open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Р І Ш Е Н Н Я
30.10.2002 N 15

Про підсумки роботи житлово-комунального

господарства за 9 місяців 2002 року

За оперативними даними, за 9 місяців 2002 року підприємствами
житлово-комунальної сфери реалізовано послуг на суму більш ніж
5,4 млрд. грн., в тому числі для населення - на 3,3 млрд. гривень.
Середній рівень відшкодування тарифом собівартості послуг з
теплопостачання складає 83,7%, водопостачання - 78,9%,
водовідведення - 83,3%. Найнижчий рівень відшкодування послуги із
тепло-, водопостачання у містах: Сімферополі відповідно 59% та
30%, Севастополі (47% та 36%), Донецькій області (60% та 54%).
Найнижчий розмір квартирної плати у Житомирській області
(0,19 грн./кв. м.).
Підприємства галузі понесли збитки в розмірі більш ніж
400 млн. гривень. Дебіторська заборгованість з початку року зросла
на 480,0 млн. грн. і на 01.10.02 складає 8,7 млрд. грн., що на
573,0 млн. грн. перевищує кредиторську заборгованість.
Заборгованість із заробітної плати на підприємствах
житлово-комунального господарства складає 113,3 млн. гривень.
Внаслідок накопичення фінансових проблем не вирішуються
питання відновлення основних фондів підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства, теплопостачання,
житлового фонду, інженерного захисту територій населених пунктів,
вироблення комплексних системних заходів попередження і
ліквідації наслідків екзогенних геологічних процесів і шкідливої
дії вод, невідповідності стану благоустрою вимогам безпеки
дорожнього руху, санітарно-епідеміологічним та екологічним
нормативам.
Комітетом розпочато розгляд проектів регіональних програм
реформування та розвитку житлово-комунального господарства, який
засвідчив, що вони не містять конкретного плану дій з
реформування галузі в розрізі підгалузей житлово-комунального
господарства і населених пунктів регіону та визначеного рівня
основних показників, яких планується досягти в ході реформування
галузі, не мають економічного обгрунтування здійснення структурних
перетворень. У більшості облжитлокомунуправлінь не створені
відділи з реформування житлово-комунального господарства, якісний
і кількісний склад обласних управлінь житлово-комунального
господарства не відповідає вимогам сьогодення та виконання
доручень Президента та Уряду.
За звітний період Комітетом проведено роботу з напрацювання
законодавчої та нормативно-правової бази галузі. Верховною Радою
України розглянуто проект Закону України "Про похоронну справу".
Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту і зв'язку розглянуті зміни до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) щодо нарахування
підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства ПДВ за
"касовим" методом.
Держжитлокомунгоспом налагоджено співпрацю з Комітетом
Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку
з питань формування нормативної бази для стабілізації,
реформування та розвитку ЖКГ. Проведено спільну виїзну колегію у
Дніпропетровській області, затверджені заходи щодо виконання її
рішень.
Урядовими комітетами розглянуті проекти Житлового кодексу,
Законів України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної
плати, плати за комунальні послуги, спожиті газ та
електроенергію", "Про внесення змін та доповнень до Закону України
"Про підприємства в Україні", "Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику", схвалено проект Закону України "Про
внесення змін та доповнень до Бюджетного кодексу України".
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.10.02
N 1521 ( 1521-2002-п ) "Про реалізацію Закону України "Про
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
У поточному році введено в дію Порядок формування цін і
тарифів на послуги централізованого водопостачання, затверджено
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання
собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального господарства ( v0047241-02 ).
Відпрацьовується питання забезпечення комунальними послугами
сільського населення.
З метою поліпшення фінансового стану підприємств
житлово-комунального господарства, реформування галузі колегія
Держжитлокомунгоспу В И Р І Ш И Л А:
1. Управлінню експлуатації житлового фонду (Кірюшін В.М.)
упродовж листопада поточного року: - забезпечити подання проекту Житлового кодексу на розгляд
Кабінету Міністрів України; - погодити із зацікавленими міністерствами і відомствами
постанов КМУ "Про затвердження нової редакції Правил надання
населенню послуг з холодного та гарячого водопостачання,
центрального опалення та водовідведення та "Про затвердження
Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій"; у двомісячний термін: - затвердити Типовий статут об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку та Типовий договір власників приміщень і
управителя; - підготувати і подати Кабінету Міністрів України проект
постанови Кабінету Міністрів України "Про покращення роботи
ліфтового господарства України"; - допрацювати з Мін'юстом механізм введення Єдиного реєстру
прав власності на об'єкти нерухомого майна.
2. Управлінню економіки, ціноутворення та тарифної політики
житлово-комунального господарства (Кулеша А.А.) - до 4 листопада подати Кабінету Міністрів України
доопрацьовані проекти Законів України "Про внесення змін та
доповнень до Закону України "Про підприємства в Україні" та "Про
реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за
комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію"; - до 30 грудня 2002 року разом із облжитлокомунуправліннями
та РІОЦ підготувати зміни і доповнення до діючих чинних
статистичних форм; - до 11 листопада допрацювати проект Порядку формування
тарифів на послуги центра-лізованого теплопостачання.
3. Управлінню стратегії реформування житлово-комунального
господарства (Мільнер О.О.) - до 06 листопада поточного року узагальнити матеріали ОЖКУ,
галузевих управлінь та відділів і підготувати інформацію
Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України про
хід виконання Указу Президента України від 19 жовтня 1999 року
N 1351 ( 1351/99 ) та пропозиції щодо вдосконалення системи
управління галуззю, її фінансування та розвитку конкуренції; - 28 листопада поточного року розглянути на НТР Комітету
проект індикаторів і показників реформування та розвитку
житлово-комунального господарства.
4. Управлінню науково-технічної політики (Кравченко Л.О)
разом з іншими управліннями Комітету до кінця поточного року
підготувати план науково-дослідних, нормативних, конструкторських
робіт і робіт із стандартизації на 2003 рік.
5. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Хомко В.Є.): - у двотижневий термін підготувати проект постанови Кабінету
Міністрів України щодо упорядкування взаємовідносин з
енергопостачальними організаціями; - до 1 грудня поточного року підготувати пропозиції щодо
внесення на погодження проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 16 серпня 1999 р. N 1494 "Про затвердження Порядку
справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту"; - у місячний термін підготувати узагальнений перелік
водопровідно-каналізаційних об'єктів, які необхідно включити до
переліку об'єктів, що фінансуються у 2003 році повністю або
частково за рахунок коштів державного бюджету.
6. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Масленніков Г.Ф.) разом з іншими управліннями та відділами
Комітету: - до 15 листопада поточного року підготувати для подання
Кабінету Міністрів України проект постанови "Про проведення
Всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою
та підтримання громадського порядку".
7. Відділу протизсувних робіт та захисту територій від
шкідливої дії вод (Голуб'ятніков Є.І.): - у місячний термін завершити формування міжвідомчої
науково-технічної ради при Держжитлокомунгоспі України для
здійснення управління Комплексною програмою ліквідації наслідків
підтоплення території в містах і селищах України, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 N 160
( 160-2002-п ); - разом з галузевими науково-дослідними інститутами надати
методичну допомогу службам інженерного захисту територій з питань
проведення обстеження територій з небезпечними природними та
техногенними процесами, інвентаризації споруд інженерного захисту
територій і розроблення схем інженерного захисту територій.
8. Відділу кадрів та режимно-секретної роботи (Купчук В.Є.): - разом з Академією житлово-комунального господарства
(Короткий Г.І.) за участю місцевих органів влади з метою
підготовки високо-кваліфікованих спеціалістів для забезпечення
виконання Програми реформування житлово-комунального господарства
вжити заходів для створення філій Академії житлово-комунального
господарства в регіонах.
9. Керівникам підприємств, установ і організацій сфери
управління Комітету: - забезпечити у 2002 році виконання обсягів робіт,
передбачених договорами із замовниками, та вжити заходів щодо
фінансового забезпечення договорів на виконання робіт і надання
послуг; - вжити всіх можливих заходів впливу до ліквідації
простроченої дебіторської заборгованості замовників за виконані
роботи і надані послуги, не допускати пропущення строків позовної
давності; - вжити заходів для своєчасного здійснення розрахунків з
бюджетами усіх рівнів, державними цільовими фондами, із виплати
заробітної плати.
10. Ресжитлокомунгоспу АР Крим, облжитлокомунуправлінням: - доопрацювати регіональні Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства з урахуванням визначених
стратегічних цілей та базових принципів їх досягнення; - разом з управліннями Комітету до 06 листопада 2002 року
надати аналітичні довідки в розрізі регіонів про хід виконання
Указу Президента України від 19 жовтня 1999 року N 1351
( 1351/99 ) "Про прискорення реформування житлово-комунального
господарства"; - до 1 грудня поточного року подати Комітету пропозиції щодо
розроблення Програми оснащення житла пільгових категорій громадян
засобами обліку споживання комунальних послуг; - до 25 грудня поточного року скоригувати регіональні
програми оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії; - до 25 грудня поточного року подати Комітетові пропозиції
щодо участі підприємств, організацій та установ, розташованих у
регіонах України, в постійно діючий виставці-продажу "Технології
комунального господарства"; - вжити заходів щодо скорочення заборгованості з виплати
заробітної плати; - зосередити увагу на виконанні "Програми реконструкції
житлових будинків перших масових серій" ( 820-99-п ); - покласти персональну відповідальність посадових осіб усіх
рівнів за: - створення безпечних умов праці у житлово-комунальному
господарстві; - виконання рішень колегій, наказів Держжитлокомунгоспу та
іншого ділового листування.
11. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям: - перезатвердити доопрацьовані відповідно до Стратегії та
основних завдань підвищення ефективності роботи
житлово-комунального господарства України регіональні Програми
реформування та розвитку житлово-комунального господарства; - враховуючи значний обсяг виконання роботи по стабілізації,
розвитку і реформування житлово-комунального господарства
підвищити роль обласних управлінь житлово-комунального
господарства для чого переглянути чисельний та якісний склад
управлінь, передбачивши створення структурних підрозділів по
реформуванню житлово-комунального господарства та інтеграції
сільської комунальної служби в єдиний комплекс
житлово-комунального господарства; - збільшити чисельність працівників обласних управлінь
житлово-комунального господарства, зміцнити їх та підприємства,
які надають житлово-комунальні послуги, висококваліфікованими
кадрами і створити в обласних управліннях житлово-комунального
господарства структурні підрозділи з питань реформування та
розвитку житлово-комунального господарства відповідно до наказу
Держжитлокомунгоспу від 16.08.02 N 22 ( v0022508-02 ); - вжити заходів щодо безумовного погашення заборгованості за
житлово-комунальні послуги бюджетних установ та інших споживачів; - у разі встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги
нижчими за економічно обгрунтовані витрати на їх виробництво
передбачати в місцевих бюджетах відповідне відшкодування; - при формуванні бюджету на 2003 рік передбачити відповідне
фінансове забезпечення: - видатків бюджетних організацій на оплату комунальних
послуг; - Програми оснащення наявного житлового фонду засобами обліку
споживання комунальних послуг; - Програми реконструкції житлових будинків перших масових
серій ( 820-99-п ); - виконання робіт з заміни та модернізації ліфтів, термін
безпечної експлуатації (25 років) яких закінчився; - капітальних вкладень на модернізацію і реконструкцію
основних фондів підприємств галузі, в тому числі невідкладних
заходів з підвищення якості питної води, послуг теплопостачання,
утримання житлового фонду. - прискорити розроблення регіональних програм ліквідації
наслідків підтоплення територій міст і селищ, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 N 160
( 160-2002-п ); - відновити або створити у структурі Рескомжитлокомунгоспу,
облжитлокомунуправлінь та міськкомунуправлінь служби інженерного
захисту територій, як це передбачалося постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.96 N 1369 ( 1369-96-п ), доручивши їм
організацію проведення : - інвентаризації споруд інженерного захисту територій в
містах і селищах; - обстеження територій міст і селищ з небезпечними природними
та техногенними процесами (зсуви, підтоплення, абразія берегів
тощо); - розроблення схем інженерного захисту територій міст і
селищ. - звернути увагу на скорочення транспортної роботи міського
електротранспорту та погіршення технічного стану його об'єктів.
12. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
Голова колегії Г.М.Семчук
"Інформаційний бюлетень Держжитлокомунгоспу",
N 1/2003

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: