open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Н А К А З
28.01.2003 N 15

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

надання та заповнення статистичної звітності

за формою N 10-ПІ поштова - річна "Звіт

про зайнятість та працевлаштування

інвалідів"

Відповідно до пункту 3 наказу Держкомстату України від
10.01.2002 р. N 49 ( v0049202-02 ), методологічне керівництво щодо
заповнення форми статистичної звітності N 10-ПІ "Звіт про
зайнятість та працевлаштування інвалідів" покладено на Фонд
соціального захисту інвалідів. До фонду від підприємств та організацій протягом року
надійшло багато запитань про порядок заповнення та подання форми
N 10-ПІ, у зв'язку з чим були розроблені методичні рекомендації. Направляємо для керівництва в роботі Методичні рекомендації
щодо надання та заповнення статистичної звітності за формою
N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування
інвалідів".
Директор В.Хабаров

Додаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо надання та заповнення статистичної звітності

за формою N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість

та працевлаштування інвалідів"

Наказом Держкомстату України від 10.01.2002 р. N 49
( v0049202-02 ) з 2002 року введено в дію форму державної
статистичної звітності N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про
зайнятість та працевлаштування інвалідів". З набранням чинності новою формою скасовується затверджена
раніше форма державної статистичної звітності N 10-1
(поштова - річна) "Звіт про зайнятість інвалідів", затверджена
наказом Держкомстату України від 26.10.98 р. N 360
( v0360202-98 ). Відповідно до пункту 3 вищезазначеного наказу Держкомстату
України, методологічне керівництво щодо заповнення форми N 10-ПІ
покладено на Фонд соціального захисту інвалідів.
1. Загальні положення
1.1. При заповненні статистичної звітності за формою N 10-ПІ
слід керуватися: - Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих
у народному господарстві України, затвердженою наказом Мінстату
України від 07.07.95 р. N 171 ( z0287-95 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 07.08.95 р. за N 287/823, зі змінами,
затвердженими наказом Держкомстату України від 18.02.99 р. N 67
( z0145-99 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
09.03.99 р. за N 145/3438 (далі - Інструкція зі статистики
чисельності працівників); - Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою
наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. N 323
( z0465-95 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
21.12.95 р. за N 465/1001 (далі - Інструкція зі статистики
заробітної плати); - Інструкцією щодо заповнення форм державної статистичної
звітності про використання робочого часу, затвердженою наказом
Держкомстату України від 04.01.2000 р. N 1 ( z0074-00 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2000 р. за
N 74/4295; - цими методичними рекомендаціями.
1.2. Ці методичні рекомендації застосовуються до всіх
юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, незалежно від
форми власності й організаційно-правових форм господарювання.
1.3. Заповнення сітки кодів адресної частини бланка є
обов'язковим і здійснюється згідно з довідкою про включення
підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України. Проставляються коди всіх передбачених у сітці
реквізитів і в обов'язковому порядку код основного виду діяльності
підприємства за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД).
1.4. Форма підписується керівником підприємства, головним
бухгалтером, начальником відділу кадрів з наведенням прізвища,
імені та по батькові та завіряється печаткою підприємства.
Довідково наводяться дані виконавця, N телефону.
2. Порядок подання звітності
2.1. Відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) та Порядку сплати
підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних
санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів,
акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р.
N 1767 ( 1767-2001-п ), підприємства (об'єднання), установи і
організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності й
господарювання, на яких працює 15 і більше осіб, подають щорічно
не пізніше 1 лютого до регіональних відділень Фонду соціального
захисту інвалідів (далі - Фонд) Звіт про зайнятість та
працевлаштування інвалідів за формою N 10-ПІ.
2.2. Підприємства, які є на утриманні бюджетів та (або)
визнані неприбутковими, повинні одночасно з поданням звіту про
зайнятість та працевлаштування інвалідів надати такі документи: - витяг зі статутного документа (статуту, положення тощо) про
неприбутковий статус підприємства; - копію довідки Держкомстату України (завірену печаткою
підприємства), у якій визначені форма власності та
організаційно-правова форма господарювання підприємства; - копію довідки за формою 4-ОПП про взяття підприємства на
облік державною податковою інспекцією як неприбуткового (завірену
печаткою підприємства).
2.3. Підприємства, які сплачують єдиний податок, одночасно з
поданням звіту надають документи, які підтверджують їх статус. У
тому числі копію свідоцтва про реєстрацію підприємства державною
податковою інспекцією як платника такого податку (завірену
печаткою підприємства).
2.4. У разі якщо підприємство (юридична особа), що має філії,
подає централізований звіт та централізовано сплачує відповідну
штрафну санкцію за нестворені робочі місця для інвалідів, то воно
зі звітом за формою N 10-ПІ надає до відповідного відділення Фонду
за своїм місцезнаходженням супроводжувальний лист та перелік
філій, які входять до складу підприємства, згідно з додатком 1.
Філії також надають до відповідних відділень Фонду за своїм
місцезнаходженням лист-повідомлення про подання юридичною особою
централізованого звіту та сплату штрафних санкцій, а також надають
інформаційну довідку згідно з додатком 2.
3. Заповнення звітності
3.1. Розділ 1. Чисельність працівників та фонд оплати праці 3.1.1. Показники розділу 1 заповнюються за звітний рік. У рядку 01 відображається середньооблікова чисельність
штатних працівників облікового складу за рік, що розраховується
згідно із п. 3.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників
( z0287-95 ). При розрахунку цього показника не враховуються працівники,
прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні
сумісники). Працівники, які виконували роботи за договорами
цивільно-правового характеру, включаються до облікового складу
того підприємства, яке провадило з ними розрахунки із заробітної
плати, якщо вони не включені до облікової чисельності інших
підприємств (пп. 2.1.9 Інструкції зі статистики чисельності
працівників ( z0287-95 ). Працівник, який отримує на одному підприємстві півтори ставки
(оформлений за сумісництвом на тому ж підприємстві, де й основне
місце роботи) або менше однієї ставки, в обліковій чисельності
штатних працівників враховується як одна фізична особа. Показник рядка 01 відповідає показнику рядка 1040 гр. 2 форми
N 1-ПВ термінова - місячна за січень-грудень 200_ р.; У рядку 02 відображається середньооблікова чисельність
інвалідів - штатних працівників облікового складу за рік, що
розраховується згідно із пунктом 3.3 Інструкції зі статистики
чисельності працівників ( z0287-95 ), аналогічно показнику рядка
01. У рядку 03 відображається чисельність інвалідів - штатних
працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених
підприємством відповідно до 4-відсоткового нормативу. Показник рядка 03 визначається: рядок 01 х 4% (згідно з
ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні" ( 875-12 ), у цілих. У разі отримання при розрахунку не цілого значення показника,
необхідно заокруглювати його за загальними правилами арифметики до
цілого значення, відповідно до прикладу заокруглення, наведеного в
пп. 3.3.1 Інструкції зі статистики чисельності працівників
( z0287-95 ). У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за
звітний рік із заробітної плати штатних працівників, врахованих у
рядку 01. Показник рядка 04 відповідає показнику рядка 1070 гр. 2 форми
N 1-ПВ термінова - місячна за січень-грудень 200_ р. У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата
одного штатного працівника облікового складу. Показник рядка 05 визначається: рядок 04: рядок 01. У рядку 06 відображається сума коштів штрафних санкцій, яку
повинно сплатити підприємство у разі невиконання або часткового
виконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів, передбаченого частиною першою статті 19 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ). Показник рядка 06 визначається: (рядок 03-рядок 02) х рядок
05 (у разі якщо рядок 02 менше рядка 03). 3.1.2. Таблиця арифметичного контролю показників розділу і
форми державної статистичної звітності N 10-ПІ.

---------------------------------------------- Рядки | Рядки та графи | та графи| | --------+-----------------------------------| Рядок 01|Ряд. 1040 гр. 2 форми N 1-ПВ (міс.)| --------+-----------------------------------| Рядок 03|Ряд. 01 х 4% | --------+-----------------------------------| Рядок 04|Ряд. 1070 гр. 2 форми N 1-ПВ (міс.)| --------+-----------------------------------| Рядок 05|Ряд. 04 : наряд. 01 | --------+-----------------------------------| Рядок 06|Ряд. 05 х (ряд. 02-ряд. 03), у разі| |коли ряд. 02 < ряд. 03 | ---------------------------------------------
3.1.3. Підприємства, які подають централізований звіт,
відображають показники розділу I з урахуванням філій.
3.2. Розділ II. Список працюючих інвалідів - штатних
працівників, які були зайняті на підприємстві у звітному році 3.2.1. У розділі II відображаються дані про штатних
працівників підприємства, які працювали протягом звітного року та
яким за висновком МСЕК встановлена інвалідність. Чисельність у графі 1 може збігатися з рядком 02 розділу I
лише у разі, якщо штатні працівники підприємства - інваліди
пропрацювали на підприємстві протягом 12 місяців. У графі 8 заповнюється кількість повних місяців, яку інвалід
відпрацював на підприємстві у звітному році. Якщо у місяці було
відпрацьовано 15 і більше днів, то зараховується повний місяць. 3.2.2. Підприємства, які відповідно до п. 2.4 Методичних
рекомендацій, подають централізований звіт, відображають показники
розділу II окремо за кожною філією, відділенням та іншим
відокремленим підрозділом.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК

філій, відділень та інших відокремлених

підрозділів, які входять до складу

підприємства (юридичної особи)

-------------------------------------------------------------------------------- N | Повна назва | Поштова адреса,|Ідентифікаційні |Адреса відділень Фонду | з/п|філій, відділень|місцезнаходження|коди (за ЄДРПОУ)| за місцезнаходженням | | та інших |філій, відділень|філій, відділень| філій, відділень та | | відокремлених | та інших | та інших | інших відокремлених | | підрозділів | відокремлених | відокремлених | підрозділів | | | підрозділів | ідрозділів | | ---+----------------+----------------+----------------+-----------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+----------------+----------------+----------------+-----------------------| ---+----------------+----------------+----------------+-----------------------| ---+----------------+----------------+----------------+-----------------------| -------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про чисельність працюючих інвалідів

та загальну чисельність працюючих у

структурному підрозділі, філії за 200_ рік

Кому подається __________________________________________________

найменування та адреса одержувача _________________________________________________________________

повне найменування та адреса юридичної особи _________________________________________________________________

повне найменування структурного підрозділу, філії _________________________________________________________________
поштові реквізити, телефон структурного підрозділу, філії

------------------------------------------------------------------ Назва показників |Код рядка|Фактично за рік| --------------------------------------+---------+---------------| 1 | 2 | 3 | --------------------------------------+---------+---------------| Середньооблікова чисельність штатних | 01 | | працівників облікового складу, осіб* | | | --------------------------------------+---------+---------------| з них: інвалідів (штатних працівників,| 02 | | яким за висновками медико-соціальних | | | експертних комісій встановлена | | | інвалідність), осіб* | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- ** Визначаються відповідно до пп. 3.3.1-3.3.3 Інструкції зі
статистики чисельності працівників, зайнятих у народному
господарстві, затвердженої наказом Мінстату України від
07.07.95 р. N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України від 07.08.95 р. за N 287/823.
Керівник __________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник відділу кадрів __________________

(підпис, П.І.Б.)
М.П.
"Дебет-Кредит",
N 14, 7 квітня, 2003 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: