open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 27.01.99

м.Київ

Про реорганізацію Державного підприємства

навчально-виробничої аптеки Львівського

державного медичного університету Міністерства

охорони здоров'я України в м.Львові

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 36 ( v0036282-99 ) від 18.02.1999

N 147 ( v0147282-99 ) від 11.06.1999 )

З метою оптимізації мережі закладів, підприємств, установ та
організацій Міністерства охорони здоров'я, покращання якості
медичної освіти та укріплення матеріально-технічної бази
Львівського державного медичного університету
ім.Данила Галицького Н А К А З У Ю:
1. До 01.04.99 ліквідувати в установленому порядку Державне
підприємство - навчально-виробничу аптеку Львівського державного
медичного університету Міністерства охорони здоров'я України
(надалі - Аптека) в м.Львові. ( Пункт 1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОЗ N 36 ( v0036282-99 ) від 18.02.99 )
2. Утворити ліквідаційну комісію (додаток 1), якій здійснити
ліквідацію Аптеки та забезпечити в установленому порядку: 2.1. Повідомлення в офіційній пресі за місцезнаходженням
Аптеки її ліквідацію, про порядок та строк заяви кредиторами
претензій. 2.2. Повідомлення державної служби зайнятості про вивільнення
працівників Аптеки в зв'язку з її ліквідацією. 2.3. Провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості
і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про
ліквідацію Аптеки. 2.4. Оцінити наявне майно ліквідованої Аптеки, розрахуватися
з кредиторами. 2.5. Скласти ліквідаційний баланс у формі річного звіту на
01.04.99 та подати його на затвердження до Міністерства.
( Підпункт 2.5 пункту 2 в редакції Наказу МОЗ N 147
( v0147282-99 ) від 11.06.1999 ) 2.6. Повідомити органи державної статистики про ліквідацію
Аптеки. 2.7. Забезпечити додержання трудового законодавства щодо
гарантій прав працівників Аптеки, які підлягають звільненню. 2.8. Здійснити заходи щодо схоронності документів Аптеки. 2.8.1. Незавершені діловодством документи та архів Аптеки
передати в установленому порядку до архіву Львівського державного
медичного університету. 2.8.2. Плату за науково-технічне упорядкування архівних справ
та їх передачу провести за рахунок Аптеки. 2.9. Передати основні засоби, нематеріальні активи та
малоцінний інвентар згідно з ліквідаційним балансом Львівському
державному університету ім. Д.Галицького. ( Пункт 2 доповнено
підпунктом 2.9 згідно з Наказом МОЗ N 147 ( v0147282-99 ) від
11.06.1999 )
3. Прийняти пропозицію Львівського державного медичного
університету про створення навчально-виробничої аптеки як його
структурного підрозділу. 4. Вважати основними напрямами діяльності новоствореної
структури - виконання навчально-виробничих функцій, пов'язаних з
наданням студентам, інтернам, викладачам і населенню профільних
послуг та забезпечення навчального процесу шляхом проведення
ознайомчих і виробничих практик, навчання інтернів тощо. 5. Створити структурний підрозділ - навчально-виробничу
аптеку на госпрозрахункових засадах з правом відкриття поточного
рахунка в установах банку. ( Пункт 5 в редакції Наказу МОЗ N 147
( v0147282-99 ) від 11.06.1999 ) 6. Забезпечити структурний підрозділ - навчально-виробничу
аптеку необхідними основними засобами, інвентарем тощо для
здійснення функцій, визначених п. 4 цього наказу. ( Пункт 6 в
редакції Наказу МОЗ N 147 ( v0147282-99 ) від 11.06.1999 ) 7. Начальнику Головного управління державної служби і
медичних кадрів Мельнику Ю.В. внести відповідні зміни до
номенклатури посад Міністерство охорони здоров'я України.
8. Ректору Львівського державного медичного університету
Зіменковському Б.С.: 8.1. Внести зміни до статуту, структури, штатного розпису
університету. 8.2. У місячний строк розробити та затвердити положення про
аптеку та її структуру. 8.3. При можливості, вирішити питання працевлаштування
фахівців навчально-виробничої аптеки Львівського медичного
університету, що ліквідується. ( Пункт 8.3 в редакції Наказу МОЗ N
36 ( v0036282-99 ) від 18.02.99 )
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління бухгалтерського обліку та звітності В.В.Лузан.
Міністр А.М.Сердюк
Додаток

до наказу МОЗ України

від 27.01.99 N 15
Склад комісії

з організаційних питань, пов'язаних з ліквідацією

навчально-виробничої аптеки Львівського

медичного університету
Лузан В.І. - голова Комісії, начальник Управління бухгалтерського

обліку та звітності
Зіменковський Б.С. - заступник голови Комісії, ректор Львівського

державного медичного університету
члени комісії
Гжегоцький М.Р. - проректор з навчальної роботи Львівського

державного медичного університету
Комар В.С. - завідувач навчально-виробничою аптекою в м.Львові
Яринич Л.В. - головний бухгалтер навчально-виробничої аптеки в

м.Львові
Цап У.В. - проректор з економічних питань, начальник

планово-економічного відділу Львівського державного

медичного університету
Якубовська Є.Д. - головний бухгалтер Львівського державного

медичного університету
Слабий М.В. - начальник відділу кадрів Львівського державного

медичного університету
Баранова Т.Ф. - начальник Головного управління економіки МОЗ

України
Меньшикова Е.Л. - головний спеціаліст Юридичного відділу МОЗ

України
Романовський В.В. - начальник відділу закладів освіти III-IV

рівнів акредитації Головного управління

закладів освіти МОЗ України
Фещенко І.І. - начальник відділу медичних кадрів Головного

управління державної служби та медичних кадрів МОЗ

України
Начальник Управління бухгалтерського
обліку та звітності В.І.Лузан

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: