open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.01.2006 N 15

Про виконання Указу Президента України

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної

безпеки України та основні засади державної політики

у сфері її забезпечення"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

палива та енергетики

N 144 ( v0144558-06 ) від 27.04.2006

Наказом Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

N 963 ( v0963732-12 ) від 04.12.2012 }

На виконання Указу Президента України від 27.12.05
N 1863/2005 ( 1863/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної
безпеки України та основні засади державної політики у сфері її
забезпечення" та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28.12.05 N 577-р ( 577-2005-р ) "Про заходи щодо
енергозабезпечення споживачів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо забезпечення енергетичної
безпеки України (далі - План заходів) згідно з додатком 1
(надруковано в N 1 на стор. 81 - 87). Відповідальним виконавцям
надавати на магнітних і паперових носіях щокварталу, до 25 числа
останнього місяця звітного періоду Управлінню
інформаційно-аналітичного забезпечення звіти про стан виконання
Плану заходів (далі - Звіти), термін яких настав, згідно з
додатком 3 у редакції, що додається. Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики N
144 ( v0144558-06 ) від 27.04.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 963
( v0963732-12 ) від 04.12.2012 }
2. Керівникам структурних підрозділів Мінпаливенерго,
відповідальним за виконання завдань, передбачених Планом заходів:
2.1. Інформувати у встановлений строк Раду національної
безпеки і оборони та Кабінет Міністрів України про виконання
заходів.
2.2. Надавати на магнітних і паперових носіях щокварталу, до
25 числа останнього місяця звітного періоду Управлінню
інформаційно-аналітичного забезпечення звіти про виконання п. 5 -
п. 8 наказу Мінпаливенерго від 23 січня 2006 року N 15, згідно з
додатком 2 у редакції, що додається. Підпункт 2.2 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства палива та
енергетики N 144 ( v0144558-06 ) від 27.04.2006; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від 04.12.2012 }
3. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення
узагальнені Звіти щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за
звітним періодом надавати: Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від
04.12.2012 }
3.1. Раді національної безпеки і оборони України та Кабінету
Міністрів України.
3.2. Сектору взаємодії із засобами масової інформації для
розміщення на офіційному сайті Мінпаливенерго.
{ Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від
04.12.2012 }
5. Керівникам структурних підрозділів на виконання доручення
Прем'єр-міністра України від 11.01.06 N 68550/2/1-05:
5.1. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК, Департаменту з питань електроенергетики,
Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості,
Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Фінансово-економічному департаменту, Департаменту
євроінтеграції та міжнародного співробітництва, Департаменту
майнових відносин та реформування власності, НАК "Енергетична
компанія України", НАК "Нафтогаз України", ДП НАЕК "Енергоатом" в
межах своєї компетенції підготувати пропозиції щодо доопрацювання
проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року з
урахуванням вимог Указу Президента України від 27.12.05
N 1863/2005 ( 1863/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної
безпеки України та основні засади державної політики у сфері її
забезпечення" та до 1 лютого 2006 року надати Управлінню
інформаційно-аналітичного забезпечення для узагальнення і подання
його до 15 лютого 2006 року Кабінету Міністрів України.
5.2. Подати на затвердження Кабінету Міністрів України: 5.2.1. Департаменту з питань електроенергетики, Департаменту
з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
терміново - баланси основних видів паливно-енергетичних ресурсів
на 2006 і 2007 роки; 5.2.2. Фінансово-економічному департаменту до 1 грудня
2006 року - Порядок формування єдиного енергетичного балансу і
проведення моніторингу його показників.
5.3. Забезпечити виконання заходів щодо: 5.3.1. Департаменту євроінтеграції та міжнародного
співробітництва, Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, НАК "Нафтогаз України": - укладення довгострокової угоди з Туркменістаном про
поставку природного газу в Україну та вирішення питань його
транспортування і до 1 лютого 2006 року доповісти Кабінету
Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України. 5.3.2. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Департаменту євроінтеграції та
міжнародного співробітництва, НАК "Нафтогаз України": - розв'язання проблем у сфері товарних розрахунків за
туркменський природний газ; - вирішення питання про умови та обсяги транспортування
російського природного газу територією України; і до 1 лютого 2006 року доповісти Кабінету Міністрів України
разом з проектом відповіді Президенту України.
5.4. Розробити на подати до 10 лютого 2006 року: 5.4.1. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності,
Фінансово-економічному департаменту, Департаменту юридичного
забезпечення, НАК "Енергетична компанія України", НАК "Нафтогаз
України", ДП НАЕК "Енергоатом" законопроект щодо переоцінки
основних фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу -
Кабінету Міністрів України. 5.4.2. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК, Департаменту з питань електроенергетики,
Департаменту юридичного забезпечення пропозиції до законопроекту
щодо енергоефективності та стимулювання впровадження
енергозберігаючих технологій - Міністерству економіки України. 5.4.3. Департаменту з питань електроенергетики, Департаменту
з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості,
Департаменту юридичного забезпечення пропозиції до законопроекту
щодо обліку паливно-енергетичних ресурсів в Україні, зокрема
обліку енергетичних ресурсів, передача яких здійснюється
відповідними мережами - Міністерству економіки України. 5.4.4. Департаменту з питань електроенергетики, Департаменту
ядерної енергетики та атомної промисловості, Департаменту з питань
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Департаменту
стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК, Департаменту
юридичного забезпечення, НАК "Енергетична компанія України",
НАК "Нафтогаз України", ДП НАЕК "Енергоатом" - пропозиції до
законопроекту щодо сертифікації основних видів енергоспоживаючого
обладнання - Державному комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики. 5.4.5. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК, Департаменту юридичного забезпечення пропозиції до
законопроекту щодо вдосконалення державного регулювання у
сфері-викидів і поглинання парникових газів відповідно до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ) і Кіотського протоколу
до неї ( 995_801 ) - Міністерству охорони навколишнього природного
середовища України. 5.4.6. Департаменту з питань електроенергетики,
Фінансово-економічному департаменту, Департаменту з питань
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Департаменту
юридичного забезпечення пропозиції до законопроекту щодо органу
державного регулювання в енергетиці України - Національній комісії
регулювання електроенергетики України. 5.4.7. Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості, Департаменту юридичного забезпечення,
ДП НАЕК "Енергоатом" пропозиції до законопроекту щодо формування
фонду поводження з радіоактивними відходами - Міністерству України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи. 5.4.8. Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості, Департаменту юридичного забезпечення, ДП НАЕК
"Енергоатом" законопроект щодо віднесення витрат з підвищення
безпеки атомних енергоблоків до валових витрат атомних
електростанцій та встановлення окремих нормативів амортизаційних
відрахувань на об'єкти основних фондів, важливі для забезпечення
безпеки ядерних установок - Кабінету Міністрів України. 5.4.9. Департаменту фінансового та відомчого контролю,
Департаменту з питань електроенергетики, Департаменту юридичного
забезпечення, Державній інспекції з нагляду за режимами споживання
електричної та теплової енергії законопроект щодо посилення
відповідальності за правопорушення в енергетичній сфері - Кабінету
Міністрів України.
5.5. Фінансово-економічному департаменту, Департаменту з
питань електроенергетики, НАК "Енергетична компанія України"
терміново надати Національній комісії регулювання
електроенергетики України пропозиції щодо складу Міжвідомчої
комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України, та сприяти вжиттю заходів щодо активізації її
роботи.
5.6. Фінансово-економічному департаменту з метою
запровадження ефективних механізмів реалізації положень Закону
України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"
( 2711-15 ) в двотижневий термін подати в установленому порядку
Кабінету Міністрів України проект урядового рішення щодо
затвердження порядку підтвердження учасниками розрахунків
заборгованості за спожиті у минулі роки енергоносії, зокрема: - порядок ведення Реєстру підприємств паливно-енергетичного
комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості,
та користування даними цього Реєстру; - порядок підтвердження заборгованості при застосуванні
різних механізмів її погашення; - порядок проведення взаєморозрахунків із погашення
заборгованості за енергоносії за участю бюджетів усіх рівнів
шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників
розрахунків.
5.7. Фінансово-економічному департаменту, Департаменту з
питань електроенергетики, НАК "Енергетична компанія України"
терміново надати Національній комісії регулювання
електроенергетики України пропозиції щодо стану реалізації
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України та визначити заходи щодо: - розроблення та впровадження системи антиінфляційних заходів
у паливно-енергетичному комплексі; - вдосконалення ринкових принципів ціноутворення на оптовому
ринку електричної енергії; - поступового впровадження прямих договорів між виробниками і
споживачами електроенергії та моделі балансуючого енергоринку.
5.8. Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості, ДП НАЕК "Енергоатом" терміново підготувати та
подати Кабінету Міністрів України проект рішення Уряду щодо
затвердження заходів із забезпечення виконання програми створення
ядерно-паливного циклу, її належного фінансування.
5.9. Департаменту майнових відносин та реформування
власності, Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, НАК "Нафтогаз України" надати Фонду
державного майна України - пропозиції стосовно прискореного
вирішення в установленому порядку питання щодо створення
вертикально інтегрованої схеми управління корпоративними правами,
що належать державі у статутних фондах нафтових і нафтопереробних
компаній.
5.10. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Департаменту євроінтеграції та
міжнародного співробітництва, НАК "Нафтогаз України" забезпечити
виконання завдання щодо прискореної реалізації пріоритетних
міжнародних проектів, зокрема дальшого розвитку морського
нафтового терміналу "Південний"; а також залучення вітчизняних
нафтовидобувних компаній до розробки покладів нафти й газу,
насамперед в Росії, Туркменістані, країнах Близького Сходу та
Північної Африки. Щомісяця інформувати Секретаріат Президента України, Раду
національної безпеки і оборони та Кабінет Міністрів України.
5.11. Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості, Фінансово-економічному департаменту, ДП НАЕК
"Енергоатом" терміново надати Міністерству фінансів України
пропозиції щодо вжиття заходів до врегулювання питання щодо
формування відповідно до Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 )
фінансового резерву для фінансування заходів, спрямованих на
зняття з експлуатації ядерних установок.
5.12. Департаменту майнових відносин та реформування
власності, Департаменту з питань електроенергетики, Департаменту
юридичного забезпечення, НАК "Енергетична компанія України"
до 20 січня 2006 року подати Кабінету Міністрів України узгоджені
пропозиції разом з проектом доповіді Президенту України щодо
правомірності створення та доцільності подальшої діяльності
Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України".
5.13. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Департаменту майнових відносин та
реформування власності, Департаменту юридичного забезпечення, НАК
"Нафтогаз України" вжити заходів до вдосконалення правових засад
діяльності НАК "Нафтогаз України" та поінформувати Кабінет
Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України.
У разі необхідності в установленому порядку внести проекти рішень
Уряду із зазначеного питання.
5.14. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Департаменту євроінтеграції та
міжнародного співробітництва, НАК "Нафтогаз України" терміново
подати Міністерству економіки пропозиції до проекту Програми
створення стратегічного запасу нафти і нафтопродуктів з
урахуванням практики держав - членів ЄС та сприяти її реалізації.
5.15. Департаменту майнових відносин та реформування
власності, Департаменту з питань електроенергетики, Департаменту з
питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості до 10
березня 2006 року надати Фонду державного майна України пропозиції
щодо забезпечення визначення в установленому порядку умов
приватизації підприємств паливно-енергетичного комплексу.
5.16. Фінансово-економічному департаменту, Департаменту
стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК, Департаменту
з питань електроенергетики, Департаменту ядерної енергетики та
атомної промисловості, Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, НАК "Енергетична компанія України",
НАК "Нафтогаз України", ДП НАЕК "Енергоатом" терміново надати
Міністерству економіки України пропозиції до опрацювання питання
щодо можливості оподаткування за нульовою ставкою податку на
прибуток підприємств частини прибутку, отриманого за рахунок
впровадження енергозберігаючих заходів.
5.17. Департаменту євроінтеграції та міжнародного
співробітництва, Департаменту з питань електроенергетики,
Фінансово-економічному департаменту, Департаменту фінансового та
відомчого контролю, Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості, НАК "Енергетична компанія України", ДП НАЕК
"Енергоатом" до 20 березня 2006 року вжити заходів щодо
забезпечення розроблення механізму визначення на конкурсних
засадах покупців в процесі укладення договорів на експорт
електричної енергії та поінформувати Кабінет Міністрів України
разом з проектом відповіді Президенту України. У разі необхідності
подати проект відповідного рішення Уряду.
6. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК, Фінансово-економічному департаменту, Департаменту
фінансового та відомчого контролю, Департаменту з питань
електроенергетики, Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості, НАК "Енергетична компанія України", ДП НАЕК
"Енергоатом" подати Кабінету Міністрів України в установленому
порядку пропозиції щодо: - стимулювання залучення вітчизняних та іноземних інвестицій
у реалізацію енергозберігаючих проектів шляхом усунення перешкод у
використанні електроенергії, виробленої за рахунок використання
вторинних енергетичних, ресурсів виробничих підприємств та
поновлюваних джерел енергії; - врегулювання порядку проведення енергогенеруючими та
енергопостачальними компаніями закупівель за тендерними
процедурами.
7. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК, Департаменту з питань електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України" до 1 березня 2006 року надати
пропозиції Міністерству промислової політики України до проекту
програми виготовлення на вітчизняних підприємствах котлів,
модернізованих на основі сучасних технологій спалювання твердого
палива з метою їх використання для реконструкції існуючих та
будівництва нових блоків теплоелектростанцій.
8. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК, Департаменту фінансового та відомчого контролю,
Департаменту євроінтеграції та міжнародного співробітництва
до 10 лютого 2006 року надати Міністерству економіки України
інформацію щодо ефективності використання кредитів міжнародних
фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги для
реалізації проектів у паливно-енергетичному комплексі, внести
пропозиції щодо її підвищення.
9. Департаменту фінансового та відомчого контролю,
Фінансово-економічному департаменту, Департаменту з питань
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, НАК "Нафтогаз
України" сприяти Службі безпеки України та Головному
контрольно-ревізійному управлінню України у здійсненні у
двомісячний строк перевірки ефективності використання Національною
акціонерною компанією "Нафтогаз України" кредитних коштів, надати
пропозиції щодо запобігання погіршенню фінансового стану Компанії.
10. Керівникам структурних підрозділів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2005 року
N 577-р ( 577-2005-р ) "Про заходи щодо енергозабезпечення
споживачів:
10.1. Фінансово-економічному департаменту, Департаменту з
питань електроенергетики, Департаменту з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості спільно з Мінекономіки та
Держкомстатом підготувати і подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо забезпечення складення загального енергетичного
балансу України та проект відповідного акта.
10.2. Вжити заходів: 10.2.1. Департаменту з питань електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України": для скорочення обсягів споживання природного газу у 2006 році
тепловими електростанціями на 20 відсотків, але не менш як на
0,7 млрд. куб. метрів; 10.2.2. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, НАК "Нафтогаз України": - спільно з Мінпромполітики - до скорочення обсягів
споживання природного газу державними промисловими підприємствами
на 4 млрд. куб. метрів; - спільно з іншими заінтересованими центральними органами
виконавчої влади - розпорядниками бюджетних коштів - до скорочення
у 2006 році обсягів споживання природного газу підприємствами,
установами, та організаціями, що належать до сфери їх управління,
на 10 відсотків.
10.3. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості та НАК "Нафтогаз України" терміново
подати на розгляд Кабінетові Міністрів України план заходів
(із зазначенням строків виконання та прогнозованих результатів)
щодо: - забезпечення широкого використання електроприводних
компресорних станцій на магістральних газопроводах; - прискорення темпів оснащення газорозподільних систем
приладами обліку газу; - облаштування на лінійних компресорних станціях контрольних
пунктів вимірювання витрат газу; - скорочення у 2006 році обсягів споживання природного газу
для власних потреб НАК "Нафтогаз України" на 10 відсотків, але не
менш як на 0,5 млрд. куб. метрів.
10.4. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК, Департаменту з питань електроенергетики,
Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості надати Міністерству економіки пропозиції щодо
внесення до Комплексної державної програми енергозбереження
України змін, спрямованих на послаблення залежності України від
імпортованих енергоносіїв.
10.5. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості та НАК "Нафтогаз України" терміново
надати Мінекономіки пропозиції до проекту державної програми щодо
скорочення обсягів споживання природного газу найбільш
енергоємними підприємствами, зокрема у хімічній і металургійній
промисловості, комунальній теплоенергетиці, та опрацювати питання
щодо збільшення частки використання альтернативних видів палива.
10.6. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Департаменту євроінтеграції та
міжнародного співробітництва, НАК "Нафтогаз України" спільно з
Мінекономіки, Мін'юстом невідкладно здійснити підготовчу роботу з
урегулювання спірних питань з Урядом Російської Федерації та
ВАТ "Газпром" відповідно до міжнародної практики та укладених
договорів щодо транзиту російського природного газу і його
постачання в Україну.
11. Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості постійно надавати інформацію
стосовно заходів, що вживаються для забезпечення споживачів
природним газом Сектору взаємодії із засобами масової інформації
для оприлюднення її на веб-сайті Мінпаливенерго, центральних та
галузевих засобах масової інформації.
{ Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від
04.12.2012 }
13. Відділу організаційно-документального забезпечення
Департаменту кадрової політики та організаційно-документального
забезпечення (Прокопенко І.О.) взяти на контроль виконання
структурними підрозділами Мінпаливенерго п. 1 та п. 2 цього
наказу. Наказ доповнено пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства палива
та енергетики N 144 ( v0144558-06 ) від 27.04.2006; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від 04.12.2012 }
{ Пункт 14 виключено на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від
04.12.2012 }
15. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра - керівника апарату Макуху В.О. Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від
04.12.2012 }
Міністр І.Плачков

Додаток 1

до наказу Мінпаливенерго

України

23.01.2006 N 15

ПЛАН

заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки України

--------------------------------------------------------------------------------------- N | Захід, визначений Указом | Відповідальні | Центральний | Строк | пп | Президента України | структурні | орган | подання | | ( 1863/2005 ) | підрозділи | виконавчої | документа | | | Мінпаливенерго | влади, в який| до | | | |Мінпаливенерго|центрально-| | | | подає звіт |го органу | | | | (пропозиції) |виконавчої | | | | про виконання| влади | | | | заходу | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------------| 1. У сфері енергозбереження: | -------------------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Затвердження графіка |Фінансово-економічний |Національна | протягом | |економічно обґрунтованого |департамент, |комісія | січня | |впорядкування граничних |Департамент з питань |регулювання | 2006 року | |відпускних цін на |електроенергетики, |електро- | | |електроенергію та природний |Департамент з питань |енергетики | | |газ для всіх категорій |нафтової, газової та | | | |споживачів. |нафтопереробної | | | | |промисловості, | | | | |Департамент ядерної | | | | |енергетики та атомної | | | | |промисловості, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |НАК "Нафтогаз України",| | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 1.2. |Розроблення пропозицій щодо |Департамент |Кабінет | 1 квітня | |вдосконалення систем обліку |стратегічної політики |Міністрів | 2006 року | |та засобів регулювання |та перспективного |України, | | |споживання енергетичних |розвитку ПЕК, |Рада | | |ресурсів. |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |Департамент з питань |оборони | | | |нафтової, газової та |України | | | |нафтопереробної | | | | |промисловості, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 1.3. |Перегляд і конкретизація |Департамент |Кабінет |15 березня | |заходів Комплексної |стратегічної політики |Міністрів | 2006 року | |державної програми |та перспективного |України, | | |енергозбереження України, |розвитку ПЕК, |Рада | | |зокрема щодо істотного |Департамент з питань |національної | | |зменшення газової складової |електроенергетики, |безпеки і | | |в енергоспоживанні |Департамент з питань |оборони | | |підприємств металургійної, |нафтової, газової та |України | | |хімічної промисловості, |нафтопереробної | | | |житлово-комунального |промисловості, | | | |господарства. |НАК "Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 1.4. |Розроблення галузевих та |Департамент |Кабінет | 1 липня | |регіональних програм |стратегічної політики |Міністрів | 2006 року | |підвищення |та перспективного |України, | | |енергоефективності. |розвитку ПЕК, |Рада | | | |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |Департамент з питань |оборони | | | |нафтової, газової та |України | | | |нафтопереробної | | | | |промисловості | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 1.5. |Реалізація Програми |Департамент |Кабінет | протягом | |державної підтримки розвитку|стратегічної політики |Міністрів | 2006-2007 | |нетрадиційних та |та перспективного |України, | років | |відновлюваних джерел енергії|розвитку ПЕК, |Рада | | |та малої гідро- і |Департамент з питань |національної | | |теплоенергетики. |електроенергетики |безпеки і | | | | |оборони | | | | |України | | -------------------------------------------------------------------------------------| 2. У нафтогазовій галузі: | -------------------------------------------------------------------------------------| 2.1. |Облаштування на території |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |України вхідних станцій |нафтової, газової та |Міністрів | 2006-2007 | |контролю обсягів |нафтопереробної |України, | років | |імпортованого та транзитного|промисловості, |Рада | | |природного газу, |НАК "Нафтогаз України" |національної | | |реконструкція та | |безпеки і | | |переоснащення прикордонних | |оборони | | |вихідних газовимірювальних | |України | | |станцій, реалізація Програми| | | | |дооснащення | | | | |витратовимірювальних | | | | |дільниць системами | | | | |високоточного обліку | | | | |природного газу. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.2. |Оснащення компресорних |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |станцій приладами |нафтової, газової та |Міністрів | 2006 року | |поагрегатного обліку |нафтопереробної |України, | | |паливного газу. |промисловості, |Рада | | | |НАК "Нафтогаз України" |національної | | | | |безпеки і | | | | |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.3. |Заміна газоперекачувальних |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |агрегатів на компресорних |нафтової, газової та |Міністрів | 2006-2010 | |станціях системи |нафтопереробної |України, | років | |магістральних газопроводів. |промисловості, |Рада | | | |НАК "Нафтогаз України" |національної | | | | |безпеки і | | | | |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.4. |Завершення оснащення |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |лічильниками газу житлового |нафтової, газової та |Міністрів | 2006-2010 | |фонду, де газ |нафтопереробної |України, | років | |використовується для |промисловості, |Рада | | |опалення, запровадження |НАК "Нафтогаз України" |національної | | |будинкового обліку газу у | |безпеки і | | |багатоквартирних будинках, | |оборони | | |заміна застарілих вузлів | |України | | |обліку газу промислових | | | | |підприємств та підприємств | | | | |теплопостачання, побутових | | | | |роторних лічильників | | | | |сучасними засобами | | | | |вимірювання. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.5. |Заміна побутових |Департамент з питань |Міністерство | протягом | |опалювальних котлів з |нафтової, газової та |будівництва, | 2006-2010 | |низьким коефіцієнтом |нафтопереробної |архітектури | років | |корисної дії та кахельних |промисловості, |та житлово- | | |печей на сучасні опалювальні|НАК "Нафтогаз України" |комунального | | |прилади. | |господарства | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.6. |Підготовка пропозицій щодо |Департамент з питань |Міністерство | 15 лютого | |збільшення обсягів та |нафтової, газової та |фінансів | 2006 року | |вдосконалення механізмів |нафтопереробної |України | | |фінансування |промисловості, | | | |геологорозвідувальних робіт |НАК "Нафтогаз України" | | | |з метою забезпечення | | | | |приросту запасів нафти й | | | | |газу. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.7. |Забезпечення фінансування |Департамент з питань |Міністерство | протягом | |державного замовлення з |нафтової, газової та |фінансів | 2006 року | |приросту запасів нафти і |нафтопереробної |України | | |природного газу. |промисловості, | | | | |Фінансово-економічний | | | | |департамент, | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.8. |Опрацювання питання щодо |Департамент з питань |Фонд | протягом | |передачі в установленому |нафтової, газової та |державного | 2006 року | |порядку майнових комплексів |нафтопереробної |майна України | | |нафтогазорозвідувальних |промисловості, | | | |підприємств Національної |Департамент майнових | | | |акціонерної компанії "Надра |відносин тареформування| | | |України" до статутного фонду|власності, | | | |Національної акціонерної |НАК "Нафтогаз України" | | | |компанії "Нафтогаз України".| | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.9. |Залучення додаткових |Департамент з питань |Міністерство | протягом | |вітчизняних та іноземних |нафтової, газової та |економіки | 2006-2010 | |інвесторів для освоєння |нафтопереробної |України | років | |нафтогазових ресурсів |промисловості, | | | |Чорного моря. |Департамент | | | | |стратегічної політики | | | | |та перспективного | | | | |розвитку ПЕК, | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.10.|Підготовка Генеральної угоди|Департаменту |Кабінет | 1 квітня | |між Україною та |євроінтеграції та |Міністрів | 2006 року | |Азербайджанською Республікою|міжнародного |України, | | |про співробітництво у |співробітництва, |Рада | | |нафтовій та газовій сфері. |Департамент з питань |національної | | | |нафтової, газової та |безпеки і | | | |нафтопереробної |оборони | | | |промисловості, |України | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.11.|Проведення переговорів щодо |Департаменту |Кабінет | протягом | |участі української сторони в|євроінтеграції та |Міністрів | 2006 року | |проекті газопроводу |міжнародного |України, | | |"Набукко". |співробітництва, |Рада | | | |Департамент з питань |національної | | | |нафтової, газової та |безпеки і | | | |нафтопереробної |оборони | | | |промисловості, |України | | | |Департамент | | | | |стратегічної політики | | | | |та перспективного | | | | |розвитку ПЕК, | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.12.|Аналіз проектів |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |транспортування іранського |нафтової, газової та |Міністрів | 2006 року | |газу в Європу територією |нафтопереробної |України, | | |України та розроблення |промисловості, |Рада | | |пропозицій щодо участі |Департаменту |національної | | |України в таких проектах. |євроінтеграції та |безпеки і | | | |міжнародного |оборони | | | |співробітництва, |України | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.13.|Підготовка проектів |Департаменту |Кабінет |до 1 липня | |законодавчих та інших |євроінтеграції та |Міністрів | 2006 року | |нормативно-правових актів, |міжнародного |України, | | |спрямованих на забезпечення |співробітництва, |Рада | | |виконання угоди між |Департамент з питань |національної | | |Кабінетом Міністрів України |нафтової, газової та |безпеки і | | |та Урядом Російської |нафтопереробної |оборони | | |Федерації щодо забезпечення |промисловості, |України | | |стратегічного |Департамент | | | |співробітництва в газовій |юридичного | | | |галузі ( 643_283 ). |забезпечення, | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.14.|Будівництво газопроводу |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |"Богородчани - Ужгород". |нафтової, газової та |Міністрів | 2006-2009 | | |нафтопереробної |України, | років | | |промисловості |Рада | | | |Департамент |національної | | | |стратегічної політики |безпеки і | | | |та перспективного |оборони | | | |розвитку ПЕК, |України | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.15.|Впровадження нових |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |стандартів виміру якості і |нафтової, газової та |Міністрів | 2006-2007 | |кількості нафти |нафтопереробної |України, | років | |(нафтопродуктів) у |промисловості, |Рада | | |магістральних нафтопроводах |НАК "Нафтогаз України" |національної | | |з урахуванням вимог | |безпеки і | | |Європейського Союзу та | |оборони | | |обладнання їх сучасними | |України | | |вузлами обліку в місцях | | | | |перетину державного кордону | | | | |України та на експортних | | | | |терміналах. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.16.|Підготовка |Департамент з питань |Кабінет |до 1 квітня| |техніко-економічного |нафтової, газової та |Міністрів | 2006 року | |обґрунтування будівництва |нафтопереробної |України, | | |дільниці нафтопроводу |промисловості, |Рада | | |Броди - Полоцьк. |Департамент |національної | | | |стратегічної політики |безпеки і | | | |та перспективного |оборони | | | |розвитку ПЕК, |України | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.17.|Підготовка проекту протоколу|Департамент з питань |України, |до 1 квітня| |про внесення змін до Угоди |нафтової, газової та |Рада | 2006 року | |між Кабінетом Міністрів |нафтопереробної |національної | | |України та Урядом Російської|промисловості, |безпеки і | | |Федерації про транзит нафти |Департаменту |оборони | | |територією України |євроінтеграції та |України | | |( 643_284 ) |міжнародного | | | | |співробітництва, | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.18.|Підготовка проекту протоколу|Департамент з питань |Кабінет |до 1 квітня| |про внесення змін до Угоди |нафтової, газової та |Міністрів | 2006 року | |між Кабінетом Міністрів |нафтопереробної |України, | | |України та Урядом Республіки|промисловості, |Рада | | |Казахстан про |Департаменту |національної | | |співробітництво щодо |євроінтеграції та |безпеки і | | |поставок казахстанської |міжнародного |оборони | | |нафти в Україну та її |співробітництва, |України | | |транзиту територією України.|НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.19.|Забезпечення реалізації |Департаменту |Кабінет | протягом | |міжнародних проектів |євроінтеграції та |Міністрів | 2006-2010 | |освоєння перспективних |міжнародного |України, | років | |нафтогазових об'єктів в |співробітництва, |Рада | | |Республіці Калмикія |Департамент з питань |національної | | |(Російська Федерація), |нафтової, газової та |безпеки і | | |Лівії, Єгипті, Об'єднаних |нафтопереробної |оборони | | |Арабських Еміратах. |промисловості, |України | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 2.20.|Оновлення в установленому |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |порядку складу Наглядової |нафтової, газової та |Міністрів | 2006 року | |ради відкритого акціонерного|нафтопереробної |України, | | |товариства "Укрнафта". |промисловості, |Рада | | | |Департамент майнових |національної | | | |відносин та |безпеки і | | | |реформування власності,|оборони | | | |НАК "Нафтогаз України" |України | | -------------------------------------------------------------------------------------| 3. У галузі електроенергетики | -------------------------------------------------------------------------------------| 3.1. |Виконання |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |організаційно-технічних |електроенергетики, |Міністрів | 2006-2007 | |заходів із зниження до |НАК "Енергетична |України, | років | |нормативних технологічних |компанія України", |Рада | | |витрат електричної енергії |ДП НЕК "Укренерго" |національної | | |на її транспортування |спільно з обласними |безпеки і | | |електричними мережами. |енергопостачальними |оборони | | | |компаніями |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.2. |Виконання |Департамент з питань |Кабінет | протягом | |організаційно-технічних |електроенергетики, |Міністрів | 2006-2007 | |заходів із зниження питомих |НАК "Енергетична |України, | років | |витрат умовного палива |компанія України" |Рада | | |виробництво електроенергії |спільно з |національної | | |на теплових електростанціях.|енергогенеруючими |безпеки і | | | |компаніями |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.3. |Реконструкція існуючих і |Департамент |Кабінет | протягом | |початок будівництва нових |стратегічноїполітики |Міністрів | 2006-2010 | |енергогенеруючих потужностей|та перспективного |України, | років | |(13 енергоблоків теплових |розвитку ПЕК, |Рада | | |електричних станцій |Департамент з питань |національної | | |загальною потужністю 2700 |електроенергетики, |безпеки і | | |МВт на Придніпровський, |НАК "Енергетична |оборони | | |Слов'янський, |компанія України" |України | | |Добротвірській, |спільно з | | | |Трипільській, Зміївській, |енергогенеруючими | | | |Старобешівській, |компаніями | | | |Курахівській, | | | | |Криворізькій теплових | | | | |електричних станціях). | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.4. |Будівництво та введення в |Департамент |Кабінет | протягом | |експлуатацію паро газової |стратегічної політики |Міністрів | 2006-2007 | |електричної станції |та перспективного |України, | років | |у м. Болград. |розвитку ПЕК, |Рада | | | |Департамент ядерної |національної | | | |енергетики та |безпеки і | | | |атомної промисловості, |оборони | | | |НАК "Енергетична |України | | | |компанія України", | | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.5. |Будівництво на Київській |Департамент |Кабінет | протягом | |теплоелектроцентралі N 6 |стратегічної політики |Міністрів | 2006-2007 | |блока N 3 потужністю |та перспективного |України, | років | |250 МВт. |розвитку ПЕК, |Рада | | | |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |НАК "Енергетична |оборони | | | |компанія України" |України | | | |спільно | | | | |з АК "Київенерго" | | | | |(за згодою) | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.6. |Реконструкція гідравлічних |Департамент |Кабінет | протягом | |електричних станцій |стратегічної політики |Міністрів | 2006-2007 | |відкритого акціонерного |та перспективного |України, | років | |товариства "Укргідроенерго".|розвитку ПЕК, |Рада | | | |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |НАК "Енергетична |оборони | | | |компанія України" |України | | | |спільно | | | | |з ВАТ "Укргідроенерго" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.7. |Введення в експлуатацію на |Департамент |Кабінет | протягом | |Ташлицькій гідроакумулюючій |стратегічної політики |Міністрів | 2006 року | |електростанції двох |та перспективного |України, | | |гідроагрегатів потужністю |розвитку ПЕК, |Рада | | |150 МВт кожний. |Департамент ядерної |національної | | | |енергетики та |безпеки і | | | |атомної промисловості, |оборони | | | |ДП НАЕК "Енергоатом", |України | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно | | | | |з ВАТ "Укргідроенерго" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.8. |Введення в експлуатацію на |Департамент |Кабінет | протягом | |Дністровської |стратегічної політики |Міністрів | 2007 року | |гідроакумулюючій |та перспективного |України, | | |електростанції гідроагрегата|розвитку ПЕК, |Рада | | |потужністю 324 МВт. |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |НАК "Енергетична |оборони | | | |компанія України" |України | | | |спільно | | | | |з ВАТ "Укргідроенерго" | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.9. |Реконструкція підстанції |Департамент |Кабінет | протягом | |"Джанкой". |стратегічної політики |Міністрів | 2006 року | | |та перспективного |України, | | | |розвитку ПЕК, |Рада | | | |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |ДП НЕК "Укренерго" |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.10.|Будівництво підстанції |Департамент |Кабінет | протягом | |"Київська" і повітряної |стратегічної політики |Міністрів | 2007 року | |лінії електропередачі |та перспективного |України, | | |Рівненська атомна електрична|розвитку ПЕК, |Рада | | |станція - підстанція |Департамент з питань |національної | | |"Київська" напругою 750 кВ. |електроенергетики, |безпеки і | | | |ДП НЕК "Укренерго" |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.11.|Будівництво повітряної лінії|Департамент |Кабінет | протягом | |електропередачі Дністровська|стратегічної політики |Міністрів | 2007 року | |гідроакумулююча електрична |та перспективного |України, | | |станція - Бар напругою |розвитку ПЕК, |Рада | | |330 кВ. |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |ДП НЕК "Укренерго" |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.12.|Реконструкція, модернізація |Департамент |Кабінет | протягом | |та будівництво розподільних |стратегічної політики |Міністрів | 2006-2007 | |електричних мереж напругою |та перспективного |України, | років | |0,4-150 кВ. |розвитку ПЕК, |Рада | | | |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |НАК "Енергетична |оборони | | | |компанія України |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.13.|Вжиття додаткових заходів |Департамент |Кабінет | протягом | |для забезпечення реалізації |стратегічної політики |Міністрів | 2006-2007 | |Комплексної програми |та перспективного |України, | років | |розвитку вітроенергетики та |розвитку ПЕК, |Рада | | |програми розвитку малих |Департамент з питань |національної | | |гідравлічних електричних |електроенергетики, |безпеки і | | |станцій. |НАК "Енергетична |оборони | | | |компанія України" |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.14.|Реконструкція та |Департамент |Кабінет | протягом | |модернізація блоків N 1, |стратегічної політики |Міністрів | 2006-2007 | |N 5, N 7, N 9 Бурштинської |та перспективного |України, | років | |теплової електростанції. |розвитку ПЕК, |Рада | | | |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |НАК "Енергетична |оборони | | | |компанія України" |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.15.|Розроблення проекту |Департамент |Кабінет | протягом | |реконструкції |стратегічної політики |Міністрів | 2006 року | |Теребля-Ріцької гідравлічної|та перспективного |України, | | |електричної станції |розвитку ПЕК, |Рада | | |потужністю 30 МВт. |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |НАК "Енергетична |оборони | | | |компанія України" |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.16.|Будівництво другої |Департамент |Кабінет | 1 квітня | |повітряної лінії |стратегічної політики |Міністрів | 2007 року | |електропередачі |та перспективного |України, | | |Аджалик-Усатове напругою |розвитку ПЕК, |Рада | | |330 кВ. |Департамент з питань |національної | | | |електроенергетики, |безпеки і | | | |ДП НЕК "Укренерго" |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.17.|Будівництво повітряної лінії|Департамент |Кабінет | 1 січня | |електропередачі |стратегічної політики |Міністрів | 2008 року | |Новоодеська - Арциз |та перспективного |України, | | |напругою 330 кВ з |розвитку ПЕК, |Рада | | |кабельним переходом через |Департамент з питань |національної | | |Дністровський лиман. |електроенергетики, |безпеки і | | | |ДП НЕК "Укренерго" |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.18.|Опрацювання питання щодо |Департамент майнових |Фонд | протягом | |передачі в установленому |відносин та |державного | 2006 року | |порядку Калуської |реформування власності,|майна України | | |теплоелектроцентралі з |Департамент з питань | | | |управління |електроенергетики, | | | |Івано-Франківської обласної |Департамент юридичного | | | |державної адміністрації в |забезпечення | | | |управління Міністерства | | | | |палива та енергетики | | | | |України. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.19.|Розроблення програми |Департамент |Кабінет | протягом | |інтеграції Об'єднаної |євроінтеграції та |Міністрів | 2006-2007 | |енергетичної системи України|міжнародного |України, | років | |до транс'європейських |співробітництва, |Рада | | |електромереж з урахуванням |Департамент з питань |національної | | |проекту TACIC. |електроенергетики, |безпеки і | | | |ДП НЕК "Укренерго", |оборони | | | |ДП НАЕК "Енергоатом", |України | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно | | | | |з енергетичними | | | | |компаніями | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.20.|Реалізація плану дій, |Департамент |Кабінет | протягом | |передбачених Меморандумом |євроінтеграції та |Міністрів | 2006-2007 | |про порозуміння між |міжнародного |України, | років | |Європейським Союзом та |співробітництва, |Рада | | |Україною в енергетичній |Департамент з питань |національної | | |галузі. |електроенергетики, |безпеки і | | | |Департамент |оборони | | | |стратегічної політики |України | | | |та перспективного | | | | |розвитку ПЕК, | | | | |Департамент з питань | | | | |нафтової, газової | | | | |та нафтопереробної | | | | |промисловості, | | | | |Департамент ядерної | | | | |енергетики та атомної | | | | |промисловості, | | | | |ДП НЕК "Укренерго", | | | | |ДП НАЕК "Енергоатом", | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно | | | | |з енергетичними | | | | |компаніями | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 3.21.|Розроблення та затвердження |Фінансово-економічний |Міністерство | протягом | |нормативно-правових та |департамент, |економіки | 2006-2007 | |нормативних актів щодо |Департамент з питань |України | років | |формування енергетичного |електроенергетики, | | | |балансу держави та порядку |Департамент юридичного | | | |створення Державної системи |забезпечення, | | | |моніторингу показників |Департамент з питань | | | |енергетичного балансу та |нафтової, газової | | | |рівня енергетичної безпеки. |та нафтопереробної | | | | |промисловості, | | | | |Департамент ядерної | | | | |енергетики та | | | | |атомної промисловості, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |ДП НЕК "Укренерго", | | | | |ДП НАЕК "Енергоатом", | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | -------------------------------------------------------------------------------------| 4. У галузі атомної енергетики та промисловості: | -------------------------------------------------------------------------------------| 4.1. |Розроблення механізмів |Департамент ядерної |Міністерство | 15 червня | |забезпечення фінансування |енергетики та атомної |фінансів | 2006 року | |формування державного |промисловості, |України | | |резерву ядерного палива та |ДП НАЕК "Енергоатом" | | | |ядерних матеріалів | | | | |(концентрату природного | | | | |урану та гексафториду | | | | |збагаченого урану) з | | | | |урахуванням річної потреби. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.2. |Укладання міжнародних угод |Департаменту |Кабінет | 1 липня | |України про мирне |євроінтеграції та |Міністрів | 2006 року | |використання ядерної енергії|міжнародного |України, | | |з державами, на територіях |співробітництва, |Рада | | |яких розміщено діючі |Департамент ядерної |національної | | |потужності ядерно-паливного |енергетики та атомної |безпеки і | | |циклу. |промисловості, |оборони | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.3. |Підвищення інвестиційного |Департамент ядерної |Кабінет | 1 січня | |потенціалу експлуатуючої |енергетики та атомної |Міністрів | 2008 року | |організації за рахунок |промисловості, |України, | | |переоцінки балансової |Департамент |Рада | | |вартості основних фондів |стратегічної політики |національної | | |атомних електростанцій, |та перспективного |безпеки і | | |комплексної реалізації |розвитку ПЕК, |оборони | | |інноваційного підходу і |ДП НАЕК "Енергоатом" |України | | |надання гарантій за | | | | |позиками. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.4. |Здійснення наповнення |Департамент ядерної |Кабінет | протягом | |державного резерву ядерного |енергетики та атомної |Міністрів | 2006-2010 | |палива та ядерних матеріалів|промисловості, |України, | років | |(концентрату природного |ДП НАЕК "Енергоатом" |Рада | | |урану та гексафториду | |національної | | |збагаченого урану). | |безпеки і | | | | |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.5. |Проведення міжнародного |Департамент ядерної |Кабінет | 1 липня | |відкритого тендера щодо |енергетики та атомної |Міністрів | 2007 року | |постачання гексафториду |промисловості, |України, | | |збагаченого урану в рамках |Департаменту |Рада | | |виконання другого етапу |євроінтеграції та |національної | | |Виконавчої угоди між Урядом |міжнародного |безпеки і | | |Сполучених Штатів Америки та|співробітництва, |оборони | | |Урядом України від 5 червня |ДП НАЕК "Енергоатом" |України | | |2000 року. | | | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.6. |Запровадження фінансових |Департамент ядерної |Кабінет |починаючи з| |механізмів забезпечення |енергетики та атомної |Міністрів | 2006 року | |щорічного наповнення |промисловості, |України, | | |фінансового резерву для |Фінансово-економічний |Рада | | |зняття атомних |департамент, |національної | | |електростанцій з |ДП НАЕК "Енергоатом" |безпеки і | | |експлуатації. | |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.7. |Будівництво сховища для |Департамент ядерної |Кабінет | протягом | |зберігання відпрацьованого |енергетики та атомної |Міністрів | 2006-2010 | |ядерного палива Рівненської,|промисловості, |України, | років | |Хмельницької та |Департамент |Рада | | |Южно-Української атомних |стратегічної політики |національної | | |електростанцій. |та перспективного |безпеки і | | | |розвитку ПЕК, |оборони | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.8. |Розроблення Державної |Департамент ядерної |Міністерству | 15 грудня | |програми поводження з |енергетики та атомної |з питань | 2006 року | |радіоактивними відходами. |промисловості, |надзвичайних | | | |Департамент |ситуацій та | | | |стратегічної політики |у справах | | | |та перспективного |захисту | | | |розвитку ПЕК, |населення | | | |Фінансово-економічний |від | | | |департамент, |наслідків | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" |Чорно- | | | | |бильської | | | | |катастрофи | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.9. |Створення в установленому |Департамент ядерної |Кабінет |до 1 жовтня| |порядку концерну |енергетики та атомної |Міністрів | 2006 року | |"Укратомпром". |промисловості, |України, | | | |Департамент майнових |Рада | | | |відносин та |національної | | | |реформування власності,|безпеки і | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.10.|Розроблення |Департамент ядерної |Кабінет |до 1 січня | |техніко-економічного |енергетики та атомної |Міністрів | 2007 року | |обґрунтування перспектив |промисловості, |України, | | |розвитку сировинної бази |Департамент |Рада | | |уранової промисловості. |стратегічної політики |національної | | | |та перспективного |безпеки і | | | |розвитку ПЕК, |оборони | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.11.|Проведення |Департамент ядерної |Кабінет | протягом | |геологорозвідувальних робіт |енергетики та атомної |Міністрів | 2006-2007 | |для пошуку нових уранових |промисловості, |України, | років | |родовищ. |ДП НАЕК "Енергоатом" |Рада | | | | |національної | | | | |безпеки і | | | | |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.12.|Проектування, створення |Департамент ядерної |Кабінет | протягом | |нових та технічне |енергетики та атомної |Міністрів | 2006-2008 | |переоснащення діючих |промисловості, |України, | років | |потужностей цирконієвого |ДП НАЕК "Енергоатом" |Рада | | |виробництва. | |національної | | | | |безпеки і | | | | |оборони | | | | |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.13.|Залучення інвестицій для |Департамент ядерної |Кабінет | протягом | |розвитку уранових |енергетики та атомної |Міністрів | 2006-2007 | |підприємств та освоєння |промисловості, |України, | років | |нових родовищ. |Департамент |Рада | | | |стратегічної політики |національної | | | |та перспективного |безпеки і | | | |розвитку ПЕК, |оборони | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" |України | | -----+----------------------------+-----------------------+--------------+-----------| 4.14.|Реконструкція і технічне |Департамент ядерної |Кабінет | протягом | |переоснащення підприємства з|енергетики та атомної |Міністрів | 2006-2007 | |випуску іонообмінних смол з |промисловості, |України, | років | |метою забезпечення |Департамент |Рада | | |виробництва урану та |стратегічної політики |національної | | |удосконалення системи |та перспективного |безпеки і | | |водопідготовки на атомних |розвитку ПЕК, |оборони | | |електростанціях та теплових |ДП НАЕК "Енергоатом", |України | | |електроцентралях. |ДП "Смоли" | | | --------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Мінпаливенерго

України

23.01.2006 N 15

ІНФОРМАЦІЯ

щодо стану виконання наказу Мінпаливенерго
від 23.01.2006 N 15 "Про виконання Указу Президента України

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України

від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки

України та основні засади державної політики

у сфері її забезпечення"

------------------------------------------------------------------------------------------ Зміст Указу | Доручення |N пункту наказу| Виконавці | Термін | Стан | ( 1863/2005 ) | | | | |викона-| | | | | | ння | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| Стаття 3 |Прошу | п. 5.1 |Управління | 01.06.2006 | | 1) забезпечити за|забезпечити | |інформаційно- |(15.02.2006)| | участю |внесення до | |аналітичного | | | Національної |Кабінету | |забезпечення, | | | академії наук |Міністрів | |Департамент | | | України |проекту | |стратегічної | | | доопрацювання |Енергетичної | |політики та | | | проекту |стратегії | |перспективного | | | Енергетичної |України на | |розвитку ПЕК, | | | стратегії України|період до | |Департамент з | | | на період до |2030 року з | |питань | | | 2030 року, |урахуванням | |електроенергети-| | | передбачивши |результатів | |ки, Департамент | | | впровадження |попередніх її | |ядерної | | | енергозберігаючої|обговорень та | |енергетики та | | | моделі економіки,|вимог, | |атомної | | | варіанти її |зазначених в | |промисловості, | | | реалізації |цьому Указі. | |Департамент з | | | залежно від | | |питань нафтової,| | | темпів | | |газової та | | | економічного | | |нафтопереробної | | | зростання, | | |промисловості, | | | фінансових | | |Фінансово- | | | можливостей | | |економічний | | | держави та змін у| | |департамент, | | | зовнішньоекономі-| | |Департамент | | | чній кон'юнктурі,| | |євроінтеграції | | | та подати його на| | |та міжнародного | | | розгляд до | | |співробітництва,| | | 1 червня | | |Департамент | | | 2006 року; | | |майнових | | | | | |відносин та | | | | | |реформування | | | | | |власності, НАК | | | | | |"ЕКУ", НАК | | | | | |"Нафтогаз | | | | | |України", НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 2) розробити та |Прошу подати |п. 5.2 п. 5.2.1|Департамент з | 01.02.2006 | | затвердити: |Кабінетові | п. 5.2.2 |питань |(20.01.2006)| | до 1 лютого |Міністрів на | |електроенер- | Щокварталу | | 2006 року баланси|затвердження: до| |гетики, | до | | основних видів |20 січня 2006 р.| |Департамент з | 01.12.2006 | | паливно-енергети-|- баланси | |питань нафтової,| | | чних ресурсів на |основних видів | |газової та | | | 2006 і 2007 роки;|паливно-енерге- | |нафтопереробної | | | |тичних ресурсів | |промисловості | | | протягом |на 2006 та | |Фінансово- | | | 2006-2007 років |2007 роки; до | |економічний | | | порядок |1 грудня 2006 р.| |департамент | | | формування |- Порядок | | | | | єдиного |формування | | | | | енергетичного |єдиного | | | | | балансу і |енергетичного | | | | | проведення |балансу і | | | | | моніторингу його |проведення | | | | | показників; |моніторингу його| | | | | |показників. Про | | | | | |хід роботи з | | | | | |цього питання | | | | | |доповідати | | | | | |щокварталу. | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 3) вжити |Прошу | п. 5.3.1 |Департамент |(01.02.2006)| | невідкладних |забезпечити | |євроінтеграції | | | заходів щодо: |виконання | |та міжнародного | | | укладення |зазначених | |співробітництва,| | | довгострокової |доручень і до | |Департамент з | | | угоди з |1 лютого 2006 р.| |питань нафтової,| | | Туркменістаном |доповісти | |газової та | | | про поставку |Кабінетові | |нафтопереробної | | | природного газу |Міністрів разом | |промисловості, | | | до України та |з проектом | |НАК "Нафтогаз | | | вирішення питань |відповіді | |України". | | | його |Президенту | | | | | транспортування; |України. | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| розв'язання | | п. 5.3.2 |Департамент з |(01.02.2006)| | проблем у сфері | | |питань нафтової,| | | товарних | | |газової та | | | розрахунків за | | |нафтопереробної | | | туркменський | | |промисловості, | | | природний газ; | | |Департамент | | | | | |євроінтеграції | | | | | |та міжнародного | | | | | |співробітництва,| | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| вирішення питання| | п. 5.3.2 |Департамент з |(01.02.2006)| | про умови та | | |питань нафтової,| | | обсяги | | |газової та | | | транспортування | | |нафтопереробної | | | російського | | |промисловості, | | | природного газу | | |Департамент | | | територією | | |євроінтеграції | | | України. | | |та міжнародного | | | | | |співробітництва,| | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 4) опрацювати та |Прошу до | п. 5.4.1 |Фінансово- | 10.02.2006 | | внести у |10 лютого | |економічний | | | двомісячний строк|2006 р. | |департамент, | | | у встановленому |розробити та | |Управління | | | порядку на |подати | |бухгалтерського | | | розгляд Верховної|Кабінетові | |обліку і | | | Ради України |Міністрів | |звітності, | | | законопроекти |законопроекти: | |Департамент | | | щодо: переоцінки |щодо переоцінки | |юридичного | | | основних фондів |основних фондів | |забезпечення, | | | підприємств |підприємств | |НАК "ЕКУ", НАК | | | паливно- |паливно- | |"Нафтогаз | | | енергетичного |енергетичного | |України", НАЕК | | | комплексу; |комплексу; | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| енергоефектив- |щодо | п. 5.4.2 |Департамент | 10.02.2006 | | ності |енергоефектив- | |стратегічної | | | та стимулювання |ності та | |політики та | | | впровадження |стимулювання | |перспективного | | | енергозберігаючих|впровадження | |розвитку ПЕК, | | | технологій; |енергозберігаю- | |Департамент з | | | |чих технологій; | |питань | | | | | |електроенергети-| | | | | |ки, Департамент | | | | | |юридичного | | | | | |забезпечення | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| обліку паливно- |щодо обліку | п. 5.4.3 |Департамент з | 10.02.2006 | | енергетичних |паливно- | |питань електро- | | | ресурсів в |енергетичних | |енергетики, | | | Україні, зокрема |ресурсів в | |Департамент з | | | обліку |Україні, зокрема| |питань нафтової,| | | енергетичних |енергетичних | |газової та | | | ресурсів, |ресурсів, | |нафтопереробної | | | передача яких |передача яких | |промисловості, | | | здійснюється |здійснюється | |Департамент | | | відповідними |відповідними | |юридичного | | | мережами; |мережами; | |забезпечення | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| сертифікації |щодо | п. 5.4.4 |Департамент з | 10.02.2006 | | основних видів |сертифікації | |питань | | | енергоспоживаю- |основних видів | |електроенергети-| | | чого обладнання; |енергоспоживаю- | |ки, Департамент | | | |чого обладнання;| |ядерної | | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань нафтової,| | | | | |газової та | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | |Департамент | | | | | |юридичного | | | | | |забезпечення, | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України", ДП | | | | | |НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| вдосконалення |щодо | п. 5.4.5 |Департамент | 10.02.2006 | | державного |вдосконалення | |стратегічної | | | регулювання у |державного | |політики та | | | сфері викидів і |регулювання у | |перспективного | | | поглинання |сфері викидів і | |розвитку ПЕК, | | | парникових газів |поглинання | |Департамент | | | відповідно до |парникових газів| |юридичного | | | Рамкової |відповідно до | |забезпечення | | | конвенції ООН про|Рамкової | | | | | зміну клімату |конвенції ООН | | | | | ( 995_044 ) |про зміну | | | | | і Кіотського |клімату | | | | | протоколу |( 995_044 ) | | | | | ( 995_801 ) |і Кіотського | | | | | до неї; |протоколу | | | | | |( 995_801 ) до | | | | | |неї; | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| органу державного|щодо органу | п. 5.4.6 |Департамент з | 10.02.2006 | | регулювання в |державного | |питань | | | енергетиці |регулювання в | |електроенер- | | | України; |енергетиці | |гетики, | | | |України; | |Фінансово- | | | | | |економічний | | | | | |департамент, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань нафтової,| | | | | |газової та | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |юридичного | | | | | |забезпечення | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| формування фонду |щодо формування | п. 5.4.7 |Департамент | 10.02.2006 | | поводження з |фонду поводження| |ядерної | | | радіоактивними |з радіоактивними| |енергетики та | | | відходами; |відходами; | |атомної | | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |юридичного | | | | | |забезпечення, ДП| | | | | |НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| віднесення витрат|щодо віднесення | п. 5.4.8 |Департамент | 10.02.2006 | | з підвищення |витрат з | |ядерної | | | безпеки атомних |підвищення | |енергетики та | | | енергоблоків до |безпеки атомних | |атомної | | | валових витрат |енергоблоків до | |промисловості, | | | атомних |валових витрат | |Департамент | | | електростанцій та|атомних | |юридичного | | | встановлення |електростанцій | |забезпечення, ДП| | | окремих |та встановлення | |НАЕК | | | нормативів |окремих | |"Енергоатом" | | | амортизаційних |нормативів | | | | | відрахувань на |амортизаційних | | | | | об'єкти основних |відрахувань на | | | | | фондів, важливі |об'єкти основних| | | | | для забезпечення |фондів, важливі | | | | | безпеки ядерних |для забезпечення| | | | | установок; |безпеки ядерних | | | | | |установок; | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| посилення |щодо посилення | п. 5.4.9 |Департамент | 10.02.2006 | | відповідальності |відповідальності| |фінансового та | | | за правопорушення|за | |відомчого | | | в енергетичній |правопорушення в| |контролю, | | | сфері; |енергетичній | |Департамент з | | | |сфері; | |питань | | | | | |електроенергети-| | | | | |ки, Департамент | | | | | |юридичного | | | | | |забезпечення | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 6) затвердити у | | |НАК "Нафтогаз | | | тижневий строк | | |України", | | | новий склад: | | |Департамент з | | | спостережної ради| | |питань нафтової,| | | Національної | | |газової та | | | акціонерної | | |нафтопереробної | | | компанії | | |промисловості | | | "Нафтогаз | | | | | | України" | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| Міжвідомчої |Прошу терміново | п. 5.5 |Фінансово- | 03.01.2006 | | комісії з |переглянути | |економічний |(18.01.2006)| | координації |персональний | |департамент, | | | роботи, |склад | |Департамент з | | | пов'язаної з |Міжвідомчої | |питань | | | реалізацією |комісії з | |електроенерге- | | | положень |координації | |тики, НАК "ЕКУ" | | | Концепції |роботи, | | | | | функціонування та|пов'язаної з | | | | | розвитку оптового|реалізацією | | | | | ринку електричної|положень | | | | | енергії України |Концепції | | | | | ( 1789-2002-п ) |функціонування | | | | | та |та розвитку | | | | | невідкладно вжити|оптового ринку | | | | | заходів щодо |електричної | | | | | активізації її |енергії України | | | | | роботи; |( 1789-2002-п ),| | | | | |та подати | | | | | |оновлений склад | | | | | |Кабінетові | | | | | |Міністрів на | | | | | |затвердження. | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 7) у двотижневий |З метою | п. 5.6 |Фінансово- | 10.01.2006 | | строк: |запровадження | |економічний |(25.01.2006)| | а) прийняти |ефективних | |департамент | | | нормативно- |механізмів | | | | | правові акти для |реалізації | | | | | запровадження |положень Закону | | | | | ефективних |України "Про | | | | | механізмів |заходи, | | | | | реалізації Закону|спрямовані на | | | | | України "Про |забезпечення | | | | | заходи, |сталого функціо-| | | | | спрямовані на |нування підприє-| | | | | забезпечення |мств паливно- | | | | | сталого |енергетичного | | | | | функціонування |комплексу" | | | | | підприємств |( 2711-15 ) про-| | | | | паливно-енергети-|шу у двотижневий| | | | | чного комплексу" |строк подати в | | | | | ( 2711-15 ), |установленому | | | | | визначивши, |порядку | | | | | зокрема: |Кабінетові | | | | | порядок |Міністрів проект| | | | | ведення Реєстру |урядового | | | | | підприємств |рішення щодо | | | | | паливно-енергети-|затвердження | | | | | чного комплексу, |порядку | | | | | які беруть участь|підтвердження | | | | | у процедурі |учасниками | | | | | погашення |розрахунків | | | | | заборгованості, |заборгованості | | | | | та користування |за спожиті у | | | | | даними цього |минулі роки | | | | | Реєстру; |енергоносії. | | | | | порядок | | | | | | підтвердження | | | | | | заборгованості | | | | | | при застосуванні | | | | | | різних механізмів| | | | | | її погашення; | | | | | | порядок | | | | | | проведення | | | | | | взаєморозрахунків| | | | | | із погашення | | | | | | заборгованості за| | | | | | енергоносії за | | | | | | участю бюджетів | | | | | | усіх рівнів | | | | | | шляхом | | | | | | одноденного | | | | | | кредитування | | | | | | уповноваженими | | | | | | банками учасників| | | | | | розрахунків; | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| б) розглянути |Про результати | п. 5.7 |Фінансово- | 25.01.2006 | | стан реалізації |поінформувати | |економічний | | | Концепції |Кабінет | |департамент, | | | функціонування та|Міністрів разом | |Департамент з | | | розвитку оптового|з проектом | |питань | | | ринку електричної|відповіді | |електроенерге- | | | енергії України |Президенту | |тики, НАК "ЕКУ" | | | ( 1789-2002-п ) |України. | | | | | та визначити | | | | | | заходи щодо: | | | | | | розроблення | | | | | | та впровадження | | | | | | системи | | | | | | антиінфляційних | | | | | | заходів у | | | | | | паливно-енергети-| | | | | | чному комплексі; | | | | | | вдосконалення | | | | | | ринкових | | | | | | принципів | | | | | | ціноутворення на | | | | | | оптовому ринку | | | | | | електричної | | | | | | енергії; | | | | | | поступового | | | | | | впровадження | | | | | | прямих договорів | | | | | | між виробниками і| | | | | | споживачами | | | | | | електроенергії та| | | | | | моделі | | | | | | балансуючого | | | | | | енергоринку. | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 8) визначити |Прошу в | п. 5.8 |Департамент |(25.01.2005)| | заходи щодо: |двотижневий | |ядерної | | | забезпечення |строк | |енергетики та | | | реалізації |підготувати | |атомної | | | програми |проект рішення | |промисловості, | | | створення |Уряду щодо | |ДП НАЕК | | | ядерно-паливного |затвердження | |"Енергоатом" | | | циклу, її |заходів із | | | | | належного |забезпечення | | | | | фінансування; |виконання | | | | | |програми | | | | | |створення | | | | | |ядерно-паливного| | | | | |циклу, її | | | | | |належного | | | | | |фінансування. | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| прискорення |Прошу | п. 5.9 |Департамент |(27.01.2006)| | вирішення в |забезпечити | |майнових | | | установленому |виконання | |відносин та | | | порядку питання |зазначеного | |реформування | | | щодо створення |пункту Указу | |власності, | | | вертикально |Президента | |Департамент з | | | інтегрованої |України у | |питань нафтової,| | | схеми управління |повному обсязі. | |газової та | | | корпоративними |У разі | |нафтопереробної | | | правами, що |необхідності в | |промисловості, | | | належать державі |установленому | |НАК "Нафтогаз | | | у статутних |порядку внести | |України" | | | фондах нафтових і|проекти рішень | | | | | нафтопереробних |Уряду із | | | | | компаній; |зазначеного | | | | | |питання. Про | | | | | |результати | | | | | |поінформувати | | | | | |Кабінет | | | | | |Міністрів разом | | | | | |з проектом | | | | | |відповіді | | | | | |Президенту | | | | | |України. | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| прискорення |Прошу вжити | п. 5.10 |Департамент з | (щомісяця | | реалізації |заходів до | |питань нафтової,|інформувати | | пріоритетних |забезпечення | |газової та |СПУ, РНБО та| | міжнародних |виконання | |нафтопереробної | КМУ) | | проектів, зокрема|зазначеного | |промисловості, | | | подальшого |пункту Указу | |Департамент | | | розвитку |Президента. Про | |євроінтеграції | | | морського |результати | |та міжнародного | | | нафтового |щомісяця | |співробітництва,| | | терміналу |інформувати | |НАК "Нафтогаз | | | "Південний", а |Секретаріат | |України" | | | також залучення |Президента | | | | | вітчизняних |України, Раду | | | | | нафтовидобувних |національної | | | | | компаній до |безпеки і | | | | | розробки покладів|оборони та | | | | | нафти й газу, |Кабінет | | | | | насамперед в |Міністрів. | | | | | Росії, | | | | | | Туркменістані, | | | | | | країнах Близького| | | | | | Сходу та | | | | | | Північної Африки.| | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 9) врегулювати до|Прошу вжити | п. 5.11 |Департамент | 01.02.2006 | | 1 лютого |заходів щодо | |ядерної |(20.01.2006)| | 2006 року питання|врегулювання | |енергетики та | | | щодо формування |зазначеного | |атомної | | | відповідно до |питання та | |промисловості, | | | Закону України |поінформувати | |Фінансово- | | | "Про |Кабінет | |економічний | | | впорядкування |Міністрів разом | |департамент, ДП | | | питань, |з проектом | |НАЕК | | | пов'язаних із |відповіді | |"Енергоатом" | | | забезпеченням |Президенту | | | | | ядерної безпеки" |України. Термін | | | | | ( 1868-15 ) |- до 20 січня | | | | | фінансового |2006 року. | | | | | резерву для | | | | | | фінансування | | | | | | заходів, | | | | | | спрямованих на | | | | | | зняття з | | | | | | експлуатації | | | | | | ядерних | | | | | | установок; | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 10) розглянути |Прошу подати | п. 5.12 |Департамент |(20.01.2006)| | питання щодо |узгоджені | |майнових | | | правомірності |пропозиції з | |відносин та | | | створення та |цього питання | |реформування | | | доцільності |разом з проектом| |власності, | | | подальшої |доповіді | |Департамент з | | | діяльності |Президенту | |питань | | | Національної |України. Термін | |електроенергети-| | | акціонерної |- до 20 січня | |ки, Департамент | | | компанії |2006 року. | |юридичного | | | "Енергетична | | |забезпечення, | | | компанія | | |НАК "ЕКУ" | | | України"; | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 11) забезпечити |Прошу вжити | п. 5.13 |НАК "Нафтогаз |(27.01.2006)| | вдосконалення |заходів до | |України" | | | правових засад |вдосконалення | | | | | діяльності |правових засад | | | | | Національної |діяльності НАК | | | | | акціонерної |"Нафтогаз | | | | | компанії |України" та | | | | | "Нафтогаз |поінформувати | | | | | України"; |Кабінет | | | | | |Міністрів разом | | | | | |з проектом | | | | | |відповіді | | | | | |Президенту | | | | | |України. У разі | | | | | |необхідності в | | | | | |установленому | | | | | |порядку внести | | | | | |проекти рішень | | | | | |уряду із | | | | | |зазначеного | | | | | |питання. | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 12) затвердити |Прошу до | п. 5.14 |Департамент з |(20.01.2006)| | програму |20 січня 2006 р.| |питань нафтової,| | | створення |розробити проект| |газової та | | | стратегічного |Програми | |нафтопереробної | | | запасу нафти і |створення | |промисловості, | | | нафтопродуктів з |стратегічного | |Департамент | | | урахуванням |запасу нафти і | |євроінтеграції | | | практики держав |нафтопродуктів | |та міжнародного | | | - членів ЄС та |та внести його в| |співробітництва,| | | забезпечити її |установленому | |НАК "Нафтогаз | | | реалізацію; |порядку | |України" | | | |Кабінетові | | | | | |Міністрів на | | | | | |затвердження. | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 13) забезпечити |Прошу до | п. 5.15 |Департамент | 20.03.2006 | | визначення в |20 березня | |майнових |(10.03.2006)| | установленому |2006 р. | |відносин та | | | порядку умов |забезпечити | |реформування | | | приватизації |виконання | |власності, | | | підприємств |зазначеного | |Департамент з | | | паливно-енерге- |доручення та | |питань | | | тичного комплексу|поінформувати | |електроенер- | | | та розроблення у |Кабінет | |гетики, | | | тримісячний строк|Міністрів разом | |Департамент з | | | планів їх |з проектом | |питань нафтової,| | | приватизації, |відповіді | |газової та | | | залучивши до |Президенту | |нафтопереробної | | | підготовки |України. У разі | |промисловості | | | відповідних |необхідності | | | | | пропозицій |подати проекти | | | | | представників |відповідних | | | | | Комітету |рішень уряду. | | | | | Верховної Ради |Про стан | | | | | України з питань |виконання | | | | | паливно-енерге- |щомісяця | | | | | тичного комплексу|інформувати | | | | | ядерної політики |Кабінет | | | | | та ядерної |Міністрів. | | | | | безпеки, | | | | | | заінтересованих | | | | | | державних | | | | | | органів; | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 14) опрацювати |Прошу до | п. 5.16 |Фінансово- | 20.01.2006 | | питання щодо |20 січня 2006 р.| |економічний | | | можливості |опрацювати | |департамент, | | | оподаткування за |питання щодо | |Департамент | | | нульовою ставкою |можливості | |стратегічної | | | податку на |оподаткування за| |політики та | | | прибуток |нульовою ставкою| |перспективного | | | підприємств |податку на | |розвитку ПЕК, | | | частини прибутку,|прибуток | |Департамент з | | | отриманої за |підприємств | |питань | | | рахунок |частини | |електроенергети-| | | впровадження |прибутку, | |ки, Департамент | | | енергозберігаючих|отриманої за | |ядерної | | | заходів; |рахунок | |енергетики та | | | |впровадження | |атомної | | | |енергозберігаю- | |промисловості, | | | |чих заходів. | |Департамент з | | | |Поінформувати | |питань нафтової,| | | |Кабінет | |газової та | | | |Міністрів разом | |нафтопереробної | | | |з проектом | |промисловості, | | | |відповіді | |НАК "ЕКУ", НАК | | | |Президенту | |"Нафтогаз | | | |України. | |України, ДП НАЕК| | | | | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 15) забезпечити |Прошу вжити | п. 5.17 |Департамент | 20.03.2006 | | розроблення |заходів до | |євроінтеграції | | | механізму |виконання | |та міжнародного | | | визначення на |зазначеного | |співробітництва,| | | конкурсних |доручення та | |Департамент з | | | засадах покупців |поінформувати | |питань | | | при укладенні |Кабінет | |електроенерге- | | | договорів |Міністрів разом | |тики, | | | експорту |з проектом | |Фінансово- | | | електричної |відповіді | |економічний | | | енергії |Президенту | |департамент, | | | |України. У разі | |Департамент | | | |необхідності | |фінансового та | | | |подати проект | |відомчого | | | |відповідного | |контролю, | | | |рішення уряду. | |Департамент | | | | | |ядерної | | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, | | | | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | | | |"НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 4. Міністерству |Прошу | п. 6 |Департамент | 27.01.2006 | | палива та |забезпечити | |стратегічної | | | енергетики |виконання | |політики та | | | України подати в |доручень | |перспективного | | | установленому |Президента | |розвитку ПЕК, | | | порядку |України та | |Фінансово- | | | пропозиції щодо: |поінформувати | |економічний | | | стимулювання |Кабінет | |департамент, | | | залучення |Міністрів. | |Департамент | | | вітчизняних та | | |фінансового та | | | іноземних | | |відомчого | | | інвестицій у | | |контролю, | | | реалізацію | | |Департамент з | | | енергозберігаючих| | |питань | | | проектів шляхом | | |електроенергети-| | | усунення перешкод| | |ки, Департамент | | | у використанні | | |ядерної | | | електроенергії, | | |енергетики та | | | виробленої за | | |атомної | | | рахунок | | |промисловості, | | | використання | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | вторинних | | |НАЕК | | | енергетичних | | |"Енергоатом" | | | ресурсів | | | | | | виробничих | | | | | | підприємств та | | | | | | поновлюваних | | | | | | джерел енергії; | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| врегулювання |Прошу | п. 6 |Департамент | 27.01.2006 | | порядку |забезпечити | |стратегічної | | | проведення |виконання | |політики та | | | енергогенеруючими|доручень | |перспективного | | | та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | енергопостачаль- |України та | |Фінансово- | | | ними компаніями |поінформувати | |економічний | | | закупівель за |Кабінет | |департамент, | | | тендерними |Міністрів. | |Департамент | | | процедурами | | |фінансового та | | | | | |відомчого | | | | | |контролю, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергети-| | | | | |ки, Департамент | | | | | |ядерної | | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, | | | | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | | | |НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| врегулювання |Прошу | п. 6 |Департамент | 27.01.2006 | | порядку |забезпечити | |стратегічної | | | проведення |виконання | |політики та | | | енергогенеруючими|доручень | |перспективного | | | та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | енергопостачаль- |України та | |Фінансово- | | | ними компаніями |поінформувати | |економічний | | | закупівель за |Кабінет | |департамент, | | | тендерними |Міністрів. | |Департамент | | | процедурами | | |фінансового та | | | | | |відомчого | | | | | |контролю, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергети-| | | | | |ки, Департамент | | | | | |ядерної | | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, | | | | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | | | |НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 5. Міністерству |Прошу | п. 7 |Департамент | 01.03.2006 | | промислової |забезпечити | |стратегічної | | | політики України,|виконання | |політики та | | | Міністерству |доручень | |перспективного | | | палива та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | енергетики |України та | |Департамент з | | | України розробити|проінформувати | |питань | | | в тримісячний |Кабінет | |електроенергети-| | | строк проект |Міністрів. | |ки, НАК "ЕКУ" | | | програми | | | | | | виготовлення на | | | | | | вітчизняних | | | | | | підприємствах | | | | | | котлів, | | | | | | модернізованих на| | | | | | основі сучасних | | | | | | технологій | | | | | | спалювання | | | | | | твердого палива, | | | | | | з метою їх | | | | | | використання для | | | | | | реконструкції | | | | | | існуючих та | | | | | | будівництва нових| | | | | | блоків | | | | | | теплоелектростан-| | | | | | цій. | | | | | | -----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| 8. Міністерству |Прошу | п. 8 |Департамент | 10.02.2006 | | економіки |забезпечити | |стратегічної | | | України, |виконання | |політики та | | | Міністерству |доручень | |перспективного | | | палива та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | енергетики |України та | |Департамент | | | України, |проінформувати | |фінансового та | | | Головному |Кабінет | |відомчого | | | контрольно- |Міністрів. | |контролю, | | | ревізійному | | |Департамент | | | управлінню | | |євроінтеграції | | | України, Службі | | |та міжнародного | | | безпеки України | | |співробітництва | | | проаналізувати у | | | | | | двомісячний строк| | | | | | ефективність | | | | | | використання | | | | | | кредитів | | | | | | міжнародних | | | | | | фінансових | | | | | | організацій та | | | | | | міжнародної | | | | | | технічної | | | | | | допомоги для | | | | | | реалізації | | | | | | проектів у | | | | | | паливно- | | | | | | енергетичному | | | | | | комплексі, | | | | | | внести пропозиції| | | | | | щодо її | | | | | | підвищення | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 144 ( v0144558-06 ) від 27.04.2006 }
Підпис керівника
структурного підрозділу _______________________________

Додаток 3

ІНФОРМАЦІЯ

щодо стану виконання Плану заходів

щодо забезпечення енергетичної

безпеки України ( 1863/2005 )

відповідно до Указу Президента України

"Про рішення Ради національної безпеки

і оборони України від 9 грудня 2005 року

"Про стан енергетичної безпеки України

та основні засади державної політики

у сфері її забезпечення"

--------------------------------------------------------------------- N з/п | Захід, визначений | Відповідальні | Строк | Стан | | Указом Президента | структурні | подання |виконання| | України | підрозділи |докумен- | | | ( 1863/2005 ) | Мінпаливенерго | та до | | | | |централь-| | | | | ного | | | | | органу | | | | | виконав-| | | | |чої влади| | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------------------------------------------| 1. У сфері енергозбереження: | -------------------------------------------------------------------| 1.1. |Затвердження графіка|Фінансово- |протягом | | |економічно |економічний | січня | | |обґрунтованого |департамент, |2006 року| | |впорядкування |Департамент з | | | |граничних відпускних|питань | | | |цін на |електроенергетики, | | | |електроенергію та |Департамент з | | | |природний газ для |питань нафтової, | | | |всіх категорій |газової та | | | |споживачів. |нафтопереробної | | | | |промисловості, | | | | |Департамент ядерної| | | | |енергетики та | | | | |атомної | | | | |промисловості, НАК | | | | |"Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | |України", ДП НАЕК | | | | |"Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 1.2. |Розроблення |Департамент |1 квітня | | |пропозицій щодо |стратегічної |2006 року| | |вдосконалення систем|політики та | | | |обліку та засобів |перспективного | | | |регулювання |розвитку ПЕК, | | | |споживання |Департамент з | | | |енергетичних |питань | | | |ресурсів. |електроенергетики, | | | | |Департамент з | | | | |питань нафтової, | | | | |газової та | | | | |нафтопереробної | | | | |промисловості, НАК | | | | |"Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | |України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 1.3. |Перегляд і |Департамент | 15 | | |конкретизація |стратегічної | березня | | |заходів Комплексної |політики та |2006 року| | |державної програми |перспективного | | | |енергозбереження |розвитку ПЕК, | | | |України, зокрема |Департамент з | | | |щодо істотного |питань | | | |зменшення газової |електроенергетики, | | | |складової в |Департамент з | | | |енергоспоживанні |питань нафтової, | | | |підприємств |газової та | | | |металургійної, |нафтопереробної | | | |хімічної |промисловості, НАК | | | |промисловості, |"Енергетична | | | |житлово-комунального|компанія України", | | | |господарства. |НАК "Нафтогаз | | | | |України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 1.4. |Розроблення |Департамент | 1 липня | | |галузевих та |стратегічної |2006 року| | |регіональних програм|політики та | | | |підвищення |перспективного | | | |енергоефективності. |розвитку ПЕК, | | | | |Департамент з | | | | |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |Департамент з | | | | |питань нафтової, | | | | |газової та | | | | |нафтопереробної | | | | |промисловості | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 1.5. |Реалізація Програми |Департамент |Протягом | | |державної підтримки |стратегічної | 2006 - | | |розвитку |політики та | 2007 | | |нетрадиційних та |перспективного | років | | |відновлюваних джерел|розвитку ПЕК, | | | |енергії та малої |Департамент з | | | |гідро- і |питань | | | |теплоенергетики. |електроенергетики | | | -------------------------------------------------------------------| 2. У нафтогазовій галузі: | -------------------------------------------------------------------| 2.1. |Облаштування на |Департамент з |Протягом | | |території України |питань нафтової, | 2006 - | | |вхідних станцій |газової та | 2007 | | |контролю обсягів |нафтопереробної | років | | |імпортованого та |промисловості, НАК | | | |транзитного |"Нафтогаз України" | | | |природного газу, | | | | |реконструкція та | | | | |переоснащення | | | | |прикордонних | | | | |вихідних | | | | |газовимірювальних | | | | |станцій, реалізація | | | | |Програми дооснащення| | | | |витратовимірювальних| | | | |дільниць системами | | | | |високоточного обліку| | | | |природного газу. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.2. |Оснащення |Департамент з |протягом | | |компресорних станцій|питань нафтової, |2006 року| | |приладами |газової та | | | |поагрегатного обліку|нафтопереробної | | | |паливного газу. |промисловості, НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.3. |Заміна |Департамент з |протягом | | |газоперекачувальних |питань нафтової, | 2006 - | | |агрегатів на |газової та | 2010 | | |компресорних |нафтопереробної | років | | |станціях системи |промисловості, НАК | | | |магістральних |"Нафтогаз України" | | | |газопроводів. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.4. |Завершення оснащення|Департамент з |протягом | | |лічильниками газу |питань нафтової, | 2006 - | | |житлового фонду, де |газової та | 2010 | | |газ використовується|нафтопереробної | років | | |для опалення, |промисловості, НАК | | | |запровадження |"Нафтогаз України" | | | |будинкового обліку | | | | |газу у | | | | |багатоквартирних | | | | |будинках, заміна | | | | |застарілих вузлів | | | | |обліку газу | | | | |промислових | | | | |підприємств та | | | | |підприємств | | | | |теплопостачання, | | | | |побутових роторних | | | | |лічильників | | | | |сучасними засобами | | | | |вимірювання. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.5. |Заміна побутових |Департамент з |протягом | | |опалювальних котлів |питань нафтової, | 2006 - | | |з низьким |газової та | 2010 | | |коефіцієнтом |нафтопереробної | років | | |корисної дії та |промисловості, НАК | | | |кахельних печей на |"Нафтогаз України" | | | |сучасні опалювальні | | | | |прилади. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.6. |Підготовка |Департамент з |15 лютого| | |пропозицій щодо |питань нафтової, |2006 року| | |збільшення обсягів |газової та | | | |та вдосконалення |нафтопереробної | | | |механізмів |промисловості, НАК | | | |фінансування |"Нафтогаз України" | | | |геологорозвідува- | | | | |льних робіт з метою | | | | |забезпечення | | | | |приросту запасів | | | | |нафти й газу. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.7. |Забезпечення |Департамент з |протягом | | |фінансування |питань нафтової, |2006 року| | |державного |газової та | | | |замовлення з |нафтопереробної | | | |приросту запасів |промисловості, | | | |нафти і природного |Фінансово- | | | |газу. |економічний | | | | |департамент, | | | | |"Нафтогаз України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.8. |Опрацювання питання |Департамент з |протягом | | |щодо передачі в |питань нафтової, |2006 року| | |установленому |газової та | | | |порядку майнових |нафтопереробної | | | |комплексів |промисловості, | | | |нафтогазорозві- |Департамент | | | |дувальних |майнових відносин | | | |підприємств |та реформування | | | |Національної |власності, НАК | | | |акціонерної компанії|"Нафтогаз України" | | | |"Надра України" до | | | | |статутного фонду | | | | |Національної | | | | |акціонерної компанії| | | | |"Нафтогаз України". | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.9. |Залучення додаткових|Департамент з |протягом | | |вітчизняних та |питань нафтової, | 2006 - | | |іноземних інвесторів|газової та | 2010 | | |для освоєння |нафтопереробної | років | | |нафтогазових |промисловості, | | | |ресурсів Чорного |Департамент | | | |моря. |стратегічної | | | | |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.10. |Підготовка |Департамент |1 квітня | | |Генеральної угоди |євроінтеграції та |2006 року| | |між Україною та |міжнародного | | | |Азербайджанською |співробітництва, | | | |Республікою про |Департамент з | | | |співробітництво у |питань нафтової, | | | |нафтовій та газовій |газової та | | | |сфері. |нафтопереробної | | | | |промисловості, НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.11. |Проведення |Департамент |протягом | | |переговорів щодо |євроінтеграції та |2006 року| | |участі української |міжнародного | | | |сторони в проекті |співробітництва, | | | |газопроводу |Департамент з | | | |"Набукко". |питань нафтової, | | | | |газової та | | | | |нафтопереробної | | | | |промисловості, | | | | |Департамент | | | | |стратегічної | | | | |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.12. |Аналіз проектів |Департамент з |протягом | | |транспортування |питань нафтової, |2006 року| | |іранського газу в |газової та | | | |Європу територією |нафтопереробної | | | |України та |промисловості, | | | |розроблення |Департамент | | | |пропозицій щодо |євроінтеграції та | | | |участі України в |міжнародного | | | |таких проектах. |співробітництва, | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | |України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.13. |Підготовка проектів |Департамент | до | | |законодавчих та |євроінтеграції та | 1 липня | | |інших |міжнародного |2006 року| | |нормативно-правових |співробітництва, | | | |актів, спрямованих |Департамент з | | | |на забезпечення |питань нафтової, | | | |виконання угоди між |газової та | | | |Кабінетом Міністрів |нафтопереробної | | | |України та Урядом |промисловості, | | | |Російської Федерації|Департамент | | | |щодо забезпечення |юридичного | | | |стратегічного |забезпечення, НАК | | | |співробітництва в |"Нафтогаз України" | | | |газовій галузі. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.14. |Будівництво |Департамент з |протягом | | |газопроводу |питань нафтової, | 2006 - | | |"Богородчани - |газової та | 2009 | | |Ужгород". |нафтопереробної | років | | | |промисловості, | | | | |Департамент | | | | |стратегічної | | | | |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.15. |Впровадження нових |Департамент з |протягом | | |стандартів виміру |питань нафтової, | 2006 - | | |якості і кількості |газової та | 2007 | | |нафти |нафтопереробної | років | | |(нафтопродуктів) у |промисловості, НАК | | | |магістральних |"Нафтогаз України" | | | |нафтопроводах з | | | | |урахуванням вимог | | | | |Європейського Союзу | | | | |та обладнання їх | | | | |сучасними вузлами | | | | |обліку в місцях | | | | |перетину державного | | | | |кордону України та | | | | |на експортних | | | | |терміналах. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.16. |Підготовка |Департамент з | до | | |техніко-економічного|питань нафтової, |1 квітня | | |обґрунтування |газової та |2006 року| | |будівництва дільниці|нафтопереробної | | | |нафтопроводу Броди -|промисловості, | | | |Полоцьк. |Департамент | | | | |стратегічної | | | | |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.17. |Підготовка проекту |Департамент з | до | | |протоколу про |питань нафтової, |1 квітня | | |внесення змін до |газової та |2006 року| | |Угоди між Кабінетом |нафтопереробної | | | |Міністрів України та|промисловості, | | | |Урядом Російської |Департамент | | | |Федерації про |євроінтеграції та | | | |транзит нафти |міжнародного | | | |територією України. |співробітництва, | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | |України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.18. |Підготовка проекту |Департамент з | до | | |протоколу про |питань нафтової, |1 квітня | | |внесення змін до |газової та |2006 року| | |Угоди між Кабінетом |нафтопереробної | | | |Міністрів України та|промисловості, | | | |Урядом Республіки |Департамент | | | |Казахстан про |євроінтеграції та | | | |співробітництво щодо|міжнародного | | | |поставок |співробітництва, | | | |казахстанської нафти|НАК "Нафтогаз | | | |в Україну та її |України" | | | |транзиту територією | | | | |України. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.19. |Забезпечення |Департамент з |протягом | | |реалізації |питань нафтової, | 2006 - | | |міжнародних проектів|газової та | 2010 | | |освоєння |нафтопереробної | років | | |перспективних |промисловості, | | | |нафтогазових |Департамент | | | |об'єктів в |євроінтеграції та | | | |Республіці Калмикія |міжнародного | | | |(Російська |співробітництва, | | | |Федерація), Лівії, |НАК "Нафтогаз | | | |Єгипті, Об'єднаних |України" | | | |Арабських Еміратах. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 2.20. |Оновлення в |Департамент з |протягом | | |установленому |питань нафтової, |2006 року| | |порядку складу |газової та | | | |наглядової ради |нафтопереробної | | | |відкритого |промисловості, | | | |акціонерного |Департамент | | | |товариства |майнових відносин | | | |"Укрнафта". |та реформування | | | | |власності, НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | -------------------------------------------------------------------| 3. У галузі електроенергетики: | -------------------------------------------------------------------| 3.1. |Виконання |Департамент з |протягом | | |організаційно- |питань | 2006 - | | |технічних заходів із|електроенергетики, | 2007 | | |зниження до |НАК "Енергетична | років | | |нормативних |компанія України", | | | |технологічних витрат|ДП НЕК "Укренерго" | | | |електричної енергії |спільно з обласними| | | |на її |енергопостачальними| | | |транспортування |компаніями | | | |електричними | | | | |мережами. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.2. |Виконання |Департамент з |протягом | | |організаційно- |питань | 2006 - | | |технічних заходів із|електроенергетики, | 2007 | | |зниження питомих |НАК "Енергетична | років | | |витрат умовного |компанія України" | | | |палива на |спільно з | | | |виробництво |енергогенеруючими | | | |електроенергії на |компаніями | | | |теплових | | | | |електростанціях. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.3. |Реконструкція |Департамент |протягом | | |існуючих і початок |стратегічної | 2006 - | | |будівництва нових |політики та | 2010 | | |енергогенеруючих |перспективного | років | | |потужностей |розвитку ПЕК, | | | |(13 енергоблоків |Департамент з | | | |теплових електричних|питань | | | |станцій загальною |електроенергетики, | | | |потужністю 2700 МВт |НАК "Енергетична | | | |на Придніпровський, |компанія України" | | | |Слов'янський, |спільно з | | | |Добротвірській, |енергогенеруючими | | | |Трипільській, |компаніями | | | |Зміївській, | | | | |Старобешівській, | | | | |Курахівській, | | | | |Криворізькій | | | | |теплових електричних| | | | |станціях). | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.4. |Будівництво та |Департамент |протягом | | |введення в |стратегічної | 2006 - | | |експлуатацію |політики та | 2007 | | |парогазової |перспективного | років | | |електричної станції |розвитку ПЕК, | | | |у м. Болград. |Департамент ядерної| | | | |енергетики та | | | | |атомної | | | | |промисловості, НАК | | | | |"Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |ДП НАЕК | | | | |"Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.5. |Будівництво на |Департамент |протягом | | |Київській |стратегічної | 2006 - | | |теплоелектроцентралі|політики та | 2007 | | |N 6 блока N 3 |перспективного | років | | |потужністю |розвитку ПЕК, | | | |250 МВт. |Департамент з | | | | |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно з АК | | | | |"Київенерго" (за | | | | |згодою) | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.6. |Реконструкція |Департамент |протягом | | |гідравлічних |стратегічної | 2006 - | | |електричних станцій |політики та | 2007 | | |відкритого |перспективного | років | | |акціонерного |розвитку ПЕК, | | | |товариства |Департамент з | | | |"Укргідроенерго". |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно з ВАТ | | | | |"Укргідроенерго" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.7. |Введення в |Департамент |протягом | | |експлуатацію на |стратегічної |2006 року| | |Ташлицькій |політики та | | | |гідроакумулюючій |перспективного | | | |електростанції двох |розвитку ПЕК, | | | |гідроагрегатів |Департамент ядерної| | | |потужністю 150 МВт |енергетики та | | | |кожний. |атомної | | | | |промисловості, ДП | | | | |НАЕК "Енергоатом", | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно з ВАТ | | | | |"Укргідроенерго" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.8. |Введення в |Департамент |протягом | | |експлуатацію на |стратегічної |2007 року| | |Дністровській |політики та | | | |гідроакумулюючій |перспективного | | | |електростанції |розвитку ПЕК, | | | |гідроагрегата |Департамент з | | | |потужністю 324 МВт. |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно з ВАТ | | | | |"Укргідроенерго" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.9. |Реконструкція |Департамент |протягом | | |підстанції |стратегічної |2006 року| | |"Джанкой". |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, | | | | |Департамент з | | | | |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.10. |Будівництво |Департамент |протягом | | |підстанції |стратегічної |2007 року| | |"Київська" і |політики та | | | |повітряної лінії |перспективного | | | |електропередачі |розвитку ПЕК, | | | |Рівненська атомна |Департамент з | | | |електрична станція -|питань | | | |підстанція |електроенергетики, | | | |"Київська" напругою |ДП НЕК "Укренерго" | | | |750 кВ. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.11. |Будівництво |Департамент |протягом | | |повітряної лінії |стратегічної |2007 року| | |електропередачі |політики та | | | |Дністровська |перспективного | | | |гідроакумулююча |розвитку ПЕК, | | | |електрична станція -|Департамент з | | | |Бар напругою 330 кВ.|питань | | | | |електроенергетики, | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.12. |Реконструкція, |Департамент |протягом | | |модернізація та |стратегічної | 2006 - | | |будівництво |політики та | 2007 | | |розподільних |перспективного | років | | |електричних мереж |розвитку ПЕК, | | | |напругою |Департамент з | | | |0,4 - 150 кВ. |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.13. |Вжиття додаткових |Департамент |протягом | | |заходів для |стратегічної | 2006 - | | |забезпечення |політики та | 2007 | | |реалізації |перспективного | років | | |Комплексної програми|розвитку ПЕК, | | | |розвитку |Департамент з | | | |вітроенергетики та |питань | | | |програми розвитку |електроенергетики, | | | |малих гідравлічних |НАК "Енергетична | | | |електричних станцій.|компанія України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.14. |Реконструкція та |Департамент |протягом | | |модернізація блоків |стратегічної | 2006 - | | |N 1, N 5, N 7, N 9 |політики та | 2007 | | |Бурштинської |перспективного | років | | |теплової |розвитку ПЕК, | | | |електростанції. |Департамент з | | | | |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.15. |Розроблення проекту |Департамент |протягом | | |реконструкції |стратегічної |2006 року| | |Теребля-Ріцької |політики та | | | |гідравлічної |перспективного | | | |електричної станції |розвитку ПЕК, | | | |потужністю 30 МВт. |Департамент з | | | | |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.16. |Будівництво другої |Департамент |1 квітня | | |повітряної лінії |стратегічної |2007 року| | |електропередачі |політики та | | | |Аджалик - Усатове |перспективного | | | |напругою 330 кВ. |розвитку ПЕК, | | | | |Департамент з | | | | |питань | | | | |електроенергетики, | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.17. |Будівництво |Департамент | 1 січня | | |повітряної лінії |стратегічної |2008 року| | |електропередачі |політики та | | | |Новоодеська - Арциз |перспективного | | | |напругою 330 кВ з |розвитку ПЕК, | | | |кабельним переходом |Департамент з | | | |через Дністровський |питань | | | |лиман. |електроенергетики, | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.18. |Опрацювання питання |Департамент |протягом | | |щодо передачі в |майнових відносин |2006 року| | |установленому |та реформування | | | |порядку Калуської |власності, | | | |теплоелектроцентралі|Департамент з | | | |з управління |питань | | | |Івано-Франківської |електроенергетики, | | | |обласної державної |Департамент | | | |адміністрації в |юридичного | | | |управління |забезпечення | | | |Міністерства палива | | | | |та енергетики | | | | |України. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.19. |Розроблення програми|Департамент |протягом | | |інтеграції |євроінтеграції та | 2006 - | | |Об'єднаної |міжнародного | 2007 | | |енергетичної системи|співробітництва, | років | | |України до |Департамент з | | | |транс'європейських |питань | | | |електромереж з |електроенергетики, | | | |урахуванням проекту |ДП НЕК "Укренерго",| | | |ТАСІС. |ДП НАЕК | | | | |"Енергоатом", НАК | | | | |"Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно з | | | | |енергетичними | | | | |компаніями | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.20. |Реалізація плану |Департамент |протягом | | |дій, передбачених |євроінтеграції та | 2006 - | | |Меморандумом про |міжнародного | 2007 | | |порозуміння між |співробітництва, | років | | |Європейським Союзом |Департамент з | | | |та Україною в |питань | | | |енергетичній галузі |електроенергетики, | | | |( 994_694 ). |Департамент | | | | |стратегічної | | | | |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, | | | | |Департамент з | | | | |питань нафтової, | | | | |газової та | | | | |нафтопереробної | | | | |промисловості, | | | | |Департамент ядерної| | | | |енергетики та | | | | |атомної | | | | |промисловості, ДП | | | | |НЕК "Укренерго", ДП| | | | |НАЕК "Енергоатом", | | | | |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" | | | | |спільно з | | | | |енергетичними | | | | |компаніями | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 3.21. |Розроблення та |Фінансово- |протягом | | |затвердження |економічний | 2006 - | | |нормативно-правових |департамент, | 2007 | | |та нормативних актів|Департамент з | років | | |щодо формування |питань | | | |енергетичного |електроенергетики, | | | |балансу держави та |Департамент | | | |порядку створення |юридичного | | | |Державної системи |забезпечення, | | | |моніторингу |Департамент з | | | |показників |питань нафтової, | | | |енергетичного |газової та | | | |балансу та рівня |нафтопереробної | | | |енергетичної |промисловості, | | | |безпеки. |Департамент ядерної| | | | |енергетики та | | | | |атомної | | | | |промисловості, НАК | | | | |"Енергетична | | | | |компанія України", | | | | |ДП НЕК "Укренерго",| | | | |ДП НАЕК | | | | |"Енергоатом", НАК | | | | |"Нафтогаз України" | | | -------------------------------------------------------------------| 4. У галузі атомної енергетики та промисловості: | -------------------------------------------------------------------| 4.1. |Розроблення |Департамент ядерної|15 червня| | |механізмів |енергетики та |2006 року| | |забезпечення |атомної | | | |фінансування |промисловості, ДП | | | |формування |НАЕК "Енергоатом" | | | |державного резерву | | | | |ядерного палива та | | | | |ядерних матеріалів | | | | |(концентрату | | | | |природного урану та | | | | |гексафториду | | | | |збагаченого урану) з| | | | |урахуванням річної | | | | |потреби. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.2. |Укладання |Департамент | 1 липня | | |міжнародних угод |євроінтеграції та |2006 року| | |України про мирне |міжнародного | | | |використання ядерної|співробітництва, | | | |енергії з державами,|Департамент ядерної| | | |на територіях яких |енергетики та | | | |розміщено діючі |атомної | | | |потужності |промисловості, ДП | | | |ядерно-паливного |НАЕК "Енергоатом" | | | |циклу. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.3. |Підвищення |Департамент ядерної| 1 січня | | |інвестиційного |енергетики та |2008 року| | |потенціалу |атомної | | | |експлуатуючої |промисловості, | | | |організації за |Департамент | | | |рахунок переоцінки |стратегічної | | | |балансової вартості |політики та | | | |основних фондів |перспективного | | | |атомних |розвитку ПЕК, ДП | | | |електростанцій, |НАЕК "Енергоатом" | | | |комплексної | | | | |реалізації | | | | |інноваційного | | | | |підходу і надання | | | | |гарантій за | | | | |позиками. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.4. |Здійснення |Департамент ядерної|протягом | | |наповнення |енергетики та | 2006 - | | |державного резерву |атомної | 2010 | | |ядерного палива та |промисловості, ДП | років | | |ядерних матеріалів |НАЕК "Енергоатом" | | | |(концентрату | | | | |природного урану та | | | | |гексафториду | | | | |збагаченого урану). | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.5. |Проведення |Департамент ядерної| 1 липня | | |міжнародного |енергетики та |2007 року| | |відкритого тендера |атомної | | | |щодо постачання |промисловості, | | | |гексафториду |Департамент | | | |збагаченого урану в |євроінтеграції та | | | |рамках виконання |міжнародного | | | |другого етапу |співробітництва, ДП| | | |Виконавчої угоди між|НАЕК "Енергоатом" | | | |Урядом Сполучених | | | | |Штатів Америки та | | | | |Урядом України від | | | | |5 червня 2000 року. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.6. |Запровадження |Департамент ядерної|починаючи| | |фінансових |енергетики та | з 2006 | | |механізмів |атомної | року | | |забезпечення |промисловості, | | | |щорічного наповнення|Фінансово- | | | |фінансового резерву |економічний | | | |для зняття атомних |департамент, ДП | | | |електростанцій з |НАЕК "Енергоатом" | | | |експлуатації. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.7. |Будівництво сховища |Департамент ядерної|протягом | | |для зберігання |енергетики та | 2006 - | | |відпрацьованого |атомної | 2010 | | |ядерного палива |промисловості, | років | | |Рівненської, |Департамент | | | |Хмельницької та |стратегічної | | | |Южноукраїнської |політики та | | | |атомних |перспективного | | | |електростанцій. |розвитку ПЕК, ДП | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.8. |Розроблення |Департамент ядерної|15 грудня| | |Державної програми |енергетики та |2006 року| | |поводження з |атомної | | | |радіоактивними |промисловості, | | | |відходами. |Департамент | | | | |стратегічної | | | | |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, | | | | |Фінансово- | | | | |економічний | | | | |департамент, ДП | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.9. |Створення в |Департамент ядерної| до | | |установленому |енергетики та |1 жовтня | | |порядку концерну |атомної |2006 року| | |"Укратомпром". |промисловості, | | | | |Департамент | | | | |майнових відносин | | | | |та реформування | | | | |власності, ДП НАЕК | | | | |"Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.10. |Розроблення |Департамент ядерної| до | | |техніко-економічного|енергетики та | 1 січня | | |обґрунтування |атомної |2007 року| | |перспектив розвитку |промисловості, | | | |сировинної бази |Департамент | | | |уранової |стратегічної | | | |промисловості. |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, ДП | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.11. |Проведення |Департамент ядерної|протягом | | |геологорозвідуваль- |енергетики та | 2006 - | | |них робіт для пошуку|атомної | 2007 | | |нових уранових |промисловості, ДП | років | | |родовищ. |НАЕК "Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.12. |Проектування, |Департамент ядерної|протягом | | |створення нових та |енергетики та | 2006 - | | |технічне |атомної | 2008 | | |переоснащення діючих|промисловості, ДП | років | | |потужностей |НАЕК "Енергоатом" | | | |цирконієвого | | | | |виробництва. | | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.13. |Залучення інвестицій|Департамент ядерної|протягом | | |для розвитку |енергетики та | 2006 - | | |уранових підприємств|атомної | 2007 | | |та освоєння нових |промисловості, | років | | |родовищ. |Департамент | | | | |стратегічної | | | | |політики та | | | | |перспективного | | | | |розвитку ПЕК, ДП | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | ------+--------------------+-------------------+---------+---------| 4.14. |Реконструкція і |Департамент ядерної|протягом | | |технічне |енергетики та | 2006 - | | |переоснащення |атомної | 2007 | | |підприємства з |промисловості, | років | | |випуску іонообмінних|Департамент | | | |смол з метою |стратегічної | | | |забезпечення |політики та | | | |виробництва урану та|перспективного | | | |удосконалення |розвитку ПЕК, ДП | | | |системи |НАЕК "Енергоатом", | | | |водопідготовки на |ДП "Смоли" | | | |атомних | | | | |електростанціях та | | | | |теплових | | | | |електроцентралях. | | | | -------------------------------------------------------------------- Наказ доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства палива
та енергетики N 144 ( v0144558-06 ) від 27.04.2006 }

{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 963 ( v0963732-12 ) від
04.12.2012 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: