open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.03.2015  № 15

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів
№ 8 від 03.12.2015}

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення Ради суддів України Моніча Б. С. щодо аналізу оплати праці працівників апаратів судів у 2014 році, розглянувши звернення Господарського суду Одеської області від 19.02.2015, Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.02.2015, Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.02.2015, судді господарського суду Донецької області Колесника Р. М. від 10.11.2014, Сватівського районного суду Луганської області від 05.11.2014 та від 06.02.2015, Рада суддів України встановила:

Рішенням Ради суддів України від 08.08.2014 № 7 затверджено орієнтовний план роботи Ради суддів України на друге півріччя 2014 року, пунктом 20 якого передбачено проведення аналізу стану оплати праці працівників апаратів судів у 2014 році.

Проведеним аналізом встановлено, що схеми окладів працівників судів за категоріями посад передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 700), де вони встановлені для окремої спеціалізації судів та за відповідними групами областей (додатки 44 - 47).

Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 травня 2007 року.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 34 з 1 лютого 2008 року здійснено підвищення посадових окладів згідно із затвердженими схемами на 45 відсотків.

Після цього схеми посадових окладів працівників апаратів судів та інших державних службовців не переглядались. Розмір посадового окладу більшості посад апаратів судів та інших державних службовців не досягає навіть розміру мінімальної заробітної плати.

Як наслідок, розміри заробітної плати співмірних посад працівників апаратів судів є надзвичайно диференційованими, так як відсутність перегляду схем посадових окладів державних службовців на державному рівні нівелює такі складові заробітної плати як оклад, вислуга, ранг стимулюючими виплатами.

Разом з тим, Законом України від 14.10.2014 № 1697-VII "Про прокуратуру" внесено зміни до частини першої статті 144 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" шляхом її доповнення абзацом другим такого змісту: "При цьому розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі 30 відсотків посадового окладу судді місцевого суду. Посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців". Зазначена норма набрала чинності і на теперішній час її дія не зупинена та не скасована.

При цьому, згідно з частиною другою пункту 13 розділу XIII Закону України "Про прокуратуру" Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, має внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом, у тому числі з метою забезпечення збільшення видатків Державного бюджету України на оплату праці працівників апаратів судів та встановлення їм посадових окладів у розмірі, не меншому за передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до частини п'ятої статті 149 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" правовий статус працівників апаратів судів визначаєтеся Законом України "Про державну службу".

Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до абзацу сьомого статі 33 Закону України "Про державну службу".

Частиною другою статті 6 Конституції України визначено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

За змістом частини третьої статті 113 Конституції України Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади, у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Незважаючи на вищевикладені положення Конституції України та Законів України, схеми посадових окладів працівників апаратів судів Кабінетом Міністрів України до цього часу не переглянуті.

При цьому Верховною Радою України 12.02.2015 прийнято Закон України № 192-VIII "Про забезпечення права на справедливий суд", яким Закон України "Про судоустрій і статус суддів" викладено в новій редакції.

Абзацом другим частини першої статті 147 цього Закону також передбачено, що розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі 30 відсотків посадового окладу судді місцевого суду. Посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців.

ДСА України зверталася до Міністерства соціальної політики України з пропозицією про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" щодо встановлення нових посадових окладів працівникам апаратів судів, враховуючи, зокрема, необхідність приведення положень названої постанови до норм законодавства з часу набуття чинності Законом України від 14.10.2014 № 1697-VII "Про прокуратуру".

Також ДСА України зверталася до Міністерства фінансів України з приводу збільшення бюджетних асигнувань, необхідних для реалізації згаданих положень при доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2015 рік.

Натомість, Міністерство соціальної політики України надало відповідь, згідно з якою упорядкування умов оплати праці працівників апаратів судів, зокрема підвищення посадових окладів, доцільно розглядати на єдиних засадах при упорядкуванні умов оплати праці державних службовців з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" установлено, що норми і положення Закону України "Про судоустрій і статус суддів" застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету.

На підставі викладеного, відповідно до частини п'ятої статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X з'їздом суддів України 16.09.2010 (із наступними змінами), Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови Комітету бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення Ради суддів України Моніча Б. С. взяти до відома.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо необхідності упорядкування умов оплати праці працівників апаратів судів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями), зокрема шляхом приведення положень названої постанови до норм Закону України від 12.02.2015 № 192-VIII "Про забезпечення права на справедливий суд".

3. Доручити Державній судовій адміністрації України здійснити відповідні заходи щодо забезпечення розробки науково-обґрунтованих нормативів навантаження на суддів та нормативів співвідношення між чисельністю суддів та працівників апаратів судів.

{Діяльність робочої групи припинено згідно з Рішенням Ради суддів № 8 від 03.12.2015}

4. Створити робочу групу з числа членів Ради суддів України, працівників ДСА України з метою розробки типових уніфікованих та оптимізованих структур і штатних розписів місцевих загальних та апеляційних судів, які б забезпечували виконання судами завдань, передбачених законами і нормативними актами в такому складі:


голова Комітету бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, керівник робочої групи

-

Моніч
Богдан Сильвестрович;


члени Комітету бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення:

-

Масенко
Денис Євгенович;

-

Чебан
Вікторія Миколаївна;

-

Гордійко
Юрій Григорович;

-

Кононенко
Олена Миколаївна;

-

Кривка
Володимир Павлович;

-

Плахтій
Інна Борисівна;


голова Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду

-

Алейніков
Григорій Іванович;


член Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду

-

Леонтович
Андрій Миколайович;


член Комітету забезпечення гарантій незалежності суддів

-

Соломаха
Людмила Іванівна;


член Комітету з питань правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей

-

Багрій
Тарас Ярославович;


начальник планово-фінансового управління Державної судової адміністрації України (за згодою)

-

Покотило
Ярослав Богданович;


начальник відділу організації оплати праці планово-фінансового управління Державної судової адміністрації України (за згодою)

-

Медведєва
Ганна Олександрівна.

Доручити зазначеній робочій групі розробити та подати на затвердження Ради суддів України Типове положення про нарахування та виплату стимулюючих виплат працівникам апаратів судів для забезпечення однотипного порядку їх нарахування.

5. До затвердження типових структур доручити Державній судовій адміністрації України у 2015 році здійснювати перерозподіл фонду оплати праці в межах бюджетних програм з метою встановлення рівномірного рівня заробітної плати працівників апаратів судів і забезпечення однотипного порядку нарахування та виплати заробітної плати, у тому числі стимулюючих виплат працівникам апаратів місцевих загальних та апеляційних судів.

Державній судовій адміністрації України надавати Раді суддів України обґрунтовану інформацію про перерозподіл фонду оплати праці щоквартально.

6. До затвердження Типового положення про нарахування та виплату стимулюючих виплат працівникам апаратів судів рекомендувати зборам суддів використовувати повноваження, передбачені пунктом 1 частини п'ятої статті 115 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (пункт 1 частини п'ятої статті 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у редакції від 12.02.2015), та регулярно заслуховувати звіти голів судів, керівників апаратів судів щодо визначення розміру стимулюючих виплат керівникам та працівникам апаратів судів з метою недопущення випадків безпідставної диференціації рівня оплати праці осіб зі співмірними посадовими окладами, рангами, вислугою років обсягами виконуваної роботи.

Голова Ради суддів України

В. Сімоненко

{Текст взято з сайту Ради суддів України http://rsu.court.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: