open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

07.02.2012  № 14

Про Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

З метою своєчасної організації та проведення роботи, пов'язаної із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентство), захисту життя і здоров'я громадян, які працюють на підприємствах, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Агентства (далі - Комісія) та Положення про неї згідно з додатками 1, 2.

2. Призначити головою Комісії заступника Голови Агентства Шубіна О.О.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства:

3.1. Відкоригувати, доопрацювати (при необхідності - розробити) плани запобіжних заходів з надзвичайних ситуацій та плани дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

3.2. Уточнити склад об'єктових комісій з надзвичайних ситуацій (при необхідності - створити) та затвердити положення про них.

4. Начальнику Управління документального забезпечення роботи та контролю довести даний наказ до керівників структурних підрозділів та розмістити на сайті Агентства.

5. Керівникам структурних підрозділів Агентства довести даний наказ до підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства Шубіна О.О.

Голова Агентства
держмайна УкраїниД.В. Колєсніков
Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
07.02.2012  № 14

КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном


Голова Комісії

-

заступник Голови Агентства Шубін Олександр Олександрович


Заступник голови Комісії

-

директор Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей Козирєв Віктор Олександрович


Секретар Комісії

-

завідувач Сектора мобілізаційної роботи Крівцов Володимир Володимирович


Члени Комісії:

-

заступник директора Департаменту фінансового забезпечення Мозольова Ірина Дмитрівна;


-

заступник директора департаменту - начальник відділу науково-технічних програм та інновацій Департаменту взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей Кончиць Микола Васильович;


-

заступник директора департаменту - начальник відділу підприємств гірничо-металургійного комплексу Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей Задорожний Олександр В'ячеславович;


-

начальник відділу забезпечення міжнародних заходів та протоколу Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва Волков Ігор Валерійович;


-

начальник відділу фінансово-економічного оздоровлення підприємств Управління реструктуризації та реформування власності Малашок Михайло Михайлович;


-

начальник відділу підготовки зведеної інформації та звітної документації Департаменту стратегічного планування Глазунов Артем Сергійович;


-

головний спеціаліст Відділу адміністративно-господарського забезпечення Безбабних Віталій Петрович;


-

головний спеціаліст Сектора запобігання проявам корупції та злочинним проявам Остафійчук Андрій Мирославович.
Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
07.02.2012  № 14

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

1. Загальне керівництво підприємствами, організаціями та установами, що входять до сфери управління Агентства держмайна України (далі - Агентство), щодо організації та виконання спеціальних заходів при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного походження, забезпечення зменшення збитків і витрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж здійснюється начальником цивільної оборони Агентства - Головою Агентства через Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Агентства (далі - Комісія) у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, територіальними штабами ЦО.

2. Головним органом управління при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах та організаціях, що входять до сфери управління Агентства, є Комісія, яка створена наказом Агентства від 07.02.2012 р. № 14 "Про Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном".

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства та нормативними документами Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

4. Комісія є постійно діючим робочим органом, який забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Агентства (далі - підприємства), функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

5. Основні завдання Комісії:

5.1. Організація роботи (через об'єктові комісії з надзвичайних ситуацій) щодо проведення нагляду та здійснення контролю за обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах, які входять до складу підприємств, що належать до сфери управління Агентства, включаючи прилеглу до них територію.

5.2. Координація проведення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підприємствах, які входять до сфери управління Агентства.

5.3. Забезпечення участі підпорядкованих підприємствам невоєнізованих, аварійно-рятувальних формувань у проведенні аварійно (пошуково)-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій.

6. Функціональні обов'язки Комісії:

У режимі повсякденної діяльності:

- організація роботи структурних підрозділів підприємств, які належать до сфери управління Агентства, або спеціально призначених осіб з питань запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення захисту населення, сталого функціонування підприємств, які належать до сфери управління Агентства, зменшення можливих матеріальних втрат у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- участь у розгляді питань щодо створення або припинення діяльності підприємств, що використовують складні та небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), і надання відповідних пропозицій з цих питань Голові Агентства;

- здійснення контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;

- здійснення керівництва і контроль за роботою структурних підрозділів підприємств, що належать до сфери управління Агентства, або спеціально призначених осіб з питань надзвичайних ситуацій підприємств та їх підготовкою до дій у надзвичайних ситуаціях;

- взаємодія з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

У режимі підвищеної готовності:

- вжиття заходів до активізації роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- організація розроблення комплексу заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства.

У режимі діяльності у надзвичайній ситуації:

- організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайних ситуацій об'єктового рівня;

- взаємодія з відповідними територіальними органами управління з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та розміру шкоди, заподіяної підприємствам, що належать до сфери управління Агентства, і населенню внаслідок надзвичайної ситуації;

- організація контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах та прилеглій до них території;

- вивчення і аналіз обставин, що склалися, та підготовка інформації до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію та причини її виникнення.

7. Права Комісії.

7.1. Заслуховувати керівників підприємств, що належать до сфери управління Агентства, видавати відповідні доручення та координувати роботу об'єктових комісій з надзвичайних ситуацій.

7.2. Одержувати від підприємств, що належать до сфери управління Агентства, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які розглядаються Комісією.

7.3. Аналізувати надані матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні надзвичайної ситуації.

8. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - заступник голови Комісії.

Секретар Комісії за дорученням голови Комісії організовує її роботу. Голова Комісії має право:

- залучати до роботи Комісії керівників (працівників) структурних підрозділів Агентства, підприємств, що належать до сфери управління Агентства, а також представників інших органів виконавчої влади - за їх згодою;

- залучати для ліквідації або запобігання виникненню надзвичайної ситуації транспортні, рятувальні, медичні та інші сили і засоби підприємств, що належать до сфери управління Агентства;

- приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на надзвичайні ситуації;

- вносити пропозиції Голові Агентства, Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо заохочення (нагородження) осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків;

- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої повноваження заступнику голови Комісії або іншому призначеному ним керівнику (члену Комісії).

9. Комісія проводить засідання за необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх її членів і оформляється протоколом, який затверджується головою Комісії та підписується секретарем Комісії.

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання підприємствами, що належать до сфери управління Агентства.

10. Для виконання першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації створюється оперативна група Агентства, до якої залучаються відповідні фахівці та спеціалісти Агентства. Оперативна група підпорядковується голові Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Агентства. Очолює оперативну групу особа, яка призначається з числа керівного складу Агентства. Склад оперативної групи призначається наказом Голови Агентства за поданням голови Комісії.

Оперативна група організовує:

- систематичне отримання інформації від оперативної робочої групи та підприємств, що належать до сфери управління Агентства, про обстановку, що склалася, і розвиток ситуації;

- взаємодію з центральними і територіальними органами виконавчої влади та штабами ЦО щодо обміну наявною інформацією про обстановку, що склалася, та розвиток ситуації;

- узагальнення даних про обстановку, що склалася, та на їх підставі підготовку пропозицій для прийняття рішення;

- визначення першочергових заходів, що підлягають негайному виконанню за результатами прогнозування розвитку ситуації;

- відпрацювання і доведення розпоряджень (завдань) підприємствам, що належать до сфери управління Агентства, та контроль за їх виконанням;

- уточнення розрахунків щодо видів захисту працюючих і населення відомчих будинків, що потрапляють до зони впливу надзвичайної ситуації;

- приведення у готовність до дій спеціалізованих (невоєнізованих) формувань, збір та узагальнення результатів роботи;

- роботу та збір інформації підрозділів (структур) розвідки та нагляду;

- проведення попереджувальних інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого виробництва, захисту тих, хто працює;

- подальшу роботу в залежності від обставин і рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В залежності від обставин, що склалися, передбачається відповідний режим роботи (чергування) оперативної групи, який вводиться рішенням голови Комісії.

11. В залежності від обставин, що склалися, до району надзвичайної ситуації направляється оперативна робоча група фахівців та спеціалістів Агентства для надання допомоги в організації роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Чисельність оперативної робочої групи, її склад, порядок збору та вибуття до району надзвичайної ситуації визначається окремо керівником оперативної групи або головою Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Агентства.

На оперативну робочу групу з прибуттям до району надзвичайної ситуації покладається:

- проведення аналізу первинної інформації про надзвичайну ситуацію;

- з'ясування характеру, масштабу та прогнозування можливого розвитку надзвичайної ситуації, визначення її рівня;

- організація постійного зв'язку з оперативною групою Агентства;

- організація систематичного інформування оперативної групи Агентства щодо розвитку ситуації та хід ліквідації надзвичайної ситуації;

- надання пропозицій щодо залучення сил та засобів, необхідних для виконання робіт із захисту людей та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, забезпечення матеріально-технічної підтримки дій з її ліквідації;

- організація розвідки, нагляду та уточнення даних;

- здійснення координації, а при необхідності - керівництва діями спеціалізованих (невоєнізованих) формувань цивільної оборони підприємств, що належать до сфери управління Агентства, при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт до прибуття голови Комісії або керівника оперативної групи Агентства;

- здійснення контролю за своєчасним виконанням запропонованих заходів;

- підготовка узагальненої інформації про причини, наслідки та визначення попередньої шкоди від надзвичайної ситуації для доповіді голові Комісії або керівнику оперативної групи Агентства.

На підприємствах, в організаціях і установах, що належать до сфери управління Агентства, створюються (при необхідності) оперативні групи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які виконують обов'язки з управління заходами цивільної оборони при загрозі, виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виробничих аварій, катастроф, стихійного лиха тощо.

Оповіщення керівного складу оперативної групи Агентства покладається на секретаря Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Агентства. Оповіщення здійснюється по міських або мобільних телефонах.

Заступник Голови
Агентства держмайна УкраїниО.О. Шубін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: