open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.01.2007 N 15

Про затвердження заходів МОЗ України

з розвитку фізичної культури і спорту

на 2007-2011 роки

На виконання Державної програми розвитку фізичної культури
і спорту на 2007-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1594 ( 1594-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи МОЗ України з розвитку фізичної культури
і спорту на 2007-2011 роки (далі - Заходи, що додаються).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Львівської, Харківської, Головного управління охорони здоров'я та
медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та
курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської та управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Розробити та затвердити у місячний строк плани
реалізації Заходів.
2.2. Подавати щороку до 1 грудня інформацію про стан
виконання Заходів до Департаменту організації та розвитку медичної
допомоги населенню МОЗ України.
3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, ректору
Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика, голові Державної служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення, директору Українського центру
спортивної медицини МОЗ України, директору ДП "Державного
фармакологічного центру" МОЗ України:
3.1. Забезпечити своєчасне виконання Заходів.
3.2. Подавати щороку до 1 грудня інформацію про стан
виконання Заходів до Департаменту організації та розвитку медичної
допомоги населенню МОЗ України.
4. Директору Українського центру спортивної медицини МОЗ
України Дехтярьову Ю.П. здійснювати щороку до 20 грудня
узагальнення інформації про виконання Заходів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню
МОЗ України Моісеєнко Р.О.
Перший заступник Міністра О.М.Орда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.01.2007 N 15

ЗАХОДИ

МОЗ України з розвитку фізичної культури

і спорту на 2007-2011 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Розділ заходів | Термін | Виконавці згідно |Заходи Міністерства | Термін | Виконавці | п/п | на виконання постанови |виконання| з постановою | охорони здоров'я |виконання| МОЗ України | | Кабінету Міністрів | (роки) | Кабінету Міністрів | України | (роки) | | | України | | України | щодо їх реалізації | | | | від 15 листопада | | ( 1594-2006-п ) | | | | | 2006 р. N 1594 | | | | | | | ( 1594-2006-п ) | | | | | | | "Про затвердження | | | | | | | Державної програми | | | | | | | розвитку фізичної | | | | | | | культури і спорту | | | | | | | на 2007-2011 роки" | | | | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 1 |п. 1 |2007-2011|МОН, інші центральні|Сприяти створенню |2007-2011|Департамент кадрової | |Створити належні умови | роки |органи виконавчої |належних умов | роки |політики, освіти | |для забезпечення | |влади, до сфери |для забезпечення | |та науки; | |фізичного виховання і | |управління яких |фізичного виховання | |Міністерство | |масового спорту | |належать навчальні |і масового спорту | |охорони здоров'я | |в дошкільних, | |заклади, |в дошкільних, | |АР Крим, управління | |загальноосвітніх, | |Мінсім'ямолодьспорт,|загальноосвітніх, | |охорони здоров'я | |професійно-технічних | |Рада міністрів |професійно-технічних| |обласних, Київської | |та вищих навчальних | |Автономної |та вищих навчальних | |та Севастопольської | |закладах в обсязі | |Республіки Крим, |закладах в обсязі | |міських державних | |не менше 5-6 годин | |обласні, Київська |не менше 5-6 годин | |адміністрацій | |рухової активності | |та Севастопольська |рухової активності | | | |на тиждень, у тому | |міські |на тиждень, у тому | | | |числі відповідні умови | |держадміністрації |числі відповідних | | | |для дітей-інвалідів | | |умов для | | | | | | |дітей-інвалідів | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 2 |п. 3 |2007-2008|МОН, Академія |Прийняти участь |2007-2008|Департамент кадрової | |Розробити | роки |педагогічних наук, |у розробці системи | роки |політики, освіти | |та запровадити | |МОЗ, |контролю за станом | |та науки; | |у навчальних закладах | |Мінсім'ямолодьспорт,|фізичного розвитку | |Департамент | |систему контролю | |інші центральні |та здоров'я | |організації | |за станом фізичного | |органи виконавчої |вихованців, | |та розвитку медичної | |розвитку та здоров'я | |влади, до сфери |учнів, студентів | |допомоги населенню; | |вихованців, учнів, | |управління яких |навчальних закладів | |Український центр | |студентів та інших осіб,| |належать навчальні | | |спортивної медицини | |що навчаються | |заклади | | |МОЗ України | |в цих закладах | | | | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 3 |п. 5 |2007-2011|МОН, |Сприяти проведенню |2007-2011|Департамент | |Забезпечити проведення | роки |Мінсім'ямолодьспорт,|в установленому | роки |кадрової | |в установленому | |інші центральні |порядку атестації | |політики, освіти | |порядку атестації | |органи виконавчої |викладачів | |та науки | |викладачів з фізичного | |влади, до сфери |з фізичного | | | |виховання та | |управління яких |виховання та | | | |тренерів-викладачів | |належать навчальні |тренерів-викладачів | | | |з видів спорту | |заклади, |з видів спорту | | | | | |Рада міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 4 |п. 6 |2007-2011|МОН, інші центральні|Сприяти утворенню |2007-2011|Департамент кадрової | |Сприяти утворенню | роки |органи виконавчої |та функціонуванню | роки |політики, освіти | |та функціонуванню | |влади, до сфери |спортивних клубів | |та науки; | |спортивних клубів | |управління яких |при | |Міністерство | |при загальноосвітніх, | |належать навчальні |загальноосвітніх, | |охорони здоров'я | |професійно-технічних | |заклади, |професійно-технічних| |АР Крим, управління | |та вищих навчальних | |Мінсім'ямолодьспорт,|та вищих навчальних | |охорони здоров'я | |закладах | |Рада міністрів |закладах | |обласних, Київської | | | |Автономної | | |та Севастопольської | | | |Республіки Крим, | | |міських державних | | | |обласні, Київська | | |адміністрацій | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 5 |п. 9 |2007-2011|МОН, інші центральні|Сприяти діяльності |2007-2011|Департамент кадрової | |Сприяти діяльності | роки |органи виконавчої |учнівських і | роки |політики, освіти | |учнівських | |влади, до сфери |студентських спілок | |та науки; | |і студентських спілок | |управління яких |фізкультурно- | |Міністерство | |фізкультурно-спортивної | |належать навчальні |спортивної | |охорони здоров'я | |спрямованості, | |заклади, |спрямованості, | |АР Крим, управління | |пов'язаної з розвитком | |Мінсім'ямолодьспорт,|пов'язаної | |охорони здоров'я | |фізичної культури | |Рада міністрів |з розвитком фізичної| |обласних, Київської | |і спорту в навчальних | |Автономної |культури і спорту | |та Севастопольської | |закладах | |Республіки Крим, |в навчальних | |міських державних | | | |обласні, Київська |закладах | |адміністрацій | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 6 |п. 11 |2009-2011|Мінсім'ямолодьспорт,|Прийняти участь |2009-2011|Український центр | |Затвердити та здійснити | роки |МОЗ, МОН |у розробці заходів | роки |спортивної медицини | |узгоджені заходи | | |щодо створення умов | |МОЗ України; | |щодо створення умов | | |для організації | |Департамент | |для організації | | |активного сімейного | |організації | |активного сімейного | | |дозвілля | |та розвитку | |дозвілля | | | | |медичної допомоги | | | | | | |населенню | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 7 |п. 14 |2008 рік |Мінсім'ямолодьспорт,|Прийняти участь |2008 рік |Український центр | |Розробити та затвердити | |МОН, МОЗ |у розробці | |спортивної медицини | |фізкультурно-оздоровчий | | |фізкультурно- | |МОЗ України; | |комплекс тестування | | |оздоровчого | |Департамент | |населення різних | | |комплексу тестування| |організації | |вікових груп | | |населення різних | |та розвитку | |"Крок до здоров'я" | | |вікових груп | |медичної допомоги | | | | |"Крок до здоров'я" | |населенню; | | | | | | |Департамент кадрової | | | | | | |політики, освіти | | | | | | |та науки | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 8 |п. 17 |2007-2011|Міністерства, інші |Продовжити роботу |2007-2011|Відділ організації | |Продовжити роботу | роки |центральні органи |із здійснення | роки |санаторно-курортного | |із здійснення | |виконавчої влади, |фізкультурно- | |лікування | |фізкультурно-оздоровчих,| |до сфери управління |оздоровчих, | | | |рекреаційних та | |яких належать |рекреаційних та | | | |реабілітаційних | |санаторно-курортні |реабілітаційних | | | |заходів у | |заклади, |заходів | | | |санаторно-курортних | |Рада міністрів |у підпорядкованих | | | |закладах для різних | |Автономної |МОЗ | | | |груп населення | |Республіки Крим, |санаторно-курортних | | | | | |обласні, Київська |закладах | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 9 |п. 19 |2007-2009|Мінагрополітики, |Сприяти утворенню |2007-2009|Міністерство охорони | |Сприяти утворенню | роки |інші центральні |та функціонування | роки |здоров'я АР Крим, | |та функціонуванню | |органи виконавчої |фізкультурно- | |управління охорони | |фізкультурно-спортивних | |влади, |спортивних клубів | |здоров'я обласних, | |клубів різних | |Рада міністрів |різних | |Київської та | |організаційно-правових | |Автономної |організаційно- | |Севастопольської | |форм власності | |Республіки Крим, |правових форм | |міських державних | |у сільських населених | |обласні |власності | |адміністрацій | |пунктах, а також | |держадміністрації |у сільських | | | |галузях агропромислового| | |населених пунктах, | | | |комплексу | | |а також галузях | | | | | | |агропромислового | | | | | | |комплексу | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 10 |п. 25 |2007-2011|Міністерства, інші |Запровадити |2007-2011|Український центр | |Запровадити ефективні | роки |центральні органи |ефективні форми | роки |спортивної медицини | |форми проведення | |виконавчої влади, |проведення | |МОЗ України; | |виробничої гімнастики | |Рада міністрів |виробничої | |Міністерство | |у режимі робочого дня, | |Автономної |гімнастики | |охорони здоров'я | |активного відпочинку | |Республіки Крим, |у режимі робочого | |АР Крим, управління | |та після трудового | |обласні, Київська |дня, активного | |охорони здоров'я | |відновлення, | |та Севастопольська |відпочинку та після | |обласних, Київської | |профілактичних занять | |міські |трудового | |та Севастопольської | |фізкультурно-спортивної | |держадміністрації |відновлення, | |міських державних | |спрямованості | | |профілактичних | |адміністрацій | | | | |занять фізкультурно-| | | | | | |спортивної | | | | | | |спрямованості | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 11 |п. 27 |2007-2011|Міністерства, інші |Сприяти введенню |2007-2011|Український центр | |Сприяти введенню | роки |центральні органи |до штатного розпису | роки |спортивної медицини | |до штатного розпису | |виконавчої влади, |суб'єктів | |МОЗ України; | |суб'єктів | |Рада міністрів |господарювання | |Департамент | |господарювання | |Автономної |усіх форм власності | |кадрової політики, | |усіх форм власності | |Республіки Крим, |посади інструктора | |освіти та науки | |посади інструктора | |обласні, Київська |з фізичної культури | | | |з фізичної культури | |та Севастопольська | | | | | | |міські | | | | | | |держадміністрації | | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 12 |п. 29 |2007-2011|Міністерства, інші |Забезпечити |2007-2011|Український центр | |Забезпечити проведення | роки |центральні органи |проведення щороку | роки |спортивної медицини | |щороку всеукраїнських | |виконавчої влади, |всеукраїнських | |МОЗ України; | |і регіональних | |Рада міністрів |і регіональних | |Міністерство охорони | |галузевих спартакіад | |Автономної |галузевих спартакіад| |здоров'я АР Крим, | |та інших масових | |Республіки Крим, |та інших масових | |управління охорони | |спортивних змагань | |обласні, Київська |спортивних змагань | |здоров'я обласних, | | | |та Севастопольська | | |Київської | | | |міські | | |та Севастопольської | | | |держадміністрації | | |міських державних | | | | | | |адміністрацій | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 13 |п. 67, а. 8 |2007 рік |Мінсім'ямолодьспорт,|Розробити |2007 рік |Український | |Розробити | |МОЗ |нормативно-правовий | |державний | |нормативно-правовий акт | | |акт визначення норм | |науково-дослідний | |визначення норм | | |забезпечення | |інститут | |забезпечення учасників | | |учасників | |медико-соціальних | |фізкультурно- | | |фізкультурно- | |проблем інвалідності | |реабілітаційних | | |реабілітаційних | |(м. Дніпропетровськ);| |та спортивних заходів | | |та спортивних | |Український державний| |серед інвалідів | | |заходів серед | |науково-дослідний | |з порушенням функцій | | |інвалідів | |інститут реабілітації| |тазових органів виробами| | |з порушенням функцій| |інвалідів | |медичного призначення | | |тазових органів | |(м. Вінниця); | |(зокрема засобами | | |виробами медичного | |Відділ | |особистої гігієни тощо).| | |призначення | |медико-соціальної | | | | |(зокрема засобами | |експертизи | | | | |особистої гігієни | | | | | | |тощо). | | | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 14 |п. 89 |2007-2008|Мінсім'ямолодьспорт,|Прийняти участь |2007-2008|Український | |Вивчити питання | роки |МОЗ, МОН |у вивченні питання | роки |державний | |щодо створення | | |щодо створення | |науково-дослідний | |спеціалізованої | | |спеціалізованої | |інститут | |науково-практичної | | |науково-практичної | |медико-соціальних | |лабораторії фізичної | | |лабораторії фізичної| |проблем інвалідності | |культури і спорту | | |культури і спорту | |(м. Дніпропетровськ);| |інвалідів | | |інвалідів | |Український державний| | | | | | |науково-дослідний | | | | | | |інститут реабілітації| | | | | | |інвалідів | | | | | | |(м. Вінниця); | | | | | | |Відділ | | | | | | |медико-соціальної | | | | | | |експертизи | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 15 |п. 93 |2007-2008|МОЗ, |Забезпечити введення|2007-2008|Український центр | |Забезпечити введення | роки |Мінсім'ямолодьспорт,|електронного | роки |спортивної медицини | |електронного паспорта | | |паспорта | |МОЗ України; | |спортсменів-членів | | |спортсменів - членів| |Національна | |національних збірних | | |національних збірних| |медична академія | |команд з олімпійських, | | |команд | |післядипломної | |паралімпійських, | | |з олімпійських, | |освіти | |дефлімпійських | | |паралімпійських, | |ім. П.Л. Шупика; | |та неолімпійських | | |дефлімпійських | |Департамент | |видів спорту | | |та неолімпійських | |організації | | | | |видів спорту | |та розвитку медичної | | | | | | |допомоги населенню | ----+------------------------+---------+--------------------+--------------------+---------+---------------------| 16 |п. 94 |2007-2008|Мінсім'ямолодьспорт,|Прийняти участь |2007-2008|Державна служба | |Утворити Єдину | роки |МОЗ, Академія |у створенні Єдиної | роки |лікарських засобів | |консультативну службу | |медичних наук, |консультативної | |і виробів медичного | |медико-біологічного | |Національна |служби | |призначення; | |та фармацевтичного | |академія наук |медико-біологічного | |Український центр | |забезпечення підготовки | | |та фармацевтичного | |спортивної медицини | |спортсменів вищої | | |забезпечення | |МОЗ України; | |кваліфікації | | |підготовки | |ДП "Державний | |національних збірних | | |спортсменів вищої | |фармакологічний | |команд з олімпійських, | | |кваліфікації | |центр" МОЗ України; | |паралімпійських, | | |національних | |Департамент | |дефлімпійських | | |збірних команд | |організації | |та неолімпійських | | |з олімпійських, | |та розвитку медичної | |видів спорту | | |паралімпійських, | |допомоги населенню | | | | |дефлімпійських | | | | | | |та неолімпійських | | | | | | |видів спорту | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту Р.О.Моісеєнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: