open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2011 N 14
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

фінансової інспекції

N 80 ( v0080815-14 ) від 14.03.2014 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

фінансової інспекції

N 79 ( v0079815-12 ) від 29.02.2012

N 115 ( v0115815-12 ) від 21.03.2012 }

З метою підвищення якості та оперативності підготовки програм
при здійсненні ревізій бюджетних установ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірну програму ревізії бюджетної установи
(додається).
2. Керівникам галузевих структурних підрозділів
Держфінінспекції України, територіальних органів Держфінінспекції
України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити дотримання затвердженої цим наказом Примірної програми
при складанні програм ревізій бюджетних установ.
3. Встановити, що контрольно-ревізійні управління в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі використовують під час
складання програм ревізій бюджетних установ перелік питань,
визначений Примірною програмою, що затверджена цим наказом, до
завершення процедури їх реорганізації у відповідні територіальні
органи Держфінінспекції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ГоловКРУ від
18.10.2005 р. N 302 "Про затвердження Примірної програми ревізії
(перевірки) виконання кошторису бюджетної установи".
5. Відділу організації документообігу Департаменту
адміністративно-господарського забезпечення довести цей наказ до
відома заступників Голови та керівників структурних підрозділів
Держфінінспекції України, керівників контрольно-ревізійних
управлінь в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Голови Держфінінспекції України відповідно до розподілу
обов'язків, керівників галузевих структурних підрозділів
Держфінінспекції України та Управління внутрішнього аудиту.
Голова П.Андрєєв

Додаток
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

посада керівника

(заступника керівника)
Держфінінспекції України

або її територіального

органу
________ __________________

підпис прізвище, ініціали
"___" ____________ _____

число місяць рік

ПРИМІРНА ПРОГРАМА

ревізії бюджетної установи за
___________________________

період ревізії

Мета ревізії: перевірка дотримання законодавства. Основні питання ревізії(1):
1. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми
ревізіями (перевірками).
2. Стан виконання функцій головного розпорядника бюджетних
коштів(2).
2.1. Формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів.
2.2. Складання бюджетних запитів, обґрунтованість включених
до них показників.
2.3. Розгляд та затвердження проектів кошторисів
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та планів
використання бюджетних коштів одержувачів, обґрунтованість
затверджених у них показників. Дотримання порядку внесення змін до
кошторисів.
2.4. Складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість
затверджених у них показників та стан їх виконання (у разі
застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).
Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм.
3. Виконання функцій з управління об'єктами державної або
комунальної власності. Затвердження та внесення змін до фінансових
планів суб'єктів господарювання державного та комунального
секторів економіки, які входять до сфери управління бюджетної
установи(3).
4. Дослідження організації і стану контрольно-ревізійної
роботи (у разі, якщо під час ревізії перевіряється діяльність
бюджетної установи до 1 січня 2012 року) та/або внутрішнього
аудиту (у разі, якщо під час ревізії перевіряється діяльність
бюджетної установи з 1 січня 2012 року)(4).
5. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього
змін. Загальний стан виконання кошторису.
5-1. Дотримання законодавства під час використання коштів,
виділених на здійснення заходів і завдань державних цільових
програм (5).
6. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними
особами, у тому числі щодо видатків на відрядження(6).
7. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах
Державної казначейської служби, та рахунках в установах банків.
8. Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування
на заробітну плату.
9. Організація та здійснення державних закупівель.
10. Взяття та облік зобов'язань, у тому числі фінансових.
Стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод.
11. Стан збереження майна, використання оборотних та
необоротних активів. Видатки на придбання комп'ютерної техніки, її
комплектуючих, комп'ютерних програм.
12. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та
ремонт.
13. Утворення та використання власних надходжень бюджетних
установ. Надання адміністративних послуг.
14. Складання бюджетної та фінансової, у тому числі зведеної,
звітності та її достовірність.
_______________

(1) Залежно від специфіки діяльності бюджетної установи при
складанні програми ревізії допускається відповідне редакційне
коригування питань Примірної програми, а також її розширення з
метою максимального врахування поставлених перед ревізією питань. (2) Відповідний пункт (частина пункту) Примірної програми
передбачається для головних розпорядників бюджетних коштів.
Пункт 2.3 передбачається також для розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники
нижчого рівня. (3) Відповідний пункт Примірної програми передбачається для
установ, на яких законодавством покладено функції з управління
об'єктами державної або комунальної власності. (4) Відповідна частина пункту Примірної програми
передбачається для міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади (їх територіальних органів), а також бюджетних
установ, які належать до сфери управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади (у разі, якщо під час ревізії
перевіряється діяльність такої бюджетної установи з 1 січня
2012 року), та включається до програми у разі виділення для участі
у проведенні ревізії спеціаліста структурного підрозділу
Держфінінспекції України (її територіального органу), на якого
покладено функції щодо здійснення контролю за станом внутрішнього
аудиту в зазначених органах та бюджетних установах. (5) Відповідний пункт Примірної програми передбачається для
установ, які використовують кошти під час здійснення заходів і
завдань державної цільової програми. (6) При перевірці питань 6-8, 10-13 Примірної програми
перевіряється стан ведення бухгалтерського обліку.
________________________ _______________ _______________________

посада керівника (підпис) (П.І.Б.)
(заступника керівника)
структурного підрозділу
Держфінінспекції України
(її територіального

органу)
З програмою ревізії ознайомлено
________________________ _______________ _______________________

посада керівника (підпис) (П.І.Б.)
(заступника керівника)
бюджетної установи
"___" ____________ ______
число місяць рік
Один примірник програми ревізії отримано
________________________ _______________ _______________________

посада керівника (підпис) (П.І.Б.)
(заступника керівника)
бюджетної установи
"___" ____________ ______
число місяць рік
{ Примірна програма із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної фінансової інспекції N 79 ( v0079815-12 ) від
29.02.2012, N 115 ( v0115815-12 ) від 21.03.2012 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: