open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
16.02.2010 N 15

Про затвердження Плану заходів

Державного агентства України з інвестицій

та інновацій з реалізації у 2010 році

Концепції сприяння органами виконавчої влади

розвитку громадянського суспільства

На виконання Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року N 1035-р
( 1035-2007-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Державного агентства України з
інвестицій та інновацій з реалізації у 2010 році Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського
суспільства ( 1035-2007-р ), що додається.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
агентства України з інвестицій та інновацій забезпечити виконання
Плану заходів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, та подати до
27 грудня 2010 року Організаційно-аналітичному департаменту
(Лупенку Ю.О.) звіти про його виконання.
3. Організаційно-аналітичному департаменту (Лупенку Ю.О.): - забезпечити розміщення Плану заходів Державного агентства
України з інвестицій та інновацій з реалізації у 2010 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства ( 1035-2007-р ) на веб-сайті Державного
агентства України з інвестицій та інновацій, а також на урядовому
веб-сайті "Громадянське суспільство і влада"; - узагальнити звіти керівників самостійних структурних
підрозділів Державного агентства України з інвестицій та інновацій
про виконання Плану заходів Державного агентства України з
інвестицій та інновацій з реалізації у 2010 році Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського
суспільства ( 1035-2007-р ); - проаналізувати хід реалізації Концепції сприяння органами
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
( 1035-2007-р ) у 2010 році; - забезпечити висвітлення у засобах масової інформації і
громадське обговорення результатів діяльності Державного агентства
України з інвестицій та інновацій з реалізації Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
( 1035-2007-р ); - за участю самостійних структурних підрозділів Державного
агентства України з інвестицій та інновацій підготувати і до
30 грудня 2010 року подати в установленому порядку на затвердження
План заходів Державного агентства України з інвестицій та
інновацій з реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
( 1035-2007-р ).
4. Управлінню господарського, документального забезпечення та
контролю (Дьяченко Н.Ж.) довести цей наказ до відома
перших заступників, заступників Голови, керівників самостійних
структурних підрозділів Державного агентства України з інвестицій
та інновацій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Голови А.Зайця.
Голова Л.Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

агентства України

з інвестицій

та інновацій

16.02.2010 N 15

ПЛАН ЗАХОДІВ

Державного агентства України з інвестицій

та інновацій з реалізації у 2010 році

Концепції сприяння органами виконавчої влади

розвитку громадянського суспільства

( 1035-2007-р )

------------------------------------------------------------------ N п/п | Зміст заходу | Відповідальний | Строк виконання| | | самостійний | | | | структурний | | | | підрозділ | | ----------------------------------------------------------------| Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайту Держінвестицій | ----------------------------------------------------------------| 1. |Оприлюднення на |Організаційно- | II квартал | |веб-сайті |аналітичний | | |Держінвестицій і |департамент, | | |урядовому веб-сайті|Юридичний | | |"Громадянське |департамент | | |суспільство і | | | |влада" з метою | | | |одержання зауважень| | | |і пропозицій | | | |проекту Закону | | | |України "Про | | | |внесення змін до | | | |деяких законодавчих| | | |актів України щодо | | | |створення умов для | | | |стимулювання | | | |переходу економіки | | | |України на | | | |інноваційну модель | | | |розвитку". | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 2. |Оприлюднення на |Організаційно- | IV квартал | |веб-сайті |аналітичний | | |Держінвестицій і |департамент, | | |урядовому веб-сайті|Юридичний | | |"Громадянське |департамент | | |суспільство і | | | |влада" з метою | | | |одержання зауважень| | | |і пропозицій | | | |проекту Закону | | | |України "Про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про| | | |державне | | | |прогнозування та | | | |розроблення програм| | | |економічного і | | | |соціального | | | |розвитку України". | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 3. |Оприлюднення на |Організаційно- | III квартал | |веб-сайті |аналітичний | | |Держінвестицій і |департамент, | | |урядовому веб-сайті|Департамент | | |"Громадянське |інвестицій | | |суспільство і | | | |влада" з метою | | | |одержання зауважень| | | |і пропозицій | | | |проекту Закону | | | |України "Про | | | |внесення змін до | | | |Закону України "Про| | | |інвестиційну | | | |діяльність". | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 4. |Оприлюднення на |Організаційно- | IV квартал | |веб-сайті |аналітичний | | |Держінвестицій і |департамент, | | |урядовому веб-сайті|Юридичний | | |"Громадянське |департамент | | |суспільство і | | | |влада" з метою | | | |одержання зауважень| | | |і пропозицій | | | |проекту постанови | | | |Кабінету Міністрів | | | |України "Про | | | |внесення змін до | | | |деяких постанов | | | |Кабінету Міністрів | | | |України" (щодо | | | |приведення постанов| | | |Кабінету Міністрів | | | |України у | | | |відповідність до | | | |законів України | | | |"Про Кабінет | | | |Міністрів України",| | | |"Про інноваційну | | | |діяльність", "Про | | | |пріоритетні напрями| | | |інноваційної | | | |діяльності" та | | | |удосконалення | | | |державного | | | |управління у сфері | | | |інвестицій та | | | |інноваційної | | | |діяльності). | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 5. |Оприлюднення на |Організаційно- | I квартал | |веб-сайті |аналітичний | | |Держінвестицій і |департамент, | | |урядовому веб-сайті|Департамент | | |"Громадянське |інновацій | | |суспільство і | | | |влада" з метою | | | |одержання зауважень| | | |і пропозицій | | | |проекту | | | |розпорядження | | | |Кабінету Міністрів | | | |України "Про | | | |затвердження плану | | | |заходів на | | | |2010-2012 роки | | | |щодо реалізації | | | |Концепції розвитку | | | |національної | | | |інноваційної | | | |системи" | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 6. |Оприлюднення на |Організаційно- | Протягом року | |веб-сайті |аналітичний | | |Держінвестицій |департамент, | | |планів та звітів, |самостійні | | |матеріалів щодо |структурні | | |діяльності |підрозділи | | |Держінвестицій. | | | ----------------------------------------------------------------| Взаємодія з Громадською радою при Держінвестицій | ----------------------------------------------------------------| 7. |Підготовка |Організаційно- | 23 лютого | |аналітичних |аналітичний | | |матеріалів та |департамент, | | |участь у |самостійні | | |обговоренні на |структурні | | |засіданні |підрозділи | | |Громадської ради | | | |питань: | | | |параграф. | | | |прогнозування | | | |інноваційного | | | |розвитку в Україні | | | |та використання | | | |результатів | | | |прогнозно- | | | |аналітичних | | | |досліджень в | | | |практиці державного| | | |і корпоративного | | | |управління; | | | |параграф. | | | |пріоритетів | | | |інноваційно- | | | |інвестиційної | | | |підтримки бізнесу з| | | |боку Комісії з | | | |інноваційно- | | | |інвестиційної | | | |діяльності ICC | | | |Ukraine (далі - | | | |КІІД ICC Ukraine), | | | |організація | | | |взаємодії КІІД ICC | | | |Ukraine з | | | |Держінвестицій з | | | |метою визначення | | | |пріоритетних | | | |інноваційних | | | |програм та проектів| | | |підприємств-членів | | | |ICC Ukraine; | | | |параграф. | | | |стимулювання | | | |інвестиційної та | | | |інноваційної | | | |діяльності; | | | |параграф. | | | |діяльності | | | |Держінвестицій у | | | |2009 році та план | | | |на 2010 рік. | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 8. |Підготовка |Організаційно- | 25 травня | |аналітичних |аналітичний | | |матеріалів та |департамент, | | |участь у |самостійні | | |обговоренні на |структурні | | |засіданні |підрозділи | | |Громадської ради | | | |питань: | | | |параграф. проблеми | | | |розвитку | | | |інфраструктури та | | | |нових фінансових | | | |інструментів | | | |необхідних для | | | |організації | | | |фінансування | | | |інноваційних | | | |проектів; | | | |параграф. | | | |вдосконалення | | | |нормативно-правових| | | |актів стосовно | | | |підтримки | | | |інноваційних | | | |програм та | | | |проектів; | | | |параграф. | | | |реалізації завдань | | | |та заходів, | | | |визначених | | | |Концепцією розвитку| | | |національної | | | |інноваційної | | | |системи | | | |( 680-2009-р ). | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 9. |Підготовка |Організаційно- | 7 вересня | |аналітичних |аналітичний | | |матеріалів та |департамент, | | |участь у |самостійні | | |обговоренні на |структурні | | |засіданні |підрозділи | | |Громадської ради | | | |питань щодо | | | |географічних | | | |інформаційних | | | |систем для | | | |вирішення завдань | | | |Держінвестицій. | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 10. |Підготовка |Організаційно- | 16 листопада | |аналітичних |аналітичний | | |матеріалів та |департамент, | | |участь у |самостійні | | |обговоренні на |структурні | | |засіданні |підрозділи | | |Громадської ради | | | |питань щодо стану | | | |та перспектив | | | |розвитку | | | |довгострокового | | | |кредитування | | | |інвестиційних та | | | |інноваційних | | | |проектів реального | | | |сектора економіки. | | | ----------------------------------------------------------------| Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних заходів| ----------------------------------------------------------------| 11. |Участь у |Перші заступники | Протягом року | |вітчизняних та |Голови, заступники | | |міжнародних |Голови, | | |конференціях, |Організаційно- | | |семінарах, |аналітичний | | |форумах, виставках |департамент, | | |тощо з питань |Департамент | | |інвестицій та |інвестицій, | | |інноваційної |Департамент | | |діяльності, |інновацій, | | |підготовка |Юридичний | | |інформаційно- |департамент | | |довідкових та |(в межах | | |презентаційних |повноважень) | | |матеріалів для | | | |зазначених заходів.| | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 12. |Презентація |Департамент | II квартал | |Методичних |інвестицій | | |рекомендацій | | | |розрахунку індексу | | | |інвестиційного | | | |клімату в Україні. | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 13. |Презентація |Організаційно- | Протягом року | |інвестиційних та |аналітичний | | |інноваційних |департамент, | | |програм, проектів, |Департамент | | |проектних |інвестицій, | | |пропозицій, а також|Департамент | | |їх громадське |інновацій, | | |обговорення з метою|регіональні центри | | |залучення уваги |інноваційного | | |ділових кіл до їх |розвитку | | |всебічної | | | |підтримки. | | | -------+-------------------+-------------------+----------------| 14. |Проведення з |Департамент | Протягом року | |залученням |інновацій | | |зацікавлених кіл | | | |громадськості | | | |постійно діючого | | | |семінару з питань | | | |інноваційного | | | |розвитку. | | | ----------------------------------------------------------------| Вивчення громадської думки | ----------------------------------------------------------------| 15. |Моніторинг |Організаційно- | Протягом року | |пропозицій та |аналітичний | | |зауважень |департамент, | | |громадськості до |самостійні | | |роботи |структурні | | |Держінвестицій, їх |підрозділи | | |аналіз, здійснення | | | |заходів реагування.| | | ----------------------------------------------------------------| Проведення семінарів, тренінгів тощо | ----------------------------------------------------------------| 16. |Співпраця з |Відділ кадрової | Протягом року | |інститутами з |роботи | | |підготовки, | | | |перепідготовки та | | | |підвищення | | | |кваліфікації кадрів| | | |Держінвестицій. | | | -----------------------------------------------------------------
Директор організаційно-
аналітичного департаменту Ю.Лупенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: