open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2018  № 14

Про затвердження переліку відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2018 рік та порядок їх взаємодії на всіх стадіях бюджетного процесу

Відповідно до розподілу видатків і надання кредитів Державного бюджету України на 2018 рік та з метою належної організації роботи з виконання Державного бюджету України у 2018 році, раціонального і своєчасного використання бюджетних коштів, недопущення їх нецільового використання, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та підвищення ефективності бюджетного процесу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2018 рік (далі - перелік), що додається.

2. Установити, що структурний підрозділ Міністерства, зазначений першим у графі "Відповідальний за виконання" переліку, відповідає за:

1) подання тендерному комітету Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформації, підготовленої на підставі пропозицій структурних підрозділів Міністерства - замовників товарів, робіт і послуг, про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію з детальним описом товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти;

2) узагальнення інформації, пов'язаної з виконанням бюджетної програми, та подання департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення у визначені терміни та в установленому порядку документів, отриманих від співвиконавців, щодо:

попередніх показників за бюджетними програмами на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з детальними обґрунтуваннями та розрахунками, підставами для виконання бюджетної програми для досягнення мети і виконання визначених завдань;

пропозицій до бюджетного запиту з показниками затрат, продукту, ефективності, якості з обґрунтованими розрахунками показників бюджетної програми;

підготовки проектів порядків використання бюджетних коштів;

попередніх показників проектів паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання з підставами та обґрунтуваннями рівня виконання/невиконання передбачених завдань, результатів досягнення мети бюджетної програми;

розрахунків показників та економічних обґрунтувань у розрізі кодів економічної класифікації видатків до проектів кошторисів для їх затвердження;

пропозицій про зміни до розпису державного бюджету в межах затверджених бюджетних програм з детальними обґрунтуваннями та розрахунками для покращення якості та ефективності виконання бюджетної програми;

визначення одержувачів бюджетних коштів;

проведення самітів, міжнародних форумів, конференцій, виставок, семінарів, інших заходів, підстав їх проведення, які враховуються для своєчасного здійснення публічних закупівель, складання кошторисів, забезпечення необхідним обсягом асигнувань та для перерахування коштів за визначеними напрямами тощо;

формування проекту державного замовлення на поточний рік у натуральних і вартісних показниках за кожним його напрямом та звіту про його виконання за встановленими формами;

плану заходів з виконання бюджетних програм, стану його виконання і досягнення результатів з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

відповідної звітної інформації згідно із законодавством.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Перевезенцева О.Ю.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.01.2018 № 14

ПЕРЕЛІК
відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2018 рік

КПКВК

КФКВК

Назва програми

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1201000


Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України


1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

департамент фінансової роботи та господарського забезпечення;
департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів;
департамент персоналу;
департамент управління державною власністю;
департамент інтелектуальної власності;
департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції;
департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку;
департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування;
департамент залучення інвестицій;
юридичний департамент;
департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки;
відділ забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД

департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ;
департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції; департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

департамент фінансової роботи та господарського забезпечення;
департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції;
департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ;
департамент розвитку експорту;
департамент торговельного захисту;
департамент технічного регулювання;
департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки;
департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань

департамент управління державною власністю;
департамент регулювання публічних закупівель;
державне підприємство "Редакція журналу "Економіка України"

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку

департамент технічного регулювання;
департамент персоналу;
департамент фінансової роботи та господарського забезпечення

1201230

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

департамент туризму та курортів;
департамент фінансової роботи та господарського забезпечення

1201440

0411

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

департамент технічного регулювання;
департамент фінансової роботи та господарського забезпечення

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

департамент управління державною власністю;
державне підприємство "Дирекція КГЗКОР"

1201490

0470

Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива

департамент залучення інвестицій;
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

департамент розвитку експорту

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки;
департамент фінансової роботи та господарського забезпечення

1201530

0490

Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"

департамент розвитку експорту

1201540

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

департамент розвитку експорту

1201550

0490

Поповнення статутного капіталу, державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності

департамент управління державною власністю;
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

1201560

0487

Державна підтримка технологічних інновацій для розвитку промисловості

департамент залучення інвестицій;
департамент промислової політики

1203000


Державне агентство резерву України


1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки;
Державне агентство резерву України

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки;
Державне агентство резерву України

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки;
Державне агентство резерву України

1207000


Державна служба статистики України


1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207090

0942

Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики

департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1208000


Державна служба експортного контролю України


1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки;
Державна служба експортного контролю України

1211000


Загальнодержавні витрати


1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

Державний секретар
Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі УкраїниО.Ю. Перевезенцев

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: