open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 29.07.94

м.Київ
vd940729 vn14

Про використання в практичній діяльності Угоди про правову допомогу і співробітництво між Генеральною прокуратурою

України і Прокуратурою Республіки Грузія

Генеральна прокуратура України та Прокуратура Республіки
Грузія уклали Угоду, яка набрала чинності 4 липня 1994 року. У
зв'язку з цим Н А К А З У Ю:
при виникненні питань, що потребують правової допомоги
Прокуратури Республіки Грузія, необхідно керуватись їх переліком у
статті 1.1 Угоди, при цьому мати на увазі, що слід дотримуватись
порядку оформлення клопотання про надання правової допомоги, який
встановлено наказом Генерального прокурора України 3 від 10.01.93
р. ( v0003900-93 ) щодо використання Угоди про правову допомогу і
співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною
прокуратурою Литовської Республіки. Під час розслідувань злочинів, що мають міждержавний характер
(організована злочинність, наркобізнес, тероризм, екологічні
катастрофи та інші), можуть бути утворені спільні слідчі групи.
Питання розслідування кримінальних справ про злочини особи або
осіб, які їх вчинили на території обох держав. а також нагляду по
цих справах вирішується за погодженням керівників Сторін. Запитуюча Сторона вправі бути присутньою при провадженні
слідчих дій, що виконуються запитуваною Стороною. Кожна з Сторін вживає необхідних заходів щодо збереження
конфіденційності відомостей, що передані іншій Стороні, якщо вони
мають закритий характер, або Сторона, що передає їх, вважає
небажаним розголошення їхнього змісту. Прокурорам Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя
та прирівняним до них прокурорам про всі випадки надання взаємної
правової допомоги повідомляти Генеральну прокуратуру України. Наказ та Угоду надіслати прокурорам Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя та прирівняним до них прокурорам
для ознайомлення прокурорсько-слідчих працівників Генеральної
прокуратури. У разі будь-яких порушень Сторонами положень Угоди
негайно повідомляти Генеральну прокуратуру України.
Генеральний прокурор України В.Дацюк

Угода

про правову допомогу і співробітництво між

Генеральною прокуратурою України і

Прокуратурою Республіки Грузія
Генеральна прокуратура України і Прокуратура Республіки
Грузія, які далі іменуються Сторони, - виходячи з принципу державного суверенітету, - грунтуючись на загальновизнаних нормах міжнародного права, - надаючи важливого значення зміцненню співробітництва в
галузі правових відносин для забезпечення захисту прав громадян і
юридичних осіб, - керуючись принципами рівноправності, взаєморозуміння та
взаємних інтересів, - з метою визначення умов співробітництва в сфері діяльності
Прокуратур, домовились про таке:
Стаття 1

Обсяг правової допомоги
1.1. Правова допомога надається Сторонами в межах їхньої
компетенції з питань: - що випливають з міжнародних договорів і угод; - правопорушень в економічній та зовнішньоекономічній
діяльності; - охорони навколишнього середовища; - пересилки матеріалів дослідчої перевірки; - здійснення наглядових функцій; - порушення кримінальних справ і розслідування злочинів; - виконання окремих доручень по кримінальних, цивільних,
арбітражних і сімейних справах; - розшуку підозрюваних, обвинувачених, а також відправлення
етапом заарештованих та засуджених осіб; - видачі осіб, які скоїли злочини; - розшуку осіб, які пропали безвісти; - розшуку викраденого майна і повернення незаконно придбаних
предметів і цінностей; - надання можливості використання архівних матеріалів, не
зв'язаних з державною таємницею; - реабілітації жертв політичних репресій; - що виникають у процесі перевірки обгрунтованості вироків,
які набрали законної сили, та їх виконання відносно засуджених
судами держав Сторін, котрі відбувають покарання у
виправно-трудових установах відповідних держав. 1.2. Сторони вважають за можливе надавати й іншу правову
допомогу з питань прокурорської діяльності, а також розширювати
непроцесуальне співробітництво, в тому числі обмін досвідом,
надання допомоги у підвищенні кваліфікації працівників прокуратур,
створення груп для координації роботи з окремих напрямів, обмін
статистичною та іншою інформацією.
Стаття 2

Форми співробітництва
2.1. Під час розслідування злочинів, що мають міждержавний
характер (організована злочинність, наркобізнес, тероризм,
екологічні катастрофи та інші), керівники сторін або уповноважені
ними особи координують здійснювані заходи. 2.2. Питання розслідування кримінальних справ про злочини,
скоєних на території обох держав. а також нагляду по цих справах
вирішується за погодженням керівників Сторін. 2.3. Представники органів запитуючої Сторони мають право бути
присутніми при виконанні слідчих дій, які здійснюються за їх
клопотаннями запитуваною Стороною, та брати у них участь. 2.4. При наявності відповідних даних Сторони повідомляють
одна одну про кримінальне переслідування на території їхніх держав
осіб, які скоїли злочини на території держави іншої Сторони. 2.5. Сторони інформують одна одну про порушення кримінальної
справи, а також про вирок, що набрав законної сили відносно
громадян держави іншої Сторони.
Стаття 3

Форма клопотання про надання правової допомоги
3.1. Клопотання про надання правової допомоги має подаватися
у письмовій формі і містити такі дані: - найменування органів запитуючої і запитуваної Сторони; - найменування справи чи матеріала, по яких надіслане
клопотання; - зміст клопотання, а по кримінальних справах - опис обставин
скоєного злочину, його юридичну кваліфікацію стисле викладення
наявних доказів; - прізвища, ім'я, по батькові осіб, щодо яких запитується
допомога, відомості про їхнє місце проживання або перебування, рід
занять, а також іншу інформацію, яка може мати значення при
виконанні клопотання. 3.2. Для виконання дій, що потребують винесення спеціальних
постанов або санкцій прокурорів, ці документи і рішення
приймаються відповідними прокурорами і посадовими особами
зацікавленої Сторони тільки стосовно громадян своєї держави і
додаються до клопотання. Прокуратура - виконавець клопотання не розглядає питання про
законність і обгрунтованість вказаних документів. 3.3. Клопотання про надання правової допомоги підписується
Генеральним прокурором, обласними або прирівняними до них
прокурорами або їх заступниками і скріплюється печаткою. 3.4. У невідкладних випадках клопотання можуть бути
направлені телетайпом, телеграфом, факсом або у інший спосіб,
після чого вони негайно мають бути підтверджені письмово.
Стаття 4

Видача осіб, котрі скоїли злочини
4.1. Видача осіб, які скоїли злочини на території держави
однієї з Сторін і перебувають на території держави іншої Сторони,
допускається тільки у відповідності з чинним законодавством обох
держав або з міждержавними угодами, якщо це питання не
врегульоване в законодавчому порядку. 4.2. Вимога про видачу особи, яка скоїла злочин, оформляється
в письмовій формі і до неї додаються: - оригінал постанови про арешт, що містить короткі відомості
про обставини злочину, його кваліфікацію, розмір матеріальної
шкоди, дані про особу обвинуваченого (дата і місце народження,
громадянство, національність, місце перебування і т. ін.); - оригінал постанови про відправлення етапом даної особи; - населений пункт держави, куди необхідно доставити цю особу. 4.3. Одержавши вимогу про видачу, Сторона, до якої звернута
вимога, негайно вживає заходів до взяття такої особи під варту, за
винятком тих випадків, коли відповідно до законодавства держави
Сторони видача не може мати місця. 4.4. Якщо особа, видачі якої вимагає Сторона, притягається до
кримінальної відповідальності на територіях держави Сторони, до
якої звернута вимога, то видача може бути проведена після
винесення вироку чи відбуття покарання, а також у випадку
помилування або при об'єднанні кримінальних справ.
Стаття 5

Порядок виконання клопотань
5.1. При виконанні клопотань про надання правової допомоги
кожна з Сторін керується законодавством своєї держави. 5.2. Допомога не надається, якщо це суперечить законодавству
договірних Сторін, міжнародним угодам або порушує їхній
суверенітет. 5.3. Після виконання клопотання Сторона, яка його виконала,
повертає іншій Стороні всі документи про це або своєчасно
повідомляє прокуратуру, від якої виходить клопотання, про
затримку, перешкоди або неможливість виконання клопотання. В разі
пересилки клопотання до іншої прокуратури чи іншого органу про це
повідомляється прокуратура, яка звернулася. 5.4. Клопотання про правову допомогу виконується не пізніше
місячного строку.
Стаття 6

Витрати, пов'язані з наданням правової допомоги
Договірні Сторони самі несуть витрати під час надання
правової допомоги на їхній території.
Стаття 7

Порядок взаємовідносин прокуратур
Під час надання правової допомоги прокуратури зносяться через
центральні органи або через прокурорів областей чи прирівняних до
них прокурорів.
Стаття 8

Соціально-правовий захист працівників
З метою подальшого зміцнення співробітництва Сторони
зобов'язуються не перешкоджати переходу працівників на службу до
органів прокуратури іншої Сторони, питання збереження їм стажу
роботи для виплати відсоткової надбавки за вислугу років,
присвоєння класних чинів, оплати праці, надання прав та пільг,
призначення державних пенсій вирішувати згідно з законами і
нормативним актами своїх держав.
Стаття 9

Користування мовами під час надання правової допомоги
У взаємовідносинах з питань надання правової допомоги Сторони
користуються своєю державною мовою, додаючи до оригіналів
документів завірений підписом повноважної особи і скріплений
печаткою переклад тексту російською мовою.
Стаття 10

Набрання чинності Угоди
Ця Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і
оголошується наказами Генеральних прокурорів.
Стаття 11

Термін дії Угоди
11.1. Угода діє протягом одного року з моменту набрання її
чинності. За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть вноситися
зміни й доповнення. При виникненні розбіжностей у тлумаченні або
застосуванні положень цієї Угоди вони вирішуються в дусі
взаємопорозуміння та взаємної поваги. 11.2. Термін дії Угоди вважається продовженим на такий самий
строк, якщо жодна з Сторін за місяць до закінчення терміну
письмово не повідомила іншу Сторону про відмову від Угоди. 11.3. У разі прийняття в державі однієї з Сторін
законодавчого акту, що виключає або обмежує дію цієї Угоди, про це
негайно повідомляється інша сторона.
Стаття 12

Аутентичність тексту
Ця Угода складена в двох примірниках, кожний українською та
грузинською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.
Кожній Стороні разом із примірником цієї Угоди надається
офіційний текст перекладу російською мовою.
Укладено "04" липня 1994 року в місті Києві.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: