open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 15 від 23.01.2002

Україна у системі світової цивілізації
Заслухавши та обговоривши доповідь доктора філософських наук
Ю.В. Павленка "Україна у системі світової цивілізації", Президія
НАН України відзначає необхідність поглибленого дослідження місця
України у системі сучасного світу та визначення її цивілізаційної
ідентичності. Проблема визначення місця в системі світової цивілізації має
вирішуватися на міждисциплінарному рівні, на межі філософських та
конкретних наукових підходів, що використовуються у
суспільно-гуманітарних дисциплінах. Її розв'язання має сприяти
визначенню стратегічних напрямів політики української держави у
XXI ст. Без адекватної оцінки минулого та сучасного стану на
загальноцивілізаційному тлі, визначення об'єктивних можливостей
подальшого руху з урахуванням досвіду інших суспільств розробити
наукові прогнози і програму розвитку України неможливо. Інститут світової економіки та міжнародних відносин (ІСЕМВ)
НАН України здійснює важливі дослідження в зазначеній галузі і має
значні наукові досягнення. Зокрема, досліджені структура, напрями,
чинники й рушійні сили розвитку основних цивілізаційних формувань
сьогодення. Виявлені фундаментальні залежності між
соціокультурними основами певних цивілізаційних структур та їх
здатністю до розвитку за умов глобалізації світу та виходу групи
найрозвинутіших країн на постіндустріальну стадію. Розроблені
методологічні основи порівняльного аналізу соціально-економічного
розвитку держав, що належать до різних цивілізаційних структур, та
визначення у цьому контексті місця України в сучасному світі. На
основі фундаментальних досліджень розроблено концепцію формування
та функціонування сучасної глобальної макроцивілізаційної системи
і місця в ній України. Разом з тим потребують подальшого дослідження питання
структури, динаміки та еволюції світової макроцивілізації,
визначення перспектив розвитку України з урахуванням глобальних
світоцивілізаційних та постіндустріальних тенденцій. Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Доповідь доктора філософських наук Ю.В. Павленка "Україна
в системі світової цивілізації" взяти до відома.
2. Вважати вивчення проблем формування та функціонування
глобальної цивілізації та визначення місця і ролі України у
світовому цивілізаційному процесі одним із провідних наукових
напрямів досліджень ІСЕМВ НАН України та покласти на інститут
координуючу роль з цих питань в НАН України.
3. Доручити ІСЕМВ НАН України:
3.1. Зосередити зусилля на вирішенні таких пріоритетних
проблем у галузі цивілізаційних досліджень, як: - механізми формування, функціонування і трансформації
світової макроцивілізаційної системи на межі тисячоліть; - структура сучасної світової макроцивілізації та місце і
роль у ній Заходу як окремої цивілізаційної структури, а також
світової ролі його провідних держав - США, Німеччини тощо; - базові, визначальні тенденції розвитку та соціокультурні
засади основних цивілізаційних структур сучасного світу; - місце і роль України в світі з урахуванням основних
напрямів розвитку сучасної глобальної цивілізації; - порівняльний аналіз трансформаційних процесів, що мають
місце в Україні та в інших країнах світу - розвинутих, тих, що
розвиваються та таких, що деградують.
3.2. Розробити і подати Міністерству закордонних справ
України та Раді національної безпеки і оборони України: - до 30.04.2002 аналітичні матеріали щодо цивілізаційної
структури пострадянського, східноєвропейського - євразійського
простору; - до 10.05.2002 науково-аналітичні матеріали про
цивілізаційну ідентичність України, Білорусі та Росії у їх
співвідношенні.
3.3. Разом з Відділенням економіки НАН України вивчити
питання щодо розробки проекту комплексної програми дослідження
основних цивілізаційних процесів у сучасному світі та місця і
перспектив в них України та подати до 01.06.2002 відповідні
пропозиції.
4. Відділенню економіки НАН України при формуванні тематичних
планів науково-дослідних робіт підвідомчих установ орієнтувати їх
на розвиток фундаментальних досліджень з проблем цивілізаційної
взаємодії у сучасному світі та місця, ролі і перспектив України у
світових економічних зв'язках.
5. Доручити редакції журналу "Вісник НАН України"
опублікувати матеріали обговорення в одному з найближчих номерів.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
віце-президента НАН України академіка НАН України І.Ф. Кураса.
Президент Національної академії
наук України
академік НАН України Б.Є. Патон
Перший віце-президент - головний
учений секретар Національної
академії наук України
академік НАН України А.П. Шпак
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: