open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
09.09.2011 N 14/7/15-3417-04

Щодо виправлення помилок у звітності з ПДВ

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість
та повідомляє.
Щодо виправлення помилок, допущених при заповненні
Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в
розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ)
( za197-11 ), які не вплинули на правильність визначення
показників податкової декларації з ПДВ ( za197-11 ) та,
відповідно, підсумкових рядків Розшифровки податкових зобов'язань
та податкового кредиту в розрізі контрагентів.
Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. N 2755-VI ( 2755-17 ) (далі - Кодекс) у
разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків
давності, визначених статтею 102 Кодексу) ( 2755-17 ) платник
податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій
ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок
до такої декларації за формою, встановленою на дату подання
уточнюючого розрахунку.
Виправлення помилок, допущених при заповненні Розшифровки
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ)
( za197-11 ), проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку
податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно
виявлених помилок ( ze197-11 ) за формою, затвердженою наказом ДПА
України від 25.01.2011 р. N 41 ( z0197-11 ) (далі - Уточнюючий
розрахунок), до якого додається Розшифровка податкових зобов'язань
та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до
податкової декларації з ПДВ) з відміткою "уточнюючий".
При цьому у випадку виправлення помилок, які не вплинули на
правильність визначення показників податкової декларації з ПДВ
( za197-11 ) та, відповідно, підсумкових рядків Розшифровки
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів, при заповненні Уточнюючого розрахунку ( ze197-11 )
до графи 4 - переносяться показники податкової декларації з ПДВ
( za197-11 ), додаток 5 (Д5) ( za197-11 ) до якої уточнюється, до
графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням
виправлених помилок (в даному випадку вони відповідають показникам
з графи 4), а в графі 6 відображається прочерк (при поданні
звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при
поданні звітності в електронному вигляді).
Виправлення помилок у записах контрагентів у Розшифровках
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ)
( za197-11 ) проводиться способом коригування:
Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного
індивідуального податкового номера контрагента (покупця або
постачальника) в уточнюючій Розшифровці: 1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового
номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком мінус
(тобто сторнуються); 2) вказується правильний запис по операціях з контрагентом за
звітний (податковий) період, за який виправляються помилки,
повністю (включаючи вартісні показники); 3) у підсумковому рядку "Усього за місяць" відображається
прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не
заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
Приклад 2. Для виправлення записів з допущеними помилками у
вартісних показниках (обсягах поставки, сумі ПДВ) в уточнюючій
Розшифровці: 1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі
знаком плюс відображаються не в повній мірі задекларовані суми по
операціях з контрагентом, зі знаком мінус - зайво задекларовані
суми по операціях з контрагентом); 2) у підсумковому рядку "Усього за місяць" відображається
прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не
заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг поставки та
суму ПДВ по рядку "Інші" та доповнити, у зв'язку з цим,
Розшифровку новим записом по визначеному платнику податку -
покупцю в уточнюючій Розшифровці: 1) операції з платником податку - покупцем за звітний період
записуються повністю (включаючи вартісні показники); 2) в рядку "Інші" обсяг поставки та сума ПДВ зменшується,
сума уточнення зазначається зі знаком мінус (сторнується); 3) у підсумковому рядку "Усього за місяць" відображається
прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не
заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг поставки та
суму ПДВ по рядку "Інші" та доповнити не в повній мірі відображені
(зайво вказані) суми по операціях по визначеному платнику
податку - покупцю в уточнюючій Розшифровці: 1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення
обсягу поставки та суми ПДВ по операціях з платником податку -
покупцем зі знаком плюс або мінус; 2) в рядку "Інші" обсяг поставки та сума ПДВ уточнюється
(збільшується або зменшується) зі знаком плюс або мінус; 3) у підсумковому рядку "Усього за місяць" відображається
прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не
заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
У випадку спливу строків давності, визначених статтею 102
Кодексу ( 2755-17 ), платник податків, що самостійно виявляє
помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації,
не має права виправити виявлені помилки на підставі пункту 50.1
статті 50 Кодексу ( 2755-17 ).
У випадку виявлення в ході проведення камеральної перевірки
органом ДПС помилок, допущених при заповненні Розшифровки
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ)
( za197-11 ), складається Акт про результати камеральної перевірки
даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану
вартість (додаток 3 до Порядку заповнення і подання податкової
звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 р. N 41)
( z0197-11 ).
При цьому у випадку виявлення помилок (порушень), що не
вплинули на розрахунки з бюджетом, штрафні санкції відповідно до
норм Кодексу ( 2755-17 ) до платника податку не застосовуються.
Що стосується застосування касового методу, то відповідно до
пункту 198.6 статті 198 Кодексу ( 2755-17 ) платники податку, що
застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або
застосовують касовий метод, мають право на включення до
податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних,
отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з
банківського рахунка платника податку.
Даною нормою визначений проміжок часу 60 календарних днів не
для проведення розрахунків за поставлені товари, а для можливості
включення отриманих податкових накладних до податкового кредиту.
Заступник Голови О.Клименко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: