open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.01.2008 N 15

Щодо організації приймання заключних

(проміжних) звітів про результати науково-дослідних

і дослідно-конструкторських робіт у 2007 році

З метою підвищення рівня наукового забезпечення розвитку
галузі, створення конкурентоспроможної продукції та посилення
контролю за використанням матеріальних і фінансових ресурсів
Н А К А З У Ю:
1. Вченим секретарям секцій: Кононенку В.П., Гуменчуку П.О.,
Жилкіну В.А., Крутю В.І., Івасюку В.В., Слободяну Я.Д.,
Коваленко Т.М., Литвицькій О.В., Заякіній Г.В.:
1.1. Підготувати і затвердити графік звітування на секціях
Науково-технічної ради міністерства керівників науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок про виконання робіт у 2007 році
та надати на узагальнення Департаменту аграрної освіти, науки та
дорадництва (Іщенко Т.Д.).
1.2. Підготувати та подати Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва до 21.01.2008 року протоколи засідань секцій
Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України щодо
прийнятих звітів про виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок (далі - НДДКР).
2. Керівникам секцій науково-технічної ради міністерства
Лузану Ю.Я., Мельнику С.І., Вербицькому П.І., Гадзало Я.М.,
Волкодаву В.В.:
2.1. Здійснити приймання звітів у встановленому порядку
відповідно до затверджених графіків.
2.2. Забезпечити подання виконавцями НДДКР до 23.01.2008 року
Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва річних і
заключних звітів, а також короткої інформації на магнітних та
паперових носіях про виконану роботу.
2.3. Проаналізувати хід виконання НДДКР відповідними
організаціями на предмет їх актуальності, конкурентоспроможності,
отримання кінцевого результату, доцільності подальшого їх
продовження, а також відповідності наукових розробок галузей АПК
реальним потребам економіки.
3. Виконавцям НДДКР до 21.01.2008 року:
3.1. Підготувати звіт (перехідний, заключний за весь період
досліджень) щодо виконання робіт.
3.2. Разом із звітом надати витяг з протоколу засідання
науково-технічної ради (далі - НТР) установи (організації) про
розгляд НДДКР та відповідність отриманих результатів календарному
плану і технічному завданню.
3.3. Підготувати довідку про практичну реалізацію результатів
виконання наукової розробки (додаток 1).
3.4. Підприємствам, установам та організаціям, що входять до
сфери управління міністерства, подати відомості про основні
показники науково-дослідних робіт за 2007 рік (додаток 2).
4. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
підготувати до 20.04.2008 року анотований узагальнений звіт про
результати НДДКР за 2007 рік.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

18.01.2008 N 15

ДОВІДКА

про практичну реалізацію результатів

виконання наукової розробки

--------------------------------------------------------------------------------------- Назва | Етапи освоєння | Місце та обсяги | Результати |Науково- |Економічний| наукової | (науково- | впровадження | впровадження |технічний| ефект | розробки | виробнича |експериментальної|експериментальної| рівень | | (теми), | перевірка, | розробки | розробки |розробки | | строки |експериментальне| | |порівняно| | виконання,| впровадження | | | з | | керівник | (тиражування) | | |аналогами| | теми | | | | | | (проекту) | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 2008 р. Керівник ____________________
М.П.

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

18.01.2008 N 15

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

науково-дослідних робіт за 2007 рік

------------------------------------------------------------------ N | Показники |Кількість| з/п | | | -----+------------------------------------------------+---------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------- I. Кадрове забезпечення

Чисельність працівників - загальна,

що беруть участь в НДДКР, всього

в т.ч. - докторів наук

- кандидатів наук

- наукових працівників без наукового

ступеня

з них у віці до 29 років включно

30-39 років

40-49 років

50-55 років

56-59 років

60-69 років

70 років і більше
II. Підготовка наукових кадрів

Захищено дисертацій, всього

в т.ч. - докторських

- кандидатських
III. Фінансування

Обсяги фінансування наукових досліджень,

тис. грн., всього

в т.ч. - бюджетних

- госпдоговорних

- інших
IV. Видавнича діяльність

Всього видано

в т.ч. - монографій

- підручників

- статей та тез доповідей в наукових

виданнях
V. Патентно-ліцензійна робота

Подано заявок на винахідництво

Одержано авторських свідоцтв

Одержано патентів
VI. Міжнародні відносини

Кількість виїздів наукових працівників за межі

України

Всього

в т.ч. з метою - стажування, навчання,

підвищення кваліфікації

- проведення наукових досліджень

- участі у міжнародних семінарах,

конференціях тощо

Участь у виконанні спільних наукових проектів (програм): __________________________________________________________ __________________________________________________________

з яким закладом: _________________________________________ __________________________________________________________
Назва проекту ____________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

період здійснення проекту:

обсяги фінансування:

Кількість - міжнародних конференцій

- семінарів

- грантів, отриманих науковими

працівниками від міжнародних фондів,

та їх тематика
VII. Завершено тем науково-дослідних робіт, всього

в т.ч. - розробка нової технології

- технологічних процесів

- створено сортів, гібридів с.-г. культур

- з них передано в державне

сортовипробування

- виведено порід, типів, ліній с.-г.

тварин

- розроблено вакцин, сироваток, лікарських

препаратів

- розроблено нових видів устаткування,

приладів
VIII. Участь у виставках, всього

в т.ч. - міжнародних

- республіканських

- обласних, районних
"___"___________ 2008 р. Керівник _________________
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: