open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 25.01.2000

м.Київ
vd20000125 vn15

( Наказ скасовано на підставі Наказу Держкомстату

N 157 ( z0271-01 ) від 20.03.2001 )
Про затвердження форми державної статистичної

звітності N 4 "Звіт про роботу органів

державної виконавчої служби"

За поданням Міністерства юстиції України в зв'язку з
прийняттям законів України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-ВР ) і "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) та на
виконання статті 12 Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), з метою інвентаризації та удосконалення форм
державної статистичної звітності з питань правової статистики,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 4
"Звіт про роботу органів державної виконавчої служби"
(квартальну), що додається, і ввести її в дію починаючи зі звіту
за I квартал 2000 року. 2. Поширити вказану в пункті 1 цього наказу форму державної
статистичної звітності на районні, міські (міст обласного
значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби,
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське
міські управління юстиції, Міністерство юстиції України. 3. Встановити, що забезпечення бланками форми N 4 "Звіт про
роботу органів державної виконавчої служби", збір, розробка
зведеної інформації та контроль за достовірністю статистичної
інформації здійснюється Міністерством юстиції України. 4. Міністерству юстиції України до 30 числа після звітного
періоду надсилати Державному комітетові статистики України зведені
дані за відповідною формою.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- КОДИ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------| форми |організації |території |галузі | виду |форми |організа- |міністерства, |вищестоящої | |КС | документа | - | за | за |еконо- |влас- | ційно- | іншого |організації | | | за | складача, | КОАТУУ | ЗКГНГ |мічної |ності | правової | централь- | - | | | ДКУД |ідентифіка- | | |діяль- | за | форми | ного органу | ідентифі- | | | | ційний | | | ності | КФВ | господа- | виконавчої | каційний | | | | код за | | | за | | рювання | влади | код | | | | ЄДРПОУ | | | КВЕД | | за КОПФГ | за СПОДУ | за ЄДРПОУ | | | ----------+------------+----------+-------+-------+------+----------+--------------+------------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається звіт Форма N 4 __________________ ___________________________________ Затверджена
(найменування та адреса одержувача) наказом Держкомстату України
Організація (установа), яка подає від 25 січня 2000 р. N 15
звіт ___ ___________________________________ Поштова - квартальна

(найменування) Подається:
Місто (район) а) районними, міськими (міст ______________________ обласного значення), районними Область ___________________________ у містах відділами державної

виконавчої служби - Головному

управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній

Республіці Крим, обласним,

Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції до 8 числа після звітного періоду; б) головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,

обласними, Київським та

Севастопольським міськими

управліннями юстиції -

Міністерству юстиції України до 14 числа після звітного

періоду;

в) головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,

обласними, Київським та

Севастопольським міськими

управліннями юстиції -

управлінням статистики за

місцем свого знаходження;

г) Міністерством юстиції

України - Державному комітету

статистики України до 30 числа після звітного періоду.
Звіт про роботу

органів державної виконавчої служби

за ___________ 20__ р.
А. Провадження виконавчих документів
сума гр. 1, 2 = сумі гр. 3, 4, 10, 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Категорії |Залишок |Надійшло | Відмов- |Направ- | Закінчено провадженням виконавчих документів | Зали- | В тому | Стягнення сум по відкритих провадженнях | з/п | виконавчих |виконав-|виконав- | лено у | лено | гр. 10 = 5 - 7 | шок | числі | | рядка| документів | чих | чих |відкритті|докумен-| |докумен-|зупине- | | | |докумен-|докумен- |виконав- |тів за | |тів на | но ви- | | | |тів на |тів у | чого |терито- | | кінець | конав- | | | |початок |звітному | провад- |ріаль- | |звітно- | чих | | | |звітного|періоді | ження |ністю |----------------------------------------------------------------| го пе- |провад- |-----------------------------------------------------------------------------------| | |періоду | | | | прий- |направ- | фак- | в тому | з них | всього | в тому | ріоду | жень |залишок | суми, | з сум, | суми, | суми, | зали- |в тому | суми | | | | | | | нято |лено | тично | числі | знахо- |докумен- | числі | |(з гр. | невід- |пред'яв- | врахо- |стягнуті|утримані | шок | числі | виконавчого | | | | | | | вико- |докумен-| вико- | держав- | дилось | тів за- | повер- | | 12) | шкодо- | лені до | ваних |виконав-|із | невід- |залишок| збору | | | | | | |навчих |тів на | нано | ними | в про- | кінчено | нуто | | | ваних | стягнен-|у гр. |цями |заробіт- | шкодо- |невід- | | | | | | | | доку- |виконан-| вико- |виконав- | ваджен- | провад- |виконав- | | | сум на |ня у | 14, 15, | |ку, та | ваних |шкодо- | | | | | | | |ментів |ня іншим|навчих | цями |ні понад | женням | чих до- | | |початок | звітно- |припинено| | інших | сум на | ваних | | | | | | | | до |органам,| доку- |(з гр. 7)| строки, | у звіт- |кументів | | |звітного| му пе- |виконання| |доходів | кінець |сум по | | | | | | | | вико- |органі- |ментів | |встанов- | ному | | | |періоду | ріоді |з під- | | борж- |звітно- |зупи- | | | | | | | | нання |заціям, | | | лені |періоді | | | | | | став, | | ників | го пе- |нених |------------------| | | | | | |(з гр. |посадо- | | |Законом | | | | | | |перед- | | | ріоду |вико- |за пос- |фактично | | | | | | | 1, 2) |вим | | | | | | | | | |бачених | | | |навчих |тановою |стягнуті | | | | | | | |особам | | | | | | | | | |законом | | | |прова- | | | | | | | | | |(з гр. | | | | | | | | | | | | | |дженнях| | | | | | | | | | 1, 2) | | | | | | | | | | | | | |(з гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19) | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 1 |Відшкодування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |збитків, заподіяних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |злочином (всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 2 |державній формі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 3 |приватній формі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 4 |колективній формі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 5 |Конфіскація майна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 6 |майна засуджених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 7 |Стягнення на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |користь держави | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(мито, штрафи, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фінансові санкції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та ін.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 8 |Відшкодування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |шкоди, заподіяної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ушкодженням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я або смертю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |громадянина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 9 |Стягнення аліментів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 10 |Стягнення, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виникають з трудових| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |правовідносин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 11 |про виплату | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заробітної плати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 12 |про відшкодування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальної шкоди, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заподіяної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |працівнику | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємством, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |установою, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |організацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 13 |Виконавчі документи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |за рішенням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |арбітражних судів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 14 |Стягнення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |позовами прокурорів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(з рядків 2, 5, 13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 15 |Стягнення за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виконавчими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |написами нотаріусів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 16 |Інші виконавчі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |документи майнового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 17 |Виконавчі документи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |немайнового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |характеру (всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 18 |про поновлення на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |роботі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 19 |про відібрання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 20 |про заборону | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єднань громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 21 |Виконавчі документи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |по житлових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |правовідносинах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 22 |про виселення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |боржника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 23 |про вселення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |стягувача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 24 |Виконавчі документи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |щодо рішень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |іноземних судів і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |арбітражів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------------------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+---------| 25 |Всього виконавчих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |документів всіх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |категорій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Сума рядків: 1, 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7, 8, 9, 10, 13, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |15, 16, 17, 21, 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Б. Довідка
------------------------------------------------------------------------------ 1. На підприємствах, установах і організаціях |6. Залишок депозитних сум на | району знаходиться документів із періодичними |кінець звітного періоду | платежами |_______________________; | ____________________________________________; |7. Звіт складено про роботу | 2. В т. ч. виконавчих листів про стягнення |_____________________ району | аліментів |(міста) області; | ______________________________; |8. За штатним розписом | 3. Перевірено правильність і своєчасність |_______________________ | відрахування періодичних платежів |державних виконавців. | ______________; | | 4. Число посадових осіб, оштрафованих за | | результатами перевірок | | ________________________; | | 5. Внесено подань: а) до суду | | ___________________; | | | | в т. ч. про оголошення розшуку | | боржника __________________________; | | б) органів прокуратури ____________; | | в) органів МВС ____________________; | | г) в інші установи ________________; | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Виконавець ___________________ Керівник ________________________

(прізвище, телефон) (підпис, прізвище)
"___"_____________ ____ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: