open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.01.2008 N 14
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства економіки

N 180 ( v0180665-08 ) від 23.05.2008 }
Про присвоєння облікових кодів

діючим державним цільовим програмам

Відповідно до пункту 3 Порядку обліку державних цільових
програм, затвердженого наказом Міністерства економіки України від
31.07.2007 N 250 ( z0944-07 ) та зареєстрованого Міністерством
юстиції України 15.08.2007 за N 944/14211, Н А К А З У Ю:
Присвоїти облікові коди діючим державним цільовим програмам
згідно з переліком, наведеним у додатку.
Міністр Б.М.Данилишин

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

18.01.2008 N 14

ПЕРЕЛІК

діючих державних цільових програм,

яким присвоюються облікові коди

----------------------------------------------------------------------------------------- N |Реєстраційний|Назва програми | Державний | Підстава | Строк | Обліковий код | з/п| номер | | замовник, | для |виконання| | |програми, що | | відпові- |виконання | | | | діяв до | | дальний | | | | | присвоєння | |виконавець | | | | | облікового | | | | | | | коду | | | | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 1 | |Державна |Мінприроди |постанова |2008-2012|024107026137240| | |цільова | |Кабінету | | | | |екологічна | |Міністрів | | | | |програма | |України | | | | |проведення | |від 05.12.2007 | | | | |моніторингу | |N 1376 | | | | |навколишнього | |( 1376-2007-п )| | | | |природного | | | | | | |середовища | | | | | | |( 1376-2007-п )| | | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 2 | 307 |Державна |Мінпром- |постанова |2004-2010|012904027187500| | |програма |політики |Кабінету | | | | |реформування | |Міністрів | | | | |та розвитку | |України | | | | |оборонно- | |від 31.03.2004 | | | | |промислового | |N 423 | | | | |комплексу на | |( 423-2004-п ) | | | | |період до | | | | | | |2010 року | | | | | | |( 423-2004-п ) | | | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 3 | 253 |Державна |Мінсім'я- |постанова |2003-2008|008803024178500| | |програма |молодьспорт|Кабінету | | | | |відпочинку та | |Міністрів | | | | |оздоровлення | |України | | | | |дітей на період| |від 16.01.2003 | | | | |до 2008 року | |N 33 | | | | |( 33-2003-п ) | |( 33-2003-п ) | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 4 | 417 |Державна |Мінсім'я- |постанова |2007-2010|015907024187512| | |програма |молодьспорт|Кабінету | | | | |підтримки сім'ї| |Міністрів | | | | |на період до | |України | | | | |2010 року | |від 19.02.2007 | | | | |( 244-2007-п ) | |N 244 | | | | | | |( 244-2007-п ) | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 5 | 077 |Програма |МОЗ |Указ Президента|1999-2010|002599024578500| | |профілактики і | |України | | | | |лікування | |від 04.02.1999 | | | | |артеріальної | |N 117/99 | | | | |гіпертензії в | |( 117/99 ) | | | | |Україні | | | | | | |( 117/99 ) | | | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 6 | 188 |Міжгалузева |МОЗ |постанова |2002-2011|009502024578500| | |комплексна | |Кабінету | | | | |програма | |Міністрів | | | | |"Здоров'я | |України | | | | |нації" на | |від 10.01.2002 | | | | |2002-2011 роки | |N 14 | | | | |( 14-2002-п ) | |( 14-2002-п ) | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 7 | 199 |Програма |МОН |постанова |2002-2008|009702024588021| | |розвитку | |Кабінету | | | | |позашкільних | |Міністрів | | | | |навчальних | |України | | | | |закладів на | |від 28.03.2002 | | | | |2002-2008 роки | |N 378 | | | | |( 378-2002-п ) | |( 378-2002-п ) | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 8 | 287 |Державна |МОН |постанова |2004-2010|010404025389230| | |програма | |Кабінету | | | | |розвитку і | |Міністрів | | | | |функціонування | |України | | | | |української | |від 02.10.2003 | | | | |мови на | |N 1546 | | | | |2004-2010 роки | |( 1546-2003-п )| | | | |( 1546-2003-п )| | | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 9 | 421 |Державна |МОН |постанова |2007-2010|021607024588000| | |цільова | |Кабінету | | | | |програма роботи| |Міністрів | | | | |з обдарованою | |України | | | | |молоддю на | |від 08.08.2007 | | | | |2007-2010 роки | |N 1016 | | | | |( 1016-2007-п )| |( 1016-2007-п )| | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 10| 367 |Програма |Українська |постанова |2006-2010|012706021187300| | |розвитку |академія |Кабінету | | | | |Національного |аграрних |Міністрів | | | | |інституту |наук |України | | | | |винограду і |України |від 12.08.2005 | | | | |вина "Магарач" | |N 742 | | | | |на | |( 742-2005-п ) | | | | |2006-2010 роки | | | | | | |( 742-2005-п ) | | | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 11| 358 |Програма |Українська |постанова |2005-2008|015005025284520| | |реконструкції |академія |Кабінету | | | | |біосферного |аграрних |Міністрів | | | | |заповідника |наук |України | | | | |"Асканія-Нова" |України |від 17.11.2004 | | | | |імені | |N 1534 | | | | |Ф.Е.Фальц-Фейна| |( 1534-2004-п )| | | | |( 1534-2004-п )| | | | | ---+-------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------------| 12| |Державна |НАНУ |постанова |2008-2012|024007023537310| | |цільова | |Кабінету | | | | |науково- | |Міністрів | | | | |технічна | |України | | | | |програма | |від 05.12.2007 | | | | |розроблення і | |N 1395 | | | | |створення | |( 1395-2007-п )| | | | |сенсорних | | | | | | |наукоємних | | | | | | |продуктів на | | | | | | |2008-2012 роки | | | | | | |( 1395-2007-п )| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державних цільових програм
Міністерства економіки України М.А.Китаєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: