open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.02.2009 N 14

Про внесення змін та доповнень

до Плану діяльності Мінжитлокомунгоспу

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2009 рік

Відповідно до Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Плану діяльності
Мінжитлокомунгоспу з підготовки проектів регуляторних актів на
2009 рік (далі - План діяльності), затвердженого наказом
Мінжитлокомунгоспу від 15.12.2008 N 383 ( v0383662-08 ), що
додаються.
2. Управлінню регіональної політики (Новицький Д.Ю.)
забезпечити розміщення змін до Плану діяльності ( v0383662-08 ) на
веб-сайті Міністерства.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Р.М.Крамаренка.
Міністр О.Ю.Кучеренко

Додаток

до наказу

Мінжитлокомунгоспу

02.02.2009 N 14

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Плану діяльності Міністерства з підготовки

проектів регуляторних актів на 2009 рік

( v0383662-08 )

1. Доповнити План діяльності ( v0383662-08 ) пунктами такого
змісту:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N з/п| Вид | Назва | Обґрунтування | Строк | Підрозділ, | Примітки, | | (закон, | | необхідності |підготовки |відповідальний | спосіб | |постанова,| | прийняття | | за розробку |оприлюднення,| | наказ, | | | | | суб'єкт | | тощо) | | | | | ініціативи, | | | | | | | внесення | | | | | | | змін до | | | | | | | плану | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 38 |Закон |Про внесення змін до |Указ Президента |I квартал |Управління | | |України |Закону України "Про |України від |2009 року |благоустрою, | | | |основи соціальної |18.12.2007 | |комунального | | | |захищеності інвалідів в |N 1228/2007 | |обслуговування | | | |Україні" ( 875-12 ) |( 1228/2007 ) | |та підготовки | | | | |"Про додаткові | |до Євро 2012 | | | | |невідкладні заходи | | | | | | |щодо створення | | | | | | |сприятливих умов для | | | | | | |життєдіяльності осіб | | | | | | |з обмеженими | | | | | | |фізичними | | | | | | |можливостями" та | | | | | | |доручення Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 01.12.2008 | | | | | | |N 51884/189/1-07 | | | | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 39 |Наказ |Про затвердження Порядку |Закони України "Про |I квартал |Управління | | |Мінжитло- |державного контролю за |ліцензування певних |2009 року |благоустрою, | | |комунгоспу|додержанням ліцензійних |видів господарської | |комунального | | |та |умов провадження |діяльності" | |обслуговування | | |Держком- |господарської діяльності |( 1775-14 ) та "Про | |та підготовки | | |підприєм- |з оптової торгівлі |насіння і садивний | |до Євро 2012 | | |ництва |квітково-декоративним |матеріал" ( 411-15 ) | | | | | |насінням" | | | | | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 40 |Наказ |Про затвердження Методики|Постанова Кабінету |I квартал |Управління | | | |визначення відновної |Міністрів України від|2009 року |благоустрою, | | | |вартості зелених |01.08.2006 N 1045 | |комунального | | | |насаджень |( 1045-2006-п ) | |обслуговування | | | | |"Про затвердження | |та підготовки | | | | |Порядку видалення | |до Євро 2012 | | | | |дерев, кущів, газонів| | | | | | |і квітників у | | | | | | |населених пунктах" | | | | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 41 |Наказ |Про затвердження |Закон України |II квартал |Управління | | | |Інструкції з оформлення |"Про насіння і |2009 року |благоустрою, | | | |посадовими особами |садивний матеріал" | |комунального | | | |державних квітково- |( 411-15 ) | |обслуговування | | | |декоративних насіннєвих | | |та підготовки | | | |інспекцій України | | |до Євро 2012 | | | |матеріалів про | | | | | | |адміністративні | | | | | | |правопорушення | | | | | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 42 |Постанова |Про внесення змін до |Ініціатива |II квартал |Управління | | |Кабінету |постанови Кабінету |Міністерства щодо |2009 року |благоустрою, | | |Міністрів |Міністрів України від |удосконалення | |комунального | | |України |01.08.2006 N 1045 |нормативно-правової | |обслуговування | | | |( 1045-2006-п ) |бази у сфері зеленого| |та підготовки | | | |"Про затвердження |господарства | |до Євро 2012 | | | |Порядку видалення | | | | | | |дерев, газонів | | | | | | |і квітників у населених | | | | | | |пунктах" | | | | | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 43 |Наказ |Про внесення змін |Ініціатива |II квартал |Управління | | | |до Єдиної методики |Міністерства щодо |2009 року |благоустрою, | | | |визначення вартості |удосконалення | |комунального | | | |надання громадянам |нормативно-правової | |обслуговування | | | |необхідного |бази у сфері | |та підготовки | | | |мінімального переліку |поховання та | |до Євро 2012 | | | |окремих видів |похоронної справи | | | | | |ритуальних послуг, | | | | | | |реалізації предметів | | | | | | |ритуальної належності | | | | | | |( z0338-04 ) | | | | | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 44 |Постанова |Про внесення змін до |Указ Президента |I квартал |Управління | | |Кабінету |постанови Кабінету |від 28.12.2007 |2009 року |благоустрою, | | |Міністрів |Міністрів України від |N 1324 ( 1324/2007 ) | |комунального | | |України |26.07.2006 N 1010 |"Про концепцію | |обслуговування | | | |( 1010-2006-п ) |ціноутворення у сфері| |та підготовки | | | |"Про затвердження |житлово-комунальних | |до Євро 2012 | | | |Порядку формування |послуг" | | | | | |тарифів на послуги | | | | | | |з вивезення побутових | | | | | | |відходів" | | | | | -----+----------+-------------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------| 45 |Наказ |Про затвердження |Закон України |III квартал|Управління | | | |Положення про систему |"Про насіння і |2009 року |благоустрою, | | | |насінництва та |садивний матеріал" | |комунального | | | |розсадництва |( 411-15 ) | |обслуговування | | | |квітково-декоративних | | |та підготовки | | | |рослин | | |до Євро 2012 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
благоустрою, комунального
обслуговування та підготовки
до Євро 2012 О.П.Ігнатенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: