open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.01.2010 N 14"ОС"

Про проведення щорічної оцінки виконання

державними службовцями покладених

на них завдань і обов'язків у Міністерстві

регіонального розвитку та будівництва України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження
Положення про проведення атестації державних службовців", наказу
Головного управління державної служби України від 31.10.2003 N 122
( z1063-03 ) "Про затвердження Загального порядку проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань" із змінами та листа Головдержслужби від
04.12.2009 N 343/41/22-09 з метою підвищення ефективності
діяльності державних службовців та відповідальності за доручену
справу, розвитку їх ініціативи і творчої активності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків у
Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
(далі - Порядок проведення щорічної оцінки), що додається.
2. Відділу кадрів (Осяєва Н.В.) здійснити організаційне та
методичне забезпечення підготовки проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями центрального апарату покладених
на них обов'язків і завдань.
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства:
3.1. Ознайомити усіх працівників підрозділів із Порядком
проведення щорічної оцінки та забезпечити її проведення до
26 лютого 2010 року.
3.2. Результати щорічної оцінки виконання державними
службовцями покладених на них завдань і обов'язків (заповнені
форми бланка щорічної оцінки) до 3 березня 2010 року подати до
Відділу кадрів для зберігання в особових справах працівників.
4. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Мухін В.Г.):
4.1. Забезпечити проведення до 26 лютого 2010 року щорічної
оцінки виконання державними службовцями Держархбудінспекції та її
територіальних органів покладених на них завдань і обов'язків.
4.2. Інформацію про результати проведеної щорічної оцінки
виконання державними службовцями Держархбудінспекції та її
територіальних органів покладених на них завдань і обов'язків до
10 березня 2010 року подати до Відділу кадрів Мінрегіонбуду.
5. Відділу кадрів (Осяєва Н.В.) забезпечити підготовку та
подання до 20 березня 2010 року до Головдержслужби інформації щодо
проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями
Мінрегіонбуду покладених на них завдань і обов'язків.
6. Порядок проведення щорічної оцінки, затверджений наказом
Мінрегіонбуду від 16.07.2008 N 441"ОС", вважати таким, що втратив
чинність.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Куйбіда

Додаток

до наказу

Мінрегіонбуду

15.01.2010 N 14"ОС"

ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки виконання

державними службовцями покладених

на них завдань і обов'язків у Міністерстві

регіонального розвитку та будівництва України

Загальна частина
1. Положенням про проведення атестації державних службовців,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000
N 1922 ( 1922-2000-п ), визначено, що у період між атестаціями
проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями
покладених на них завдань і обов'язків з метою здійснення
регулярного контролю за проходженням державної служби та
професійними досягненнями державних службовців.
2. Щорічна оцінка виконання працівниками Міністерства
покладених на них завдань і обов'язків проводиться за підсумками
роботи за календарний рік як правило у січні - лютому наступного
року.
3. Щорічну оцінку за категоріями посад проводять: спеціалістів - їх безпосередні керівники структурних
підрозділів; заступників начальників самостійних відділів, начальників
відділів у складі структурних підрозділів, заступників начальників
управлінь, заступників директорів департаментів - начальники
самостійних відділів, управлінь, директори департаментів; начальників самостійних відділів, начальників управлінь,
директорів департаментів - перші заступники Міністра, заступники
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
повноважень. У випадках відсутності безпосереднього керівника (хвороба,
довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник
працює неповний звітний рік, щорічну оцінку може проводити
заступник керівника структурного підрозділу або керівник вищого
рівня.
4. Щорічному оцінюванню не підлягають такі категорії
державних службовців: вагітні жінки та жінки, що перебувають у відпустці для
догляду за дитиною; державні службовці патронатної служби; працівники, які призначені на посаду у звітному періоді; працівники, відряджені до Міністерства.
5. Щорічна оцінка має стати одним з важливих компонентів
управління персоналом, сприяти поліпшенню добору і розстановки
кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних
службовців, визначенню їх потенціалу, потреб у підвищенні
кваліфікації та особистому розвитку; плануванню кар'єри,
вдосконаленню процесу планування та організації діяльності як
державного службовця, так і Міністерства в цілому, виявленню
організаційних проблем та оперативному реагуванню на них, аналізу
посадових інструкцій.
6. Оцінювання виконання державними службовцями покладених на
них завдань і обов'язків є процедурою перевірки діяльності
державних службовців відповідно до посадових інструкцій, положень
про структурні підрозділи, наданих окремих доручень, що
здійснюється безпосереднім керівником шляхом спостереження та
контролю.
7. Щорічна оцінка повинна здійснюватися в атмосфері довіри і
справедливості на засадах законності, прозорості, гласності,
об'єктивності, неупередженості, рівноправності.
Організація і проведення щорічної оцінки
8. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями завдань і обов'язків покладається
на Відділ кадрів.
9. До початку проведення оцінювання керівники структурних
підрозділів мають ознайомити всіх державних службовців з цим
Порядком та забезпечити Формою бланка щорічної оцінки виконання
державним службовцем посадових завдань і обов'язків (далі - Форма
бланка щорічної оцінки), зразок якої додається (додаток 1).
10. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких
етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання
результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня
результатів оцінювання, заключний етап. Підготовчий період. До проведення щорічної оцінки мають
попередньо готуватися як державний службовець, так і його
безпосередній керівник. У цей період аналізується виконання
завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях,
положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у
звітний період; безпосереднім керівником встановлюється дата
проведення співбесіди. Оцінювання здійснюється державним службовцем через
самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати
якого заносяться до Форми бланка щорічної оцінки. При цьому
розділи 1, 2, 3 Форми бланка щорічної оцінки заповнюються
державним службовцем, який передає її безпосередньому керівнику у
дводенний термін. Під час самооцінювання державний службовець висловлює свою
точку зору і визначає існуючі проблеми, а також встановлює для
себе конкретну мету в удосконаленні свого професіоналізму. Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем
посадової інструкції, окремих доручень та завдань, перевіряє
своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує
причини продовження термінів виконання завдань тощо, заповнюючи
розділ 4 Форми бланка щорічної оцінки. Оцінка має бути
обґрунтованою, базуватися на конкретних прикладах. Безпосередній
керівник має відмітити позитивні показники роботи державного
службовця, рівень знань, вмінь, професійні та ділові якості
державного службовця, які він використав під час виконання
службових обов'язків, тобто його сильні сторони. Одночасно у своїх
коментарях безпосередній керівник недвозначно вказує на недоліки в
роботі державного службовця та шляхи їх подолання. Заповнену Форму бланка щорічної оцінки з підсумковою оцінкою
(низька, задовільна, добра, висока - залежно від результатів
роботи і виявлених здібностей) безпосередній керівник передає у
триденний термін державному службовцю для ознайомлення з оцінкою. Співбесіда та підписання результатів обговорення проводиться
безпосереднім керівником з державним службовцем з метою
обговорення результатів оцінки роботи державного службовця за
минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо
виконання завдань, визначення необхідності підвищення
кваліфікації. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між
позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з
відповідним обґрунтуванням. Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім
керівником і державним службовцем Форми бланка щорічної оцінки
(розділ 5). Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання.
Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та
пропозиції у Формі бланка щорічної оцінки (розділ 6), а також
провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди. Заключний етап. Повноту заповнення Форми бланка щорічної
оцінки перевіряє Відділ кадрів і долучає її до особової справи
державного службовця. Відділ кадрів аналізує та узагальнює
результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з
питань кадрового менеджменту. Вказані висновки враховуються під
час складання річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної
та перспективної потреби в кадрах, формування державного
замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
державних службовців, планування їх кар'єри.
Результати щорічної оцінки
11. Результати щорічної оцінки враховуються при атестації
державного службовця, а також при розгляді питань просування по
службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених
законодавством надбавок, премій або зміни їх розмірів, при
вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на
державній службі, формування кадрового резерву та інших питань
проходження державної служби.
12. У випадках, коли державні службовці отримують "низьку"
оцінку виконання покладених обов'язків і завдань, до них можуть
застосовуватися заходи впливу. Наприклад, встановлення певного
терміну для поліпшення показників роботи, проведення додаткових
співбесід з безпосереднім керівником, виключення з кадрового
резерву.
Оскарження державними службовцями

результатів щорічної оцінки
13. У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у
десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого
рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх.
Начальник Відділу кадрів Н.В.Осяєва

Додаток

до Порядку проведення

щорічної оцінки

ЗРАЗОК

ФОРМА БЛАНКА

щорічної оцінки виконання державним службовцем

посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про державного службовця
Прізвище ____________________________________________________
Ім'я ________________________________________________________
По батькові _________________________________________________
Дата народження _____________________________________________
Назва підрозділу ____________________________________________
Назва посади ________________________________________________
Дата зайняття посади ________________________________________
Звітний період ______________________________________________
2. Самооцінка
1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої
посадові обов'язки? Навести окремі приклади.
2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і
які не виконано. Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок,
відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.
3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення
для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені
до роботи в групах щодо розробки відповідних програм,
нормативно-правових актів?
4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань
діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом
року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).
3. Оцінка безпосереднім керівником
1. Оцінка виконання державним службовцем посадових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях, та завдань,
викладених в особистому плані роботи, а також ступінь участі у
виконанні окремих доручень (завдань).
2. Рівень знань, умінь, професійні якості, здібності
державного службовця в контексті виконання покладених на нього
завдань і обов'язків.
4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок

обговорення результатів щорічної оцінки виконання державними службовцями посадових обов'язків і завдань
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підсумкова оцінка ___________________________________________
Підпис державного службовця _________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________

(повністю)
Підпис безпосереднього керівника _________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________

(повністю)
Дата _________________________
5. Затвердження керівником вищого рівня

результатів щорічної оцінки виконання державним

службовцем посадових обов'язків і завдань
Підпис _________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________

(повністю)
Дата _________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: