open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2013  № 14

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням у системі Укравтодору на 2013 рік

З метою підвищення ефективності запобігання і протидії корупційним правопорушенням в системі Укравтодору, для забезпечення повного та всебічного виконання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та належної реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001, керуючись підпунктом 5 пункту 1 розділу III Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням у системі Укравтодору на 2013 рік (далі - План заходів), що додається.

2. В межах компетенції керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату Укравтодору, Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.

2.2. Надавати щокварталу до 20 числа останнього місяця звітного кварталу до Відділу внутрішнього аудиту звіт про стан виконання Плану заходів.

2.3. Надати до 15.12.2013 року до Відділу внутрішнього аудиту узагальнений звіт про виконання Плану заходів.

3. Покласти персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання Плану заходів на керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Укравтодору, Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови

М. Мездрін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
автомобільних доріг України
21.01.2013  № 14

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням у системі Укравтодору на 2013 рік

№ з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

Відповідальні за реалізацію заходів

1

Проведення нарад, семінарів, засідань з питань запобігання корупційним правопорушенням

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю, керівники Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

2

Забезпечення ефективної роботи громадських приймалень Укравтодору, Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Укравтодору

Управління адміністративної та кадрової роботи, Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю керівники Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

протягом року

Управління адміністративної та кадрової роботи, Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю

3

Забезпечення регулярного надання достовірної та якісної інформації з основних напрямів діяльності Укравтодору та з питань соціально-економічної сфери, роботи із зверненнями громадян, обговорення проектів нормативно-правових актів, виконання заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням для інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Укравтодору

Структурні підрозділи центрального апарату Укравтодору (відповідно до компетенції)

постійно

Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю

4

Періодичний розгляд на засіданнях колегій (комісій) Укравтодору питань щодо стану виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, а також питань про стан роботи зі зверненнями громадян

Відділ внутрішнього аудиту, Управління адміністративної та кадрової роботи

1 раз на півріччя

Відділ внутрішнього аудиту

5

Забезпечення прозорості здійснення державних закупівель. Розміщення в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель

Фінансово-економічний департамент

постійно

Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю, Фінансово-економічний департамент

6

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також проведення їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, вивчення рівня практичних та теоретичних знань працівників, насамперед знання ними своїх функціональних обов'язків, а також нормативних актів, інструкцій, правил, що регулюють професійну діяльність державних службовців, та порядок реалізації завдань і функцій, покладених на відповідний структурний підрозділ

Управління адміністративної та кадрової роботи

постійно

Управління адміністративної та кадрової роботи

7

Забезпечення подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Управління адміністративної та кадрової роботи

до 01.04.2012

Управління адміністративної та кадрової роботи

8

Забезпечення подання особами, які претендують на зайняття посади державного службовця третьої - п'ятої категорій, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу", документів, передбачених частиною першою статті 13 зазначеного Закону

Управління адміністративної та кадрової роботи

постійно

Управління адміністративної та кадрової роботи

9

Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", під час прийняття на державну службу та проходження державної служби

Управління адміністративної та кадрової роботи

постійно

Управління адміністративної та кадрової роботи

10

Забезпеченій проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців (ст. 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції")

Управління адміністративної та кадрової роботи

постійно

Управління адміністративної та кадрової роботи

11

Відповідно до компетенції уживати заходи щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів

Керівники структурних підрозділів Укравтодору, керівники Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

постійно

Відділ внутрішнього аудиту

12

Забезпечення виконання положень статті 22 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Управління адміністративної та кадрової роботи, Відділ внутрішнього аудиту

постійно

Управління адміністративної та кадрової роботи, Відділ внутрішнього аудиту

13

Уживати заходів щодо забезпечення прозорості інформації (ст. 16 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції")

Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю

постійно

Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю

14

Запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю

Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю

протягом року (у разі надходження відповідного звернення)

Головний спеціаліст по взаємодії з засобами масової інформації та зв'язкам з громадськістю

15

Організація вжиття на підставі рішень судів про корупційні правопорушення (злочини) в системі Укравтодору вичерпних управлінських заходів щодо усунення причин та умов їх скоєння

Відділ правової роботи та управління державною власністю, Відділ внутрішнього аудиту, Управління адміністративної та кадрової роботи, керівники Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Укравтодору

постійно

Відділ правової роботи та управління державною власністю, Відділ внутрішнього аудиту, Управління адміністративної та кадрової роботи

16

Ведення обліку посадових осіб системи Укравтодору, яких за рішенням суду було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю, Управління адміністративної та кадрової роботи

постійно

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

17

Включення до навчальних планів підвищення кваліфікації державних службовців питання щодо дотримання антикорупційного законодавства

Управління адміністративної та кадрової роботи

постійно

Управління адміністративної та кадрової роботи

18

Невідкладне інформування Відділу внутрішнього аудиту та Відділу правової роботи та управління державною власністю про випадки скоєння державними службовцями центрального апарату Укравтодору або працівниками Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Укравтодору, корупційних правопорушень

керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укравтодору, керівники Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

постійно

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

19

Відповідно до компетенції здійснення контролю за станом організації роботи щодо додержання вимог антикорупційного законодавства в системі Укравтодору

Відділ внутрішнього аудиту, Управління адміністративної і кадрової роботи

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту, Управління адміністративної і кадрової роботи

20

Відповідно до компетенції проводити аналіз нормативно-правових актів та їх проектів з метою виявлення прогалин та колізій (чинників), які створюють ризики скоєння корупційних правопорушень, та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до їх змісту

Відділ правової роботи та управління державною власністю, Відділ внутрішнього аудиту

постійно

Відділ правової роботи та управління державною власністю, Відділ внутрішнього аудиту

21

Забезпечення належного виконання функцій, покладених на Укравтодор щодо управління державним майном

Відділ правової роботи та управління державною власністю

протягом року

Відділ правової роботи та управління державною власністю

22

Забезпечення ведення обліку майна, що перебуває на балансах та в користуванні підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Укравтодору

Відділ правової роботи та управління державною власністю, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

протягом року

Відділ правової роботи та управління державною власністю, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

23

Забезпечення дотримання вимог Інструкції з діловодства та відомчих нормативних актів з питань розпорядження майном під час реєстрації та передачі виконавцям документів з питань розпорядження майном

Управління адміністративної і кадрової роботи, Відділ правової роботи та управління державною власністю

постійно

Управління адміністративної і кадрової роботи, Відділ правової роботи та управління державною власністю

24

Проведення за дорученням керівника Укравтодору службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами нормативно-правових актів антикорупційного характеру

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

постійно (у разі надання відповідного доручення)

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

25

Забезпечення за дорученням керівника Укравтодору проведення контрольних заходів за зверненнями правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб тощо на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю, Зацікавлені структурні підрозділи

постійно (у разі надходження відповідного звернення)

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

26

Забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами, Державною фінансовою інспекцією України, Національним агентством України з питань державної служби у частині запобігання корупційним правопорушенням

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

постійно

Відділ внутрішнього аудиту, Відділ правової роботи та управління державною власністю

27

Розміщення Плану заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в системі Укравтодору на веб-сайті Укравтодору

Відділ внутрішнього аудиту

до 20.02.2012

Відділ внутрішнього аудиту

{Текст взято з сайту Укравтодору http://www.ukravtodor.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: