | | | |Європейським | | | | | | | | |стандартам | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Полімерні |Мінпромполітики,| N 39-ЗІЗ СКТБ |200,000|181,600 | 18,400 |Приймальні |Розроблено ТЗ |Роботу за | захисні окуляри|МОЗ, | "Елемент" | | | |випробування |на окуляри, |договором слід | від когерентного|Держнагляд- | | | | |захисних |технічний |завершити. | та |охоронпраці | | | | |окулярів |проект. |Захисні окуляри,| некогерентного | | | | | |(результати |Виготовлено |що | оптичного | | | | | |роботи |та |розробляються, | випромінювання | | | | | |передаються СКТБ|випробувано |передбачено | | | | | | |"Елемент" для|макет |використовувати | | | | | | |освоєння |окулярів. |для захисту | | | | | | |виробництва) |Розроблено |працівників ДП | | | | | | | |робочу КД |"НДТІ "Темп" при| | | | | | | |дослідного |виробництві | | | | | | | |зразка |лазерних | | | | | | | |(виконано 3 |установок для | | | | | | | |етапи з 5) |переробної | | | | | | | | |промисловості. | | | | | | | | |До цього часу | | | | | | | | |окуляри цього | | | | | | | | |типу в Україні | | | | | | | | |не вироблялись | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Засоби захисту|МОЗ, |N 53-ЗІЗ Інститут |150,000| 30,022 | 119,978|Приймальні |Проведено |Роботу | органів зору на|Держнагляд- | фізики | | | |випробування |дослідження |припинити. | основі корекції|охоронпраці |напівпровідників | | | |засобів захисту|новітніх |Виконавець | оптичної | | | | | |органів зору |досягнень |відмовився від | ультрафіолето- | | | | | | |вітчизняної та|продовження | вої, | | | | | | |зарубіжної науки|роботи за | фіолетово-синьої| | | | | | |і техніки щодо|договором | та інфрачервоної| | | | | | |розробок в| | частин спектра | | | | | | |області захисту| | | | | | | | |органів зору від| | | | | | | | |дії | | | | | | | | |ультрафіолето- | | | | | | | | |вих, | | | | | | | | |фіолетово-синіх | | | | | | | | |та інфрачервоних| | | | | | | | |потоків | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | |(виконано 1 етап| | | | | | | | |з 7) | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Захисний |Мінпромполітики,| N 34-ЗІЗ НДІ |100,000|100,000 | - |Приймальні |Проведені |Роботу виконано.| силіконовий |МОЗ, | "Еластик" | | | |випробування |приймальні |Вперше в Україні| крем для рук |Держнагляд- | | | | |крему |випробування |розроблено | |охоронпраці | | | | |(результати |крему |захисний | | | | | | |роботи | |силіконовий крем| | | | | | |передаються НДІ| |для рук | | | | | | |"Еластик" для| | | | | | | | |освоєння | | | | | | | | |виробництва) | | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| Дезинфікуючі |Мінпаливенерго, | N 88-ЗІЗ |150,000|105,000 | 45,000 |Приймальні |Підібрано |Роботу за| засоби |Мінпромполітики,| ДержНДІТБХВ | | | |випробування |компоненти, |договором слід| боротьби з |МОЗ, | | | | |дезинфікуючих |розроблено |завершити. | гнійничковими |Держнагляд- | | | | |засобів |рецептуру та |Розроблювані | та грибковими |охоронпраці | | | | |(результати |технологію |дезинфікуючий | захворюваннями | | | | | |роботи |виготовлення |засіб для| | | | | | |передаються |зразків |антисептики | | | | | | |ДержНДІТБХВ для|дезинфікуючих |шкіри працюючих| | | | | | |освоєння |засобів. |і дезинфікуючий| | | | | | |виробництва) |Виготовлено |засіб для| | | | | | | |зразки |обробки | | | | | | | |дезинфікуючих |поверхонь | | | | | | | |засобів. |приміщень та| | | | | | | |Проведено |санітарно- | | | | | | | |лабораторні |технічного | | | | | | | |дослідження |обладнання | | | | | | | |зразків |сприятимуть | | | | | | | |крему. |зменшенню або| | | | | | | |Розроблено |практично | | | | | | | |проект ТУ |виключенню | | | | | | | |(виконано 3 |гнійничкових та| | | | | | | |етапи з 5) |грибкових | | | | | | | | |захворювань у| | | | | | | | |працюючих в| | | | | | | | |різних галузях| | | | | | | | |промисловості | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 10. Розроблення|Мінпромполітики,| N 82-ЗІЗ |125,000|109,27234|15,72766|Приймальні |Розроблено |Роботу за | складу та|Держнагляд- | ДержНДІТБХВ | | | |випробування |технологію |договором слід | технології |охоронпраці | | | | |спеціальних |виготовлення |завершити. | виробництва | | | | | |апретів |спеціальних |Передбачено | спеціальних | | | | | |(результати |апретів. |створення | апретів для| | | | | |роботи |Виготовлено |спеціальних | просочування | | | | | |передаються |дослідні |апретів для | матеріалів для| | | | | |ДержНДІТБХВ для|зразки |просочування | спецодягу осіб,| | | | | |освоєння |апретів. |тканин для | які працюють з| | | | | |виробництва) |Проведено |виробництва | агресивними | | | | | | |лабораторні |спецодягу | хімічними | | | | | | |дослідження |працюючих в | продуктами | | | | | | |апретів та |умовах контакту | | | | | | | |лабораторні |з агресивними | | | | | | | |випробування |хімічними | | | | | | | |матеріалів |продуктами | | | | | | | |промочених |(концентрованими| | | | | | | |апретами. |розчинами | | | | | | | |Розроблені |мінеральних | | | | | | | |проекти ТУ на |кислот, | | | | | | | |апрети |окислювачами, | | | | | | | |(виконано 5 |розплавами | | | | | | | |етапів з 6) |солей, лугів), | | | | | | | | |іскрами та | | | | | | | | |окалиною | | | | | | | | |металів. Робота | | | | | | | | |підготовлена до | | | | | | | | |приймальних | | | | | | | | |випробувань | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 11. Розроблення|Мінпромполітики,| N 19-ЗІЗ НДІ |200,000|200,000 | - |Приймальні |Проведені |Роботу виконано.| та освоєння|Держнагляд- | "Еластик" | | | |випробування |приймальні |Розроблені | виробництва |охоронпраці | | | | |страхувальних |випробування |страхувальні | страхувальних | | | | | |підвісних систем|страхувальних |підвісні системи| підвісних систем| | | | | |(результати |підвісних |забезпечать | для різних| | | | | |роботи |систем |зниження | галузей | | | | | |передаються НДІ| |травматизму при | промисловості | | | | | |"Еластик" для| |виконанні | | | | | | |освоєння | |аварійних, | | | | | | |виробництва) | |ремонтних, | | | | | | | | |будівельних | | | | | | | | |робіт в | | | | | | | | |екстремальних | | | | | | | | |ситуаціях, | | | | | | | | |зменшення | | | | | | | | |залежності від | | | | | | | | |імпорту | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 12. Дослідження|Мінпромполітики,| N 24-ЗІЗ УК |325,000|286,900 | 38,100 |Організація |Розроблено КД |Роботу за | та освоєння|Держнагляд- | "Екосорб" | | | |серійного |та ТД на |договором слід | серійного |охоронпраці | | | | |виробництва |дослідні |завершити. | виробництва | | | | | |фільтруючого |зразки |Вперше в Україні| промислового | | | | | |протигазу |фільтруючого |розробляється | протигазу | | | | | | |протигазу та |фільтруючий | | | | | | | |опрацьовано |промисловий | | | | | | | |технологію |протигаз | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | |(виконано 6 | | | | | | | | |етапів з 8) | | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 13. Проведення|Держнагляд- | | | | | | |Виключити з | кваліфікаційних |охоронпраці | | | | | | |плану робіт | випробувань | | | | | | | |Фонду. Договір | металоволокни- | | | | | | | |не укладено | стих | | | | | | | |через | фільтроматері- | | | | | | | |несприйняття | алів | | | | | | | |Держнагляд- | | | | | | | | |охоронпраці | | | | | | | | |запропонованої | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |робіт з | | | | | | | | |виконання роботи| ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 14. Розроблення|Держнагляд- |N 174-ЗІЗ УБМВРО |100,000| 80,000 | 20,000 |Створення |Створено |Роботу виконано.| єдиної |охоронпраці | | | | |сигнального |сигнальний |Каталог створено| промислової | | | | | |екземпляру |екземпляр |для забезпечення| колекції одягу| | | | | |каталогу єдиної|каталогу |професійного | для захисту від| | | | | |промислової |єдиної |підходу до | загальних | | | | | |колекції одягу|промислової |моделювання і | виробничих | | | | | |(результати |колекції |конструювання | забруднень | | | | | |роботи |одягу |спецодягу, | | | | | | |передаються | |вибору найбільш | | | | | | |УБМВРО) | |раціональних та | | | | | | | | |економічних | | | | | | | | |моделей | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 15. Дослідження|Держнагляд- | N 69-ЗІЗ ОП |100,000|100,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| та освоєння|охоронпраці | НДІЕІМ | | | |випробування |приймальні |Газозахисний | виробництва | | | | | |волокнистого |випробування |фільтрувальний | волокнистого | | | | | |фільтрувального |волокнистого |матеріал досі в | фільтрувального | | | | | |матеріалу |фільтрувального |Україні не | матеріалу | | | | | |(результати |матеріалу |вироблявся. Він | | | | | | |роботи | |представляє | | | | | | |передаються | |собою вуглецевий| | | | | | |заводу "Зірка"| |волокнистий | | | | | | |для освоєння| |адсорбент для | | | | | | |виробництва) | |застосування у | | | | | | | | |засобах | | | | | | | | |індивідуального | | | | | | | | |захисту органів | | | | | | | | |дихання, який | | | | | | | | |дозволить | | | | | | | | |знизити опір | | | | | | | | |диханню | | | | | | | | |фільтруючих | | | | | | | | |систем у | | | | | | | | |порівнянні з | | | | | | | | |активованим | | | | | | | | |вугіллям. | | | | | | | | |Технічні | | | | | | | | |характеристики | | | | | | | | |фільтрувального | | | | | | | | |матеріалу | | | | | | | | |знаходяться на | | | | | | | | |рівні показників| | | | | | | | |EN 141:1990. | | | | | | | | |Спосіб | | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | |волокнистого | | | | | | | | |фільтрувального | | | | | | | | |матеріалу | | | | | | | | |захищено | | | | | | | | |деклараційним | | | | | | | | |патентом України| | | | | | | | |N 67971А від | | | | | | | | |24.07.2003 р. | | | | | | | | |"Спосіб | | | | | | | | |отримання | | | | | | | | |фільтрувального | | | | | | | | |матеріалу" | ----------------+----------------+------------------+-------+---------+--------+----------------+----------------+----------------| 16. Розроблення|Держнагляд- | N 6-ЗІЗ ПП |150,000|150,000 | - |Приймальні |Проведено |Роботу виконано.| та виготовлення|охоронпраці | "Зварювальні | | | |випробування |приймальні |Вперше в Україні| захисних щитків| | технології" | | | |захисних щитків|випробування |розроблено | з автономною| | | | | |з автономною|захисних |захисний щиток | системою піддуву| | | | | |системою |щитків з |електрозварника | очищеного | | | | | |(результати |автономною |з вітчизняним | повітря з| | | | | |роботи |системою |інтерференційним| інтерференцій- | | | | | |передаються ПП| |світлофільтром і| ними | | | | | |"Зварювальні | |системою піддуву| світлофільтрами | | | | | |технології" для| |очищеного | для автоматичних| | | | | |освоєння | |повітря. | затворів масок| | | | | |виробництва) | |Вартість щитка | електрозварників| | | | | | | |1000 грн., що в | | | | | | | | |2,5 рази менше, | | | | | | | | |ніж вартість | | | | | | | | |зарубіжного | | | | | | | | |аналогу, не | | | | | | | | |поступається | | | | | | | | |йому технічними | | | | | | | | |характеристиками| | | | | | | | |та відповідає | | | | | | | | |Європейським | | | | | | | | |стандартам | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: